Personalhistorisk tidsskrift, Bind 4;Bind 10;Bind 1889

Forsideomslag
Samfundet for Dansk genealogi og personalhistorie., 1889
 

Hvad folk siger - Skriv en anmeldelse

Vi har ikke fundet nogen anmeldelser de normale steder.

Andre udgaver - Se alle

Almindelige termer og sætninger

Populære passager

Side 47 - DEN FEMTE af Guds Naade, Konge til Danmark og Norge, de Venders og Gothers, Hertug udi Slesvig, Holsten, Stormarn og Dytmersken, Greve udi Oldenborg og...
Side 177 - Gaarde Mandtal udi Christiania, taxerit og forfattedt den 14., 15. oc 16 Augusti Anno 1661. Ved Alf Collett.
Side 110 - Optegnelser, og tilføjer, ..hvorudover der endog i nærmeste Kirke blev bedet meget bevægelig for ham paa Prædikestolen, hvilket Skarpretteren paa Stedet hørte og blev derover saa bevæget, at han straks gik hen til Kornet Brinck og begærede, at han vilde paatage sig at kurere ham. hvis man straks vilde føre ham til hans Hus i Købstaden; thi -ellers kunde han ikke leve 24 Timer længere. Dette blev straks resolveret, og Brinck bragt i en Portechaise til Byen i Skarpretterens Hus, hvilken...
Side 290 - Ild og Fyr var Tegn til intet andet, End Folket fyrigt var til at forsvare Landet, At Kjærlighed saa vist i hvert et Hjerte laa, Som man den klare Ild fra Kleinaus Stykker saa.
Side 233 - Fee", der stod ved hans Vugge, som jeg haaber, ikke forladt ham, vil han nok lære baade os og vore Efterkommere hvad der efter Tid og Omstændigheder er det Rette.
Side 71 - Eigenschaften und -Meriten, fiihret eine sittsame edelmiithige Conduite, ist aufmerksam und actif im Dienste, hat Gelegenheit gehabt sich in der Fortification zu iiben, wesfalls er mehr den(!) einer Gelegenheit niitzlich employeret und distinguiret werden kan(!).
Side 67 - Meget yndet af de menige, men frygtet af officererne, hvis mindste forsømmelse af tjenesten og tilsidesættelse af regulativernes strenge fordringer han ikke lod uænset.
Side 233 - Hvorledes han og hans jævnaldrende Kammerater vil opløse de Knuder, deres Fædre nu slide og trække i, det gad jeg nok seet i et eller andet magisk Speil.
Side 176 - Apotheker, Assessor pharm. Jacob Møller og hans Slægt. Med forkortede Stamtavler over Familierne Albeck, Bagge, Berling, Crone, Hansen (fra Thisted), Heibcrg, Heilmann, Mac-Dougall, Münster, Schytz, Skibsted og Storm.

Bibliografiske oplysninger