Korte staatkundige geschiedenis van het Iersche volk: Ierland vóór de unie met Engeland; Lord Edward FitzGerald en de Iersche opstand van 1798; Ierland sedert de unie

Forsideomslag

Fra bogen

Hvad folk siger - Skriv en anmeldelse

Vi har ikke fundet nogen anmeldelser de normale steder.

Indhold

Andre udgaver - Se alle

Almindelige termer og sætninger

Populære passager

Side 401 - I am not surprised at your friend's anger, but he and you should know that to denounce the murders was the only course open to us. To do that promptly was plainly our best policy. But you can tell him, and all others concerned, that though I regret the accident of Lord F. Cavendish's death, I cannot refuse to admit that Burke got no more than his deserts.
Side 47 - ... as are consistent with the laws of Ireland : or as they did enjoy in the reign of king Charles the Second : and their majesties, as soon as their affairs will permit them to summon a parliament in this kingdom, will endeavour to procure the said Roman Catholics such further security in that particular, as may preserve them from any disturbance upon the account of their said religion.
Side 46 - The Roman Catholics of this kingdom shall enjoy such privileges in the exercise of their religion as are consistent with the laws of Ireland, or as they did enjoy in the reign of king Charles the second...
Side 337 - We don't want to fight, but by jingo if we do We've got the ships, we've got the men, we've got the money, too; We've fought the Bear before, and while Britons shall be true The Russians shall not have Constantinople.
Side 499 - Klank- en Vormleer van het gedicht van den VII Vroeden van binnen Rome, door E. DE NEEF (1896), 83 blr I.a5 1 3.
Side 50 - Bill doth not agree with the body thereof, the title being, "An Act for the Confirmation of Articles made at the Surrender of the City of Limerick ;" whereas no one of the said Articles is therein, as we conceive, fully confirmed.
Side 499 - De Moedertaal, eenig doel- en redematig voertuig der gedachte in Opvoeding en Onderwijs, door H. TKMMERMAN (1898), 6o blz. . . i,a5 17. Eene vreemde spraak als voertaal van 't onderwijs, door A. en TH. VAN HEUVERSWYN (1899), 180 blz 2,oo 18. Vak- en Kunstwoorden (N° 5.
Side 499 - MEERT (189o), 11-98 blz. . . . i,5o 4. De klank- en vormleer van het Middelnederlandsch dialect der St.-Servatius legende van Heynrijck van Veldeken, door FELIX LEVITICUS (1892), 172 blz.
Side 407 - ... de wet geboden, dat dezulken gesteenigd zullen worden ; gij dan, wat zegt gij ? 6 En dit zeiden zij, hem verzoekende, opdat zij iets hadden om hem te beschuldigen. Maar Jezus, nederbukkende, schreef met den vinger in de aarde. 7 En als zij hem bleven vragen, rigtede hij zich op, en zeide tot hen : Die van ulieden zonder zonde is, werpe eerst den steen op haar.
Side 500 - Lijst van bij Kiliaan geboekte en in Zuid-Nederland voortlevende woorden, die in de hedendaagsche woordenboeken niet opgenomen of onvolledig verklaard zijn, door D.

Bibliografiske oplysninger