Billeder på siden
PDF
ePub

ria, Hispania, ab Ibero fluvio dicta, fera, i. e.
ellicosa, IV. 5, 28.: dura, ib. IV. 14, 50.:
renencrum ferax, E. 5, 21. Hinc Iber, His-
samus, H. 20, 29.: Iberae loricae, I. 29, 15.
rus, Hispaniae fluvius, S. II. 8, 46.
cus, pauper quidam, III. 15, 1.

rus Daedaleus, i. e. Daedali filius, II. 20, 13.
Inde Icarium mare, b. e. pars Aegaei maris ad
Icariam insulam Samo proximam, I. 1, 15. III.
7, 21.

ius, Horatii amicus, e philosopho repente, spe lu-
cri magni ostensa, fit miles: postea procurator
M. Agrippae in Sicilia, I. 29. et Ep. 1. 12.
a, mons Phrygiae, III. 20, 16.
omeneus, Dux Cretensium, IV. 9, 20.
rda, urbs Hispaniae, metropolis Ilergetum, nobilis
victorio Caesaris de Pompeianis, Ep. I. 20, 13.
a, sive Rhea Sylvia, Romuli mater, quae postea
nupsisse dicitur Tiberi amni, I. 2, 17.: III. 9,
8. S. I. 2, 126.

lona, filia Priami et Hecubae, sic tragoedia Pacu-
vii inscripta est, S. II. 3, 61.

ios, obsessa, E. 14, 14. Hinc Iliae matres,
i. e. Trojanae, E. 17, 11. et carmen Iliacum,

Ar. 129.

ithyia, Lucina, quae juvat parturientes, C. S. 14.
nachus, primus Argivorum rex, II. 3, 21.: III.

19, 1.

India, extrema Orientis regio, dives, III. 24. 2.
Inde divites unionibus et gemmis, Ep. I. 6,
6. se subjiciunt Augusto, I. 12, 56. Indicum
ebur et aurum, I. 31, 6.

no, Cadmi et Hermiones filia, Athamantis regis
Thebanorum uxor, quae cum Melicerta filio. se in
I mari praecipitem dedit, et in Deam marinam
mutata est, flebilis, Ar. 123.

o, Inachi filia, a Jove amatore in juvencam con-
versa, postea a Junone exagitata in Aegyptum
fugit; ubi, pristina forma recepta, Osiridi regi
nupsit, et Isis appellata est, vaga, Ar. 124.
ocus, Veneris comes, I. 2, 34.
Holcos, oppidum Thessaliae, venenorum ferax, E.

5, 21.

Ionia, regio Asiae minoris maritima. Inde lo-
nicus attagen, E. 2, 54.: Ionici motus, de sal-
tatione malli et lasciva, III. 6, 21.

[ocr errors]

umpho, III. 1, 6.: ruens tremendo tumultu
i. e. tonans, I. 16, 12.: ponit iracunda fulmi-
na, I. 3, 40.: malus i. e. coelum insalubre, I. 22,
19. de Augusto, Ep. I. 19, 43.

Ixion, Jovis contubernalis factus, Junonis amplex-
us petit. Quare a Jove apud Inferos rotae illi-
gatus est, III. 11, 21.: Ar. 124,

L

M. Antistius Labeo, auctore Scholiaste, fuit Ictus
celeberrimus, sed Wielandius negat, in illum
virum cadere eam stultitiam, de qua est, S. 1. 3,

82.

Laberius Decimus, Eques Rem. a C. Caesare jus-
sus in theatrum prodire, mimus, poëta clarus et
mordax, de quo v. Macrob. Saturn, II. 7.: ejus
genus dicendi notatur, S. I. 10, 6.
Lacaena, Laconica mulier, II. 11, 25.
Lacedaemon, urbs nobilissima Peloponnesi, patiens,
I. 7, 10.

Laconica purpura, II. 18, 7.

C. Laelius sapiens dictus, amicus Lucilii poëtar, S.
II. 1, 65.

Laestrigonia amphora, i. e. Formiana, ad decla-
randum vinum Formianum: quia olim Laestri-
gones incoluerunt agrum Formianum, III. 16, 34.
Laevinus P. Valerius, repulsam tulit a populo ob
morum turpitudinem, S. I. 6, 12.

Lalage, amica Horatii, ¡I. 5, 16.: I. 22, 10.
L. Aelius Lamia, amicus Horatii, frater Q. Aelii
Lamiae, filius L.. Aelii Lamiae viri Practorii,
1. 36, 7. III. 17, 1.: Ep. I. 14, 6.
Lamia, monstrum ad infantes tervendos excogitatum,
Ar. 340.

Lanivium, seu Lanuvium, oppidum Latii ad vi
am Appiam, III. 27, 3.
Laomedon, rex Trojanus, Neptunum et Apolli
nem, qui jussu Jovis mures Trojanos exstruxe-
rant, promissa mercede fraudax it, III. 3, 22.
Lapithae, populi Thessaliae, qui in nuptiis Pirithoi
vino incensos Centaures trucidarunt, I. 18, S.:
II. 12, 5.

Larissa, urbs Thessalia, opima, I. 7, 11.

Latinae feriae, Ep. I. 7, 76. per illas glebant Rs-
mani rusticari, et a negotiis se recreare.

Ionius sinus, Adriaticus, inter Italiam et Graeci-Latium, regio Italiae sat nota, ferox, I. 35, 10.:

[blocks in formation]

Ister, fluvius, ponitur pro Pannonia, Dacia et Rhae
tia, IV. 14, 46.

Isthmius labor, certamen in ludis Isthmicis, qui in

[ocr errors]

agreste, Ep. II. 1, 157.

Latona, Apollinis et Dianae mater, supremo di-
lecta Joyi, I. 21, 3.

Laverna, Dea furum, pulchra, Ep. I. 16, 60.

Neptuni honorem in Isthmo Corinthio celebraban-Laurens aper, a Laurento Latii oppido dictus, S.
tur, IV. 3, 3.

Ithaca, insula Ulyssia, S. II. 5, 4.: Ep. 1. 7, 41.
Hinc Ithacensis Ulyssis remigium, i. e. remi-
ges s. socii, Ep. I. 6, 63.

Juba, Hiempsalis filius Mauritaniae regis, Jubae
tellus, i. e. Mauritania, I. 22, 15.
Judaeorum sabbata, v. not. S. I. 9, 70.
Jugurtha, Numidiae rex, a Mario devictus, II. 1,
28. Jugurthinum bellum, E. 9, 23.
Juno, soror et uxor Jovis, amica Afris, II. 1, 25.
Jupiter, gentis humanae pater et custos, ortus
Saturno, I. 12, 49.; clarus Giganteo tri-

II. 4, 42.

Lebedus, urbs Ioniat maritima, alim celeberrima,
sed inde a temporibus Lysimachi, qui evertit et in-
colas Ephesum deduxit, deserta, Ep. I. 11, 6.
Leda, Tyndari uxor, et mater Castoris, Pollucis,
Helenae et Clytemnestrae ex Jove : Ledae pueri,
I. 12, 25.

Q. Aemilius Lepidus, qui cum M. Lollio fuit Con-
sul A. U. 733. Ep I. 20, 28.
Lepos, nomen saltatoris, S. II. 6, 72.
Lesbos, insula maris Acgaci, patria Sapphus et
Alcaci nota, Ep. 1. 11, 1. Inde Lesboum bar-

Nnj

biton, I. 1, 34. et Lesbium plectrum, 1. 26,
11. i. e. Sapphus et Alcaci. Lesbius civis, i. e.
Alcaeus, L. 32, 5. : Lesbium vinum innocens, I.
17, 21. Lesbia vina laudantur quoque, E. 9, 34.
Leuconoë, amica Horatii, I. 11, 2.

Liber pater, Bacchus post mortem inter Deos
receptus, Ep. II. 1, 5.: proeliis audax, I. 12,
22.: jocosus, IV. 15, 26.

Libitina, Dea funerum apud Rom. fuisse videtur
Venus, III. 30, 7: S. II. 6, 19.: Ep II. 1,49.
Libonis puteal, vid. not. S, II. 6, 35.: Ep. L. 19,

8.

Liburni, populus Illyriae, qui utebantur navigiis
levissimis et velocissimis, qualibus usus est Augus-
tus in pugna Actiaca, I. 37, 30.: E. I. 1.
Libya, gio Africae maritima inter Cyrenaicam
et Africam provinciam. Sed pro Africa ipsa po-
nitur, II. 2, 10. Unde Libycae areae, I. 1, 10.: |
lapilli, i. e. marmor Numidicum, ex quo tessella-
ta pavimenta, Ep. I. 10, 19.

Licinius Varro Muraena, Proculeii et Terentiae
frater, bems inconstans et ambitiosus, conjuratio-
nis in Augustum particeps, publica auctoritate
supplicio est affectus, vid. Dio IV. 3.; Sucton.
Aug. 19, 66. Tib. 8.: Vell. Paterc. II. 91.:
ad bunc est, II. 10.

Licinus, tonsor, Ar. 301.

Ligurinus, puer formosus, IV. 1, 33.: IV. 10, 1.
Liparaeus, ortus ex Lipara una ex insulis Aeoliis
prope Siciliam, III. 12, 5.

Liris, taciturnus amnis, I. 31. 7. amnis, quod La-
tium sejungit a Campaniae ora. De placido
fluxu ejus Silius, IV. 360. sic: Et Liris nutri-
tus aquis, qui fonte quieto Dissimulat cursum, ac
nullo mutabilis imbri Perstringit tacitas gemman-
ti gurgite ripas. Cf. III. 17, 8.
Livius Andronicus, Livii Salinatoris libertus,
comicus Latinus, Ep. II 1, 62, 69.
M. Lollius Palicanus, Propractor Galatiae ab
Augusto factus, postea c. Q. Lepido Consul fuit.
Cum moderator juventae C. Caesaris ab Augusto
factus minus fidem datam praestitisset; paulo
postquam ejus perfida et plena subdoli et versuti
animi consilia detecta essent, mortuus est, non sine
suspicione sumti veneni. Ad bunc est, IV. 9.: et
laudatur, Ep. 1. 20, 28.

quem

Maximus Lollius, filius aut nepos M. Lellii prae-
cedentis. Ad hunc est scripta epistola, I. 2, et 18.;
in posteriore versu 63. ejusdem frater commemo-
ratur. Sunt, qui contendant, Scaevam, ad
est epistola 17. libri primi, et Lollium, ad quem
est epistola sequens, esse eundem. Ex epistolis qui-
dem nibil, quod ad hanc sententiam refellendam
valeat, intelligi potest: sed tantum diversitas

nominis obstare videtur.

Longarenus, moechus quidam, S. I. 2, 67.
Lucania, regio Italiae inferioris, S. II. 1, 38. In-

de Lucani saltus, Ep. II. 2, 178.: aper Lu-
canus, tanquam optimus, S. II. 8, 6
Luceria, oppidum Apuliae infra Teanum, ad flu-
vium Cerbalum; colonia Rom. III. 15, 14.
C. Lucilius Suessanus, Auruncanus, eques Rom.
magnus avunculus Pompeii M. sub Scipione A-
fricano, Numantino bello eques militavit et Nea-

poli annos 46. natus obiit. Scripsit Satyran
libros XXX. Epodas, Hymnos et Comedion
vitam Scipionis privatam scripsit, S. IL 1,17:
vitam suam inseruit scriptis, ib. SS.: primus
satyras scr. ib. 63.: Scipionis et Laelii amic
tia usus est, ib. 72. census et ingenium la
datur, ib. 75.; magna libertate usus est in
perstringendis hominum vitiis, S. L. 4, 5:
facetus, S. L. 10, 4.: sed versus sunt minu
expoliti, S. I. 4, 9. S. I. 10, 58.: genus &
cendi est vagum, S. I. 10, 9.

Lucina parturientibus adest, E. 5, 6.
Lucretilis, mons in Sabinis prope Horatii ellen,

I. 17, 1.

Lucrinus lacus in Campania sub ipsis Bai, S.IL
4, 32.: II. 15, 3.: Lucrina conchylia, E.,

49.

L. Lucullus, qui contra Mithridatem bellum past:
cujus de laudibus, vid. Cic. Acad. IV. initio ; d-
tissimus, Ep. I. 6, 40.: de ejus milite que
dam, vid. Ep. II. 2, 26.

P. Rutilius Lupus, qui Consul A. U. 663, fait,
laesus est in Satyris a Lucilio, S. IL 1, 68.
Cf. Cic. Nat. D. I. 23.

Lyaeus, Bacchus, jocosus, III. 21, 16.: dulcis, E
9, 38.

Lycambes, quem Archilochus contumeliesis veris
bus ad suspendium adegit, iste filiam Neshulan
jam Archilocho desponsatam, mutate sentido,
nuptum dare recusasset, E. 6, 13.: Ep. 119
25, 30.

Lyce, amica, III. 10, 1.: IV. 13, 1.
Lycaeus, mons Arcadiae Pani et Fauno see,

17, 2.

Lycia, regio Asiae minoris ad mare mediterrano,
III. 4, 62. Ejus incolae Lycii, I. 8, 16.
Lycidas, puer mollis et impudicus, I. 4, 19.
Lycimnia, amica, II. 12, 13.
Lyciscus, amasius puer, E. 11, 24.
Lycoris, amica, I. 33, 5.
Lycurgus Thrax, Dryantis Edonorum regis fi

Baccbo inimicissimus. Hinc ab eo in fararm a
tus filium occidit et sibi ipse falce crure ampto
vit, II. 19, 16.

Lycus, Alcaci puer amasius, L. 32, 11.
Lycus, senex, qui uxorem juvenem anxius custado-
bat, III. 19, 23.

Lyde, amica II. 11, 22.: III. 11, 7. : III. 28, 1.
Lydia, amica, I. 8, 1.: I. 13, 1.: L 25, 8: I

[blocks in formation]

|

C. Cilnius Maecenas, eques genus ducebat a regi-
bus Etruscis, I. 1, 1.: III. 29, 1.: S. I. 6, 2.
Cf. Propert. III. 7, 1. vir ingeniosus, in oratione
minus tersus quam mundus et delicatus in rebus
externis: nam Maecenatis verba, inquit Seneca,
Epist. 114. non tam insignita sunt quam cultus,
quam comitatus, quam domus, quam uxor. Solutis
tunicis semper in urbe incessit. In rebus agendis
erat promtus et providus, verum, quantum fieri
poterat, otio et mollitiei se tradebat. Quare bono-
res publicos nunquam petiit, equestri dignitate et
angusto clavo contentus. Consuetudine virorum doc-
torum, inprimis poetarum, bominum facetorum,
etiam scurrarum delectabatur. Amicitias non fa-
cile admisit, sed admissas constantissime retinuit.
Taciturnitas ejus, comitas, liberalitasque lauda-
tur. Ab Augusto ob merita amatus est et bonis
multis proscriptorum ditatus. In Esquiliis bortos
instruxit, et turrim, b. e. palatium, exstruxit,unde
prospectus erat in Romam, mare et vicina oppida.
Primus Romae saltationes mimicas instituit, et
omnino ad mores bominum emolliendos multa con-
tulit, quo facilius, pristinae libertatis immemores,
novum servitutis jugum sub Augusto ferrent. Ad
eum Noster scripsit, I. 1.: I. 20.: I. 12.: II.
17.: II 20.: III. 8.: III. 16.: III. 29.: E.
1.: E. 3.: E. 9.: E. 14.: S. I. 1.: S. I. 6. :
Ep. I. 1.: Ep. I. 7.: Ep. I. 19. laudatur a
Nostro ut beatus, E. 9, 4.: candidus, E. 14,
5.: paucorum hominum et mentis sanae, S.
I. 9, 44.: diligens in diligendis amicis, S. I.
6, 50. pauca respondens, ib. 60.: recipit
Horatium spectatum et commendatum inter
amicos, ib. 62. Hortatur Nostrum ad res
gestas Augusti scribendas, II. 12, 11. et ad
carmina, Ep. I. 1, 3.: reprehendit ob neglec-
tum cultum vestitumque, ib. 94.: Maecenati
Noster vult probari sua scripta, I. 1, 35.: S.
1. 10, 81. Maecenas tenebat sigillum Au-
gusti, S. II. 6, 38.: iter faciebat Brundusium!
ad controversias Augusti et Antonii compo-
nendas, S, I. 5, 27, 31.: convivio excipitur
a Nasidieno quodam, S. II. 8, 22. Caeterum
conf. de Maecenate Vell. Paterc. II. 88. Sueton.
Aug. 66, 86. Senec. Epist. 19, 114, &c.
Maenius, parasitus et nepos, S. I. 3, 21.: Ep. I.

15, 26.

Maeonius, Homerus a patria Smyrna, Maconiae,
i. e. Lydiae urbe, I. 6, 2.: IV. 9, 5.
Maevius, poëta maledicus, E. 10, 1.

Maia, Atlantis filia, ex qua Jupiter Mercurium
suscepit, I. 2, 43.

Malobathrum Syrium, v. not. II. 7, 8.
Malthinus, bomo mollis, discinctus, i. e. tunica 30-
luta, incedebat, S. I. 2, 25.

Mamurrarum urbs, i. e. Formiae, S. I. 5, 37.:
quia Mamurrarum familia inde orta erat.
Mandela, pagus in Sabinis, ad Digentiam rivum,
non procul a villa Horatii, Ep. I. 18, 105.
L. Manlius Torquatus, qui cum L. Aurel. Cotta
Consul fuit A. U.689. quo anno Horatius natus
est, III. 21. 1.: E. 13, 6.

Manlius Torquatus, fortassis filius Manlii Tor-

|

[blocks in formation]

Mars, Junonis filius, Bellonae frater, Deus bello-
rum, tunica tectus adamantina, I. 6, 13.
Marsaeus, amator Originis mimae, S. I. 2, 55.
Marsi, populi Apulice, Marsus aper, I. 1, 28. :-
duellum, i. e. bellum Marsicum, sive sociale
et Italicum, III. 14, 18.: E. 16, 3. quia Marsi
istius belli fuere praecipui auctores et apud eos
bellum ortum est. Marsus pro Italis, III. 5, 9.:
Marsa cohors, II. 20, 18.: naenia Marsa, i. e.
Sabina, E. 17, 29.

Marsyas, statua Marsyae in foro Romano, S. I. 6,

120.

Massagetae, gens Scythiae Parthis vicina et amica,
I. 35, 40.

Massicum vinum, de monte Massico Companiae, I.
1, 19.: S. II. 4, 51.: II. 7, 21.: III. 21, 5.
Matinus, promontorium Calabriae, unde litus
Matinum, i. e. ora Calabriae occidentalis, 1. 28,
3. Mons Calabriae vicinus Venusiae patriae Ho-
ratii, IV. 2, 27.: E. 16, 28.

Mauritania, pars Africae maritima. Unde Mau-
ri, I. 2, 39.: Maurorum jacula et arcus et
sagittae venenatae, I. 22, 2.: Mauri angues,
III. 10, 18. Maura unda, i. e. mare Africa-
num, II. 6, 3.

Medea, Acëtae Colchorum regis filia, Jasonis uxer,
sed postea repudiata filios trucidavit, Ar. 185.:
ferox, Ar. 123.: barbara, E. 5, 62.: E. 3,

10.

Medi, populi Asiae majoris, ultra Tigridem, fere
pro Parthis ponuntur. Medi triumphati, III.
S, 43. horribiles, I. 29, 4.: pharetra deco-
ri, II. 16, 6. equitatu valent, 1. 2, 51.: inter
se dissident, III. 8, 19.: mirantur Augustum,
IV. 14, 42. Medus acinacis, I. 27, 5.
Medum flumen, i. e. Euphrates, aut Araxes, II.
9, 21.

Meleager, Oenei Actolorum regis ex Altbaea filius,
accidit aprum ingentem; culpa sororis et matris
periit, Ar. 146.

Melpomene, Musa pracest cantibus lugubribus, I.
24, 3.

Memphis, urbs Aegypti antiquissima et populosa,
III. 26, 10.

Menander, Atheniensis, discipulus Theophrasti, no-
vae comoediae auctor, quem Terentius est irritatus,
S. II. 3, 11.: Ep. II. 1, 57.
Menas, v. n. E. 4, 1.

Menenius, insignis stultitiae bomo. S. II. 3, 287.
Mercurius, Jovis et Maiae filius, compellit virga
horrida ad nigrum gregem manes, 1. 24, 16.
ejus laudes, vid. I. 10, 3, 11.

Mercuriales viri, poëtae, II. 17, 29.
Meriones, Idomenei auriga et amicus, fortissimus,
1. 6, 15.

M. Valer. Corvinus Messala, ingenio summo prae-
ditus, judicio et eloquentia, fortis ac constans, post
Bruti interitum, quem secutus erat, Augusti gra-
tia usus est, a quo in Syriam cum imperii A. U.
724. missus est, laudatur eximie a Cicerone ad |
Brut. 15. et a Nostro, S. I. 10, 85.: ef. Broukb.
ad Tib. I. 3.

Messala Scaevola, Ictus celebris, Ar. 371.
Messius Cicirrus Qscus, corpore procero, scurra,

S. I. 5, 52.

Metaurum flumen, IV. 4, 38. Est Metaurus,
bodie Metro, fluvius Umbriae, clade Asdrubalis
nobilis.

Metella, uxor filii Aesopi, S. II. 3, 259.
Q. Caecilius Metellus Macedonicus, qui de Preu-
dopbilippo triumphavit, avus Servilii Įsaurici et
proavus P. Scipionis, a Lucilio in Satyras est
taxatus, S. II. 1, 67.

Q. Caecilius Metellus Celer, qui cum L. Afranio
A. U. 694. Consul fuit, II. 1, 1.
Methymnaea uva, S. II. 8, 50. i. e. vinum Les-
bium. Nam Methymna est urbs Lesbi insulae.
Miletus, urbs Ioniae, ubi lanae egregie tingebantur,
Ep. I. 17, 30.

Milonius, saltando insaniens, S. II. 1, 24.
Milvius, seu Mulvius, parasitus et scurra Horatii,

S. II. 7, 36.

Mimas, gigas, yalidus, III. 4, 53.
Mimnernius, poëtu, qui elegis excelluit, eroticus,
Ep. I. 6, 65.: Ep. II. 2, 101.
Minerva, ex Jovis cerebro orta Dea, praeest arti-
bus, bellis, casta, III. 3, 23.: operosa, III. 12, 5.
Minos, rex et legislator Gretensium, a Jove ipso
leges didicit, I. 28, 9.; ob justitiam judex infe-
rorum, IV. 7, 21.

Minturnae, oppidum in Auruncis in confinio Cam
paniae et Latii ad Liris estia, Ep. I. 5, 5.
Minucii via a porta Minucia Romae Brundusium
ferebat, ut Appia, sed alio tractu, nempe per Sa-
binos, strata a L. Minucio, Ep. I. 18, 20.
Misenum, promontorium, pertus et oppidum Cam-
paniae, S. II. 4, 33.

Mitylene, sive Mytilenae, urbs Lesbi, pulchra,
i. e. amoena ob situm et aedificia, Ep. I. 11, 17.
Molossi, populus Epiri. Inde Molossi canes, S.
II. 6, 114.: E. 6,5.

Monaeses, rex Parthorum. Sunt qui Surenam le-
gatum regis Partborum intelligant, III. 6, 9.
Moschus, Pergamenus Rhetor, v. n. Ep. I. 5, 9.
P. Mucius, Juris peritorum eloquentissimus, ut
verbis utar Ciceronis, et eloquentium juris peri-
tissimus, Ciceronis in jure civili praeceptor, Ep.II.

2, 89.

[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

Naevius, seu Maenius, nepos, S. L. 1, 101.
Naiades, Nymphae, III. 25, 14.
Nasica, captator baereditatis delusus, S. IL 5, 5%.
Nasidienus Rufus ridetur ob conviviam, qu Ma

cenatem excepit, S. II. 8.

Neaera, fidicina, amica, III. 14, 21.: E. 15,1.
Neapolis, oppidum Campaniae, otiosa, E. 5, 45.
Neobule, puella, III. 12, 1.

Neptunus, Deus maris, custos Tarenti, LA
29. Neptuni dies festus, III. 28, 1.
Neptunius Dux, i. e. Sextus Pompeius, E. 9,7,
Nereus, Ponti filius, Thetidos pater, Deus mari
nus, cecinit fata Trojana, I, 15, 5.
Nerejus nepos, Acbiller, E. 17, 8.
Nerius, foenerator, S. IL. 3, 69.
Tib. Claudius Nero, Drusi frater, Augusti van
sor et privignus ex Livia Drusilla et Scrum,
missus cum imperio in Syriam, Ep. 13, 2.
bonus clarusque, Ep. II. 2, 1.: ei comimet
datur Septiniius, Ep. I. 9.
Nessus centaurus, interfectus ab Hercule, aja
ore Hercules ipse periit, E. 17, 32.
Nestor Pylius, rex Pyli, civitatis Pelep
prudentia, aetate et eloquentia venerabilis, 1. 15,
22.: Ep. I. 2, 11.

Nilus, Auvius Aegypti, tumidus, III. 5, 48. : qu
celat fontium origines, IV. 14, 46.
Niobe, Tantali filia, Amphionis uxor, forma d
multitudine liberorum elata contemsit Latuse:
unde Apollo et Diana sunt ulti, IV. 6, 1.
Niphates, Armeniae mons, rigidus, II. 9, 20.
Nireus, Graecus forma excellens ap. Homeren, IL

20, 15. E. 15, 22.

[blocks in formation]

1

Numantia, urbs Hispaniae Tarraconensis nobilis,
quae per plures annos Romanis fortissime resti-
tit; tandem autem a Scipione Aemiliano expug-
mata et deleta est, fera, II. 12, 1.
Numicius, bomo in vitae genere et instituto incon-
stans, Ep. I. 6.

Numidae, populi Africae, extremi Numidarum
agri, i. e. Numidiae loca deserta, III. 11, 47.
Numonius Vala, fortassis est is, qui Vari legatus
caesus est a Germanis, vid. Vell. Patere. II.
119. Ad bune est, Ep. I. 15.

OCEANUS ruber, mare Arabicum et Indicum seu
orientale, I. 35, 32.: belluosus, de mari Britan.
IV. 14, 47.

sederet, nisi qui eques et equestri censu esset, E. 4,

16.

P

PACORUS, Orodis regis Parthorum filius, Phraatis
frater natu major, vir fortissimus, sed postea a
Ventidio A. U. 715. victus periit, III. 6, 9.
Pactolus, amnis Lydiae, arenas trabens aureas,
E. 15, 20.

M. Pacuvius, poëta tragicus, Ennii ex sorore ne-
pos, Laclii amicus et bosper, Ep. II. 1, 56.
Quintil. X. 1. laudat in ejus tragoediis gravita-
tem sententiarum, verborum pondus, et auctorita-
tem personarum.

Padus, fluvius Italiae superioris, E. 16, 28.
Palinurus, Aeneae gubernator, III. 4, 28. dicitur
de promotorio Palinuro Lucaniae non procul

Velia.

Octavius, amicus doctus Horatii, qui diversus a
Caesare Octavio esse videtur, S. L. 10. 82.
Ofellus, rusticus, fortassis Sabinus et vicinus Ho-Pallas, Minerva, Palladis intactae arces, i. e.
ratii, S. II. 2, 2.

Olympus, mons inter Thessaliam et Macedoniam,
III. 4, 52.

́Olympia, urbs Elidis in Peloponnese; celebris lu-

dis Olympicis. Unde pulvis Olympicus, I. 1, 3.
Opimius, avarus quidam, 8. II. 3, 142.
Serv. Oppidius Canusinus; de cujus testamento,
vid. S. II. 3, 168.

Opuntia Megilla, puella quaedam, I. 27, 10.
Or bilius Pupillus, Beneventanus, acerbae naturae
non solum in antisophistas et discipulos, sed et in
principes viros: Romae inde ab anno aetatis quin-
quagesimo Grammaticam docuit. vid. Sueton. de
Illustr. Grammat. et Noster, Ep. II. 1, 71.

· Orbius, videtur multa praedia ecëmissa, Ep. II. 2,

[blocks in formation]

Orestes, Agamemnonis et Clytemnestrae f. amicus
Pyladis, Acgystbum et matrem occidit, qui pa-
trem occiderant, postea furiis est agitatus, tristis,
Ar. 124. matricida, S. II. 3, 133.
Oricum, oppidum Epiri cum portu, colonia Colcho
rum, non procul Dyrrbacbio, III. 7, 5.
Origo, mima, S. I. 2, 55.

Orion, venator insignis, II. 13, 39.: tentator
Dianae, III. 4,71.: post mortem in sidus muta-
tus, III. 27, 17.

Ornytus Thurinus, homo videtur esse dives, qui
Thurio, i. e. oppido opulento Lucaniae, Romam
commigraverit, III. 9, 14.

Orpheus, Apollinis et Calliopes f. maritus Euri-
dices, quam frustra ab inferis reducere conatus
est; excelluit lyra, quam vel a Mercurio vel
ab ipso Apolline accepit: Threicius, I. 24, 13. :
docuit agrestes homines, Ar. 392.: vocales,
I 12,7.: ubi omnino agitur de vi musicae Or-
plicae.

Osiris, Aegyptiorum Deus, Isidis maritus, Ep. I.
17, 60.

[ocr errors]

L. Roscius Otho, tribunus pl. fautor ordinis eques-
tris, legem tulit, ne quis in quatuordecim gradi-
bus orchestrae in qua senatores sedebant, proximis

Athenae, I. 7, 5.: aegis, III. 4, 57.: parat ga-
leam, aegida, currus et rabiem, I. 15, 11.
Panaetius, Rhodius, Stoicus celebris, Scipionis A-
fricani majoris praeceptor, scripsit multa, v. c.
de Officiis, de dolore patiendo, providentia, ma-
gistratibus. Hinc libri Panaetii, I. 29, 14.
Panthoides, Panthoi filius Euphorbus, quem se
tempore belli Trojani fuisse dixit Pythagoras, I.
28, 10.

Pantilius, adversarius et obtrectator Horatii, S. I.
10, 78.

Pantolabus, scurra, v. n. S. I. 8, 11.
Paphus, urbs Cypri, cultu Veneris nobilis, I. 30,
1.: III. 28, 14.

Paris, s. Alexander, Priami f. et Helenae raptor,
pastor perfidus, I. 15, 1.: Paridis amor, Ep.
I. 2, 6. bustum, III. 3, 40.

Parium marmor splendens, I. 19, 6. ab insula

Paro dictum.

Parrhasius, Epbesius, pictor nobilissimus, IV. 8,6.
Parthi, proprie populi Persiae ultra Euphratem:

deinde omnino pro Persis ponuntur, feroces, III.
2, 3. animosi versis equis, I. 19, 11. Latio
imminentes, I. 12, 53.: sagittae et celeris
fuga, II. 13, 16.: reddunt Augusto signa,
Ep. 1. 18, 56.: iis ademta signa, IV. 15, 7. :
timent Romam, Ep. II. 1, 256.: Parthis men-
dacior, Ep. II. 1, 112.

Paulus, baud dubie, Fabius Maximus, IV. 1, 10.
Paulus, Aemilius Cos. qui ad Cannas cecidit, ani-

mae magnae prodigus, I. 12, 38. Videtur idem
intelligi, S. I. 6,41.

Pausias, Sicyonius, pictor nobilis, de cujus picturis,
vid. Plin. H. N. XXXV. 11. S. II. 7, 95.
Pectius, seu Pettius, contubernalis Horatii, E. 11,

1.

Pedana regio, ager prope Padum, oppidum Latii

inter Praeneste, Tibur et Tusculum. Ep. I. 4, 2.
Julius Pediatius, eques Rom. qui, patrimonio con-
sumto, cinaedus est factus. Hinc iste bomo mollis
a Nostro Pediatia pro Pediatius vocatur, S.
I. 8, 39.

Pedius Publicola, fortassis est filius Q. Pedii ejus,
qui a Caesare colacres Octaviano scriptus legem

« ForrigeFortsæt »