Billeder på siden
PDF
ePub
[blocks in formation]

30 Subvectum Cod. Fabric. C. Sublectum conj. Con. G.-36 Acherunta ed. Lambin. Z.

Ceraunia est apud Vet. Schol. Sic et Virg. Georgic. primo ut adnotavit H. Stephanus. Acroceraunia ex Glossemate est, quia vulgatius. De Alta Ceraunia nihil refert litigare, etsi videatur magis Poeticae varietatis, quam vulgatum Acroceraunia.

25 Qui ardua et difficilia aggrediuntur, multa perpetiuntur. Quid opus est Danielis Heinsii Hellenismo? B. Nempe ait Heinsius, h. 1. perpeti est agere, ut ráox pro v ponatur: quod nec de Graeco verum esse arbitror. G.

26 Vetitum nefas, ideo nefas, quia a natura vetitum. G. Ruit, fertur temere, natura et legibus dei neglectis. Z.

27 Audax Iapeti genus. Prometheus, postquam figmentum suum, homines, igne e sole surrepto instruxit, eadem fecit, ut mollitis calidisque cibis ac potionibus, vaporatis item diaetis, febres sibi pararent; metallis tractandis mortifera arma in mutuam perniciem pararent, &c. G.

22 Dissociabilis nunc Active dicitur, pro eo qui valet dissociare. Horatianae Syntaxi magis convenit dissociabili, consueta huic Scriptori Hypallage, quam eruditissimi Viri dissociabiles de proprio ingenio tantum. B. Recte Baxterus. Ne quis offendatur insolentia, aut plane Harduino credat, esse hoc barbarum, et Horatio indignum, ponamus indicem talium adjectivorum, quae activam significationem habere, ut alia taceam, thesaurus noster docet. Sunt autem, quae observavimus ista: Adjutabilis, A- 30 Maciem, tabem vocat, quae febrium pergilis, Apertibilis, Delectabilis, Delebilis, Exsupera- petua fere comes. Mire autem ignem coelo bilis, Facilis, Fallibilis, Fragilis, Favorabilis, Illa-subductum igne febrili puniri dicit. crimabilis, Impetibilis, Impetrabilis, Incogitabilis, 32 Ea enim non nisi post multa saecula venire Indocilis, Instabilis, Insatiabilis, Intestabilis, Intole-solebat. Vet. Schol. Cruq. Necessitas Homero rabilis, Irritabilis, Litabilis, Offensibilis, Patibilis, Penetrabilis, Placabilis, Reparabilis, Suffocabilis, Terribilis, Vincibilis, Vulnerabilis, et forte plura. Interim nec dissociabilis terras Bentleii, nec dissociabile adverbium Cuningami, damnare ausim. De Amabilis mox 1. 5. 10. G.

23 Impiae rates, quia naturam, opus Dei, violant. G.

24 Transiliunt per contemptum. Non tangenda, sc. ob consilium Dei. Fada, h. e. mare. Z.

ag àvaynain. H. Stephanus. B.

Primorum hominum paxgobiórns ex historia sacra transiit etiam ad fabulas. Et traduntur Americani longioris ipsi quoque aevi fuisse ante quam luxu nostro mollescerent. G.

33 Torrentius in nullo MS. legit lethi; sed in omnibus leti.

36 Siquidem hic erat unus ex duodecim Herculis laboribus, Cerberum canem ex Orc educere.

Nil mortalibus arduum est:

Coelum ipsum petimus stultitia; neque Per nostrum patimur scelus

Iracunda Jovem ponere fulmina.

40

ODE IV.

AD L. SEXTIUM, CONSULAREM.

Hortatur L. Sextium, Consularem virum, et quondam Brutianae et Pompeianaè factionis asseclam, ut vere jam ineunte, dimissa Catoniana sua severitate, ad Epicureismum se recipiat.

PRIMUS VERSUS EST HEPTAMETER ARCHILOCHIUS, CONSTATQUE EX BUCOLICO, H. E. EX TETRAMETRO HEROICO, CUJUS ULTIMUS PES EST SEMPER DACTYLUS, ET EX TRIBUS TROCHAEIS. ALTER VERSUS EST TRIMETER IAMBICUS CATALECTUS.

SOLVITUR acris hiems grata vice veris et Favonî,

Trahuntque siccas machinae carinas ;

Ac neque jam stabulis gaudet pecus, aut arator igni,
Nec prata canis albicant pruinis.

Jam Cytherea choros ducit Venus imminente Luna;
Junctaeque Nymphis Gratiae decentes

Alterno terram quatiunt pede; dum graves Cyclopum
Vulcanus ardens urit officinas.

37 Ardui Bentl. ex MSS. cui favet collat. Sax. et L. Bos it. Brod. G. Libri quidam Lambini idem habent. Z.

ODE IV.

5 Nam pro Jam MS. Bersm, et pro Venus conj. Cuning. levis, b. e. saltans. Z.-8 Visit Rutgers. e MSS. Bersm. it. Bentl. Z.

5

37 Arduum, inaccessum dicit ob sequentia. Ver incipit secundum Varronem (De Re Pleniori bucca dici videtur, nil arduum, quam Rustica 1. 28.) vir Idus Febr. quo etiam die, nil ardui, quod mire placuit doctissimo Bentleio. ut Columella (II. 2. 15.) refert, Favonius (qui Certe nibil ardui Genitivus est, qui dicitur Par-et Zephyrus) spirare incipit. Mancinellus. titionis; ideoque minus est quam nihil arduum. B. Nibil est e Graecismo i. quod non habet adjunctum Genitivum. Z.

2 Jacobus Cruquius putavit machinas istas palangas fuisse, navium carinis suppositas, nostra vernacula TRUNDLES: crediderim et trochle

40 Bene ponere fulmina; respexit enim ful-are machinamentum aliquod fuisse insuper adminatos gigantes.

ODE IV.

1 Solvitur biems et mox v. 10. terrae solutae respectum habent ad gelu, quo adstringi dicuntur humida. G.

hibitum.

5 Clara nocte: Erant enim Idus. Rustica numina saltare non solent nisi ad claram Lunam.

6 Per Nymphas mulieres intelligit, per Gratias virgines. Vet. Schol. solita Dilogia. Grata

Nunc decet aut viridi nitidum caput impedire myrto,

Aut flore, terrae quem ferunt solutae.

10

Nunc et in umbrosis Fauno-decet immolare lucis,
Seu poscat agna, sive malit haedo.

PALLIDA mors aequo pulsat pede pauperum tabernas,
Regumque turres. O beate Sexti,

Vitae summa brevis spem nos vetat inchoare longam.
Jam te premet nox, fabulaeque manes,

15

Et domus exilis Plutonia; quo simul meâris,
Nec regna vini sortiere talis;

Nec tenerum Lycidan mirabere, quo calet juventus
Nunc omnis, et mox virgines tepebunt.

20

12 Agnam-haedo Gott. Agnam-aedos Flor. 1482. it. Brod.-13 Pede pulsat MS. Bersm. C-14 Sesti MS. Bersm, edd. Glarean. Bentl. Z.-16 Fabulaeque et manes Gott. Manesque Cun. Fabulaeque inanes conjiciebat Bonfin.-17 Exilii conj. Heins. † quem refellit Rutgers. Leet. Venusin. p. 240.] et Barth. Z.

ferunt Nymphae pro salvis dona maritis. Ovid. | posuit. Vet. Schol. Dicitur fumma, ut pars pro Her. 1. 27. Junctae supple dextras: decentes magna et parva summa; quia vox est mediae et ad gestum pertinet, Sit formosa, decens. Ju

venal. Sat. 6. 162.

7 Graves, h. e. plenas laborum et molestiarum. Z.

8 Sudans prae nimio labore aestuque fornacis. Vulcanum inducit, quia Venerem jam nominavit, ridicule et festive. Fecit Vulcanus, quod optimum maritum decebat. Imperiti erat Librarii de urit, longiuscular, réscribere writ, ussit, atque visit, quod miror potuisse placere magno Bentleio. B. Urit officinas. Cum dixerit non modo Juvenal. 14. 118. ardente caming; sed Ovid. Fast. 4. 473. Antra Cyclopum positis exusta caminis, quae antra profecto sunt ipsa ofina non video, cur non patiatur Bentdeius officinas uri a Vulcano. Quod autem visit reponit, eo minus probare possum, cum visere of inum, fit ejus, qui modo per intervalla eo veniat, non qui ita assiduus sit, ut bonus vir Vulcanus. Nec bis idem dicit ardens urit: sed res diversas diversis vocibus eloquitur. G. Caeterum Lambinus recte monet, hanc temporis descriptionem sumtam esse ab incendio Atnae aut insularum Vulcaniarum. Z.

9 Nitidum, h. e. unguentis delibutum. Z. 11 Sacra Fauni, seu Panis, circa Idus Febr.

erant.

12 Omnes Torrentii MSS. habebant agna et bardo in Ablativo; sic et Vet. Schol. et Cruquius legit. Nescio quomodo quaedam elocutiones per femininum genus gratiores fiunt. Vet. Schol.

14 Beatus dicitur qui multa babens, sine malo aliquo degit. Cicero in Tuscul. Mancinellus.

15 Summam pro paucorum annorum numerum

[ocr errors]

significationis.

16 Ostendit se plane Epicureum hoc loco. Dii boni manes dicebantur, nam mane apud antiquos bonus dicebantur. Vet. Schol. Cruq. B. Posse aliquem fabulas putare manes, et tamen non Epicureum esse, vel principium Tusculanae primae satis ostendit. G. Jam, mox, opinione citius. Premet, opprimet, ex improviso in te ingruet. Nox, mors, Orci tenebrae. Z.

17 Exilis, quod et tenuis et umbratilis, Di logia manifesta. Exilis domus est ubi non et plura supersunt. Epist. 2. Lib. I. B.

Plutonis appellatio Harduino inter argumen ta est, non esse Odarum libros antiqui illius Horatii: cum tamen Plutonem Ciceroni non ignotum fuisse, doceat locus de N. D. 2. c. 26. et Graeca amare Horatium, constet. Ceterum domum Plutoniam intelligo inferos ipsos, exilem domum, i. vacuam, inanem. G.

18 Mirifice mihi placet Francisci Luisini interpretatio, ab aliis explosa; neque sane vera est vulgaris. (Qua scilicet talis est talorum jactu, praesertim cum praecedat sortiere. Z.) Om. nia enim peraguntur apud Inferos quae hic ; sed quafi per somnium et imaginem. Sortiere regna vini, sed non talis quale hic est. Haec sublato manu poculo proferenda. Mirari nequeo non placuisse erudito Bentleio Luisini interpretationem de raíz, vini talis, cum jam memine rit Flaccus Exilis Plutoniae domus. Sed gaudere solent Eruditi in diversa discedere. B. Haud nego, non valde uμories homines mihi vide ri, nec valde poetas, quibus non placet illa Luisini interpretatio, quae motum et quasi vitam

ODE V.

AD PYRRHAM.

Amicae suae inconstantiam, quam ficto Pyrrhae nomine designat, pulcherrima Al legoria insectatur.

DUO PRIOR VERSUS SUNT CHORIAMBICI ASCLEPIADEI, TERTIUS PHERECRATIUS,
QUARTUSQUE GLYCONICUS.

QUIS multa gracilis te puer in rosa
Perfusus liquidis urguet odoribus
Grato, Pyrrha, sub antro?

Cui flavam religas comam

Simplex munditiis? Heu quoties fidem
Mutatosque deos flebit, et aspera
Nigris aequora ventis

Emirabitur insolens,

Qui nunc te fruitur credulus aurea;

Qui semper vacuam, semper amabilem

5

10

4 Flavas r. comas MS. Bersm. C-5 Quotiens MSS. tria Bersm. C.-6 Ut aspera conj. Cun.-8 Ut mirabitur conj. Bentl. Heu mirabitur al. apud Gun.

addit versiculo. Vinum sibi adeffe, fingit Poë-vidia. Schol. B. Simplex mund. simpliciter or ta, Lycidan interesse convivio. G.

19 Quid refert Lycidam legatur, an Graeca Declinatione cum Bentleio Lycidan? Verum ille consueto sibi more Hellenismo favet, aeque atque Archaismo in scribendis Latinis vocabulis. B. Lycidan cum Bentl. Jano et codd. nonnullis edidi. Nam infra Serm. II. 4. 3. est Pythagoran; nec abhorret Noster a Graecismis. Z.

nata, quia et sine exquisito ornatu videris placere ob formae scilicet praestantiam. Z.

5 Mutatos deos pronum est intelligere ex propitiis iratos. Nam felicitatem quamcunque Dis assignabant: ira@godiros, cui Venus favet, feli cem generatim notabat, ut in Sullae cognomine. Sed hic jungitur Fidem mutatofque deos. Fidem mutare est rescindere contractum. Vid. Ter. Phor. 3. 2. 27. Fidem et deos mutat puella, cum deos perjurio fallit. G.

20 Mire tepebunt de virginibus, calet de juvenibus. Vet. Schol. Cruq. frigebunt, marces- 7 Nigros ventos per metonymiam dicit, qui cent; quasi diceret lento igne macerabuntur. An nubes obscuras cient, mare turbant. Sic Auster Lycidas Sextii erat pocillator? B. Imo ama-nigerrimus, Virg. Georg. 2. 278. Contra Albus sius fuit, ut Jovis iste Ganymedes. Z. Tepere de virginum modesto amore, calere de vehementiore affectu juvenum. G.

ODE V.

1 Ille tamen gracili cum Ganymede jacet. Martialis. B. Gracilis, delicatus, tenellus. Schol. Z. 2 Perfufus, largiter unctus, delibatus: liquidis odoribus, unguentis, Schol. urguet, tenet, amplectitur, Schol. Z.

4 Cui, in cujus gratiam, ut placeas.

natus est mox 7. 15. Quid si huc tandem re-
deunt, quae Huet. Dem. Evang. 4. 8. 14. p.
124. de nigrè appellatione rebus septentrionali-
bus tributa disputat. G. Caeterum amorem
mulierum inconstantem solent poetae cum mari
comparare saepe. Z.

8 Insolens, insuetus, nondum expertus. Z.
9 Blanda, pulchra, propitia.
Vet. Schol.

Cruq.

10 Vacua mulier, non occupata ab alio, uni soli se praebens, ut Tac. An. 13. 44. vacua est,

5 Munditias ejus laudat, sed quadam amantis in- quae a marito discessit, quo nubere possit alii.

[ocr errors]

Sperat, nescius aurae

Fallacis! Miseri quibus

Intentata nites. Me tabula sacer

Votiva paries indicat uvida

Suspendisse potenti

Vestimenta maris deo.

15

ODE VI.

AD AGRIPPAM.

Horatius adhuc Semipompeianus 'callide se excusat M. Agrippae Augusti genera poscenti ut Carmen Heroicum in civile Bellum componat. (Similis est argumenti, cujus prima Anacreontis, Oina Xeyes 'Argeídas. Add. Car. 1. 19. 10. it. 4. 15. G.)

METRUM TRIBUS VERSBUS CHORIAMBICUM, QUARTO GLYCONICUM,

SCRIBERIS Vario fortis, et hostium

Victor, Maconii carminis aliti,

Quam rem cunque ferox navibus aut equis

Miles te duce gesserit.

13 Intemptata MSS. tria Bersm. C.-14 Humida MS. Bersm. et ed. Glar. ex glossemate baud dubie. Z

ODE VI.

1 Ad Agrippam, plenius Lamb. Ad M. Vipsanium Agrippam.—2 Alite vulgo; alteri conj Markland. aemulo conj. Jones.—3 Qua Bentl. e conjectura Mureti: quam conjicit Bentl. Z.

Amabilem etiam active hic accipiendum videtur. | in fanis marinorum deorum ponere. Sunt etiam qui
Bene Vet. Schol. Vacuam sibi soli paratam, vestem quoque ibi suspendunt, diis eam consecrantes.
contemtis aliis; amabilem, suo amori deservientem. Vet. Schol. B. Vid. Art. Poet. 20. G.
Amatoris tormentum amare non amantem.
Sic ipse Magister posuit, ut ameris, amabilis esto.
Vid. ad 1. 3. 22. G. Amabilem jam posuit pro

aditu facilem.

13 Intentata, cujus mores nondum usu cogniti sunt. Tropus ductus est quoque a mari, quod quis nondum pernavigavit. Nites, places, fidelis et amabilis videris. Mare nitet pr. si tranquillum est. Me tabula, &c. Sensus est : ego naufragium feci, h. e. inconstantiam amoris Pyrrhae expertus sum. Z.

ODE VI.

sua caesum ma

2 Alite, Homerici carminis sublimitate. Vet. Schol. Cruq. Multa Dircaeum levat aura Cygnum, Tendit, Antoní, quoties in altos Nubium tractus, Lib. III. Od. 2. Jure ridet Rodellius Galli Interpretis Gallum Gallinaceum. Frustra sunt etiam qui mutant alite in aliti: Est enim ista constructio satis frequens: Aque tre queruntur Ityn. Ovid. B. Aliti recte, puto, legendum judicarunt Passeratius et Lambinus, ut referatur ad Vario, tertio casu, velut apud nostrum bella tibi pugnata; apud Maronem, 15 Videmus autem quosdam bodie quoque pingere Nulla tuarum audita mibi neque visa sororum. in tabulis suos casus, quos in mari passi sint, atque | Quod Ovidii locum pro Ablativo sine praeposi

14 Madidus extrinsecus, uvidus intrinsecus. Vet. Schol.

« ForrigeFortsæt »