Billeder på siden
PDF

Haandbog for Hæren,

indeholdende

Fordeling af Hærens Officerer m. fl.

samt

Aldersordenslister.

1901.

Tillæg til Kundgørelse for Hæren.

(Sluttet den 1ste Januar 1901.)

Kjøbenhavn.

Trykt hos Nielsen & Lydiche

[graphic]

Forklaring over de i Haandbogen forekommende Forkortelser og Tegn.

af Dannebrogsordenen.

R.E.* Ridder af Elefantordenen.

S.Kmd.* Storkommandør,

S.K.* Storkors,

K.1 Kommandør af 1ste Grad,

K.! - af 2den - ,

R* Ridder,

D. M Dannebrogsmand.

Gb.E.T Erindring8tegn, stifteti Anledningaf Deres Majestæter Kong Christian IXs

og Dronning Louises Guldbryllup.

F.M Fortjenstmedaille.

M.f.D.R Medaille for druknedes Redning.

E. M.1.2 Erindringsmedaille for Krigene 1848-50 og 1864.

E.M.l - - Krigen 1848-50.

E. M.2 - - - 1864.

A. A.B.1.2,.2\31.32 Anhaltske Albrecht der Bar Orden: Storkors, Kommandør af 1ste og

2den Klasse, Ridder af 1ste og 2den Klasse.

B. B.l.Z Badenske Troskabsorden med Korset af Berthold I af Zåhringens Orden.

B.Z.L.1.2.*2.3 — Zahringer Løve Orden: Storkors, Kommandør af lste og2den

Klasse, Ridder. B.St.M.1.2.*2.3'.3,.4'.42. Baierske St, Michaels Orden.

B.F.1.2.3.4A4» — militær Fortjenstorden: Storkors, Storkomtur, Komtur,

Ridder af lste og 2den Klasse.

B.L.1.2.3.4.5 Belgiske Leopolds Orden: Storkors, Storofficer, Kommandør, Officer,

Ridder.

Br.R. 1.2.3.4.5.6 Brasilianske Rosa Orden.

Br.L.1.2.*2.3 Brunsvigske Henrik Løve Orden: Storkors, Kommandør af lste og

2den Klasse, Ridder. B.S. 1.2.3 Buchariske opgaaende Stjerne Orden.

Bulg.A. 1.2.3.4.5 Bulgarske St. Alexander Orden: Storkors, Storofficer, Kommandør,

Officer, Ridder.

F. Æ.L.1.2.3.4.5 Franske Æreslegions Orden: Storkors, Storofficer, Kommandør, Officer,

Ridder.

F.instr.publ.1.2 — Orden de l'instruction publique: Officer, Ridder.

F off.d'acad — — officier d'académie.

F. M.C - Medaille coloniale.

G. F.1.2.3.4.5 Græske Frelserens Orden: Storkors, Storkommandør, Kommandør,

Officer, Ridder.

H. Kal.1.2.3 Hawaiiske Kalakaua Orden.

H.Ph.d.H.l^'^.S'.S2... Hessiske Philip den Højmodiges Orden: Storkors, Komtur af lste

og 2den Klasse, Ridder af lste og 2den Klasse.

H. D.L.1.2.*2.3'.3» Hessen-Darmstadtske Ludvigs Orden: Storkors, Kommandør af lste

og 2den Klasse. Ridder af lste og 2den Klasse. LA Italienske Anunciata Orden.

I. St.M.&L.1.2.3.4.5 St. Mauritius og St. Lazarus Orden: Storkors, Storofficer,

Kommandør, Officer, Ridder.

I.Kr.1.2.3.4.5 — Kroneorden: Storkors, Storofficer, Kommandør, Officer,

Ridder.

J.Chrysanth.l Japanske Ohrysanthemum Orden.

« ForrigeFortsæt »