Billeder på siden
PDF
[ocr errors]

J.S.1.2.3.4.5. ............ Japanske opgaaende Sols Orden: Storkors, Storofficer, Kommandør,

Japanske opgaaende SoiS oraen: Dior

Officer, Ridder.
J.H.S.1.2.3.4.5. ........ - hellige Skats Orden: Storkors, Storofficer, Kommandør,

Officer, Ridder.
K. E. S............... Kongostatens Etoile de Service.
K.L.1.2.3.4.5.61.69.6%. ...

Løveorden: Storkors, Storofficer, Kommandør, Officer,

Ridder, Guld., Sølv., Bronzemedaille. L.Æ.K.1.2.3.4.......... Lippeske Husorden, Æreskors af 1ste, 2den, 3die og 4de Klasse. L.E.Kr.1.2.3.4.5. ........ Luxemborgske Egekroneorden: Storkors, Storofficer, Kommandør,

Officer, Ridder. M.S.T.1.2.*2.3.4. ..... Meklenborg-Schwerinske Griforden: Storkors, Storkomtur, Komtur,

Æreskors, Ridder. M.V.Kr.1.2.3.4. ......... Meklenborgske Husorden af den Vendiske Krone: Storkors, Storkomtur,

Komtur, Ridder.
M.Dan.I.1.21.22.3. ...... Montenegrinske Danilo I Orden: Storkors, Kommandør af 1ste og 2den

Klasse, Ridder,
N.G.L.1.2.3............ Nassauiske Gyldne Løve Orden: Storkors, Kommandør, Ridder.
N.F.1.2.3.4.............

militær og civil Fortjenstorden: Storkors, Kommandør,

Officer, Ridder.
N.L.1.2.3. ............. Nederlandske Løve Orden: Storkors, Kommandør, Ridder.
N.O.N.1.2.3.4.5. ... ....

Oranje-Nassau Orden: Storkors, Storofficer, Kommandør,

Officer, Ridder. N.St.0.1.2.2.3.3..... Norske St. Olafs Orden: Storkors, Kommandør af 1ste og 2den Klasse,

Ridder af Iste og 2den Klasse. P.T.&S.1.2.3. .......... Portugisiske Taarn- og Sværdorden: Storkors, Kommandør, Ridder. P.V.V.1.2.3...

Undfangelses Orden af Villa Viçosa: Storkors, Kommandør,

Ridder. P.Chr.1.2.3. .......

Christus Orden: Storkors, Kommandør, Ridder. P.S.B.A.1.2.*2.3........

São Bento d'Aviz Orden: Storkors, Kommandør af Isto

og 2den Klasse, Ridder. Pr.S.Ø. ......

Røde Ørns Orden: Ridder af lste Klasse, af 2den Klasse

med eller uden Stjerne, af 3die og 4de Klasse. Pr.Kr.1.2.*2.3.4. .......

Kroneorden: 1ste Klasse, 2den Klasse med eller uden

Stjerne, 3die og 4de Klasse. Rum.Kr.1.2.3.4.5. ...... Rumænske Kroneorden: Storkors, Storofficer, Kommandør, Officer,

Ridder. Rum.S.1.2.3.4.5. .......

Stjerneorden: Storkors, Storofficer, Kommandør, Officer,

Ridder. Rum.J.K..........

Jernkorsorden. R.St.Andr.............

Russiske St. Andreas Orden. R.A.N.

Alexander Newsky Orden. R.H.Ø.

Hvide Ørn. :: ........ R.St.A.1.2.*2.3.4. ......

St. Anna Orden: lste Klasse, 2den Klasse med eller uden

den kejserlige Krone, 3die og 4de Klasse. R.Stan.1.2.*2.3.........

Stanislaus Orden: lste Klasse, 2den Klasse med eller uden

Stjerne og 3die Klasse. R.W.1.2.3.4.. ..........

Wladimirs Orden: 1ste, 2den, 3die og 4de Klasse. S.A.1.2.34.3............ Sachsiske Albrechts Orden: Storkors, Kommandør, Ridder af 1ste og

2den Klasse. S.E.H.1.2.3.4.5. ........ Hertugdømmerne Sachsens Ernestinske Husorden: Storkors, Stor

officer, Kommandør, Officer, Ridder. S.H.F.1.2.3. ........... Sachsen-Weimarske Hvide Falks Orden: Storkors, Kommandør,

Ridder. S.T.1.2.3.4.5. ............ Serbiske Takowa Orden: Storkors, Storofficer, Kommandør, Officer,

Ridder. S.H.E.1.2.3.4.5. ........ Siamesiske Hvide Elefants Orden: 1ste, 2den, 3die, 4de og 5te Klasse. S.M.Ch..........

Maha Chakkri Orden. S.Kr.1.2*.2.3.4.5. .......

Kroneorden: lste Klasse, 2den Klasse med eller uden

Stjerne, 3die, 4de og 5te Klasse.
S.Jub.M..............

Jubilæumsmedaille.
Sp.G.V .............. Spanske Orden af den gyldne Vlies.
Sp.C.III.1.2.*2.3........

Carl III's Orden: Storkors, Kommandør af 1ste og 2den Klasse,

Ridder. Sp.I.K.1.2*.2.3. ........ - Isabella den Katholskes Orden: Storkors, Kommandør af

1ste og 2den Klasse, Ridder. Sp.M.F.1.2.3.4........

militær Fortjenstorden: 4de, 3die. 2den og 1ste Klasse. Stb.Hb. ........... Storbritanniske Hosebaandsorden.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

...............

Stb.B.1. ........
Stb.V.1.2.3.4.. .........
S.Sf. .................
S.Sv.1.2.22.31.3. ......

S.N.1.2.3. ..............
S.V.1.2.22.31.32. .......

S.CarlXIII.........
S.N.Jub.E.T..........

Storbritanniske Bath Orden.

Victoria Orden: Storkors, Kommandør, Officer, Ridder. Svenske Serafimerorden.

Sværdorden: Storkors, Kommandør af 1ste og 2den Klasse,

Ridder af lste og 2den Klasse.
- Nordstjerneorden: Storkors, Kommandør, Ridder.

Vasa Orden: Storkors, Kommandør af Iste og 2den Klasse,
Ridder af 1ste og 2den Klasse.

Carl XIII's Orden.
Erindringstegn, stiftet i Anledning af Hans Majestæt Kong Oskar II

af Sverrig og Norges 25 Aars Regeringsjubilæum.
Tunesiske Nichan Iftikhar Orden: Storkors, Kommandør, Officer, Ridder.
Tyrkiske Osmanie Orden: 1ste, 2den, 3die, 4de og 5te Klasse.

- Medjidie Orden.
Ungarske St. Stephans Orden: Storkors, Kommandør, Ridder.
Østerrigske Jernkroneorden: Storkors, Kommandør, Ridder.

Frantz Josephs Orden: Storkors, Komtur af lste og 2den
Grad, Ridder.

T.N.I.1.2.3.4. . . . ...
T.0.1.2.3.4.5.
T.M.1.2.3.4.5. ..........
U.St.Steph.1.2.3. ......
Ø.J.Kr.1.2.3. .......
Ø.F.J.1.2.*2.3.

[ocr errors]

.

.

..

.

.

.

Det lille ved faste Officerer m. fl. i Aldersordenslisterne anførte Ciffer angiver den Løn. ningsklasse, til hvilken vedkommende hører.

For saa vidt der er tillagt Officerer en dobbelt Aldersorden, er den senere anført over den tidligere.

Hæren.

Hans Majestæt Kongen er højstbefalende over Hæren.
Hans kongelige Højhed Kronprinsen er General uden for Nummer i Hæren

samt Formand i Generalkommissionen og Hørinspektør. Hans kongelige Højhed Albert Edward, Prins af Wales, er Æresoberst i Garde

husarregimentet.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Premierløjtnant. ved 15. Bat. Carl Christian Frederik Moltke, (S.Sv.3.2), Adjutant, tillige tjenstgørende i Krigsministeriets 1ste Kontor.

492.

[ocr errors]

Sekretariat. Ritmester Niels Olaus Carl Mynster Blume, (R.*), (S.N.3.), (T.M.3.), Fuldmægtig, fung. Sekretær. Løjtnant af Forstærkningen ved Ing.-Regt. Vilhelm Martin Jensen, Assistent.

1235.

1ste Departement.

Premierløjtnant ved Generalstaben Peter

Laurids Martin Birke,(N.St.0.3.), tjenst. Oberstløjtnant u.f.N. i Fodfolket Jens Vilhelm

gørende.

535. Charles Gørtz, (R*.D.M.), (G.F.5.), Chef. 79. 1

– ved 15. Bat. Frits Cramer, (R.Stan.3.), tjenstgørende.

637. Kaptajn Johan Christian Emil Marius Bernth. Iste Kontor.

(R.*), (E.M.2.), Assistent. Kaptajn Eduard Madsen Jacob Have Christen

Holger Jens Westergaard, Assistent. sen, (R.*), (N.St.0.3'.), Chef, tillige Lærer ved Krigsassessor Ole Olsen, (D.M.), (E.M.1.2.), Officerskolen.

fung. Assistent. Premierløjtnant ved 24. Bat. Axel Ebbe

Duus, tjenstgørende, fung. Fuldmægtig.

467.

2det Kontor. - ved 15. Bat. Carl Christian Frederik Stabsintendant u. f. N. Albert Philip BregenMoltke, (S.Sv.3.9), Adjutant hos Krigs

dahl Møller, (R.*D.M.), Chef. ininisteren, tjenstgørende.

492. | Rasmus Øllgaard Nielsen, (R.*), Fuldmægtig.

Kaptajn ved 31. Bat. Frantz Gerhard

3die Kontor. Wortziger, (R.*), Fuldmægtig, Mini Kaptajn u. f. N. i Artilleriet Carl Ejner steriets Regnskabsfører.

395. Dahl, (R.*), (Pr.Kr.3.), (P.V.V.3.), Chef. 257. Sekondløjtnant ved 15. Bat. Svend

Løjtnant ved Kbhvns. Væbn. 1. Bat. An.
Aage Hatting.

1047. Assistenter.
1547.

dreas Trap Stybe, Fuldmægtig. 853. Kaptajn Peter Frederik Vilhelm

Kaptajn ved 39. Bat. Lauritz Lassen, (R."), Schreiber, (R.*).

(E.M.2.), (Pr.Kr.3.), Assistent.

371. Premierløjtnant ved Generalinspektøren Bogholderkontor.

for Rytteriets Stab Jens Bolivar Overintendant Vilhelm Christian Theodor 01 Grønbech, tjenstgørende.

513. sen, fung. Chef, tillige ved Kbhyns. Væbn.

4de Kontor. Intendant Peder Pedersen, fung. Fuldmægtig.

Kaptajn u. f. N. i Ingeniørkorpset Anton Oluf Martin Emil Jørgensen,

Levinsen, (R."), (S.N.3.), (J.S.5.), Chef, (R.*), Assistenter. tillige Lærer ved Officerskolen.

245. Kaptajn Julius von Jessen,(R.*),

Kaptajn ved Kbhvns. Væbn. Otto Carl (E.M.2.),

Christian Larsen, Fuldmægtig. 416. Arkiv.

Norton Valdemar Kjerkgaard, Frederik Marius Calmer, Fuldmægtig, Ministe. ||

Premierløjtnant Hans Bredahl. Assistenter. riets Arkivar.

Møller, Kaptajn Henning Frederik Bilsted, (R.*), (E.M. 2.), Assistent, tillige til Raadighed for Læge.

Kontor for den militære Klædefabrik.

Oberstløjtnant Jacob Hansen, (R. D.M.),(E.M.2.), korpset.

(S.V.22.), fung. Chef. 2det Departement.

Ritmester af Forstærkningen CarlJoachim

Teisen (S.A.3.2), Kammerjunker, ModOberst u. f. N. i Artilleriet Nicolai An

lem af den militære Hallekommission, dreas Meyer, (KP.D.M.), (E.M.2.), Chef. 25. | Assistent.

405.

[ocr errors]
[ocr errors][merged small]

Generalkommissionen.
General uden for Nummer, Hans kongelige Højhed Kronprins Christian Frederik Wil-

helm Carl til Danmark, Formand, tillige Hærinspektør.
Chefen for Generalstaben,
Generalinspektøren for Fodfolket,

· Rytteriet, Medlemmer.
Artillerigeneralen,
• Ingeniørgeneralen,

Generalauditøren,
Generalintendanten,

kunne tilkaldes som stemmeberettigede Medlemmer.
Generallægen,

Stabsdyrlægen,
Oberst af Generalstaben C. A. Schroll, (R.*D.M.), (E.M.2.), (S.V.31.), Stabschef ved 1ste

Generalkommando, Sekretær.

41.

Alfred Christian August, (D.M.), (E.M.2.), Kon

trollør og Regnskabsfører. Ludvig Herman Yhman, Maaler.

Det militære Klædeoplag. Intendant Walther Heinrich Christian Jür. gensen, Forvalter.

91.

Remontekommissionen. Oberstløjtnant af Rytteriet Hans Peter

Egede-Lund, (R.*D.M.), (Pr.Kr.3.), Formand, tillige Medlem af Ing.-Korpsets

tekniske Komité, Ritmester af Rytteriet

Christian Benzon, Eska. dronschef ved Gardeh.. Regt.,(Gb.E.T.).(R.Stan.2.), (S.A.3.2), (Pr.R.0.4.), Kam. merjunker,

234. Medlemmer. Premierløjtnant ved Gardeh..

Regt. Anton Willemoës,
Kammerjunker,
Overdyrlæge ved 2. Art.-Regt.

Werner Ludvig Dons Blædel,

[ocr errors]

Den militære Hallekommission. Oberstløjtnant Peter Hansen,

(R.*D.M.), (N.St.0.31.), Ritmester af Forstærknin

gen C. J. Teisen, (S.A.3."), Medlemmer. Kammerjunker, Assistent

i Krigsministeriet, 405. Grosserer C. Albeck, (R.*), Klædefabrikant I. Johnsen, Kaptajn Niels Peter Alfred Laurentius Reffs,

(R."), Suppleant.

Den militære Klædefabrik. Gustav Franck, (R.*), Fabrikør.

II. 3die Revisionsdepartement.

(Ved kgl. Resolution af 14de Februar 1868 henlagdes „De militære Ministeriers Revision og Decision“ under Finansministeriet fra 1ste April s. A. at regne. Ved kgl. Resolution af 19de Juni 1888 forandredes Benævnelsen ,De militære Ministeriers Revision og Decision“ til „3die

Revisionsdepartement“ fra 1ste Juli s. A. at regne.)

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
« ForrigeFortsæt »