Billeder på siden
PDF
[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]

MO

247 C. R. M. Langhorn, ved Trainafd.

og til Raadighed for Direktøren for

Artilleriets tekn. Tj.? ........... 31/1860. 28), 1880. 4/10 1883. 7 Nov. 1894. 8 T. Freiesleben, af Fodfolket, ved

| Officerskolen ?.................. | 14 1859. 130/7 - 24, 1881. 21 Dec. 9 A. P. Jørgensen, ved Ing.-Regt.2 | 26, 1855. | 28, 1877. - - | 23 Jan. 1895. 250 J. H. C. Bast, ved Ing.-Regt.... 3, 1855. | 28/1883. 1/10 1883. 1 T. C. A. Thomsen, ved 3. Drag.Regt.?...

.... 27/7 1853. 28%, 1875. 1/5 1880. 1 April – 2 E. Wolff, af Generalstaben?...... 20/10 1856. 30/7 1881. 1/10 1883. 3 J. C. Blangstrup, ved 13. Bat... 29/10 1857. 307, 1878. 24/, 1881. 4 J.O.V. Schrøder, ved 1. Art.-Afd. 24/z 1859. 30/1880. | 1619 1883. 5 K. F. Kiær, ved Laboratorieafd.? . 1410 1859. 30/ 1881. | -- 6 J. C. M. R. Skade, ved 2. Art.

Bat.?.......................... 25/, 1860. 28, 1879. L7 C. E. Dahl, (R.*), uden for Nummer

i Artilleriet, Kontorchef i Krigs

ministeriet ..................... | 22/5 1859. 8 F. H. J. Rambusch, (R.*), ved

| Laboratorieafd.? ................ 27/6 1857. 287, 1880. 9 N. W. Dorph, ved 4. Art.-Afd... 22), 1859. 28), 1879 260 J. W. B. Dahlerup, (R.*), ved Livg.

| Forstærkningsbat.? .... ....... 21, 1857. 30, - 24), 1881. 5 April – 1 S. V. J. R. Raedel, ved 13. Bat.2 1/1, 1854. 28, 1877.

14 Maj – 2 K. A. E. Nielsen, Depotkomd. ved 1 9. Regt.? ...................... 24/1859. 307, 1880.

21 Maj 3 M. J. Sand, ved Officerskolen ? ... 13/, 1856. 30/1878. 4/10 1883. 26 Juni – 4 C. F. Christensen, ved 3. Art.Bat............................ 29/4 1857. 28, 1879.

27 Juni 5 J. F. Sa a bye, ved 29. Bat.” ..... 4/ 1855. 28), 1877. 24/7 15 Juli 6W. C. W. Rosen, ved 17. Bat.? .. 11/5 1854.28), 1876.

30 Aug. 7 T. F. Elster, ved 8. Bat.? ....... 12/5 1857. 28, 1878.

14 Okt. 8/A. F. F.L. Baron Wedell-Wedells.

borg, ved 13. Bat.? ............, 2/11858. | 30%, 9 C. A. Hedemann, af Generalstaben24/1862. 281883. 1/10 1883. -270 H. O. M. Hoff, ved 21. Bat.? .... 131, 1855. 1 L. F. V. Dahlerup, ved 16. Bat.2 15). 1861. 28, 1881.

28 Okt. 2 P. C. Anning-Petersen, af Fodfolket, Chef for Skydeskolen? .... 13/?

13/3 1860. 30/ 1879. – - 13 Nov. – 3 N. B. Ulrich, Stabschef ved 2. Jyd1 ske Brig.? ..................... 30/z 1860. 30/7 1881.!

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

1

274 C. H. A. Rohrdanz, ved 22. Bat.2 266 1861. 28/3 1883. 110 1883. 20 Nov. 1895.

5 A. A. Marcker, ved 10. Bat.? .... ! 22/1855. 30, 1879. 6 V. Giersing, ved 1. Bat.? ....... 14, 1859. 28), 1881. - - 26 Febr.1896. 7 P. W. Ibsen, ved 19. Bat.? ...... 27/1862.

25 Marts 8 A. H. Bruhn, (Gb.E.T.), ved 5.

Drag.-Regt.? ............ 23/, 1854. 307, 1875. 26 1880. 1 April 9 d. L. Bard enfleth, (Gb.E.T.), ved 1. Art.-Afd.? .....

1% 1861. 3/10 1882. 280 C. J. A. Hansen, ved Trainafd.? . 1 1/2 1864. 1884. 10. 1884.

1 W. T. Bohn, ved Tøjhusafd.? ..... 157, 1862. 2 J. B. Helms, ved 3. Art.-Afd.3 ... 31/. 1861 3 C. C. E. Flemmer, ved 2. Art.

Afd. 3 .......................... 13%, 1862. 4 N. E. Lomholt, til Raadighed for

Artillerigeneralen? .............. 26/6 1864. 27/5 1885. 41 1885. 5 G. V. Blom, ved 12. Bat.? ....... 28/1, 1860. 28), 1881. 40 1883. 9 Maj 6 M. G. Hoffmann, ved 2. Art.

' Afd.3 ......................... 237. 1862. -- -- 10 1885. 71F. C. L. Krieger, ved 22. Bat.. 1071858.28/1893. 1410 1883. 8 Juni 80. B. Schoubo e, til Raadighed ved

Fæstn. Art.-Regt.3 ......... 131, 1864. 27, 1885. / 10 1885. 6 Aug. -9 M. B. H. Nehm, ved 4. Bat.3..... 17/6 1856. 307, 1881. 1/10 1883. 27 Nov. — 290 C. P. Wahl, ved 3. Drag.-Regt.?.. 18/1858. | 28/, 1879. 24, 1881. 16 Dec.

1 A. G. Nyholm, ved Ing.-Reg. 2. ... 2/ 1861. 30%, 1881. 10 1883. 28 Jan. 1897. 2 H. C. Faber, ved Ing.-Regt.?..... 12. 1862. 283 1883.

13 Febr. — 3 L. A. C. Raabye, ved 3. Bat.3 ... 77 1858. 28, 1879. -

4 H. V. Kramp, ved 11. Bat...... 31, 1860. 30/ 1881.

28 Febr. 5 B. L. C. Haase, ved 5. Bat.3 .... 25/, 1858. 28), 1877.

3 Marts 6.J. P. M. M. Christensen, (R.*), i ved Ing.-Regt......

... 27), 1862. 27/2 1884. 1/10 1884. 24 Marts -71 H. C. Dorph, ved 4. Drag.-Regt.2, 30, 1857. 28, 1877. 24, 1881. 17 April -8 C. F. Lassen, ved 7. Bat........ 16/ 1862. 28, 1883. 1410 1883. 26 April – 9 P. H. W. Koch, ved 5. Bat...... 121858. 287, 1881.

31 Maj 300 L. J. M. Odder, ved 10. Bat.3....

25 Juni 1 P. J. Høyrup, ved 3. Bat.3 ...... 6/ 1857.

30, 1877.

23 Aug. 2 A. T. L. Lobedanz, ved 2. Bat.3. 5). 1861. 28, 1881.

30 Aug. 3 F. C. Jensen, ved 17. Bat....... 31/ 1858. 28), 1878. - - 15 Okt. 4 P. Jørgensen, ved 2. Art.-Bat.3. 8%1860.28), 1881. 1,0 1885. 5 E. F. A. Jacobsen, ved 30. Bat. 3 26), 1859. 28, 1879. 1/10 1883. 18 Nov. -6 G. A. Ulrich, ved 14. Bat....... | 135 186 || 287, 1881./ -

18. T

[ocr errors]

..................

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

307 A. G. V. Petersen, ved 2. Ing.

I Direkt. og Ing.-Regt.3 .......... | 22/5 1863. 27/; 1884. 10. 1884. 18 Nov. 1897. 8 N. P. Madsen, ved 13. Bat. 3..... /27], 1858. 301878. 1/10 1883. 15 Dec.

9 J. A. L. Christensen, ved 14. Bat. 3 15/1, 1858. 30%1879. - - 29 Dec. -310 R. L. Borch, ved 27. Bat........ 14, 1859.

9 Jan. 1898. . 1 V. C. E. C. J. Bruhn, ved 6. Bat.3 24/1856. 30, 1876.

2 Febr. 2 Hs. kgl. Højhed Prins Christian til 1. Danmark (R.E.* D.M.), (Gb.E.T.).

ved Livg. Liniebat. ............. 26), 1870. 26), 1888. 28/1, 1891. 23 Febr. – 3 V. G. J. Lewald, (R.*), ved 4. Bat.3 6/1864. 27/3 1884. 1610 1884 28 Febr. 4 A. Castenskiold, ved Gardeh..

Regt. 3 ........................ 11 1860. 30/1880. 24, 1881. 1 April – 5 A. Ørum, ved 9. Bat............! 17/ 1863 28/3 1883. 1/10 1883. 6 A. F. Hansen, ved 25. Bat.3 ..... 43 1861. 28, 1881. - - | 1 Maj 7 R. A. Aalborg, ved 2. Drag.-Regt.3, 12, 1856. 28, 1876. 24/, 1881. 11 Maj 8 L. A. Madsen, ved 2. Ing.-Direkt.3 10 1864. 27/3 1885. I 1/10 1885.

9 A. Jensen, ved 2. Drag.-Regt.... | 23, 1859. 28, 1880. i 1/10 1883. 22 Juni --320 K. 0. Hansen, ved 27. Bat. S.... 43 1861. 28), 1881.' -- -- 1 Juli --1 C. R. Larsen, ved 10. Bat.3...... 27/1859.

27. 1859. 28, 1879. - - - 2 S. C. Møller, ved 3. Art.-Afd. 3... 5. 1861. 3/10 1882. 4. 1885. 21 Juli -3 T. Grut, ved 2. Ing.-Direkt.3..... 23 1865. | 27/5 1886. 1/10 1886. 12 Nov. -4 J. V. Teisen, ved 22. Bat.3 ...... 109 1862. 27/1884. 14,0 1884. 16 Dec. 5 J. L. Reck, ved 1. Bat.? ......... 24/, 1862. 28/3 1883. 1/10 1883. 11 Jan. 1899. 6 G. Hansen, ved 29. Bat.3........ 28%. 1861.

17 Jan. ---7|L. C. F. Lütken, ved 21. Bat... | 19/4 1863. / 27/3 1884. 14, 1884. 8 E. Wedel-Heinen, ved 26. Bat.3. %121859.

- 15. Febr.-9 E. C. W. Moe, ved 4. Drag.-Regt.3 %1, 1858. 284, 1881. 14,0 1883. 1 Marts -330 A. V. C. Klein, ved 26. Bat..... 11), 1864. 2773 1884. 1/10 1884. 1 N. C. M. T. Palsdorff, ved 25.

Bat.3 .......................... | 25/4 1858. 3/10 1882. --- 12 April — 2 S. T. T. Esmann, ved 3. Drag.-Regt.3 24/1 1863. 28/3 1883.' %10 1883. 28 Maj – 3 F. C. J. Engelbrecht, ved Gardeh.| Regt.......................... 14/1 1860. 281

- 4 V. C. A. 0. G. A. Blixen-Fine

cke, (R.*), ved Livg. Forstærk

ningsbat.3...................... 21/6 1863. 27/1881., 110 1884. 5 W. A. B. Pasbjerg, ved 30. Bat.3 25/, 1859. 30, 1880. - - 19 Juni --6 F. J. C. G. Zeemann, ved 5. Drag.Regt. ......

| 311858." 3/10 1882. 4,0 1885. 7 H. A. Martens, ved 15. Bat..... 5/2 1863. 27, 1884. 1/10 1884. | 26 Juni -

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

338 H. T. C. Friis, ved 27. Bat.3..... 41858. 27/3 1884 1/10 1884. 28 Juli 1899.

9 F. V. Lehrmann, ved 1. Art.-Bat. 18/1, 1864.30 1883. 410 1886 340 V. V. Martens, ved 5. Drag.-Regt.3/1864. 27/3 1885. 110 1885. 17 Aug. --

1 H. C. Hertel, ved 2. Art.-Bat.3 .. 141865. 27/3 1886. %10 1886. | 28 Aug. 2 J. V. Hammerich, ved 18. Bat.3. 22/1863. 27/3 1884. 1/10 1884. 8 Sept. – 30. Jürs, ved 1. Art.-Afd.? ........ 13/6 1863. 3/10 1882. 1/40 1886. 22 Nov. – 4 C. T. Wegener, ved 20. Bat.? ... 28), 1862. 27/3 1884. 1/10 1884. 28 Marts1900. 5 A. de Neergaard, ved 19. Bat.3. 28. 1862.

-- | 5 April 6 L. Gandil, ved 16. Bat.S ........ 30, 1863. –

11 April 7 C. J. Engelbrecht, ved 19. Bat.3 25/, 1862.

19 April 8 H. H. Bondo, ved 23. Bat...... 20/5 1860.30

29 April 9 N. Larsen, ved 7. Bat.:......... 25), 1862. 28,

10 Maj 350 C. T. Lind - Hansen, ved 15. Bat. 14%, 1863 | 27/2 1884.

23 Maj 1 J. P. Petersen, ved 11. Bat. S.... 16). 1864.

24 Maj 2 J. P. V. F. Jacobi, ved 4. Bat.8.1 29, 1865. 27/3 1885. 1/10 1885. 25 Maj 3 P. Christiansen, ved 4. Art.-Afd.3 10/12 1864. 27/1886. 110 1886. 30 Maj 4 C. J. Lagoni, ved 16. Bat....... 1475 1863.

1/10 1884 7 Juni 5 F. Frandsen, uden for Nummer i

Fodfolket...................... 27, 1860. 28), 1881. - -- 30 Juni -6 L. U. la Cour, ved 2. Ing.-Direkt. 5g 1865. 27/3 1886 110 1886. 6 Juli 7. G. E. F. Willerup, ved 27. Bat. 1863. 27/3 1884. 110 1884. 1 Aug. 8 F. C. E. Mørch, ved 8. Bat.3 .... 12/4 1863.

1/10 1885. 14 Sept. -9|E. Holten-Nielsen, ved 21. Bat.3 20/6 1864. 27/1885. - - 19 Dec. 360 P. V. Hani mers høy, ved 2. Bat. 3 28/3 1860. 30/7 1881. 1 J. J. G. Olsen, ved 8. Bat.3 ..... /3 1859. 30, 1878

- 30 Dec. 2 C. C. V. Stiernholm, ved 4. Art.Afd. 3 . ................

22/10 1862. 3/10 1882. 17. 1886. - 2a E. Lundsteen, ved 1. Art.-Bat.3. 24/10 1863. 27, 1886. 29, 1887. 31 Dec. –

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
« ForrigeFortsæt »