Billeder på siden
PDF
ePub
[blocks in formation]

131 C. E. Hedemann, (R.* D.M.), (Gb.

E.T.), uden for Nummer i Ing.-
Korpset ....

17/12 1852. 30%, 1873. 1676 1875. 23 Nov. 1885. 2 P. Nielsen, (R.*), ved 12. Bat.' .. 23/10 1849. 30%1871.

1/5 1876. 3 T. Petersen, (R.*), til Raadighed ved Fæstn.-Art.-Regt.1

27/10 1854. 28), 1874. 1/5 1878. 24 Dec. 4 H. B. J. Reinwald, (R.*), ved 18. Bat. 1.

11. 1850. 28, 1871. 1. 1876. 6 Jan. 1886. 5 F. W. Madsen, (R.*), ved 10. Bat." 29/1 1849. 286, 1870. 1/5 1876. 31 Jan. 6 A.F. S. Jørgensen, (R.*), Depotkomd. ved 8. Regt."

9% 1852. 30%, 1873.

11 Marts 7 J. D. E. Schierning, (R.*), Depotkomd. ved 2. Regt.1

26/4 1853. 3077 1874. 1/5 1878. 19 April 9 G.C.Muus, (R.*), Stabschef hos Generalinspekt. for Rytteriet 1

1/6 1852. 28

8/9 1873. 16/6 1875. 16 Aug. 140 C. J. Bloch, (R.*), ved 26. Bat.'. 6/7 1852. 30;, 1874. 175 1876. | H. C. P. Koch, (R.*), ved 20. Bat. 22g 1850. 30%

| , 1870.

23 Aug. 2 H. C. Salto, (R.*), til Raadighed

for Direktøren for Artilleriets
tekn. Tj.?..

11/8 1854. 28/, 1874. 176 1878. 29 Sept. -3 C. Jensen, (R.*), fører Kommandoen over 19. Bat.1.

8/2 1849. 28), 1871. 11. 1876. 15 Nov. 4 P. J. Rasmussen, (R. *), af Fodfol

ket, til Raadighed for General-
inspekt. for Fodfolket1...

1/3 1853. 28/9 1872.

29 Jan. 1887. 5 A. A rendrup, (R.*), (Gb.E.T.), ved Livg. Liniebat. 1

18/1, 1852. 30, 1873.

2 April 6 E. G. E. Bodenhoff, (R.*), ved Livg. Lipiebat.' ...

1852. 30% 1873.

29 Juni 7 N. V. S. Holbek, (R.*), af Artilleriet, Chef for Elevskolen 1

1857. 30%, 1878. 175 1880. 30 Juni 8 N. C. Hansen, (R.*), ved 3. Ing.

24/ 1851. 28, 1872. 27. 1875. 15 Aug. 9 C. G. H. Kornbeck, (R.*), Depotkomd. ved 10. Regt.

107, 1850. 307

1/5 1876. 22 Aug. 150 H. C. Hammer, (R.*), af Artilleriet, ved Officerskolen

23/6 1856." 30/0 1877. 1/5 1880.

1613

229

Direkt.1 ....

[ocr errors]

1

[blocks in formation]

4

15

151 0. Rantzau, (R.*), Depotkomd. ved 5. Regt.' ..

4/4 1853. || 28, 1874. 15 1876. 30 Sept. 1887. 2 N. H. Roth, (R.*), ved 3. Drag.-Regt.1 25/8 1850. 28

88, 1871. 1676 1875. 5 Okt. 3 H. C. M. G. C. Hansen, R.*).

Chef for Ride- og Beslagskolen..?/12 1852. 28/9 1873. 1/5 1876. 10 Okt. 4 V. Holst, (R.*), ved 14. Bat.' .... 27/4 1851. 30% 1874.

29 Okt. 5 B. S. Schnell, (R.*), ved 23. Bat.1 26/10 1850. 28

), 1871.

10 Nov. 6 H. L. H. Tuxen, (R.* D.M.), ved Tøjhusafd.1

4/ 1856. 39/7 1877. 1 1880. 25 Febr.1888 7 G. Jørgensen, (R.*), ved 18. Bat. 18/2 1855. 30/ 1874. 16 1878. 23 Marts --8 L P. Larsen, (R.*), ved 24. Bat. 1. 11, 1852.

26 Juli 9 M. E. Winge, (R.*), af Generalstaben1 18/2 1854 30/ 1875.

15 Okt. 160 A. V. Salto, (R.*), til Raadighed for Direktøren for Artilleriets tekn. Tj. 16/10 1855. 28/9

1. 1880. 19 Dec. 1 H. G. K. Bruun, (R.*), ved 3. Art.Bat...

16/12 1855. 28/9 1877. 1176 16 Jan. 1889. 2 H. A. Hilarius-Kalkau, (R.*).

af Fodfolket, Chef for Gymnastik-
skolen? ....

21/10 1852. 30% 1874. 1878. 6 Febr. 3 H. Stockfleth, (R.*), ved 2. Drag.Regt. ...

27/8 1853. 28/9

1 1876. 27 Febr. 4 C. J. Jørgensen, (R.*), Depotkmd.

6 Marts ved 3. Regt.1

29/1 1854. 3077 1875.

1/5 1878. 5 E. G. C. Wenck, (R.*), ved 21. Bat. 16 1852.

23 April 6 V. Kofoed-Hansen, (R.*), ved 2. Art.-Afd.1

6/6 1856. 28/9 1877.

1/11.1880. 12 Juni 7 A. L. Hansen, (R.*), af Generalstaben?....

19/12 1856.28, 1876. 1. 1878. 14 Sept. 8 B. P. Berthelsen, (R.*), af Generalstaben 1...

26/1 1857. 30/, 1878. 15 1880. 9 P. M. Knudsen, (R.*), ved 2. Art.Bat. 1.....

27/3 1858. | 28/9

24/9 1881. 170 O. N. Grønning, (R.*), Depotkomd. ved 1. Regt. 1.

2/8 1850.30% 1873. 1/5 1878. 11 Nov. 1 J. Overgaard, (R.*), ved 30. Bat. 1678 1854. | 287, 1874.

1 Dec. 2 A. A. Larsen, (R. *), ved 9. Bat.“. 11/6 1854. 3 J. V. Haase, (R.*), til Raadighed ved Fæstn. Art.-Regt.“.

*/z 1858. 28, 1878. 24% 1881.

5

[ocr errors]
[blocks in formation]

-

7

[ocr errors]

30

2011

174 P. J. Dorph, (R.*), ved 23. Bat.. 16/10 1855. 30%, 1876.

16/10 1855. 30%1876. 6 1878. 23 Dec. 1889 5 F. A. R. Howitz, (R.*), ved 25. Bat.1 | 8/5 1854. 307, 1875. 6 I. Lembcke, (R.*), af Fodfolket,

Adjutant hos Hs. Maj. Kongen'. 5/4 1854. 7 J. P. Vollquartz, (E.M.2.), uden for Nummer i Fodfolket

20/2 1850. 28/9 8 C. 0. T. v. Freiesleben, (R.*), ved 4. Drag.-Regt.?....

2/10 1853. 30%

23 Marts1890. 9 F. G. R. Steenstrup, (R.*), ved 25. Bat. 1

11/8 1851. 30/7 1872. 180 C. H. G. Waagepetersen, (R.*),

(E.M.2.), til Raadighed for Livg.
Liniebat..

21/4 1849. 28,
1 M. T. J. Søega ard, (R.*), ved 29. Bat." 21/10 1851.
2 N. W. Dederding, (R.*), ved 6.
Bat......

29, 1854. 30, 1876. 3 S.T. Sørensen, (R.*), Stabschef ved 2. Sjæll. Brig..

19/12 1853. 28/, 1874. 4 F. C. Krebs, (R.*), Stabschef ved 1. Jydske Brig.'.

16/6 1855. 30/ 1877. / 1880. 9 Juni 5 E. Falkenberg, (R.*), Stabschef ved Ingeniørkorpset.

25/8 1855.30% 1876. / 1878. 28 Juli 6 T. E. Hemmingsen, (R.*), ved 1. Ing.-Direkt...

3/8 1855. 286, 1875. 7 H. F. Bennike, (R.*), ved 2. Bat. 13/,

13/10 1852. 3077

1/5 1880. 8 C. G. Balle: (R.*), af Generalstaben? 26/4 1854. 28/9 1/6 1878. 25 Aug. 9 A. T. Hammelev, (R.*), af Generalstaben 1 ....

29/8 1854. 28), 1874. /5 1880.22 Sept. 190 P. F. Møller, (R.*), Stabschef hos

Generalinspekt. for Fodfolket1 ... 43 1855. 30/7 1 L. P. Lund-Larssen, (R.*), af Generalstaben?..

3/12 1855. 30/7 1877.

16 Marts 1891. 2 C. V. Sørensen, (R.*), Depotkomd. ved 7. Regt.

110 1853. 30/ 1873.

15 April 3 H. E. Hansen, (R*), ved Tøjhusafd.1 11/4 1852. 30%, 1877. 247, 1881. 4 L. J. Gottschalk, (R.*), ved 1. Ingeniørdirekt.1

2/ 1856.

1/5 1880. 27 Maj 5 C. R. Kofoed-Jensen, (R.*), ved 23. Bat. 1

16/10 1854. | 30% 1875.

19 Juni

1

22

[blocks in formation]

Bat...

1

196 E. Nielsen, (R.*), ved 24. Bat.' ... 11/4 1856. 28, 1876. 11.5 1880. 15 Juli 1891. 7 A. J. C. Hoff, (R.*), ved 28. Bat.. 23, 1854. 28, 1875.

.

29 Aug. 8 P.S. H. Petersen,(R.*), ved 3. Art.

15/5 1858. 28/9 1877. | 24), 1881. 14 Nov. 9 H.P.Petersen,(R*.),tilRaadighed for Direktøren for Artilleriets tekn. Tj.1 22/9 1857. | 28/9 1879.

21 Dec. 200 V. C. Rømer, (R.*), ved 5. Bat.2. 22. 1855. 30/ 1876. 11. 1880. 21 Jan. 1892. 1 M. Christensen, (R.*), ved 30. Bat. 6/12 1851. 30/ 1872.

24 Febr. 2 G.L. Bjerring, (R.*), ved Ing.-Regt.2 30, 1856. 30/7 1877. 3 S. F. R. Foss, (R.*), ved 24. Bat.? 27/10 1854. 28), 1875.

30 Marts 4 H. C. M. Hviding, (R.*), Stabschef ved Fyenske Brig....

22/5 1853. 30, 1874. 5 C. Crone, (R.*), ved 5. Drag.-Regt.1 | 187, 1854. 28), 1875.

"5

1878. 6 April 6 V.S. L. Rathsack,(R. *), ved 4. Bat. 1/5 1852. 2*/, 1877. P. 1880. 27 April 7|C. C. Chabert, (R.*), ved 17. Bat. 17/ 1852. 28/, 1874.

8 Juni 8 L. N. Müller, (R.*), af Rytteriet, ved Officerskolen?...

20/5 1852. 30%, 1873. 1. 1878. 18 Aug. 9 E. Boeck, (R.*), af Rytteriet, Adju

tant hos Hs. kgl. Højhed Kron-
prinsen?.

6/5 1854. 28, 1875.
210 C. F. de F. Skibsted, (R.*), ved
Livg. Liniebat..

14/8 1854.

15

1880. 1 V. L. 8. Lübbers, (R.*), ved 3. Bat. 11/2 1856. 30% 1876. 2 H. J. V. Johannessen, (R.*), Stabschef ved 1. Sjæll. Brig.?

13, 1851. 28. 1872.

23 Aug. 3 J. Jacobsen, (R.*), ved 3. Bat... 20/41855. 30/ 1875.

1 Sept. 4 F.L.V. Colding, (R.*), ved 11. Bat. 21/6 1853. 28, 5 C. H.J. Hansen, (R.*), til Raadig

hed for Direktøren for Artilleriets
tekn. Tj.?.....

3/3 1857. 28), 1877. 24, 1881.
60. A. V. Kauffeldt, (R.*), ved
28. Bat.2

20, 1853. 30% 1875. 175 1880. 25 Sept. 7 F.E. Hansen, (R.*), ved 1. Art.-Afd. 30% 1855. 28), 1874.

24/, 1881. 8 C.F. G. Jacobsen, (R.*), (Gb.E.T.), Adjutant hos Artillerigeneralen?.. 18/8 1859. 30% 1880.

9 Nov. 9 S. L. Hansen, (R.*), til Raadighed

for Direktøren for Artilleriets tekn.
Tj.? ....

1/5 1858. | 28, 1877.

[ocr errors]
[blocks in formation]

Bat....

[ocr errors]

28/

2516

1

.

[ocr errors]

220 L. J. M. Ernst, (R.*), ved 3. Art.

15/8 1863. 28/3 1883. 1/10 1883. 9 Nov. 1892. 1 N. M. Petersen, (R.*), ved 15. Bat. 10%, 1851. 30%, 1875. 24, 1881. 21 Dec. 2 J. F. Schultz, ved 18. Bat.2 22/10 1856. 28, 1878. 1/5 1880. 23 Dec. 3 V. 0. C. T. Drackenberg,

ved 26. Bat.2

30/10 1855. 28/9 1875.

| 27 Febr.1893. 4 E. P. G. Nielsen, ved 28. Bat. 29/3 1857. 30% 1876. 24, 1881.: 8 Marts 5 G. W. F. Fogh, ved 16. Bat.? 167, 1858.301879. 6 C. J. Schaltz, ved 7. Bat.

3/2 1858.

26 Maj 7 M.G.Gundelach, ved 4. Drag.-Regt.? 16/1 1853. 28), 1873. 1/5 1878. ! 2 Juni 8 C. F. Krabbe, ved 7. Bat.? .... 15/8 1858. 30/ 1879. 24/, 1881. 19 Juni 9 M. J. Darre, ved 17. Bat....

1859. 230 W. C. Rothe, (R.*), (Gb.E.T.), at

Rytteriet, Adjutant hos Hs. kgl.
Højhed Prins Christian.2

24/2 1852. 28/9 1873. 1 1878. 10 Juli 1 J. Jensen, ved 1. Bat.2.

21%, 1858. | 287, 1878. | 24/9 1881. 2 F. S. Farrer, ved 1. Art.- Bat.? ... 10/ 1857. i 28/9 1876.

21 Juli 3 B.R. H. Fog, Forstander for Sekond løjtnantskolen for Fodfolket? .... 31/, 1858. 30, 1879.

26 Aug. 4C. Benzon, (Gb.E.T.), ved Gardeh.Regt...

20/10 1854.28), 1875. 1/5 1880. 25 Okt. 5 H. Ulrich, ved 2. Ing.-Direkt. og Ing.-Regt.?

14, 1856. 287, 1880. 24), 1881. 6 A. E. Schrader, ved 22. Bat.” ... | 25%, 1855. 287, 1876. 7 L. T. Kruse, ved 15. Bat.2

26/2 1859. 30%, 1880.

8 Nov. 8 C. S. Theilga a rd, ved 19. Bat.?.. | 23/7 1854. 30%, 1876.

27 Jan. 1894. 9 L. H. Krebs, ved 11. Bat.?.. 2/6 1857. 307, 1879.

21 Febr. 240 M. Nielsen, til Raadighed for Di.

rektøren for Artilleriets tekn. Tj.? 23/1 1860. 1 A. 0. T. N. B. Kauffmann, (R.*).

(Gb.E.T.), af Fodfolket, Adjutant
hos Hs. Maj. Kongen?..

1858.

24/9 1881., 7 Marts 2 V. Dalhoff-Nielsen, ved 9. Bat.2 : 20/6

1853. 28/9 3 H. C. J. Erich son, ved 20. Bat.2

??, 1858.

18/9 1878. 4 P. B. Weilbach, ved i. Art.-Bat. 12 1861. 30/7 1881.

1/1.1883. 24 Marts 5 A. Levinsen, (R.*), uden for Num

mer i Ing.-Korpset, Kontorchef i
Krigsministeriet ..

20% 1859. : 30/ 1880. 24%, 1881. 24 Juli 6 J. M. L. Lange, ved 24. Bat.”. 5% 1856.

8/9 1876.

29 Juli

12

10 1883

[ocr errors]

10/10

28

[ocr errors]

28

« ForrigeFortsæt »