Billeder på siden
PDF
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

1 m. ved French article ny, ved 18*154., 1874. V. 1878, 24 Dec.

[ocr errors]

131 C. E. Hedemann, (R.* D).M.), (Gb.

E.T.), uden for Nummer i Ing.

Korpset ......... ...... 17/12 1852. 30/, 1873. 1876 1875. 23 Nov. 1885. 2 P. Nielsen, (R.*), ved 12. Bat... 23/1, 1849. 30, 1871. 3 T. Petersen, (R.*), til Raadighed |

ved Fæstn.-Art.-Regt.1 .......... 27/10 1854.28), 1874. 175 1878. 24 Dec. 4 H. B. J. Reinwald, (R.*), ved 18. Bat..

.... 11), 1850. 28/, 1871. 175 1876. 6 Jan. 1886.|| 5 F. W. Madsen, (R.*), ved 10. Bat. 29/ 1849. 28, 1870. 1. 1876. 31 Jan. – 6 A. F. S. Jørgensen, (R.*), Depot

1 komd. ved 8. Regt.' ....... % 1852. 30/, 1873. - - 11 Marts 7J. D. E. Schierning, (R.*), Depot

1 komd. ved 2. Regt.? ............ | 26/1853. 30/, 1874. / 1878. 19 April -9G.C. Muus, (R.*), Stabschef hos Generalinspekt. for Rytteriet....... 17. 1852.. 28), 1873.

16 Aug. – 140 C. J. Bloch, (R.*), ved 26. Bat. 1. . 6/ 1852.

- JH. C. P. Koch, (R.*), ved 20. Bat. 1 221, 1850. 30, 1870. 2 H. C. Salto, (R.*), til Raadighed

for Direktøren for Artilleriets

tekn. Tj........................ 11. 1854. || 28, 1874. 11. 1878. 29 Sept. -3 C. Jensen, (R.*), fører Komman

I doen over 19. Bat.............. 8), 1849. || 28. 1871. I 1; 1876. 15 Nov. – 4 P. J. Rasmussen, (R.*), af Fodfol.

ket, til Raadighed for General-
inspekt. for Fodfolket? .......... 10/3 1853. 28), 1872.

29 Jan. 1887. 5 A. A rendrup, (R.*), (Gb.E.T.), ved 1 Livg. Liniebat. 1................ 18/12 1852.30/1873.

2 April – 6 E. G. E. Bodenhoff, (R.*), ved Livg. Liniebat.? ... 16/3 1852.

29 Juni – 7 N. V. S. Holbek, (R.*), af Artilleriet,

| Chef for Elevskolen1 .. 22], 1857. 30), 1878. 30 Juni 8 N. C. Hansen, (R.*), ved 3. Ing.

Direkt.1 ........................ 24/1 1851. 28), 1872. 27)1875. 15 Aug. – 9 C. G. H. Kornbeck, (R.*), Depot

| komd. ved 10. Regt.? ........... 107, 1850. 30/ - 5 1876. 22 Aug. – 150 H. C. Hammer, (R.*), af Artilleriet,

ved Officerskolen? ...... ..23/6 1856. " 30/1877.) 175 1880. -

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

115

164

151 O. Rantzau, (R.*), Depotkomd. ved 1 5. Regt.? ............

....... 4/4 1853. || 28), 1874. 75 1876. 30 Sept.1887. 2 N. H. Roth, (R.*), ved 3. Drag.-Regt.1 25/8 1850. |28), 1871. 16/6 1875. 5 Okt. – 3 H. C. M. G. C. Hansen, (R.*),

| Chef for Ride- og Beslagskolen 1. . / 2, 1852. 28, 1873. 1. 1876. 10 Okt. 4 V. Holst, (R.*), ved 14. Bat.' .... 27/4 1851. 30/7 1874.

29 Okt. – 5 B. S. Schnell, (R.*), ved 23. Bat.1 26/10 1850. 28), 1871.

10 Nov. --6 H. L. H. Tuxen, (R.* D.M.), ved

Tøjhusafd.1 .................... 41 1856. 30/ 1877. 15 1880. 25 Febr.1888. 7 G. Jørgensen, (R.*), ved 18. Bat.1 1872 1855.

1878. 23 Marts 8 L. P. Larsen, (R.*), ved 24. Bat. 1. 14, 1852.

--

26 Juli -9 M. E.Winge, (R.*), af Generalstaben1 1872 1854 30/7

15 Okt. – 160 A. V. Salto, (R.*), til Raadighed for

Direktøren for Artilleriets tekn. Tj.1 16/10 1855. 28), | 11; 1880. 19 Dec. 1 H. G. K. Bruun, (R.*), ved 3. Art.Bat.....

1877. 11/8 -- 16 Jan. 1889. 2 H. A. Hilarius-Kalkau, (R.*).

af Fodfolket, Chef for Gymnastik

skolen? ........................ 21/10 1852. 30, 1874. 16.5 1878. 6 Febr. – 3 H. Stockfleth, (R.*), ved 2. Drag.Regt..............

175 1876. 27 Febr. – 4 C. J. Jørgensen, (R.*), Depotkmd.

6 Marts — ved 3. Regt. ........ ....... 29/u 1854. 30, 1875. 5 E. G. C. Wenck, (R.*), ved 21. Bat. 16's

23 April -6 V. Kofoed-Hansen, (R.*), ved 2. Art.-Afd.i.

12 Juni – 7 A. L. Hansen, (R.*), af Generalstaben.................. ...... 197,

1878. 14 Sept. – 8 B. P. Berthelsen, (R.*), af Generalstaben 1......

..... 26, 1857. 30/z 1878. 176 1880. 9 P. M. Knudsen, (R.*), ved 2. Art.Bat......... .................. 27), 1858.

24/ 1881. 170 0. N. Grønning, (R.*), Depotkomd. ved 1. Regt. 1.

1/5 1878. 11 Nov. – 1 J. Overgaard, (R.*), ved 30. Bat.1 161854.

1 Dec. – 2 A. A. Larsen, (R.*), ved 9. Bat.'. 116 1854. 3 J. V. Haase, (R.*), til Raadighed ved I Fæstn. Art.-Regt.. ............. | 24/2 1858. 28/9 1878. | 24/, 1881. 1

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]

......................

[ocr errors]

174 P. J. Dorph, (R.*), ved 23. Bat.. 16/1, 1855. 30/ 1876. 1. 1878. 23 Dec. 1889 5 F. A. R. Howitz, (R.*), ved 25. Bat.1 | 875 1854. 307,

6 I. Lembcke, (R.*), af Fodfolket,

i Adjutant hos Hs. Maj. Kongen? . i 5/4 1854. 7J. P. Vollquartz, (E.M.2.), uden for

| Nummer i Fodfolket ........... | 207, 1850. 28. 8 C. 0. T. v. Freiesleben, (R.*), | ved 4. Drag.-Regt..............]

23 Marts1890. 9 F. G. R. Steenstrup, (R.*), ved

| 25. Bat. 1 ...... 180C. H. G. Waagepetersen, (R.*),

(E.M.2.), til Raadighed for Livg.

Liniebat.1 ...................... | 21/ 1849. 1 M. T. J. Søega ard, (R.*), ved 29. Bat. 21/1, 1851. 2 N. W. Dederding, (R.*), ved 6.

Bat........................... 29). 1854. 307, 1876. 3 S.T. Sørensen, (R.*), Stabschef ved 2. Sjæll. Brig........

19/12 1853. 28, 1874. 4 F. C. Krebs, (R.*), Stabschef ved

1. Jydske Brig.'..... ...... 16. 1855. 30/1877. 111880. 9 Juni 5 E. Falkenberg, (R.*), Stabschef

ved Ingeniørkorpset. ........... 25/ 6T. E. Hemmingsen, (R.*), ved 1.

Ing.-Direkt.'. .................. 3/8 1855. 7 H. F. Bennike, (R.*), ved 2. Bat.1 13/10 8 C.G. Balle: (R.*), af Generalstaben26/4 1854.

176 1878. 25 Aug. – 9 A. T. Hammelev, (R.*), af Generalstaben 1 ..............

29/1854. 2

22 Sept. -190 P. F. Møller, (R.*), Stabschef hos

| Generalinspekt. for Fodfolket? ..., 1 L. P. Lund-Larssen, (R.*), af Generalstaben?.............

16 Marts 1891. 2 C. V. Sørensen, (R.*), Depotkomd.

ved 7. Regt. .................. 22/10 1853. || 30/ 1873. - 15 April – 3 H. E. Hansen, (R*), ved Tøjhusafd.1 11%1852. 30/1877. 4 L. J. Gottschalk, (R.*), ved 1.

| Ingeniørdirekt. ................ 22/1 1856. |- - 46 1880 27 Maj – 5 C. R. Kofoed-Jensen, (R.*), ved 1 23. Bat.? .......

... 16/10 1854. 50%, 1875. - - 19 Juni –

.........

-

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

15

[ocr errors]

196 E. Nielsen, (R.*), ved 24. Bat." ... 11/ 1856. 28, 1876. 17; 1880. 15 Juli 1891. 7. A. J. C. Hoff, (R.*), ved 28. Bat.?. 23, 1854. 28, 1875.

29 Aug. -8 P.S. H. Petersen,(R.*), ved 3. Art.

| Bat........................... 15/5 1858. 28), 1877. 24), 1881. 14 Nov. — 9 H.P.Petersen,(R*.),tilRaadighed for Direktøren for Artilleriets tekn. Tj.1 22, 1857. 28), 1879.

21 Dec. 200 V. C. Rømer, (R.*), ved 5. Bat.2. 22, 1855. 30, 1876. 15 1880. 21 Jan. 1892. 1 M. Christensen, (R.*), ved 30. Bat. 64121851. 30/4 1872.

24 Febr. – 2 G.L. Bjerring, (R.*), ved Ing.-Regt.2 30, 1856. 30, 1877. 3 S. F. R. Foss, (R.*), ved 24. Bat.2 27/10 1854. 28, 1875.

30 Marts 4 H. C. M. Hviding, (R.*), Stabschef

ved Fyenske Brig.............. 22/5 1853. 30/ 1874. 5 C. Crone, (R.*), ved 5. Drag.-Regt.1 187, 1854. 28), 1875. 17; 1878. 6 April – 6 V.S. L. Rathsack,(R.*), ved 4. Bat. 11. 1852. 28, 1877. 145 1880. 27 April --7 C. C. Chabert, (R.*), ved 17. Bat.2 177, 1852. 28, 1874. - - | 8 Juni – 8 L. N. Müller, (R.*), af Rytteriet,

ved Officerskolen ?.............. 20/5 1852. 30/1873. 151878. 18 Aug. 9 E. Boeck, (R.*), af Rytteriet, Adju

tant hos Hs. kgl. Højhed Kron

prinsen? ....................... 6/5 1854. 28), 1875 - - - -210 C. F. de F. Skibsted, (R.*), ved Livg. Liniebat.? ................ 14, 1854.

4/5 1880. 1 V. L. A. Lübbers, (R.*), ved 3. Bat. 11, 1856. 30/1876 2 H. J. V. Johannessen, (R.*), Stabschef ved 1. Sjæll. Brig.? ........ 13), 1851. 28, 1872.

23 Aug. – 3 J. Jacobsen, (R.*), ved 3. Bat... 20/4 1855. 30/

1 Sept. – 4 F.L.V. Colding, (R.*), ved 11. Bat. 21/8 1853. 51C. H. J. Hansen, (R.*), til Raadig.

hed for Direktøren for Artilleriets | tekn. Tj.?......... .... 33 1857. 28), 1877. 24), 1881. - 610. A. V. Kauffeldt, (R.*), ved

1 28. Bat.? ...................... 207, 1853. . 1/5 1880. 25 Sept. – 7 F.E. Hansen, (R.*), ved 1. Art.-Afd.1 30/, 1855. 28), 1874. 24%, 1881. 8 C. F. G. Jacobsen, (R.*), (Gb.E.T.), )

| Adjutant hos Artillerigeneralen?.. | 13/5 1859. 307, 1880. - - | 9 Nov. – I 9 S. L. Hansen, (R.*), til Raadighed

for Direktøren for Artilleriets tekn.
Tj...

.../ / 1858. 287, 1877. - - - - !

[ocr errors]
[ocr errors]

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]

220 L. J. M. Ernst, (R.*), ved 3. Art.Bat.............

......... 15/8 1863. 2872 1883. 1810 1883. 9 Nov. 1892. 1 N. M. Petersen, (R.*), ved 15. Bat.2 10/1, 1851. 307, 1875. 24), 1881. 21 Dec. 2 J. F. Schultz, ved 18. Bat.? ..... 22/10 1856. 28, 1878. 11. 1880. 23 Dec. – 3 V. 0. C. T. Drackenberg, ved

26. Bat.2 ..................... 30, 1855. 28, 1875. - - 27 Febr.1893. 4 E. P. G. Nielsen, ved 28. Bat.? . 29/, 1857. 30, 1876. 24%, 1881. ' 8 Marts — 5 G. W. F. Fogh, ved 16. Bat.? ... 16, 1858.30, 1879. ! - 6 C. J. Schaltz, ved 7. Bat.? ...... 31, 1858. 28, - - - 26 Maj -7 M.G. Gundelach, ved 4. Drag.-Regt.2 167, 1853. 28), 1873.' 1/5 1878. 2 Juni 8 C. F. Krabbe, ved 7. Bat.? ...... 15/g 1858.

| 15/g 1858. 30/ 1879. - 24/, 1881. 19 Juni 9 M. J. Darre, ved 17. Bat........ 25/6 1859. 230 W. C. Rothe, (R.*), (Gb.E.T.), af

Rytteriet, Adjutant hos Hs. kgl.

Højhed Prins Christian.? ........ 247, 1852. 28, 1873., 11; 1878. 10 Juli -1 J. Jensen, ved 1. Bat.?..

21, 1858. 28, 1878. | 21), 1881. 2 F. S. Farrer, ved 1. Art.- Bat.”... 19%, 1857. i 28, 1876.: - - 21 Juli 3 | B. R. H. Fog, Forstander for Sekond. ! løjtnantskolen for Fodfolket? .... 31/1858. 30, 1879.! -- -

26 Aug. — 4 C. Benzon, (Gb.E.T.), ved Gardeh.

| Regt. .......................... 20/0 1854. 287, 1875. / 1880.
5 H. Ulrich, ved 2. Ing.-Direkt. og

Ing.-Regt.? .................... 1%, 1856.28, 1880.247, 1881.
6 A. E. Schrader, ved 22. Bat.” ... 25, 1855. 287, 1876.
7 L. T. Kruse, ved 15. Bat.? ...... 26/2 1859. 30/1880.

8 Nov. – 8. C. S. Theilgaard, ved 19. Bat.?.. 23/, 1854. 3077

27 Jan. 1894. H. Krebs, ved 11. Bat......... 12/6 1857. ! 30%1879.

| 21 Febr. – 240 M. Nielsen, til Raadighed for Di.

rektøren for Artilleriets tekn. Tj.2 | 23, 1860.' - | 42,1883. A. 0. T. N. B. Kauffmann, (R.*).

(Gb.E.T.), af Fodfolket, Adjutant |

hos Hs. Maj. Kongen? .......... 10/10 1858.! - - 247, 1881., 7 Marts — 2 V. Dalhoff-Nielsen, ved 9. Bat.2 20/6 1853. 28), 3 H. C. J. Erich son, ved 20. Bat.2 22, 1858. 28, 1878. - - 1 4 P. B. Weilbach, ved 1. Art.-Bat.2 121861.. 307, 1881. 1,1883. 24 Marts 5 A. Levinsen, (R.*), uden for Num 1 mer i Ing.-Korpset, Kontorchef i Krigsministeriet ...

20/ 1859. : 30/ 1880. 24), 1881. 24 Juli .!! 6 J. M. L. Lange, ved 24. Bat..... 5/1 1856. . 28, 1876. - - 29 Juli -

[ocr errors]
« ForrigeFortsæt »