Billeder på siden
PDF
[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

29/1 1842. 25/10 1843 27/10 1841. 14/5 1844. 21%, 1842. 23). 1843. 27/4 1846. 77 1844. 26/6 1844. 14, 1847. 4/12 1847. 875 1851. 19/5 1845. 12/ 1847.

3/4 1852. 10/ 1845. 21/1848. 14/10 1850. 20/5 1848. 14, 1846. 15/10 1848. 21/10 1847. 11, 1848. 22/5 1850. 25/1851. 22/12 1847. 25/10 1845. 9/4 1848.

217, 1867.

176 1874. 17, 1870.

175 1874. 16/6 1875. 17, 1870.

28/, 1869. 15 1868. 11/6 1867. 30/ 1873. 26. 1867.

3), 1882. 27 1875. 20/12 1881. 9% 1882. 8/u 26 1883. 3/4 1882.

N - Soco voor in w

N

1 April 1895.

--27 Juni 30 Aug. 14 Okt.

[blocks in formation]

28 Okt. 13 Nov.

25, 1868. 30% 1870. 25, 1868. 30/ 1869.

A CONO –ò coco voor

[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

28, 1873. 30/ 1872. 1/5 1868.

26/, 14]. 19/10 1880.

24 Dec.

19 Febr. 1896. 11 April –

[ocr errors]
[ocr errors]

.

.

.

.

.

H. E. Flindt, (R.*D.M.), Chef for Laboratorieafdelingen? .... 6A. F. V. Lund, (R.*D.M.), Chef for 4de Artilleriafdeling ....................

| 0. Faurschou, (R.*D.M.), Chef for 9de Bataillon ? .. .............. | C. F. Holm, (R.*D.M.), til Raadighed for Direktøren for Artilleriets tekniske

Tjeneste 3 ........... 9 J. V. C. Gørtz, (R.*D.M.), uden for Nummer i Fodfolket, Departementschef i

Krigsministeriet .... 80 A. F. Baron Wedell-Wedellsborg, (R.*D.M.), Chef for Gardehusarregimentet 3

1 P. M. Herbst, (R.*D.M.), Chef for Livgardens Forstærkningsbataillon ......
2 E, C. Rasmussen, (R.*D.M.), Chef for 21de Bataillon? ....
3 A. Langhoff, (R.*), Chef for 22de Bataillon : .........
4 V. T. Meier, (R.*), Chef for 23de Bataillons ......
5 N. M. Ekdal, (R.*), Chef for 5te Bataillon 3 ....
6. H. Jenssen-Tusch, (R.*), Chef for 14de Bataillons ,

E. Brendstrup, (R.*), Chef for 3die Bataillon .........
8 T. V. Hemmingsen, (R.*), Chef for 27de Bataillon? .....

H. D. Petersen, (R.*), Chef for 16de Bataillon : ........... 90 C. E. Momberg, (R.*D.M.), Chef for 24de Bataillon .......

H. P. Egede-Lund, (R.*D.M.), af Rytteriet, Formand i Remontekommissionen %. . 2 H. F. A. Kiær, (R.*), Chef for 5te Dragonregiment : ........ 3 F. H. W. Harbou, (R.*D.M.), Chef for 17de Bataillon 8.... 4 A. P. Tuxen, (R.*), Chef for 2den Bataillon 3 ..., 5. F. C. Rantzau, (R.*), til Raadighed ved 1ste Artilleribataillon .

J. P. F. D. Dahl, (R.*), Chef for 2den Artilleriafdeling............ 7. L. L. Tretow-Loof. (R.*), Chef for 26de Bataillon : ..........

A. T. Seedorff, (R.*D.M.), af Fodfolket, til Tjeneste i Krigsministeriet s 9 A. S. Busck, (R.*), Chef for 3die Art.-Afd.? ...... 100 A. Thortsen, (R.*D.M.), ved Ingeniørregimentet 8. ........... 100a F. Wolfhagen, (R.*), Chef for 3die Artilleribataillons ....

[ocr errors]

w

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

.

.

.

[ocr errors]
[ocr errors]

.

.

.

.

.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors][merged small][merged small]

Oberstløjtnanter af Forstærkningen. 101 C. F. Bjerager, (R.*D.M.), (E.M.2.), Chef for 31te Ba

3 Marts 1897. taillon...

30/11 1836.

12 April 1887. 2. F. W. Krag, (R.*D.M.), (E.M.2.), Chef for Bornholms ? Væbning. (Afskedspatent som Oberst 15de Februar

18 Marts 1897. 1899.).............................

", 1836.

10 Nov.1887. 3 A. S. F. C. Kellner. (R.*D.M.). (E.M.2.), Chef for Kjøbenbavns Væbnings 2den Bataillon .....

16/6 1836. 25 Juni 1888. 4 A. C. H. Pætges, (R.*), (E.M.2.), uden for Nummer....

17 Jan. 1891. 5 J. W. Worm, (R.*), (E.M.2.). Chef for 39te Bataillon . 147, 1839. 19 Maj 1892. 6. F. D. Volkersen, (R.*), (M.f.D.R.), (E.M.2.), Chef for · I 32te Bataillon................

26, 1841. 27 Febr. 1893.! 7. J. S. J. Møller, (R.*), (E.M.2.), Chef for 40de Bataillon 25, 1840. 29 Nov. – 8 P. E. M. Ramsing, (R.*D.M.). (E.M.2.), uden for Nummer 23/12 1837. 7 Marts 1894. 9 F. C. M. Thomsen, (R.*), (E.M.2.), Chef for Bornholms

Væbnings Bataillon Fodfolk ...................... 10/, 1840. 1 April 110 J. C. W. Hirsch, (R.*), (E.M.2.), Chef for Kjøbenhavns Væbnings 1ste Bataillon...........

27;1842. 12 Nov. -1 J. F. Weldingh, (R.*D.M.), (E.M.2.), Chef for 34te Bataillon ......... ........

27/. 1840. 15 Jan. 1896. 2 A. A. G. L. F. Brunckhorst, (R.*), (E.M.2.), Chef for 37te Bataillon...

% 1843. 3 E. M. Aagaard, (R.*). (E.M.2.), Chef for 35te Bataillon 18/12 1837. 28 Febr. 1898. 4 J. Müller, (R.*), (E.M.2.), Chef for 36te Bataillon .... 19/12 1842. 22 Aug. 5 J. T. Elsmark, (R.*), Chef for 38te Bataillon......... 17/ 1847. 23 Aug. 1899. 6 H. J. Poulsen, (R.*), Chef for 33te Bataillon ........ 23/5 1848. 22 Dec. 1900.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

117 C.A.J. J u ul, (R.*), ved 3. Ing.-Direkt.

og Ing.-Regt."........... .. | 21, 1849. 307, 1869. 111, 1872. 25 April 1883. 8 J. 0. C. Hansen, (R.*), ved 1. Bat.1 / 28. 1850. - -- | 115 1874. - 9 F.C. C. Jensen, (R.*), Depotkomd.

ved 6. Regt.' .................. 25/2 1849. 30/1871. 120 J. C. Madsen, (R.*), ved 5. Bat.. 28/5 1849. 30/1869.

16 Maj 1 A.C.E.Borgersen,(R.*), affodfolket, Chef for Hærens Militærarbejderdepot, Kommandør for Sundhedstropperne? 23/1 1850. 28), 1870.

25 Juni 2 C. C. G. Brusendorf, (R.*), ved

28. Bat.? ...................... | 165 1850. 30%, 1869. 3 G. C. Wassmann, (R.*), af Fod

folket, til Raadighed for General-
staben1 ....

....... 13/4 1849. 307, 1869.| – - 14 Aug. -4 J. P. Nyborg, (R.*), ved 9. Bat... 24/1851.287, 1873. 16/6 1875. - 5 H. E. L. Munthe, (R.*D.M.), For

stander for Rytteriets Sekondløjt

nant-, Sergent- og Korporalskole 1 % 1850. 28), 1871. 1. 1874. 6 Nov. – 6 F. S. Dodt, (R.*), Depotkond. ved

4. Regt. ? ...................... 141, 1852. 30%, 1873. 16/6 1875. 1 April 1884. 7 J. C. Lund, (R.*), ved 12. Bat.' .. /, 1849. 307, 1871.

| 31 Jan. 1885. 8 J. C. Johansen, (R.*), af Fodfolket,

til Tjeneste hos Kommandanten i

Kjøbenhavn 1................... 13/6 1850. 30%, 1872. - - - y P. M. Madsen, (R.*), til Raadighed

for 1. Regt.?................... 548 1849. 307, 1871. 1676 1875. 12 Aug. – 130 A. F. 0. H. Olufsen, (R.*), ved 1 2. Bat........

....... 28/1853. 30%, 1874. 5 1876. 3 Okt. –

« ForrigeFortsæt »