Billeder på siden
PDF
ePub
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Løbe-Nr.

75 H. E. Flindt, (R.*D.M.), Chef for Laboratorieafdelingen ? 6 A. F. V. Lund, (R.*D.M.), Chef for 4de Artilleriafdeling? 7 0. Faurschou, (R.*D.M.), Chef for 9de Bataillon 2 8 C. F. Holm, (R.*D.M.), til Raadighed for Direktøren for Artilleriets tekniske

Tjeneste 3 9 J. V. C. Gertz, (R.*D.M.), uden for Nummer i Fodfolket, Departementschef i

Krigsministeriet 80 A. F. Baron Wedell-Wedellsborg, (R.*D.M.), Chef for Gardehusarregimentet 3 1 P. M. Herbst, (R.*D.M.), Chef for Livgardens Forstærkningsbataillon 3 2 E. C. Rasmussen, (R.*D.M.), Chef for 21de Bataillon? 3 A. Langhoff, (R.*), Chef for 22de Bataillon 3 4 V. T. Meier, (R.*), Chef for 23de Bataillons 5 N. M. Ekdal, (R.*), Chef for 5te Bataillon 3 6 H. Jenssen-Tusch, (R.*), Chef for 14de Bataillon 3 7 E. Brendstrup, (R.*), Chef for 3die Bataillon 8 T. V. Hemmingsen, (R.*), Chef for 27de Bataillon : 9 H. D. Petersen, (R.*), Chef for 16de Bataillon 3 90 C. E. Momberg, (R.*D.M.), Chef for 24de Bataillon 3 1 H. P. Egede-Lund, (R.*D.M.), af Rytteriet, Formand i Remontekommissionen 8.. 2 H. F. A. Kiær, (R.*), Chef for 5te Dragonregiment 3 3 F. H. W. Harbou, (R.*D.M.), Chef for 17de Bataillon 3. 4 A. P. Tuxen, (R.*), Chef for 2den Bataillon 3 5 F. C. Rantzau, (R.*), til Raadighed ved 1ste Artilleribataillon 3 6 J. P. F. D. Dahl, (R.*), Chef for 2den Artilleriafdeling 3...

L. L. Tretow-Loof. (R.*), Chef for 26de Bataillon 3 8 A. T. Seedorff, (R.*D.M.), af Fodfolket, til Tjeneste i Krigsministeriet :

A. S. Busck, (R.*), Chef for 3die Art.-Afd.. 100 A. Thortsen, (R.*D.M.), ved Ingeniørregimentet 100a F. Wolfhagen, (R.*), Chef for 3die Artilleribataillon 3

3

7

[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Løbe-Nr.

Fødselsdag

og Fødselsaar.

Tillagt Aldersorden som Oberst

løjtnant.

30

Oberstløjtnanter af Forstærkningen. 101 C. F. Bjerager, (R.*D.M.), (E.M.2.), Chef for 31te Bataillon .....

3 Marts 1897. 30/1 1836.

2 April 1887. 2 F. W. Krag, (R.*D.M.), (E.M.2.), Chef for Bornholms Væbning. (Afskedspatent som Oberst 15de Februar

18 Marts 1897 1899.).

1. 1836. 3 A.S. F. C. Kellner. (R.*D.M.). (E.M.2.), Chef for Kjøben

10 Nov. 1887. havns Væbnings 2den Bataillon .

16/6 1836. 25 Juni 1888. 4 A. C. H. Pætges, (R.*), (E.M.2.), uden for Nummer....

14/, 1839. 17 Jan. 1891. 5 J. W. Worm, (R.*), (E.M.2.). Chef for 39te Bataillon 14, 1839. 19 Maj 1892. 6. F. D. Volkersen, (R.*), (M.f.D.R.), (E.M.2.), Chef for · 32te Bataillon...

29, 1841. 27 Febr. 1893. 7 J. S. J. Møller, (R.*), (E.M.2.), Chef for 40de Bataillon 25), 1840. 29 Nov. 8 P. E. M. Ramsing, (R.*D.M.). (E.M.2.), uden for Nummer 23, 1837. 7 Marts 1894. 9 F. C. M. Thomsen, (R.*), (E.M.2.), Chef for Bornholms Væbnings Bataillon Fodfolk

10/12 1840. 1 April 110 J. C. W. Hirsch, (R.*), (E.M.2.), Chef for Kjøbenhavns Væbnings 1ste Bataillon..

27/ 1842. 12 Nov. 1 J. F. Weldingh, (R.*D.M.), (E.M.2.), Chef for 34te

27/4 1840. 15 Jan. 1896. 2 A. A. G. L. F. Brunckhorst, (R.*), (E.M.2.), Chef for 37te Bataillon ....

7 1843. 3 E. M. Aagaard, (R.*). (E.M.2.), Chef for 35te Bataillon 18/12 1837. 28 Febr. 1898. 4 J. Müller, (R.*), (E.M.2.), Chef for 36te Bataillon .... 19/12 1842. 22 Aug. 5 J. T. Elsmark, (R.*), Chef for 38te Bataillon... 17/ 1847. 23 Aug. 1899. 6 H. J. Poulsen, (R.*), Chef for 33te Bataillon

23/5 1848. 22 Dec. 1900.

[ocr errors]

Bataillon ....

[blocks in formation]

117 C. A.J. Juul,(R.*), ved 3. Ing.-Direkt. og Ing.-Regt.1.

21/7 1849. 30/7 1869, 1/12 1872. 25 April 1883. 8 J. 0. C. Hansen, (R.*), ved 1. Bat." | 28/6 1850.

1/5 1874. 9 F. C. C. Jensen, (R.*), Depotkomd. ved 6. Regt.1

25/2 1849. 30/7 1871. 120 J. C. Madsen, (R.*), ved 5. Bat.. 28/5 1849. 30% 1869.

16 Maj 1 A.C.E.Borgersen,(R.*), affodfolket, Chef for Hærens Militærarbejderdepot, Kommandør for Sundhedstroppernel 23%1850. 28), 1870.

25 Juni 2 C. C. G. Brusendorf, (R.*), ved 28. Bat.1 ...

16. 1850. 30/ 1869. 3 G. C. Wassmann, (R.*), af Fod

folket, til Raadighed for General-
staben 1

13/4 1849. 30%, 1869.

14 Aug. 4 J. P. Nyborg, (R.*), ved 9. Bat... 24/5 1851. 28/9 1873. 16/6 1875. 5 H. E. L. Munthe, (R.*D.M.), For

stander for Rytteriets Sekondløjt

nant-, Sergent- og Korporalskole 1 % 1850. 28%, 1871. 16 1874. 6 Nov. 6 F. S. Dodt, (R.*), Depotkond. ved 4. Regt...

1/12 1852. 30%, 1873. 16/6 1875. 1 April 1884. 7 J. C. Lund, (R.*), ved 12. Bat. 1 /u 1849. 30% 1871.

31 Jan. 1885. 8 J. C. Johansen, (R.*), af Fodfolket,

til Tjeneste hos Kommandanten i
Kjøbenhavn....

136 1850. 30, 1872.
9 P. M. Madsen, (R.*), til Raadighed
for 1. Regt.?......

5/5 1849. 30% 1871. 16% 1875. 12 Aug. 130 A. F. 0. H. Olufsen, (R.*), ved 2. Bat. 1...

28/, 1853. 30/ 1874. 5 1876. 3 Okt.

7

« ForrigeFortsæt »