Billeder på siden
PDF
[ocr errors]

Oberster af Linien. 16 A. L. le Maire, (K.’D.M.), (F.M.), (E.M.2.), af Generalstaben? ... 7 E. J. Sommerfeldt, (K.PD.M.), (E.M.2.), Chef for 1. Ing.-Direkt....... 8 C. Baron Guldencrone,. (K.-D.M.), (E.M.2.), (Gb.E.T.,) Chef for Hs. Maj. Kongens

Adjutantstab 1 .......... 9 J. F. Hegermann-Lindencrone, (K.PD.M.), (E.M.2.), (Gb.E.T.), til Raadighed

for Generalinspektøren for Rytteriet? ..... 20 P. N. Nieuwenhuis, (K.PD.M.), (E.M.2.), Chef for 2det Artilleriregiment...

| W. H. O. Madsen, (K.PD.M.), (F.M.), (E.M.2.), uden for Nummer i Artilleriet ... 2 H. Holbøll, (K.PD.M.), (E.M.2.), Chef for 5te Regiment? .... 3 C. Søltoft, (K.PD.M.), (E.M.2.), Chef for 3die Regiment........... 4 H. G. Grüner, (K. D.M.), (E.M.2.), Chef for 9de Regiment 1. 57 N. A. Meyer, (K.PD.M.), (E.M.2.), uden for Nummer i Artilleriet, Departements

chef i Krigsministeriet .......... 6 F. C. 0. R. Kragh, (K.?D.M.), (E.M.2.), Chef for 10de Regiment1... ..... 7. L. C. Lunn, (K.PD.M.), (E.M.2.), Chef for 1ste Artilleribataillon? ............... 8 J. F. M. Leisner, (K.-D.M.), (E.M.2.), fungerende Direktør for Artilleriets tekniske

Tjeneste................................................................

.

.

.

.

.

9 C. Lütken, (K.PD.M.), (E.M.2.), af Fodfolket, Kommandant i Kjøbenhavn og Citadellet Frederikshavn ? .......

................................. 30. V. la Cour, (K.PD.M.); (E.M.2.), Chef for 2det Dragonregiment?.... 1 C. W. Christensen, (K.PD.M.), (E.M.2.), Chef for 2det Regiment?.. 2 J. K. P. L. Pontoppidan, (R.*D.M.), (E.M.2.), af Fodfolket, til Raadighed for

2den Generalkommando1 ............ 3 M. Leschly, (K. ?D.M.), (E.M.2.), Chef for 4de Regimenti .......... 4 L. Severin, (K.-D.M.), (E.M.2.), (Gb.E.T.), Chef for 1ste Regiment? ..... 5 C. H. C. Baggesen, (R.*D.M.), (E.M.2.), Chef for 7de Regiment".. 6 W. E. Lemvigh, (R.*D.M.), (E.M.2.), Chef for Livgardens Liniebataillon? . 7 F. Løvenfeldt, (K.°D.M.), (E.M.2.), (Gb.E.T.), af Rytteriet, Adjutant hos Hs. Maj.

Kongen"...........

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors][ocr errors]

C. M. C. Viale, (R.*D.M.), (E.M.2.), Chef for 3die Dragonregiment ?.............
G. F. K. Harhoff, (R.*D.M.), Stabschef hos Artillerigeneralen'
F. I. Suell, (R.*D.M.), Chef for 1ste Artilleriregiment? .......
C. A. Schroll, (R.*D.M.), (E.M.2.). af Generalstaben, tillige Sekretær i General-

kommissionen? ....
H. F. W. Thomsen, (R.*D.M.), (E.M.2.), Chef for 6. Regt.?...........
S. 0. R. Meyer, (R.*D.M.), Chef for Tøjhusafdelingen?............
T. S. Grüner, (K.-D.M.), (E.M.2.), Chef for Ingeniørregimentet"....

[ocr errors]

AUDILUISOIULICI

.

.

.

..

..

.

[ocr errors]

.

..

..

...

.

.

.

.

..

.

[blocks in formation]
[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors][ocr errors]
« ForrigeFortsæt »