Billeder på siden
PDF
ePub

Løbe-Nr.

Oberster af Linien.

1

16 A. L. le Maire, (K.ʻD.M.), (F.M.), (E.M.2.), af Generalstaben? 7 E. J. Sommerfeldt, (K. D.M.), (E.M.2.), Chef for 1. Ing.-Direkt.1 8 C. Baron Guldencrone, (K.'D.M.), (E.M.2.), (Gb.E.T.,) Chef for Hs. Maj. Kongens

Adjutantstab 1 ... 9 J. F. Hegermann-Lindencrone, (K.PD.M.), (E.M.2.), (Gb.E.T.), til Raadighed

for Generalinspektøren for Rytteriet 20 P. N. Nieuwenhuis, (K.PD.M.), (E.M.2.), Chef for 2det Artilleriregiment 1 1 W. H. 0. Madsen, (K.?D.M.), (F.M.), (E.M.2.), uden for Nummer i Artilleriet ...

H. Holbøll, (K. D.M.), (E.M.2.), Chef for 5te Regiment 1 3 C. Søltoft, (K.PD.M.), (E.M.2.), Chef for 3die Regiment 1 4 H. G. Grüner, (K.?D.M.), (E.M.2.), Chef for 9de Regiment?. 5 N. A. Meyer, (K.-D.M.), (E.M.2.), uden for Nummer i Artilleriet, Departements

chef i Krigsministeriet ..... 6 F. C. 0. R. Kragh, (K. *D.M.), (E.M.2.), Chef for 10de Regiment1. 7 L. C. Lunn, (K.PD.M.), (E.M.2.), Chef for 1ste Artilleribataillon 1 J. F. M. Leisner, (K. D.M.), (E.M.2.), fungerende Direktør for Artilleriets tekniske

Tjeneste 1 9 C. Lütken, (K.?D.M.), (E.M.2.), af Fodfolket, Kommandant i Kjøbenhavn og Cita

dellet Frederikshavn 1 30 V. la Cour, (K.D.M.); (E.M.2.), Chef for 2det Dragonregiment?.. 1 C. W. Christensen, (K.PD.M.), (E.M.2.), Chef for 2det Regiment 1 2 J. K. P. L. Pontoppidan, (R.*D.M.), (E.M.2.), af Fodfolket, til Raadighed for

2den Generalkommando1 3 M. Leschly, (K. 'D.M.), (E.M.2.), Chef for 4de Regimenti 4 L. Severin, (K.PD.M.), (E.M.2.), (Gb.E.T.), Chef for 1ste Regiment? 5 C. H. C. Baggesen, (R.*D.M.), (E.M.2.), Chef for 7de Regiment... 6 W. E. Lemvigh, (R.*D.M.), (E.M.2.), Chef for Livgardens Liniebataillon?.. 7 F. Løvenfeldt, (K.D.M.), (E.M.2.), (Gb.E.T.), af Rytteriet, Adjutant hos Hs. Maj.

Kongen

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][subsumed][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

Løbe-Nr.

38 C. M. C. Viale, (R.*D.M.), (E.M.2.), Chef for 3die Dragonregiment ?

9 G. F. K. Harhoff, (R.*D.M.), Stabschef hos Artillerigeneralen' 40 F. I. Su ell, (R.*D.M.), Chef for 1ste Artilleriregiment 1 1 C. A. Schroll, (R.*D.M.), (E.M.2.). af Generalstaben, tillige Sekretær i General

kommissionen 2 H. F. W. Thomsen, (R. *D.M.), (E.M.2.), Chef for 6. Regt.“. 3 S. 0. R. Meyer, (R.*D.M.), Chef for Tøjhusafdelingen! 4 T. S. Grüner, (K.PD.M.), (E.M.2.), Chef for Ingeniørregimentet

1

[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

1 2 3 4

25, 1868.

u 1861.

2/6 1872. 21/, 1867.

1881. 23/6' 1873.

14/2 1894.

1890.

2817

Løbe-Nr.

Oberstløjtnanter af Linien. 45 C. D. N. Nøkkentved, (R.*D.M.), (E.M.2.), Chef for 3die Ingeniørdirektion? 6 P. W. Hammer, (R.*D.M.), (E.M.2.), af Fodfolket, til Raadighed for 1ste General

kommando 1 7 C. L. G. de Saint-Aubain, (R.*D.M.), (E.M.2.), Chef for 4de Dragonregimenta. 8 T. A. J. Wedseltoft, (R.*D.M.), (E.M.2.), Chef for 28 de Bataillon 1 50 H. W. T. Gerstenberg, (R.*D.M.), (E.M.2.), af Generalstaben 1 1 H. G. Carstens, (D.M.R.*), (E.M.2.), Chef for 10de Bataillon 1 2 J.J. T. Bojesen-Trepka, (R.*D.M.), (E.M.2.), af Rytteriet, Chef for Officerskolen ?. 3 E. Prytz, (R.*D.M.), fører Kommandoen over 10de Regiment ? 4 P. F. Rist, (R.*D.M.), (E.M.2), Chef for 15de Bataillon. 5 0. H. G. Petersen-Plaun, (R.*D.M.), (E.M.2.), Chef for 13de Bataillon ? 6 | A. C. P. Jessen, (R.*D.M.), Chef for 12te Bataillon ? 7 V. E. Tychsen, (R.*D.M.), (F.M.), Chef for 2den Ingeniørdirektion ? 8 0. P. A. Hoff, (R.*D.M.), Chef for Trainafdelingen ? 9 H. E. T. Toussieng, (R.*D.M.), Chef for 1lte Bataillon ? 60 C. A. Wagner, (R.*D.M.), Chef for Fæstningsartilleriregimentet? 1 V. S. J. Raabye, (R.*D.M.), Chef for 1ste Artilleriafdeling ? 2 W. F. Laub, (R.*D.M.), Chef for 30te Bataillon?... 3 J. A. L. Lesser, (R.*D.M.), Chef for 18de Bataillon ? 4 B. Boeck, (R.*D.M.), (Gb.E.T.), Chef for 1ste Bataillon ? 5 E. N. Barfoed, (R.*D.M.), uden for Nummer i Fodfolket 6 L. J. T. S. Mehrn, (R.*D.M.), Chef for 6te Bataillon 2. 7 A. T. Larsen, (R.*D.M.), (E.M.2.), Chef for 4de Bataillon ? 8 M. G. Schack, (R.*D.M.), Chef for 7de Bataillon?.. 9 A. J. E. Haxthausen, (R.*D.M.), Chef for 29de Bataillon ? 70 A. A. B. Kühnel, (R.*D.M.), af Generalstaben ?.... 1 N. C. A. Sønderøxe, (R.*D.M.), Chef for 8de Bataillon ? 2 C. S. F. Worm, (R.*D.M.), Chef for 2den Artilleribataillon 2 3 H. R. Fjeldgaard, (R.*D.M.), Chef for 20de Bataillon 2. 4 H. Prytz, (R.*D.M.), af Rytteriet, til Raadighed for 1ste Generalkommando ?

« ForrigeFortsæt »