Billeder på siden
PDF
[merged small][ocr errors]

On

V. Afskedigede Officerer, der have Tilladelse

til at bære Uniform som Krigsinvalider.

[merged small][ocr errors]

Anden Afdeling.

Almindelige Aldersordenslister

over

Hærens Officerer og ligestillede.

[ocr errors][merged small]

1 Hans kongelige Højhed Kronprins Frederik til Danmark, (R.E.*S.Kmd.*D.M.),

(E.M.2.), (Gb.E.T.), uden for Nummer, Formand i Generalkommissionen og Hærinspektør.....

Generalløjtnanter.

2. J. Z. Schroll, (S.K.*D.M.). (E.M.1.2.), kommanderende General i Iste Generalkommandodistrikt? .........

............... 3 J. F. Lorenzen, (S.K.*D.M.), kommanderende General i 2det Generalkommando

distrikt? .....

.....................

Generalmajorer af Linien.

4 C. E. Meldahl, (R.1D.M.), (E.M.2.), Generalinspektør for Fodfolket ? ........... 5 M. S. F. Hedemann, (K.ʻD.M.), (E.M.2.), (Gb.E.T.), Chef for Generalstaben'... 6. C. C. E. Engelbrecht, (K.'D.M.), (E.M.2.), Generalinspektør for Rytteriet? ..... 7 G. K. C. Zachariae, (K. 'D.M.), (E.M.2.), Chef for 2den Sjællandske Brigade?... 8. F. A. H. Wagner, (K.1D.M.), (E.M.2.), Generalinspektør for Feltartilleriet, TrainI afdelingen og Fæstningsartilleriet samt Chef for Artilleriets øvrige Afdelinger?.. C. A. S. Dalberg, (K.-D.M.), (E.M.2.), Chef for Fyenske Brigade 2...........

T. G. Rohde, (K.-D.M.), (E.M.2.), Chef for 2den Jydske Brigade ? ........... 1/ C. J. C. F. Kranold, (K.-D.M.), (E.M.2.), Chef for 1ste Jydske Brigade? ....... 2 J. G. F. Schnack, (K1.D.M.), (E.M.2.), uden for Nummer, Krigsminister .... 3. C. F. F. E. Tuxen,(K.-D.M.), (F.M.), (E.M.2.), Chef for 1ste Sjællandske Brigade 2 4 H. C. Arendrup, (K'.D.M.), (E.M.2.), Generalinspektør for Ingeniørtropperne og

Chef for Ingeniørkorpsets øvrige Afdelinger, Chef for Fæstningsingeniørkommandoen?...

.........................

Generalmajor af Forstærkningen.

5. C. H. F. R. Baumann, (K.PD.M.), (E.M.2.), Chef for Kjøbenhavns Væbning .....

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

3/6 1843. 19, 1860. 3, 1861.

, 1862. 22), 1863.81, 1861. 146 1865. 201, 1866. 127, 1867 18/, 1867.

[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

29/7 1840. /, 1859. 297, 1867. 211, 1879. 51, 1835. u 1852. 28). 1864. 24, 1867. 23/1835. - - - 28/2 1873. ....... 17/, 1833. ... 1854. / - % 14/12 1839. | / 1861. 27, 1867. "6 1879. ... 14, 1837. u 1854. 3. 1864. 187, 1875.......

12/6 1889. /u. 1892. / 1896. 3/4 1882. 29/1890.2/1 31/, 1885. 8/1893. 26). 1897.

19% - 18/1 147, 1889. 27/1895. 25/5 1900. 19, 1886. 1410 - -

25g 1837. | 14 1857. 21/, 1867. 19, 1872.......... 23/1 1885. 28/7 1890. /

[ocr errors]
[ocr errors][merged small]

"u 1852. 28/4 1864.25/1, 1871.......... 29/, 1884. 187, 1892. 44, 1897.

(tilganet fra Linien). !

« ForrigeFortsæt »