Billeder på siden
PDF
ePub

IV. Officerer à la suite.

Generalløjtnant Heinrich August Theodor

Kauffmann, (S.K.*D.M.), (E.M.1.2.), (Gb.E.T.), (S.Sv.1.), (R.Stan.l.), (R.St.A.1. i Brillanter), (L.E.Kr.1.), (Pr.R.0.1.), (S.A.1.), Kammerherre.

Hs. Højhed, Generalmajor Prins Julius til

Slesvig-Holsten-Sonderborg-Glücksborg, (R. E.*D.M.), (Gh.E.T.), (Pr.R.0.1.), (A.A.B.1.),

(Br.L.1.). Hs. Højhed, Generalmajor Prins Johan til

Slesvig-Holsten-Sønderborg-Glücksborg, (R. E.*S.K.*D.M.), (Gb.E.T.), (S.Sf.), (S.CarlXIII.), (R.St.Andr.), (R.A.N.), (R.H.O.), (Pr.S.O.), (Pr. R.0.1.), (N.St.0.1.), (A.A.B.1.), (G.F.1.), (R.St.A.

1.), (R.Stan.l.), (P.T.&S.1.), (M.V.Kr.1.), (N.G.

L.1.), (G.F.5.), Ordenskansler. Ritmester Ludvig Castenskiold, (S.K.*D.M.),

(E.M.1.), (Gb.E.T.), (R.H.O.), (M.S.Gr.1.), (S.N.1.), (R.St.A.1.), (R.Stan.1.), (Pr.Kr.1.), (Ø.F.J.1.), (S. A.1.), (N.F.1.), (G.F.1.), (S.Kr.1.), (0.J.Kr.1.), (L. Æ.K.1.), (L.E.Kr.2.), (M.Dan.I.2.'), (I.St.M. &L.3.), (S.Sv.3.'), (N.St.0.3.'), (F.A.L.3.), Kam

merherre, Gehejmekonferensraad. Hs. kgl. Højhed, Kaptajn Prins Jean af Or

léans, Hertug af Guise, (S.K.*), (Gb.E.T.). Premierløjtnant Paul Ludvig Baron Peters.

dorff, (R.*), Kammerjunker. Sekondløjtnant Edvard Falkner Murphy, Kam.

merherre.

V. Afskedigede Officerer, der have Tilladelse

til at bære Uniform som Krigsinvalider.

(Jfr. Kundgørelse for Hæren Nr. 15–1880, 1. 3. og 7.).

Generalmajor Johannes Eduard Beissen Kaptajn Carl Christian Juell, (R.*), (E.M.1.).

herz, (K.D.M.), (E.M.1.2.), (R.St.A.2.), (R. Valdemar Ferdinand Christian Redsted, Stan.2.*), Kammerherre.

(R.*D.M.), (E.M.1.2.). Oberst Wilhelm Otto Feldtheim Zepelin. (R.*

Georg Leopold Greve Sponneck, (R.ʻD.M.),

(E.M.2.). D.M.), (E.M.1.2.), Kammerherre.

Jacob Moritz Christensen, (E.M.2.). - Benedictus Frederik Julius Thorkelin, (K.'

Peter Christian Frederik Munch, (E.M.1.2.). D.M.), (E.M.1.2.), (Pr.R.0.2.), (S.Sv.3.').

Georg Carl Ferdinand Tranberg, (R.*), Onerstløjtnant Anton Carsten Volqvartz, (E.M.1.2.). (R.*D.M.), (E.M.1.2.).

Carl Ivar Plenge, (R.*), (E.M.1.). Frederik Bechmann Hoppe, (R.*), (E.M.1.2.). Edvard Ludvig Bentzon, (R.*), (E.M.2.). Frantz Christoffer Bülow Pio, (R.*), (E.M. Niels Gustav Magnus Schaarup, (R.*), 1.2.).

(E.M.2.). - Sophus Carl Julius Eibe, (R.*), (E.M.2.). Carl Emil Peter Theodor Fischer, (R.*),

Premierløjtnant Carl Vilhelm Behagen Casten: (E.M.2.).

schiold, (K.D.M.), (E.M.2.), Kaminerherre.

Anden Afdeling.

I.

Almindelige Aldersordenslister

over

Hærens Officerer og ligestillede.

Løbe-Nr.

General.

1

Hans kongelige Højhed Kronprins Frederik til Danmark, (R.E.*S.Kmd.*D.M.),

(E.M.2.), (Gb.E.T.), uden for Nummer, Formand i Generalkommissionen og Hærinspektør..

Generalløjtnanter. 2 J. Z. Schroll, (S.K.*D.M.), (E.M.1.2.), kommanderende General i Iste General

kommandodistrikt 3 J. F. Lorenzen, (S.K.*D.M.), kommanderende General i 2det Generalkommando

distrikt 1.

1

Generalmajorer af Linien. 4 C. E. Meldahl, (R.ID.M.), (E.M.2.), Generalinspektør for Fodfolket?.. 5 M. S. F. Hedemann, (K.ʻD.M.), (E.M.2.), (Gb.E.T.), Chef for Generalstaben' 6. C. C. E. Engelbrecht, (K.'D.M.), (E.M.2.), Generalinspektør for Rytteriet 1 7 G. K. C. Zachariae, (K.'D.M.), (E.M.2.), Chef for 2den Sjællandske Brigade'... 8. F. A. H. Wagner, (K."D.M.), (E.M.2.), Generalinspektør for Feltartilleriet, Train

afdelingen og Fæstningsartilleriet samt Chef for Artilleriets øvrige Afdelinger.. 9 C. A. S. Dalberg, (K.-D.M.), (E.M.2.), Chef for Fyenske Brigade 2 10 T. G. Rohde, (K.-D.M.), (E.M.2.), Chef for 2den Jydske Brigade ? 1 C. J. C. F. Kranold, (K.-D.M.), (E.M.2.), Chef for 1ste Jydske Brigade 2. 2 J. G. F. Schnack, (K1.D.M.), (E.M.2.), uden for Nummer, Krigsminister 3 C. F. F. E. Tuxen ,(K.D.M.), (F.M.), (E.M.2.), Chef for 1ste Sjællandske Brigade 2 4 H. C. Arendrup, (K.D.M.), (E.M.2.), Generalinspektør for Ingeniørtropperne og

Chef for Ingeniørkorpsets øvrige Afdelinger, Chef for Fæstningsingeniørkommandoen?..

Generalmajor af Forstærkningen. 5. C. H. F. R. Baumann, (K.’D.M.), (E.M.2.), Chef for Kjøbenhavns Væbning

[blocks in formation]
« ForrigeFortsæt »