Billeder på siden
PDF
ePub
[blocks in formation]

Auditør J. H. T. Gad, Kancellist hos General

auditøren, tillige ved 3. og 4. Regt. samt Lærer ved Officerskolen.

Hærens Forplejningskorps. Oberst Hans Andreas Bache, (K.PD.M.), (E.M.

2.), (S. V.3.'), (F.Æ.L.5.), Generalintendant og Chef for Korpset.

Korpsets Stab. Stabsintendant Christopher Julius Gold

schmidt. (R.*D.M.), Stabschef. Overintendant Carl Ernst Waldemar Franck,

(R.*). -- Jørgen Oluf Hansen, (R.*).

Adolph Ludvig Sørensen, (R.*). Intendant Carl Christian Alfred Thrue.

Forplejningskorpsets Besigtigelses

kommission. Oberstløjtnant af Forstærkningen A. S.

F. C. Kellner, (R.*D.M.), (E.M.2.), Chef for Kbhvns. Væbn. 2. Bat.

103. Ritmester G. C. Muus, (R.'), Stabschef hos

Generalinspektøren for Rytteriet, ekstraordinært Medlem ved Behandling af de Sager, der angaa Rytteriet.

139. Kaptajn B. S. Schneli, (R.*), ved 23. Bat. 155.

V. S. L. Rathsack, (R.*), (N.St.0.3'.), ved 4. Bat.

206. J. O. V. Schrøder, ved 1. Art.- Afd. 254. af Forstærkningen F. P. Grünwaldt, (R.*), (E.M.2.), ved 35. Bat.

364. - S. J.Rasmussen, (R.*), ved 33. Bat. 382. Ritmester Edvard Waldemar Sass, (R.*), (E.M.

2.), (R.St.A.3.). Chefen for Gymnastikskolen. 1 Kaptajn af Flaaden. Overlæge Dr. med. H. C. von Harten, (R.*),

(S.N.3.), ved Lægekorpsets Stab, tillige Medlem af Ingeniørkorpsets tekniske Komité.

Korpsets Skole. Overintendant Johan Ludvig Carl Julius Thræn,

(R.*), Forstander. Intendant Christian Emil Petersen.

Georg Alexander Valdemar Oluf Jensen.

Hærens Lægekorps. Dr. med. Johan Christian Møller, (K.'D.M.),

(E.M.2.), (R.Stan.2*.), Generallæge og Chef for Korpset.

[blocks in formation]

Kjøbenhavns Væbning.

[blocks in formation]

Carl Vilhelm Johannes Cai Rønnov. 1044. Alfred Severin Minor Maaloe Thesen. 1053. Jens Aage Bergh.

1054. Jens Peter Andersen.

1077. Johannes Amsinck.

1082. Peter Ernst Valdemar Bæklund. 1089. Peter Jacob Johan Johansen.

1096. Søren Schibsbye.

1114. Christian Lauritz Jørgensen.

1147. Carl Krag:

1154. Christian Vilhelm Holstein Bentzon. 1158. Johannes Herman Otto Neven.

1176. Axel Harald Linnemann,

1206. Poul Christian Stemann Rosenørn. 1208. Carl Frederik Linnemann.

1252. Søren Sofus Carl Eilstrup Gudmandsen. 1254.

1271.

1322 Jens Peder Pedersen,

1334. Laurids Georg Godskesen.

1336. Frantz Christian Lahuus Just.

1343 Valdemar Johannes Strojer Christiansen.1349. Christian Lund Schyth.

1354. Leon Etienne Eugen Aubertin.

1364. Niels Einar llansen.

1369. Holger Esmann.

1382. Paul Bang.

1395. Christian Peder Georg Anders kouv. 1417 Lars Jensen,

1423. Hans Christian Marius Hansen.

1434. Peder Christian Bertelsen.

1436. Albert Conrad Vilhelm Paulsen.

1448. Peter Ulrik Frederik Schjøtt.

1505. Jorgen Alfred Andersen.

1515.

Poul Kristian Diderichsen.

Loitnanter. Andreas Windfeldt Rosenbom.

832. Carl Frederik Hermann Rosen, (M.f.D.R.). 836. Andreas Tiap Stybe, Faldmægtigi Krigsministeriet.

853. Simon Nielsen Pallisgaard.

855. Carl Alexander Ole Nielsen.

867. Viggo Adolph Valdemar Hoff.

874. Christian Mathias Edvard Søren Hløberg Wildt.

897. Axel Francis Fridolin Aubertin,

910. Charles George Vilhelm Claudius Fistaine. 919. Rudulf Wasmann.

920. Niels Carl Rudolph Hansen.

922. Carl Peter Ludvig Jürgensen.

928. Viggo Henningsen.

936. Frederik Brøckner.

969. Eilert Anton Restrup.

974. Georg Vilhelm Johannes Müller.

980. Viggo Valdemar Larsen.

995, Thorvald Viggo Piper.

1001. Otto Edvard Christian Petersen. 1003. Christian Frederik Hæger Ostervaldt. 1021. Jules Ferdinand Lund.

1023. Henrik Wergeland Bekkevold.

1030. Christian Thorvald Christensen. 1034. Lorentz Nicolaj Petersen.

1041.

[blocks in formation]

Kompagnichefer. Kaptajn Hans Julius Rasmussen, Chef

for 1ste Kompagni. Premierløjtnant Johan Frederik Emanuel

Lowsen, Chef for 4de Kompagni. Løjtnant Rasmus Christian Schiøler, Chef for 3die Kompagni.

Alex Peter Harald Lund, Chef for 2det Kompagni.

830.

840.

841;

[blocks in formation]

Lojtnanter. Emil Ney Skovgaard Mortensen. 834, Gustav Schau, (R.Stan.2.), (S.Kr.3.), (S.H.E.4.), (S.Jub.M.).

835. Axel Carl Rothmann.

849. Erik Herman Bernhard Most, (M.f.D.R.). 852. Carl Peter Ilansen.

860. Andreas Svanholm Frost.

861. Jens Carl Jensen.

870. Julius Lauritz Verner-Lassen.

875. Niels Oscar Ravn.

879. Carl Borromæus Lohrer.

888. Vilhelm Carl Sofus Johannes Chri. stensen

899. Esbern Frederik Berntsen.

900. Edvard Christian Eriksan.

904. Peter Theodor Vilhelm Rohde.

906. Jens Pedersen Schmidt.

925. Alexius Louis Ernst Reeh.

929. Lars Carl Jonas Friis.

932. Christian Frederik Rømer.

935. Niels Marinus Antonius Emil Frede. riksen.

956. Jens Christian Larsen.

962. Niels Peter Nielsen.

970. Lars .Cornelius Larsen.

979. Jacob Peter Anton Rasmussen.

994. Cilius Marinus Nielsen.

998. Immanuel August Eliesar Wolf-Jür. gensen.

1025. Carl Ferdinand Jacobsen.

1042. Lauritz Alexander Schiøttz-Christensen.

1067. Johan Adolph Jørgensen.

1080. Peder Hilbert Diederichsen.

1092. Carl Marco Emil Baland.

1109. Jens Julius Christian Jespersen. 1111. Hans Julius Knudsen.

1143. Andreas Peter Emil Lund.

1150. Ove Nicolai Sophus Emil Sihm.

1155. Lauge Albert Fanøe.

1159. Anders Johannes Pedersen.

1173. Anton Carl Leopold Viale.

1182. Vilhelm Thorvald Bang.

1201. Christen Kold Frandsen.

1221. Christian Schrøder.

1230. Gotfred August Strømann.

1242 Oliver d'Andrade Møller.

1261. Andreas Thranum.

1281. August Frederik Levinsen.

1313. Johannes Daniel Andersen.

1325. Hans Hansen Brems.

1339. Axel Hugo Lindhard.

1341. August Julius Lund.

1352. Frands Peter Sørensen.

1361. Viggo Kallerup.

1366. Axel Blichfeld.

1390. Kaare Teilmann.

1411. Arnold Valdemar Julius Jørgensen. 1421. Vilhelm Marius Schjellerup.

1433. Sven Scott Jørgen Lambert Sally. 1435. Lars Hansen.

1439.

Artillerikompagnierne.

Kompagnichefer. Kaptajn Hans Erik Lyngbye, Chef for 2det Kompagni.

414. Peter Constantin Holm, Chef for 1ste Kompagni.

418. Lojtnanter. Axel Christian Theodor Eriksen.

850 Mikkel Buch Christensen Kjær.

851. Sophus Cornelius Christensen.

872. Erik Brockenhuus Løvenhjelm.

882. Jens Thygesen Holm.

893. Carl Vilhelm Thalbitzer, (S.V.3.'),(G.F.4.). 903. Ingiald Oluf Gjerulff.

909. Frederik Christian Andreas Løwe. 912. Christian Fahnge.

913. Aage Halfdan Wesenberg.

951. Hermann Rohde.

975. Jes Martin Emanuel Klaumann Krøyer. 1008. Johan Ahrenth Gottfred Rasmussen. 1011. Jens Christoffersen.

1013. Jens Christian Jensen.

1014. Sophus Theodor Peter Lichtenberg. 1024. August Frederik Ferdinand Lüchow. 1061. Emil Kjær.

1065. Aage Toft.

1100. Holger Louis Nielsen,

1128. Carl Adolí Holm.

1209. Peter Carl Maximilian Fjeldberg. 1210. Carl David Fog.

1211. Arnold Vilhelm Qvistgaard.

1212. Thorvald Gundestrup.

1215. Søren Sørensen.

12F4. Peter Vilhelm Fjelstrup.

1294. Frithioff Jørgen Engelhardt.

1296. Carl Adolph Thomsen.

1299. Valdemar Eduard Nielsen.

1301. Johannes Poulsen.

1402. Holger Sibbern Køhler.

1403. Valdemar Fabricius Hansen.

1452. Niels Henry Thisted.

1482. Victor Emanuel Jakob Frederik Stendrup. 1493.

V. C. T. Olsen, Overintendant, tillige fung.

Kontorchef i Krigsministeriet. C. E. Raaschou, Overlæge, ved Væbningens

Fodfolk, tillige ved 1. Regt. Dr. med. J. A. N. Kier, (R.*), (S.N.3.), Korps,

læge, ved Artillerikompagnierne, tillige ved

flere af Artilleriets Afdelinger. T. C. Schultz, Reservelæge, ved Artilleri.

kompagnierne, tillige ved flere af Artilleriets Afdelinger.

[blocks in formation]
« ForrigeFortsæt »