Billeder på siden
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

Kaptajner.
Axel Frits Olaf Henrik Olufsen, (R.*),

(R.St. A.3.), (Pr.Kr.3.), Kammerjunker,
Chef for 2det Kompagni.

130. Henrik Ferdinand Bennike, (R.*), Chef for

1ste Kompagni, tillige Lærer ved Officer

skolen. Arnold Troels Lund Lobedanz, Chef for 3die Kompagni.

302. Peter Vilhelm Hammershøy, (N.St.0.3.2), Chef for 4de Kompagni.

360.

187.

Kaptajner.
Johan Christian Blangstrup, (S.Sv.3."),

(G.F.4.), Chef for 3die Kompagni. 253. Siegfried Viktor Julius Raben Raedel,

(R.St.A.3.), (R.Stan.3.), Kammerjunker, Chef for 1ste Kompagni.

261. August Frederik Ferdinand Leopold Baron

Wedell. Wedellsborg, (R. Stan. 3.),

Kammerjunker, Chef for 2det Kompagni. 268. Niels Peter Madsen, Chef for 4de Kom

308.

pagni.

462.

472.

[ocr errors]

758.

732.

Premierløjtnanter.

Premierløjtnanter."
Knud Christian Rockstroh.
Georg Holger Waage Holm, Adjutant.

Jens Villads Valdemar Hermansen, Adju. Malthe Waldemar Koefoed.

546.

tant. 644.

Johan Bjørn Federspiel. Ernst Jørgen Madsen.

479. Anders Valdemar Petersen.

674.

Carl Frederik Weis Ernst, (Pr.R.O.4.), Erik Vaupell. 698. Kammerjunker,

488. William Wain Prior.

Thorvald Marius Thornberg.

533. (Sven Ryberg, af Rytteriet, tjenstgørende). 817.

Frantz Andreas Buchwaldt.

649. Frederik Johansen. Hans Peder Hansen.

760. Sekondløjtnanter.

Hans Georg Bjerager, tjenstgørende ved
1. Artilleribataillon.

819. Ole Bendixen.

1523. Markus Plesner.

1557. Ove Joachim Conrad Haaber Gylling 1605. Louis Christian Vilhelm Fønss.

1704. Otto Frederik Georg Petersen.

1736.

Sekondløjtnanter. Børre Andersen Bøye.

1740.

Carl Georg Michael Hesselberg Møller. 1564. Edvard Henrik Curtz. 1773. Peter Erik Ringsted.

1606. Olaf Kristian Axel Munck.

1845.
Laurits Albert Larsen.

1703. Werner Christian Lassen Haubroe, Elev

Niels Nielsen.

1734. ved Officerskolen. 1853. Hans Julius Hansen.

1779. Sophus Johan Christian Franck. 1885, Viggo Charles Madsen,

1851. Axel Theodor Brønnum. 1919. Kristoffer Bramsen.

1883. Hjalmar Fahnoe Krarup, Elev ved Officer

Hans Christian Madsen.

1898. skolen.

1938. i Knud Valdemar Groth, tjenstgørende. 1948.

Johan Henry Theodor

hos Generalauditøren Oscar Johan Frederik Emanuel Ferdinand Carl Gordon Norrie, KorpsDr. med. Christian SigisNiels Rothenborg Muus, 164

373.

174.

Brigade.
havn.)
Zachariae, (K.'D.m.), (E.M.2.), (Pr.R. 7.
(R.*), Stabschef.

183. dersen, Adjutant.

534.
Regiment.
benhavn.)
(N.St.0.2.4),(S.Sv.2.2).(Ø.J.Kr.3.),(F.Æ.L.4.),Chef. 23.

R.*), Depotkommandør.
Decimus Castonier, (R.Stan.3.), Kammer-

507.
23 de Bataillon.

33te Bataillon. (Kjøbenhavn.)

(Kjøbenhavn.) Oberstløjtnant Vilhelm Thorvald Meier, (R.*), Chef, tillige Medlem af Ing.-Korp

Oberstløjtnant Hans Jørgen Poulsen, sets tekniske Komité. 84. (R.*), Chef..

116. Kaptajner. . Balthasar Stig Schnell, (R.*), Chef for Iste Kompagni, Medlem af Forplejnings

Kompagnichefer. korpsets Besigtigelseskommission. 155. Kaptajn Lauritz Nicolai Neumann, (R.*), Povl Johannes Dorph, (R.*), (S.H.E.4.),

(E.M.2.), Chef for 2det Kompagni. Chef for 3die Kompagni.

– Jochum Henrik Anton Permin, (R.*), Claudius Rasmus Kofoed-Jensen, (R.*),

Chef for 3die Kompagni.

375. Chef for 4de Kompagni, tillige Lærer ved

– Søren Jacob Rasmussen, (R.*), Chef for Officerskolen.

195. 1ste Kompagni, Medlem af Forplejnings. Hans Henrik Bondo, Chef for 2det Kom.

korpsets Besigtigelseskommission. 382. pagni.

348. - Friederich Nicolai Balzer, Chef for 4de Premierløjtnanter. Kompagni.

410. Valdemar Christian Petersen.

429. Cajus Hermansen.

430. Einar Johannes Lehmann, (S.Sv.3.'), Læ

Løjtnanter. rer ved Skydeskolen.

458.
Georg Wilhelm Christian Jessen.

856. Kaj Justus Sigismund Ulrich, Lærer ved

Victor Georg Schwanenflügel.

869. Gymnastikskolen og Officerskolen. ' 541. Andreas Alfred Marius Sild.

877. Aage Valentiner,

554.

Ove Frederik Ludvig Johan Schlichting. 886.
Christian Hjalmar Hermansen.

981. Thomas Nicolai Emil Engell Clausen,

Simon Jørgen Adolf Matthiessen.

991. Adjutant.

Anders Jensen.

1019. Fritz Louis Carl Magius. 610. Harald Valdemar Fiedler.

1032. Einar Christian Hertel.

Peter Willemoes Jørgensen.

1039. Jesper Jespersen.

1057. Henrik Peter Landt.

822.
Charles Georg Madsen.

1137,
Sekondløjtnanter.
Vilhelm Richard Petersen.

1174. Hans Hansen. 1548. Anders Robert Johan Jacobsen.

1236. Viggo Kirchheiner. 1570. Johan Viggo Ulrich.

1309. Axel Carl Emil Petersen. 1686. Jürgen Peter Jürgensen.

1340. Harald Vilhelm Peter Jensen. 1696. Poul Carl Ferdinand Hansen.

1346. Adolph Rohte Bohn Hansen.

1717.
Halvor Høgsbro.

1350. Anders Vinther Vinten.

1722.
Søren Christian Sørensen.

1412. Anders Christopher Michael Hartmann. 1899. Niels Nielsen Gravgaard.

1431. Johannes Alfred Filskov. 1901. Johannes Aage Schmidt.

1432. Carl Otto Klein.

1922.
Lambert Frank Worsøe.

1443. Rudolf Jakob Poul Keyper, Elev ved Of

Fritz Poul Ingvar Hellmers.

1485. ficerskolen. 1951. Otto Frederik Lunn.

1500, Gad, Auditør, tillige ved 4. Regt. og Kancellist samt Lærer ved Officerskolen. Lillie, Overintendant, ved 3. Regt. og 13. Bat. Heinrich Eggers, Intendant, ved 2. og 23. Bat. læge, tillige ved Garnisonssygehuset i Kjøbenhavn og Gymnastikskolen. mund Ulrich, Korpslæge, tillige ved Materielintendanturen. Reservelæge tillige ved Gymnastikskolen.

566.

788.

To

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

442. 484. 581.

Premierløjtnanter.
Edgar Oscar Nonus Castonier, (Ø.F.J.3.),

(S.Sv.3."), (S.Kr.4.), (I.Kr.5), (Bulg.A.5),
Kammerjunker, tillige Lærer ved Officer-
skolen.

445. Johannes Frederik Holler Langhorn, Adjutant.

471. Aage Glah n. Bruun Juul Fog Bagger, (N.St.0.3.2). 623. Jørgen Hansen Vinding.

676. Hans Laurits Eiler Ringsted.

789. Knud Andersen.

Premierløjtnanter. Thorvald Villiam Schwarz. Christian Brun, (S.H.E.5.). Aage Utke Ramsing, Adjutant. Ludvig Ferdinand Rømer, Elev ved Officer

skolen. Troels Frederik Plum Smith. Adolph Einar Kirchhoff. Niels Johannes Torkild Hansen, Elev

ved Officerskolen.

606. 626. 640.

504.

728.

816.

Sekondløjtnanter. Harald Carl Emil van Deurs.

1558. Axel Valdemar Engell.

1567. Ole Kristian Jensen.

1644. Viggo Neuhausen.

1698. Conrad Niels Landschultz.

1776. Iwan Georg Rung, Elev ved Officerskolen. 1780. Hans Peter Langkilde.

1781. Peder Nikolaj Holst.

1821. Lars Christian Rasmus Jensen, tjenst. gørende.

1947.

[blocks in formation]
[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

842. 844.

467.

857,

901.

Premierløjtnanter.
Harald Carl Gustav Gunnersen Harboe,
Adjutant.

454. Axel Ebbe Duus, tjenstgørende i Krigs.

ministeriet. William Claude Tobiesen.

574. Erik With.

597. Carl Johan Valdemar Vilhelmi, Elev ved Officerskolen.

633. Ludvig Frederik Carl Krogh.

706. Viggo Christian Greve Knuth.

733. (Constantin Villiam Hoppe, af Rytteriet, tjenstgørende.)

777.

Sekondløjtnanter. Hans Marius Hansen Lund.

1517. Harald Viggo Greve Moltke.

1559. Jens Simon Jensen.

1610. Knud Theodor Thejll.

1637. Oswald Valdemar van Deurs.

1684. Einar Emil Angelo Petersen.

1720. Axel Harald Petersen, tjenstgørende ved Trainafdelingen.

1766. Bertel Thorvaldsen.

1854. Frederik Christian Essemann, Elev ved Officerskolen.

1860. Otto Louis Tønnesen, tjenstgørende. 1861. Sophus Michael Jürgensen.

1865. Johan Vilhelm Krause.

1982. Hans Hvenegaard.

1983.

Løjtnanter. Mads Henrik Carl Johnsen. August Emil Berlème.Nix. Harald Hendrik Wedel Karby. Mads Hansen Sørensen. Peder Frederik Vilhelm Pedersen. Albert Imanuel Gasparini Thejll. George Meldahl. Emil Harald Nobel. Hans Jensen. Hother Charlot Koch Nielsen. Ludvig Hermann Jørgensen. Viggo Frederik Krag. Niels Peder Nielsen. August Paulsen. Thorvald Einar Harald Frandsen, Peter August Blichfeldt. Jens Madsen. Thorvald Georg Victor Lerche. Hans Christian Hansen. Axel Rønning. Kristen Peter Kristensen. Hans Frederik Vilhelm Jensen. Alfred Peter Nielsen. Hans Jørgen Hansen. Laurits Harald Aage Wiboltt. Rasmus Malling Poulsen. Arthur Mathias Krogh. Hans Peter Frederik Hansen. Carl Johannes Høegh.

939. 941. 942. 955. 966.

987. 1119. 1161. 1178. 1198. 1203. 1217. 1247. 1258. 1279. 1332. 1396. 1416. 1430. 1458, 1462. 1469. 1483, 1487. 1512,

Auditør, tillige ved 3. Regt. og Kancellist Lærer ved Officerskolen. Overintendant, ved 4. Regt. og 17. Bat. radt, Intendant, ved 4. og 24. Bat. stian Meyer, Korpslæge. Ivar Ravn, Korpslæge. son, Reservelæge.

[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
« ForrigeFortsæt »