Billeder på siden
PDF

Kaptajn Carl Ejner Dahl, (R."), (Pr.Kr.3.),

(P.V.V.3.), Kontorchefi Krigsministeriet. 257. - af Forstærkningen Antonio Gustav

Gottlieb Leigh Smith, (R.*), (S.N.3.). 383. Premierløjtnant Heinrich Frederik Axel Andersen.

494. - Anders Peter Valdemar Andersen. 531. - Ove de Fine Skibsted.

605. - Peter Edvard Frydensberg. 694.

Premierløjtnanter.
Holger Kristoffer Konrad Karl Hundrup

Nyholm, (S.Sv.3.2), Kammerjunker. 448. Carl Georg Garde-Jørgensen, Kam. merjunker.

510. Svend Aage Grut, Kammerjunker. 549. Anton Willemoës, Kammerjunker, Medlem af Remontekommissionen.

591. Peter Johansen Flach de Neergaard,

(S.Sv.3.”), Kammerjunker, Adjutant. 616 Ejnar Viggo Jøhncke, Kammerjunker. 663. Johan Herman Hegermann-Linden crone, Kammerjunker.

727 Hs. kongelige Højhed Prins Harald

Christian Frederik til Danmark (R.E.*
D.M.), (Gb.E.T.), (G.F.1.), (S.Sf.), Elev ved
Officerskolen.

769. Ove Frederik Gustav Rostgaard von der Maase.

826.

Rytteriet. Generalinspektør for Rytteriet.

(Kjøbenhavn.) Generalmajor Carl Christian Emil Engel.

brecht, (K.'D.M.), (E.M.2.), (R.St.A.1.),

(Pr.R.0.2.), (F.Æ.L.4.), Generalinspektør. 6. Ritmester Gerhard Christoph Muus, (R."),

Stabschef, ekstraordinært Medlem af Forplejningskorpsets Besigtigelseskommission ved Behandling af de Sager, der angaa Rytteriet.

139. Premierløjtnant Jens Berg, Adjutant,

til Assistance for Chefen for Haandvaabenkontrollen ved Behandling af en. kelte Sager.

540.

Løjtnanter af Forstærkningen. Constantin Brun, (R.*D.M.), (B.L.2.), (Pr. Kr.3.), (W.Kr.3.), (J.S.4.), (Pr.R.O.4.), (F. Æ.L.5.), Kammerherre.

885. Rudolf Wilhelm Schnitger.

890. Frederik Sophus Salicath.

911. Niels Joachim Christian Gregers Juel. 915. Wilhelm Hother Sundby.

1074. Ernst Emil Rosenørn Hedemann. 1099. Frederik Julius Greve Ahlefeldt-Laurvigen, (Pr.Kr.4.).

1180. Knut Wladimir Baron Walléen. 1202. Christian Frederik Holm.

1228. Lauritz Georg Hyphoff Nellemann. 1308. Iver Krabbe, Kammerjunker.

1388. Robert Fogelmarck Rømer.

1401. Jean Alfred Wilian.

1450. Frederik Vilhelm de Treschow. 1468.

[merged small][ocr errors][merged small]

Sekondløjtnanter.
Gustav Bridges Fergus Gotthard Le.

brecht Greve Blücher-Altona. 1542. Ejvind Trolle.

1592. Christian Frederik Brasch Hasselager. 1647. Carl de Neergaard.

1663. Knud Greve Danneskjold-Samsøe, tjenstgørende.

1767. Henrik Villars Jakob Lunn.

1985.

Ritmestre.
Christian Benzon, (Gb.E.T.), (R.Stan.2.),

(S.A.32.),(Pr.R.O.4.), Kammerjunker, Chef
for 2den Eskadron, tillige Medlem af

Remontekommissionen.
Anton Castenskiold, (R.Stan.2.), (S.H.

E.5.), Kammerjunker, Skoleforstander. 314. Frederik Carl Johannes Engelbrecht,

(S.Sv.3.1), Kammerjunker, Chef for 1ste Eskadron.

333. - - -- - - - - - - - -, Chef for 3die Eskadron.

234.

[blocks in formation]

Hans Christian Nikolaj Gjørtz, Auditør, til- \ Hjalmar Frederik Holm.

1307. lige ved Livg., 1. Regt., 4. Drag.-Regt. og Poul Frederik Gersdorff Blichfeldt. 1326. Ing.-Korpset.

Niels Mogensen.

1328. Ove Conrad Ludolph Holbøll Fog, (M.S.Gr.4.), Frederik Schmidt Dethmer.

1449. Kammerjunker, Intendant.

Carl Ferdinand Gøttsche.

1491. Gustav Harald Bache, Korpslæge. Niels Marius August Nielsen, Korps. dyrlæge.

Sekondløjtnanter. Alfred Peter Nielsen, Reservedyrlæge.

Gustav Perch Nielsen.

1657. Hans Thorvald Hansen.

1666. Lars Frederik Christian Torup.

1716. Asger Hasselbalch.

1799. Otto Christian Jørgensen, tjenstgørende. 1831. 2det Dragonregiment. Ernst August Wehrmann.

1843. (Odense.) Peder Ludvig Hofman-Bang.

1900. Oberst Victor la Cour, (K.PD.M.), (E.M.2.), Hannibald Sigismund Baron Wedell. iS.Sv.2.2), (F.Æ.L.5.), Kammerjunker,

Wedellsborg.

1992. Chef.

30. Jens Oskar Jensen, tjenstgørende. 2014.

163

Ritmestre.
Hannibal Stockfleth, (R.*), (S.Sv.3.-),

Chef for 2den Eskadron.
Robert Anker Aalborg, Chef for 1ste

Eskadron.
Anders Jensen, Chef for 3die Eskadron. 319.

317

Stephan Peter Hansen Skouenborg, Auditør,

tillige ved 5. og 6. Regt.
Ferdinand Joseph Gotzian Crone, Intendant.
Albert Hermann Andreas Mørch, (R.Stan.3.),

Korpslæge.
Johan Henrik Selmer, Korpsdyrlæge.
Johan Christian Lund, Reservedyrlæge.

38.

745. 763.

777.

Premierløjtnanter. Holten Frederik Castenschiold, Kammerjunker, fører Kommandoen over

3die Dragonregiment. Skolen.

446. Niels Vilhelm Hoffmann.

(Aarhus.)

593.
Christian Johan Klingberg Synnest. Oberst Carl Marinus Charles Viale,
vedt.

724. (R.*D.M.), (E.M.2.), (Pr.Kr.3.), Chef.
Jens Georg Møller.
Johannes Utke Ramsing, Adjutant.
Constantin Villiam Hoppe, tjenstgørende

Ritmestre. ved 4. Regt.

Nicolai Henrik Roth, (R.*), Skoleforstander. 152. Hans Christian Andersen Jessen. 794.

Thomas Carl August Thomsen, Chef Vilhelm Maximilian Baron Haxthau.

for 3die Eskadron.

251. sen, tjenstgørende ved 5. Regiment. 807.

Carl Peter Wahl, Chef for 2den Eskadron. 290.
Sigvard Theobald Thorvald Esmann, Chef
for 1ste Eskadron.

332. Løjtnanter af Forstærkningen. Henry Christian William van Wylich

Premierløjtnanter. Muxoll.

976. Viggo Vilhelm Olsen Torp.

1102. Villiam Emil Alexander Mangor Jo. Matz Peter Lorenzen.

1113.

hansen. Mikko Elisius Mikkelsen.

1200. Ulrik Nicolai Moe, Adjutant. Frederik Carl Niels Otto August Baron Erik Oscar Baron Schaffalitzky de Juel-Brockdorff. 1234. | Muckadell.

625.

[ocr errors]
[ocr errors]

Torben Kirchhoff.

672. | Mouritz Glerup Gundelach, Skolefor: Rasmus Oluf Pontoppidan.

stander.

227. Christian Theodor Rosenstand. 735. Hans Christian Dorph, (S.Kr.4.), Kam. Gunde Martinus Gundesen, tjenstgø. merjunker, Chef for 1ste Eskadron. 297. rende ved 8. Regt.

798.

Edvard Conrad Waldemar Moe, Chef for Sven Ryberg, tjenstgørende ved 3. Regt. 817. | 2den Eskadron.

329.

Løjtnanter af Forstærkningen.
Mads Jensen Kjær.
Axel Frederik Schmidt.

938. Georg Emil Christian Wiese.

997. Christian Carl Theodor Schädtler. 1051. Jens Albrectsen.

1084. Anders Nordentoft.

1229. Kay Niels Godefred Saurbrey.

1289. Axel Lemming Froberg.

1305. Johan Richard Lars Holm.

1321. Hjalmar Anders Vilhelm Rimann Wer ner.

1337. Peder Christoffer Qvistgaard Fabricius. 1438.

Premierløjtnanter.
Villiam Ove Høegh-Guldberg Hoff, (R.
Stan.3.).

476.
Jørgen Henrik Neergaard-Dibbern,
Elev ved Officerskolen.

570. Halfdan Rørdam, Adjutant.

612. Kai Henri Herman Frederik Heger. mann-Lindencrone.

642. Carl Høst Saunte.

664. Carl Adolph Kraft.

802. Conrad Axel Einar Wridt, tjenstgørende ved 2den Artilleribataillon.

820

Løjtnanter af Forstærkningen.
Sekondløjtnanter.

Peter Otto Rosenørn.
Jens Peter Jensen.

1581.

Johan Hoffmann Wildt. Sigismund Ernst de Mylius.

1596.

Andreas Skarby Vaaben. Carl Johan Frederik Janssen.

Gunnar Jens Peter Saxkjær. Frederik Josias Valdemar Otto Greve

Johan Christian Mørch. Moltke, tjenstgørende.

1839. Hans Peter Jørgensen. Carl August Deden.

1843.

Otto Sofus Larsen. Poul Taaning Andersen.

1986. Jens Dissing Mæhlisen.

940. 1101. 1112, 1149. 1248.

1664.

1304. 1306.

1440.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors][merged small]

336.

19.

460.

37.

74.

Ritmestre.
Christian Crone, (R.*), (Pr.R.8.4.), Kam-

Officerer til forskellig Tjeneste. merjunker, Chef for 3die Eskadron. 20 Adam Henrich Bruhn, (Gb.E.T.), Kam.

Oberst Johan Frederik Hegermannmerjunker, Chef for 2den Eskadron. 278.

Lindencrone, (K.’D.M.), (E.M.2.), (Gb. Ferdinand Johan Christoffer Georg Zee

E.T.), (R.St.A.2. i Brillanter), (S.Sv.2.'), mann, Chef for 1ste Eskadron.

(N.St.0.2.2), (Pr.Kr.2.), (L.E.Kr.2.), (B.Z. Vilhelm Valdemar Martens, Skolefor.

L.3.), (F.Æ.L.4.), (G.F.4.), Kammerherre, stander.

340.

til Raadighed for Generalinspektøren

for Rytteriet. Premierløjtnanter.

- Friedrich Løvenfeldt, (K.PD.M.),

(E.M.2.), (Gb.E.T.), (R.St.A.2.), (Pr.Kr.2.), Ludvig Georg Frederik Klubien Jahnsen. 459.

(Ø.F.J.2.), (B.Z.L.2.), (S.A.3.'), (Pr.R.Ø.3.), Holger Martin Cosmus Emmerich Freies

(G.F.3.), (L.E.Kr.3.), (M.V.Kr.3.), (S.H. leben, Adjutant.

E.3), Kammerherre, Adjutant hos Hs. Carl Gustav Schøller.

481.

Majestæt Kongen. Severin Jakob Asmussen.

611.

Oberstløjtnant Jacob Johannes Theodor Victor Oscar Jacob Philipsen, (B.S.3.). 668.

Bojesen-Trepka, (R.* D.M.), (E.M.2.), Christian Bahnson.

764.

(B.L.5.), Chef for Officerskolen. Erik Pade.

803.

- Holger Prytz, (R.*D.M.), (N.St.0.22.), Hartvig Møller, tjenstgørende ved 9.

(F.A.L.5.), til Raadighed for 1ste GeRegt.

808.

neralkommando. Erik Leschly.

825.

- Hans Peter Egede-Lund, (R.*D.M.),

(Pr.Kr.3.), Formand i RemontekommisLøjtnanter af Forstærkningen,

sionen, Medlem af Ing.-Korpsets tek. Carl Christensen.

908.

niske Komité.

Ritmester Hjalmar Edouard Levy Mun. Søren Georg Hansen-Jørgensen. 1028.

the, (R.*D.M.), (N.St.03."), Forstander Christian Laurits Harald Jensen. 1120.

for Rytteriets Sekondløjtnant-, SergentMorten Pedersen Søndergaard. 1243.

og Korporalskole. Carl Christian Gether.

1356.

- Hans Christian Marcus Gerhard Otto Christian Grum.

1363.

Christopher Hansen, (R.*), Chef for Julius Martin Gabrielsen.

1441.

Ride. og Beslagskolen. Thomas Husted Helms.

1477.

- Ludvig Nicolai Müller, (R.*), Skole

officer og Lærer ved Officerskolen.

- Ernst Boeck, (R.*),(Pr.R.O.4.),(S.Sv.31.), Sekondløjtnanter.

(I.Kr.4.), Kammerjunker, Adjutant hos Hans Christian Jensen.

1574.

Hs. kgl. Højhed Kronprinsen. Lauritz Carl Nielsen.

1659.

- William Carlton Rothe, (R.*), (Gb.E. Niels Peter Pedersen.

1680.

T.), (T.M.4.), (G.F.5.), Kammerjunker, Axel Ingwersen.

1719.

Adjutant hos Hs. kgl. Højhed Prins Johannes Høyer Nielsen.

1726.

Christian. Peder Christian Marius Søgaard Peder.

Premierløjtnant Waldemar Jørgen Wintersen.

1746.

halder Limkilde, Lærer ved Ride- og Mikael Hjermind Thinesen.

1802.

Beslagskolen. Edvard Georg Wulff.

1903. Christopher Octavius Clausen. 1931. |

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Premierløjtnanter.
Gustav Worsaae, (R.Stan.3.), Kammer-
junker.

552. Fodfolket.

Eigil Valdemar Greve Knuth, (R.St.A.3.). 553.

Carl Mathias Appeldorn, (R.Stan.3.), Generalinspektør for Fodfolket.

Kammerjunker.

585. (Kjøbenhavn.)

Ivan Carstensen, (R.Stan.3.), (G.F.5.), Generalmajor Carl Eduard Meldahl,

Kammerjunker, Elev ved Officerskolen. 615. (K. 'D.M.), (E.M.2.), (S.Sv.2.'), (F.Æ.L.4.), Kaj Lauge Lasson, (R.Stan.3.), (G.F.5.), Generalinspektør.

Kammerjunker, ved 15. Bat., tjenstKaptajn Peter Frederik Møller, (R.*),

gørende.

622. (N.L.3.), (S.Sv.3.?), (F.Æ.L.5.), Stabschef. 190. Vilhelm Baron Wedell-Wedellsborg, Premierløjtnant Louis Nielsen, Adju

Kammerjunker, Adjutant.

651. tant.

528. Gerhard Peter Brammer, Kammør.
junker.

711. || Carl Oscar Hermann Baron Guldencrone, Kammerjunker.

712.

36.

Livgarden.

Sekondløjtnanter.
(Kjøbenhavn.)

Maximilian Oscar Ræder.
Livgardens Liniebataillon.

1552.

Peter Poul Villiam Adolf Mourier Oberst Waldemar Eduard Lemvigh,

Petersen.

1560. (R.*D.M.), (E.M.2.), (R.Stan.2.*), (M.S.Gr

Ludvig Albert Engberg.

1645. 2.), (Pr.Kr.3.), (R.W.4.), Kammerherre,

Hans Rudolph Gustav Baron Wedell. Chef.

Wedellsborg.

1730. Henri Bruun de Neergaard, Kam Kaptajner. merjunker.

1761. Albert Arendrup, (R.*), (Gb.E.T.), (R.St. Karl Baron Wedell-Wedellsborg, A.2.), (R.Stan.2.), (N.St.0.3."), (S.Sv.3.'),

tjenstgørende.

1783. (P.Chr.3.), (Pr.Kr.3.), (L.Æ.K.3.). (G.F.4.), Aksel Viggo Gustav Kjær.

1798. Kammerjunker, Chef for 2det Kompagni. 145. Christoffer Friedenreich Hage, tjenstErnst Gotthold Emil Bodenhoff, (R.*), (R.

gørende.

1844. Stan.2.), (R.St.A.3.), (P.Chr.3.), (S.Kr.3.), Daniel Baron Bille Brahe Selby, Elev (G.F.4.), Kammerjunker, Chef for 4de

ved Officerskolen.

1935. Kompagni, 146. || Aage Cai Packness.

1981,

« ForrigeFortsæt »