Billeder på siden
PDF

Haandbog for Hæren,

indeholdende

Fordeling af Hærens Officerer m. fl.

samt

Aldersordenslister.

1901.

Tillæg til Kundgørelse for Hæren.

(Sluttet den 1ste Januar 1901.)

Kjøbenhavn.
Trykt hos Nielsen & Lydiche

Scan 354.5

DEC 5 1938 LIBRES

Sacrene Arkev

Copenhagen

Indhold.

..... Side

8.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

I. Krigsministeriet.......

Hærinspektøren.......

Generalkommissionen ......

Remontekommissionen .......

Den militære Klædefabrik.

Det militære Klædeoplag ..........

Den militære Hallekommission.......

II. 3die Revisionsdepartement ..........

III. Fordeling af Hærens Officerer og ligestillede m. fl.

Hærens Generaler .....

Hans Majestæt Kongens A djutantstab ........

Hans kongelige Højhed Kronprinsens Adjutantstab ...

Hans kongelige Højhed Prins Christians Adjutantstab

Generalstaben .........

Generalkommandoerne....

Ingeniørkorpset:

Generalinspektør og Chef ...

Chefens Stab .. ......

Ingeniørdirektionerne (1. 2. 3.). .

Ingeniørregimentet.....

Den tekniske Komité...

Fæstningsingeniørkommandoen ...

Kaptajner af Forstærkningen..

Officerer uden for Nummer .............

Artilleriet:

Generalinspektør og Chef . . ......

. .......

Feltartilleriregimenterne:

1. Artilleriregiment (1. 2. Artilleriafdeling). ........

(3. 4. Artilleriafdeling)........

Trainafdelingen .................................

Fæstningsartilleriregimentet (2. 3. Artilleribataillon).....

Københavns Søbefæstning (1. Artilleribataillon).

Direktør for Artilleriets tekniske Tjeneste ........

De tekniske Afdelinger:

Tøjhusafdelingen. .......

Laboratorieafdelingen . .......

Forsøgskommissionen ...

Officerer til forskellig Tjeneste .......

Officerer uden for Nummer .................

Rytteriet:

Generalinspektør ...........................

Regimenterne (Gardehusarregimentet, 2. 3. 4. 5. Dragonregiment). ..........

......

.

................

.....................

................

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

....

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small]
[blocks in formation]

158.

169.
201.

Forklaring over de i Haandbogen forekommende Forkortelser og Tegn.

[blocks in formation]

R.E.* ......

Ridder af Elefantordenen. S.Kmd.*..

Storkommandør, S.K.*..

Storkors, K.'......

Kommandør af 1ste Grad, af Dannebrogsordenen. K.S.......

af 2den - , R.*.......

Ridder, D.M. . ...

Dannebrogsmand. Gb.E.T......

Erindringstegn, stifteti Anledning af Deres Majestæter Kong Christian IXs

og Dronning Louises Guldbryllup. F.M. ......

Fortjenstmedaille. M.f.D.R. .......

Medaille for druknedes Redning. E.M.1.2. ........

Erindringsmedaille for Krigene 1848-50 og 1864. E.M.1...

· Krigen 1848-50. E.M.2..

- 1864. A.A.B.1.21.22.31.32. .... · Anhaltske Albrecht der Bär Orden: Storkors, Kommandør af lste og

2den Klasse, Ridder af lste og 2den Klasse. B.B.1.Z. . .............. Badenske Troskabsorden med Korset af Berthold I af Zähringens Orden. B.Z.L.1.2.*2.3..........

Zähringer Løve Orden: Storkors, Kommandør af lste og 2den

Klasse, Ridder.
B.St.M.1.2.*2.3.32.4'.4. Baierske St. Michaels Orden.
B.F.1.2.3.41.4”.........

militær Fortjenstorden: Storkors, Storkomtur, Komtur,

Ridder af 1ste og 2den Klasse. B.L.1.2.3.4.5. ........... Belgiske Leopolds Orden: Storkors, Storofficer, Kommandør, Officer,

Ridder. Br.R.1.2.3.4.5.6......... Brasilianske Rosa Orden. Br.L.1.2.*2.3............ Brunsvigske Henrik Løve Orden: Storkors, Kommandør af lste og

2den Klasse, Ridder. B.S.1.2.3... ...... Buchariske opgaaende Stjerne Orden. Bulg.A.1.2.3.4.5....

Bulgarske St. Alexander Orden: Storkors, Storofficer, Kommandør,

Officer, Ridder. F.Æ.L.1.2.3.4.5......... Franske Æreslegions Orden: Storkors, Storofficer, Kommandør, Officer,

Ridder. Finstr.publ.1.2. ......

Orden de l'instruction publique: Officer, Ridder. F off.d'acad.............

- officier d'académie. F.M.C..........

Medaille coloniale. G.F.1.2.3.4.5. .... Græske Frelserens Orden: Storkors, Storkommandør, Kommandør,

Officer, Ridder. H.Kal.1.2.3. ...

Hawaiiske Kalakaua Orden. H.Ph.d.H1.212 313

Hessiske Philip den Højmodiges Orden: Storkors, Komtur af lste

og 2den Klasse, Ridder af lste og 2den Klasse. H.D.L.1.2.*2.3'3?. ...... Hessen-Darmstadtske Ludvigs Orden: Storkors, Kommandør af 1ste

og 2den Klasse, Ridder af 1ste og 2den Klasse. ......... Italienske Anunciata Orden. I.St.M.&L.1.2.3.4.5......

St. Mauritius og St. Lazarus Orden: Storkors, Storofficer,

Kommandør, Officer, Ridder. I.Kr.1.2.3.4.5. ..........

Kroneorden: Storkors, Storofficer, Kommandør, Officer,

Ridder.
J.Chrysanth.l......... Japanske Chrysanthemum Orden.

I.A.........

« ForrigeFortsæt »