Billeder på siden
PDF
ePub

Sekondløjtnanter.

Premierløjtnanter. Graves Christian Gravesen. 1535. Zier Lund Hansen.

463. Albert Georg Fich.

1536.
Peter August Germundsen.

469. Carl Conrad Nielsen. 1540. Alf Harald Brun, Adjutant.

495. Axel Valdemar Nielsen. 1630. Johan Christian Hoffmann.

655. Axel Smith. 1711. Carl Christian Adam Lund.

686. Johannes Peter Wismann.

1724. Jørgen Tørsleff, Elev ved Officerskolen. 687. Jacob Conrad Jacobsen, tjenstgørende. 1793. Jens Christian Christensen.

690. Viggo Lunn.

1803.
Viggo Johan Larsen.

746. Carl Georg Svendsen. 1805. Einar Carl Adolph Rung.

818. Axel Hillerup.

1806. Johannes Preysz.

1811. Jens Wittrog.

1876.

Løjtnanter af Forstærkningen.
Christian Engelhard Rasmussen. 1877.
Hans Peter August Jørgensen. 1893.

Carl Fritz Cornelius Tvermoes.

946. Christian Frederik Holm.

1896.
Knud Frederik Søndergaard.

950. Axel Boeck Hansen.

1897.
Niels Peter Hansen.

1141.
Frederik Hansen.
1905.

1162. Niels Georg la Cour.

1910.
Niels Frederik Nielsen,

1213. Sophus Emil Nørholm. Ove Schmidt, tjenstgørende.

1966.
Henrik Peter Johannes. Christensen. 1297.

1316. Hjalmar Frederik Rasmus Holm, tjenst

Regnar Lofolii.
1967.
Andreas Lund Christiansen.

1320. gørende. Poul Vendelbo Schrøder.

1987.

Kay Henrik Emil Leopold Lerche. 1374.

Waldemar Caprani. Vilhelm Larsen. 1989,

1475. Erik Hannibal Theodor Beck.

1488.

[blocks in formation]

Sekondløjtnanter.
Axel Valdemar Pedersen.

1537, Frederik Edvard Emil Nielsen.

1538. Mads Frederik Hansen.

1539. Boye Kromann Petersen.

1541 Niels Hjalmar Bentzen Hallin.

1640. Ove Valdemar Rasmussen.

1807. Frederik Theodor Brammer.

1808. Sophus Emil Viale.

1810. Frederik Knud Vammen.

1812. Rudolf Christian Thorning Madsen. 1815. Oscar Harald Christian Bille.

1875. Carl Gustav Valdemar Schou.

1892. Kristian Bertel Hüttemeyer.

1895. Hans Andreas Aage Albrethsen. 1904. Constantin Steensen Leth.

1908. Carl Sophus Larsen.

1909. Niels Christian Wilhelm Magius. 1912. Frits Perch Nielsen.

1915. Frants Lichtenberg.

1923. Rudolph Harald Wiese, tjenstgørende. 1964. Axel Poetzold, tjenstgørende.

1965. Oliver Conrou.

1974. Jens Sophus Gertsen Torup

1988. Johannes Bache,

1999.

198.

220.

264.

Kompagnichefer af Forstærkningen. Premierløjtnant Lauritz Peter Larsen,

Chef for 18de Fæstningskompagni. Løjtnant Peter Carl Frederik Langhorn,

Chef for 17de Fæstningskompagni.

829.

846.

[ocr errors][ocr errors]

Kjøbenhavns Søbefæstning. Oberst Lauritz Christian Lunn, (K?.D.M.),

(E.M.2.), (S.Sv.3'), (B.F.4'.), (F.Æ.L.5.), Chef, tillige Chef for 1ste Artilleribataillon.

[ocr errors]

27.

[ocr errors]
[blocks in formation]

Christian Emanuel Nielsen.

880. Adolph Henrik Rasch.

891. Adolph Valdemar Tesdorpf, Kammerjunker.

892. Wenzel Peter Carl Frederik Flach de Neergaard, Kammerjunker.

945. Johannes Hansen Ravn.

948. Carl Johannes Olesen.

652. Arne Jensen Preisler.

1010. Einar Elias Tillge.

1016. Otto Didrik Weismann.

1055. Johannes Helms.

1058. Alfred Emil Olsen.

1059. Niels Nielsen.

1060. Johannes Sigismund Simmelhag Ulrich. 1064. Peter Christian Reventlov

1126. Elias Breson.

1127. Ove. Emil Petersen.

1130. Hans Jensen.

1142. Valdemar Dehlholm.

1216. Edvard Ishøi.

1295. Niels Jacob Ræbild.

1298. Emil Harboe.

1315. Thorkild Luplau Møller.

1317. Edvard Emil Mey n.

1318. Johan Ramm.

1386. Jens Rudolf Albrechtsen.

1394. Christian Hornemann Bredsdorff Becker. 1398. Hans Christian Theodor Valdemar Niel. son.

1400. Jørgen Georg Frederik Christian Svàrrer. 1404. Anton Robdrup.

1463. Jørgen Maltha Conrad Lottrup Rasmus. sen.

1465. Otto Frederik Johannesen.

1473. Knud Lavard Martin Nielsen.

1479.

[ocr errors]
[blocks in formation]
[ocr errors][ocr errors]
[blocks in formation]
[ocr errors][ocr errors][merged small]

Sekondløjtnanter. Julius Frederik Andersen, Aron Barnholdt. Aage Budtz-Jørgensen. Christen Simonsen Holm. Kaj Mogens Hilmer. Anders Emil Friis. Povl Vermehren. Poul Møller. Christian Birger Schultz Andreas Peter Bang. Frits Heinricy. Einar Julius Petersen. Viggo Valdemar Thorball. Christian Henrik Mahrt. Bernhard Jacobsen. Frederik Severin Agerskov.

1525. 1631. 1632. 1633. 1634. 1638. 1639. 1641. 1651. 1654. 1655. 1658. 1657. 1712. 1713. 1723.

Løjtnanter af Forstærkningen. Carl Johan Becker. Thorvald Frederik Bruun.

863. 866.

son.

Andreas Christian Holmblad.

1731. Marius Peter Christian Oluf Christen

1794. Henning Adam Karelius Deichmann. 1795. Albert Marius Mørup.

1804. Andreas Frederik Beyer, Elev ved Of. ficerskolen.

1879. Christian Bernhard Nielsen Rabes, tjenstgørende.

1880. Johannes Hansen.

1891. Kaj Tuxen.

1894. Harald Jespersen.

1927. Gudmond Johannes Nielsen, tjenstgørende.

1969. Aage Balduin Frederiksen, tjenst. gørende.

1970. Kristen Henrik Kristensen Kyed. 1979. Hans Theodor Hansen.

1980. Carl Gustav Løngreen.

1990. Ernst Christian Vilhelm Kroll.

1991.

Kaptajn Carl Henrik Jacob Hanson,

(R.*), (S.Kr.4.), til Raadighed for Direktøren.

215. Søren Laurits Hansen, (R.*), til Raadighed for Direktøren.

219. Martin Nielsen, til Raadighed for Direktøren, fung. Underdirektør. 240.

Carl Richard Maximilian Langhorn, ved Trainafd., tillige til Raadighed for Direktøren.

247. Premierløjtnant Coenraad Jacobus Nico

laas Nieuwenhuis, til Raadigbed for Direktøren.

583.

Emil Hammerich Valdemar Søren Bloch, Au

ditør, tillige ved flere af Artilleriets Afde.

linger og Kbhvns. Garnisonsjurisdiktion. John Albert Thomsen, Overintendant, tillige

ved Tøjhusafd. Johan Frederik Hempel, (R.*), Overlæge, tillige

ved flere af Artilleriets Afdelinger, Skyde. skolen, Forplejningskorpsets Stab og Skole, Hærens Militærarbejderdepot og Sundheds

troppernes Depot. Einar Joseph Salomonsen, Reservelæge,

tillige ved flere af Artilleriets Afdelinger, Skydeskolen og Hærens Militærarbejder

depot. Johannes Scheller, Tegner. Carl Jørgen Knudsen, Arkivar.

Emil Hammerich Valdemar Søren Bloch, Au

ditør, tillige ved flere af Artilleriets Afde.

linger og Kbhyns. Garnisonsjurisdiktion. Avgust Herman Vilhelm Sabroe, Intendant. Dr. med. Max Joseph Melchior, Korpslæge. Holger Rambusch, Maskininspektør. Carl Henrik Dyrlund Sjøberg, Maskinmester. Johannes Bunke Ludvig Lassen, Telegraf.

inspektør. Johan Poul Sørensen, Telegrafassistent.

43.

[blocks in formation]

Tøjhusafdelingen.

(Kjøbenhavn.) Oberst Sigfred Otto Rudolph Meyer, (R.*

D.M.), (S.Sv.3.'), Formand i Tilsynskommissionen for de militære Fabrikker, Dampkedler og Maskiner, Chef.

Kaptajner. Hans Lasenius Hermann Tuxen, (R.*

D.M.), (S.Sv.3.'), (N.L.3.), Chef for Artillerimaterielværkstederne, fung. Underdirektør, tillige Lærer ved Officerskolen og Medlem af Tilsynskommissionen for de militære Fabrikker, Dampkedler og

Maskiner. Hans Erik Hansen, (R.*), Chef for Tøj

huskompagniet og Chef for Tøjhus:

magasinerne. William Theodor Bohn, Chef for Haandvaabenkontrollen.

Premierløjtnanter.
Johannes Hvalsøe.
Johannes Ferdinand Nielsen.
Julius Thorvald Goldberg.

156.

78.

142.

193.

Oberstløjtnant Christian Frederik Holm,

(R.*D.M.), til Raadighed for Direktøren. Kaptajn Hans Christian Salto, (R.*), til Raadighed for Direktøren.

Arthur Valdemar Salto, (R.*), til Raadighed for Direktøren.

Hans Peter Petersen, (R.) til Raadighed for Direktøren, tillige tjenstgørende ved Krudtværket paa Frede. riksværk.

160.

281.

470. 550. 562.

199.

[blocks in formation]

Kaptajner. Konstantin Frisch Kiær, Chef for Labo.

ratoriekompagniet og Chef for Labora.

toriemagasinerne. Fritz Henrik Johannes Rambusch, (R.'),

(S.Sv.3.'), Chef for Laboratorieværkste. derne, fung. Underdirektør, Medlem af Tilsynskommissionen for de militære Fa. brikker, Dampkedler og Maskiner.

[merged small][ocr errors][merged small]

Premierløjtnanter. Knud Nielsen Frydenlund. Villiam August Wilkenschildt.

[merged small][ocr errors][ocr errors]

Julius Alexander Nicolay Rasmussen, (R.*),

(N.St.0.3.'), Rustmester ved Kjøbenhavns Tøjhus, Bestyrer af Haandvaabenværkste.

derne. Otto Nordentoft, Probermester, tjenstgø.

rende ved Fæstningsartilleriregimentet. Johannes Philipsen, (R.*), Værkmester. Ludvig Wilhelm Lüttich Schackinger, (E.M.

2.), Materialforvalter. Peter Valdemar Schulian, (D.M.), E.M.2.),

Bogholder, Rustkammerforvalter. Anton Frederik Thorvald Fischer, (D.M.),

(E.M.2.), Bogholder. Hans Christian Andersen, (D.M.), Material

forvalter.
Christian Georg Julius Gottorp, (D.M.),
Georg Valdemar Julius Rasmussen,
Jens Peter Theodor Thuesen,
Frederik Ferdinand Frederiksen,
Christen Jensen Halkjær,
Carl Frederik Peter Lange,
Harald Vilhelm Thorvald Rostgaard, (D.M.),
Carl Alfred Doberck,

Undermestre.

Emil Hammerich Valdemar Søren Bloch, Au

ditør, tillige ved flere af Artilleriets Afde

linger og Kbhvns. Garnisonsjurisdiktion. Sophus Frederik Stein, Intendant, tillige vad

Trainafdelingen. Johan Frederik Hempel, (R.*), Overlæge, tillige

ved flere af Artilleriets Afdelinger, Skydeskolen, Forplejningskorpsets Stab og Skole, Hærens Militærarbejderdepot og Sundheds

troppernes Depot. Einar Joseph Salomonsen, Reservelæge,

tillige ved flere af Artilleriets Afdelinger, Skydeskolen og Hærens Militærarbejderdepot.

Haandvaabenkontrollen. Kaptajn William Thedor Bohn, ved Tøj. husafdelingen, Chef.

281, Premierløjtnant Carl Emil Frederik Holm, (P.R.O.4.), ved 3. Bat.

449. - Christian Andreas Klim, ved 26. Bat. 477. 1 Undermester.

Osvald Alexis Wassmann, Materialforvalter.
Peter Severin Petersen, Bogholder.
Holger Valdemar Georg Skov, Maskinmester.

Krudtværket paa Frederiksværk. Oberst August Christian Alexander Tillge,

(R.*D.M.), (E.M.2.), (S.Sv.3."), Bestyrer. Kaptajn Hans Peter Petersen, (R."), til

lige til Raadighed for Direktøren for Artilleriets tekn. Tj.

199.

Forsøgskommissionen.

(Kjøbenhavn.) Oberstløjtnant Christian Frederik Holm,

(R.*D.M.), til Raadighed for Direktøren

for Artilleriets tekn. Tj., Formand. 78. Kaptajn Carl Henrik Jacob Hansen, (R.*),

(S.Kr.4.), til Raadighed for Direktøren for Artilleriets tekn. Tj.

215. Carl Richard Maximilian Langhorn, ved Trainafd., tillige til Raadighed for Direktøren for Artilleriets tekn. Tj. 247.

Desuden af Flaadens Officerskorps: Søtøjmesteren eller en af Undertøjmestrene

samt 1 Kaptajn eller Premierløjtnant.

Kaptajn Theodor Petersen, (R.*), til Raadighed ved Fæstningsartilleriregt. 133.

Hans Christian Salto, (R.*), til Raa. dighed for Direktøren for Artilleriets tekn. Tj.

142. Niels Vilhelm Sofus Holbek, (R.*), Chef for Elevskolen, tillige Lærer ved Officerskolen.

147. Hans Christian Hammer, (R.*), Skoleofficer og Lærer ved Officerskolen. 150.

Arthur Valdemar Salto, (R*.), til Raadighed for Direktøren for Artilleriets tekn. Tj.

160. Joachim Vilhelm Haase, (R.*), til Raa. dighed ved Fæstningsartilleriregt. 173.

Hans Peter Petersen, (R.*), til Raadighed for Direktøren for Artilleriets tekn. Tj., tillige tjenstgørende ved Krudt. værket paa Frederiksværk.

199. Carl Henrik Jacob Hansen, (R.'), (S. Kr.4.), til Raadighed for Direktøren for Artilleriets tekn. Tj.

215. - Søren Laurits Hansen, (R.*), til Raadighed for Direktøren for Artilleriets tekn. Tj.

219. Martin Nielsen, til Raadighed for Direktøren for Artilleriets tekn. Tj. 240.

Carl Richard Maximilian Langhorn, ved Trainafd., tillige til Raadighed for Direktøren for Artilleriets tekn. Tj. 247.

Niels Ebbesen Lomholt, (S.V.3.), til Raadighed for Artillerigeneralen, tillige Lærer ved Officerskolen.

284. Oluf Bernt Schouboe, til Raadighed ved Fæstningsartilleriregt.

288. Premierløjtnant Edgar Johannes Andreas

Klein, til Raadighed for Artillerigene. ralen, Lærer ved Elevskolen.

563. Coenraad Jacobus Nicolaas Nieuwenhuis, til Raadighed for Direktøren for Artilleriets tekn. Tj.

583.

Tilsynskommissionen for de militære Fabrikker,

Dampkedler og Maskiner.

(Kjøbenhavn).

Oberst Sigfred Otto Rudolph Meyer,

(R*.D.M.), (S.Sv.3.), Chef for Tøjhusafd., Formand.

43. Chefen for Artillerimaterielværkstederne. Chefen for Laboratorieværkstederne. 2 Kaptajner eller Premierløjtnanter af de tekn.

Afd. eller til Raadighed for Direktøren for Artilleriets tekn. Tj. efter dennes nærmere Bestemmelse.

Officerer uden for Nummer.

Officerer til forskellig Tjeneste. Oberstløjtnant Christian Frederik Holm,

(R.“ D.M.), til Raadighed for Direktøren for Artilleriets tekn. Tj. - Fritz Carl Rantzau, (R.*), til Raadig. hed ved 1. Art.-Bat.

21.

Oberst Wilhelm Herman Oluf Madsen,

(K.-D.M.), (F.M.), (E.M.2), (N.St.0.2.'), (Pr.Kr.2.*), (S.V.3.'), (N.L.3.), R.St.A. 3.), (F.A.L.4.).

Nicolai Andreas Meyer, (K?.D.M.), E. M.2.), Departementschef i Krigsministeriet.

78.

95.

25.

« ForrigeFortsæt »