Billeder på siden
PDF
ePub

Krigsministre.

(Krigsministeriet oprettedes 2/3 1848.)

16/u 1848.

16

13% 1851.

1317

10

18

10

27/

18. 1851.

1852. 1854. 1856.

12/12

2316

[blocks in formation]

18

6

[blocks in formation]

29/

9

Kaptajn A. F. Tscherning

24/ 1848 Generalmajor C. F. Hansen

16/1 1848

Generalløjtnant 6/7 1849 Oberst J. S. Fibiger

1851

Generalmajor 1851 Generalmajor C. J. Flensborg ..

1851 Generalløjtnant C. F. Hansen

27/ 1852 Oberst M. Lüttichau

12/12 1854 Major C. C. Lundbye.

25, 1856 Oberstløjtnant 14/12 1856

Oberst 11/4 1858 Generalmajor H. N. Thestrup

% 1859 Oberst C. C. Lundbye..

1863 Oberstløjtnant C. E. Reich

15.

1864 Generalløjtnant C. F. Hansen

11/ 1864 Oberst J. W. Neergaard...

614 1865

Generalmajor 8/1 1865 Generalmajor W. R. Ra a sløff.....

1866 Lensgreve C. E. Juel-Vind - Frijs - Frijsenborg, Udenrigsminister, (indtil videre).

19% 1870 Oberst W. Haffner

1870

General 301 1871 Oberst C. A. F. Thomsen

23, 1872 Kommandør N. F. Ravn, Marineminister, (indtil videre) 1477 1874 General P. F. Steinmann

1874 General W. Haffner ..

11/6 1875 General J. C. F. Dreyer

28/7 1877 General W. F. L. Kauffin ann.

*% 1879 Kommandør N. F. Ravn, Marineminister, indtil videre) / 1881 Samme.

2% 1881 Oberst J. J. Bahnson

29 1884

Generalmajor 25/10 1888 Generalløjtnant C. A. F. Thomsen

1894 Oberst J. G. F. Schnack.

25/4 1896 Oberst C. F. F. E. Tuxen.

23/6 1897 Oberst J. G. F. Schnack

1899 Generalmajor 25/ 1900 –

[blocks in formation]

28

5

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Direktører i Krigsministeriet.

(Direktørposten, som oprettedes . 1868, inddroges 1/ 1878 og genoprettedes "un

1880, er ikke besat efter 12%, 1884.)

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors]

18/10 1851.

21;

18% 1848.

2

[ocr errors]

311

7 25

3

181

1854. 13 31] 1849.

8 175 1853.

24

2

Major C. J. Flensborg ...

25/3 1848 Oberstløjtnant 71., 1848

Oberst 1849

Generalmajor 4610 1550 Oberst C. F. Hansen

1848

Generalmajor 24 1848 M. - i...). F. Keyper

18'?
Oberstløjtnant 11

Oberst
Generalkrigskommissær J. Torp...
Etat raad C. 5. A. Wachs.

% 1849 Justitsraad K. Christensen

1851

Etatsraad 101 1853 Major D. H. Diederichsen

1851

Oberstløjtnant 2014 1852 Generalkrigskommissær U. C. v. Schmidten.

° 1853 Major C. C. Lundbye

18/3 1354 Kaptajn C. E. Reich

11/ 1856 Major 27/u 1856

Oberstløjtnant 28 1862 Etatsraad J. Jetsmark

1356 Major S. Ankjær....

1863 Major C. A. F. Thomsen

1864 Oberst 21

1867

[blocks in formation]

311

10

1116

10

1856, 1. 1866. 2581956

[ocr errors]

26/, 1863. 31/3 1868. 27/ 1864.

26

9

5

[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]

% 1849. % 1849.

1

[blocks in formation]

1

14/6 1868.

17/12 1881.

Krigsassessor F. A. Lund ....

1 1848 Krigsassessor P. L. Bangert

1848 Krigsassessor G. A. E. Müller .

1/4 1818 Krigsraad 26

1849

Justitsraad 21% 1854 Krigsraad P. W. T. Hyllested

1/ 1848 Justitsraad 26/1 1849 Etatsraad 8/8

1864 Justitsraad L. W. Hertel..

12 1848 Kancelliraad B. C. W. Lind..

14/12 1848

Justitsraad 21% 1854 Krigsraad 'L. P. Bonsach.....

/ 1849 Justitsraad 13/11 1857 Etatsraad 26

%5

1867 Kaptajn J. Jetsmark

1 1849 Kaptajn C. Glud ...

2% 1853

Justitsraad 13/5 1861 Krigsraad C. N. Fenger.

% 1853

Justitsraad 17, 1856 Overkrigskommissær C. M. Looft...

1. 1854

Justitsraad 18 u 1857 Premierløjtnant P. W. Flagstad...

273 1854

Kaptajn 121856 Kaptajn F. W. A. Schnitter...

11/. 1856

Major 29) 1864 Overkrigskommissær 0. F. Langeland

3113 1858 Kaptajn F. F. Hansen.

% 1866 Kaptajn F. F. Jacobi..

1868

Oberstløjtnant 19/10 1880 Overkrigskommissær A. C. Schmidt.

14% 1868 Kaptajn C. A. Nielsen.

14/6 1868 Krigsassessor H. J. W. Lindeburg (fungerende)

1880 Kaptajn T. S. Grüner .

1880 Kaptajn H. A. Bache

Wu 1880

Oberstløjtnant, 1892 Kaptajn N. A. Meyer..

1/12 1881 Kaptajn J. Hansen (fungerende)

1% 1886

Oberstløjtnant 5/ 1890 Kaptajn H. C. Hammer....

1888 Overintendant A. P. Møller

1888

Stabsintendant 15/ 1897 Kaptajn C. W. Meyer ...

28/7 1890 Kaptajn E. M. J. H. Christensen.

116 1893 Kaptajn C. E. Dahl...

11895 Kaptajn A. Levinsen.

24/3 1897 Overintendant V. C. T. Olsen.

1898

14 1868. 1/12 1864.

1868.

30

1+ | 6

1416

[blocks in formation]

12

28

5

1

[blocks in formation]

25/

2 11

[blocks in formation]

7

21/12

[blocks in formation]

27/3

3/8 ย

Kaptajn J. W. A. Harbou ..

279 1848

Major 22/ 1848 1/2 1848. Premierløjtnant W. 0. W. Lehmann

1848 "12 1848. Kaptajn D. H. Diederichsen...

/12 1848

Major 11/5 1849 31/10 1851. Kaptajn F. C. Stiernholm

4 1851

Major % 1854 12 1855. Premierløjtnant H. R. Baron Wedell-Wedellsborg (Ord.-Off.)

174 1854

2

1855. Kaptajn E. F. Schau

1. 1855

12/12 1859. Kaptajn T. A. S. Høhling.

12/8 1859

Major 23/s 1862 418 1864. Premierløjtnant W. J. R. Baumann (Ord. Off.)

1864 18 u 1865. Premierløjtnant H. C. Baron Haxthausen.

13/u 1865

21, 1867. Premierløjtnant H. Holbøll...

26), 1867

1870. Kaptajn M. S. F. Hedemann

17, 1870 % 1871. Premierløjtnant W. F. Marcher

17, 1871 541 1872. Premierløjtnant T. Bræstrup.

31%, 1872 Kaptajn 23/12

1875 1. 1876. Premierløjtnant N. J. Grave .

175 1876

Kaptajn u 1879 — 11/3 1882, Premierløjtnant J. V. C. Gørtz..

11/z 1882

Kaptajn 14/ 1883 16 1883. Premierløjtnant C. E. Hedemann.

16/ 1883 Kaptajn 23%, 1885

31% 1886. Ritmester A. C. C. Bache

1886

1886. Premierløjtnant P. F. Møller..

1%, 1886 Kaptajn 22, 1890 - 21% 1894.

27!

19 30

[ocr errors]
[ocr errors]

31/1

3118

« ForrigeFortsæt »