Billeder på siden
PDF

Krigsministre.

(Krigsministeriet oprettedes 29/1848.)

.

[ocr errors]
[ocr errors]

Kaptajn A. F. Tscherning ..... ................

... 24/z 1848 - 16/1 1848. Generalmajor C. F. Hansen ....... ........... 16/1 1848

Generalløjtnant 6/ 1849 – 13/1851. Oberst J. S. Fibiger .........

...... 18 1851

Generalmajor , 1851 – 18/10 1851. Generalmajor C. J. Flensborg ......

.... 18/10 1851 – 27/ 1852. Generalløjtnant C. F. Hansen .....

.. 27/ 1852 — 12/12 1854. Oberst M. Lüttichau ....

12/13 1854 – 25/5 1856. Major C. C. Lundbye .....

25), 1856 Oberstløjtnant 14/12 1856

Oberst 11/ 1858 – 22 1859. Generalmajor H. N. Thestrup .......

...... 212 1859 – 13/8 1863. Oberst C. C. Lundbye..

131863 --- 185 1864. Oberstløjtnant C. E. Reich ....

185 1864 --- 11/ 1864. Generalløjtnant C. F. Hansen ......

11/ 1864 – 64 1865. Oberst J. W. Neergaard....

1865 'rrrrr

(u 1865 -- 29. 1866. Generalmajor W. R. Raasløff.....

............... 29, 1866 – 1974 1870. Lensgreve C. E. Juel-Vind - Frijs - Frijsenborg, Udenrigsminister, (indtil videre) ........

19/1870 – 28), 1870. Oberst W. Haffner ................................ 1870

General 30% 1871 – 23/1, 1872. Oberst C. A. F. Thomsen .......

................

2312 1872 – 14/ 1874. Kommandør N. F. Ravn, Marineminister, indtil videre) 14/ 1874 -- 26/ 1874. General P. F. Steinmann ..........

26% 1874 – 11. 1875. General W. Haffner .......

.. 11/ 1875 – 28, 1877. General J. C. F. Dreyer ...........

28/ 1877 4/ 1879. General W. F. L. Kauffin ann.

: 4% 1879 - 1 1881. Kommandør N. F. Ravn, Marineminister, (indtil videre) 1 1881 – 20/10 1881. Samme ............................................ 2 207. 1881 – 129 1884. Oberst J. J. Bahnson ..............................1 9 1884

Generalmajor 25/10 1888 – % 1894. Generalløjtnant C. A. F. Thomsen ..

78 1894 -- 25% 1896. Oberst J. G. F. Schnack ....

25/4 1896 -- 23/5 1897. Oberst C. F. F. E. Tuxen ..........

23)1897 -- 28g 1899. Oberst J. G. F. Schnack .....

28g 1899 Generalmajor 25/5 1900 –

[ocr errors]

.

.

.

.

.

...............

Direktører i Krigsministeriet.
(Direktørposten, som oprettedes "/. 1868, inddroges 187 1878 og genoprettedes "u

1880, er ikke besat efter 12/, 1884.)

Oberst C. A. F. Thomsen..
Oberst L. E. Fog........
Oberst J. J. Bahnson .........

.... 1410 1868 – 23/1, 1872.

17/2 1873 -- 157 1878. %1 1880 - 12, 1884.

Departementschefer i Krigsministeriet.

[ocr errors]

Major C. J. Flensborg ............................. 25/3 1848

Oberstløjtnant 71., 1848

Oberst "; 1849

Generalmajor "610 1950 – 18/10 1851. Oberst C. F. Hanseu .......

........ 25/ 1848

Generalmajor 241; 1848 – 16/u 1848. Mar - 1. J. F. Keyper .....

?'; 18'? Oberstløjtnant 17 1.

Oberst 31 . j - 181 1854. Generalkrigskommissær J. Torp........

.... 25'1.3 -- 315 1849. Etatsraad C. L. A. Wachs ......

1849 415 1853. Justitsraad K. Christensen .......

.......

Etatsraad 10% 1853 – 116 1856. Major D. H. Diederichsen

31/1, 1851

Oberstløjtnant 26/1852 – 116 1856. Generalkrigskommissær U. C. v. Schmidten.......... 1075 1853 - 5 1866. Major C. C. Lundbye

18, 1354 – 25/5 1956 Kaptajn C. E. Reich .........

11. 1856 Major 27/u 1856

Oberstløjtnant 28/8 1862 – 261, 1863. Etatsraad J. Jetsmark ..............

116 1856 - 31/3 1868. Major S. Ankjær....

.. 26, 1853 – 271; 1864. Major C. A. F. Thomsen ......

..... 4412 1864 Oberst 21, 1867 – 1,0 1868.

[ocr errors]

1851

....... 31/5

1867

2

[ocr errors]

.. 14

Il

Kaptajn J. P. Købke .....

Oberst 21, 1867 – 1910 1868. Oberst L. E. Fog.......

............. 10 1868 – 172 1873. Kaptajn F. C. Good

........... 1/10 1868

1868 ennen

Oberst 6 1873 – 28. 1880. Kaptajn A. S. Nickolin...

....... 17, 1873

Oberst 6/6 1873 – 9 1879. Oberst J. J. Bahnson .....

1879 1880. Kaptajn C. A. Nielsen ...

...... 12/; 1880

Oberstløjtnant 25/10 1880 – 187, 1886. Oberstløjtnant F. F. Jacobi.......

20/10 1880

Oberst 30, 1889 – 15/12 1897. Kaptajn J. G. F. Schnack.......................... 29/9 1886

Oberstløjtnant 14%, 1889

Oberst 27/ 1895 — 25/1896. Oberst N. A. Meyer ........

97 1896 – Oberstløjtnant J. V. C. Gørtz...................... 15/12 1897

...

Komiterede i Krigsministeriet.

Justitsraad C. F. A. Wachs....... .......... 1% 1848

Etatsraad 22/12 1848 – 141 1849. Krigsraad K. Christensen..

% 1849

Justitsraad 267 1849 – 24, 1851. Kaptajn J. Jetsmark .............................. 1975 1853

Justitsraad 13/ 1853 - 11/ 1856. Kammerjunker H. C. W. Rømer....... ........ 11/6 1856 - 1962 1864.

Kontorchefer i Krigsministeriet.

Justitsraad N. P. Smidt....

.............. 1/ 1848 – 23, 1853. Justitsraad C. F. Seegers...........................

...... /

14 1

1848

Etatsraad 1075 1853 – 183 1854. Krigsraad G. A. Arentzen....

....... 11 1848 Justitsraad 10 1849

Etatsraad 261 1861 – 19/12 1864. Krigsraad K. Christensen....

· 44 1848 – 41 1849. Krigsraad C. Harboe.....

444 1848 Justitsraad 267, 1849 – 116 1856.

[ocr errors]

27

Krigsassessor F. A. Lund ......

.. / 1848 – / 1849. Krigsassessor P. L. Bangert ......

.. / 1848 - / 1849. Krigsassessor G. A. E. Müller ....... ........ 11 1818

Krigsraad 36 1849

Justitsraad 21% 1854 – 1186 1856. Krigsraad P. W. T. Hyllested ...... ............. /6 1848

Justitsraad 267, 1849

Etatsraad 3/5 1864 - 18% 1866. Justitsraad L. W. Hertel......

%12 1848 - % 1854. Kancelliraad B. C. W. Lind............ ..... 14/12 1848

Justitsraad 21, 1854 - 31/1, 1885. Krigsraad 'L. P. Bonsach.......

................ 1849

Justitsraad 13/1 1857

Etatsraad 26 1867 -- 14/6 1868. Kaptajn J. Jetsmark ......

. 1 1849 - 10/ 1853. Kaptajn C. Glud ................................... 20% 1853

Justitsraad 13/5 1861 – 26% 1863. Krigsraad C. N. Fenger ...........

...... %10 1853

Justitsraad 17/ 1856 -- 4/ 1880. Overkrigskommissær C. M. Looft..................... 11 1854

Justitsraad 18/1 1857 -- 14% 1868. Premierløjtnant P. W. Flagstad.......

Kaptajn 123 1856 - 17/12 1881. Kaptajn F. W. A. Schnitter........................ 11/ 1856

Major 29g 1864 – 14% 1868. Overkrigskommissær 0. F. Langeland .....

31/ 1858 – 19/12 1864. Kaptajn F. F. Hansen.

30% 1866 - 14/6 1868. Kaptajn F. F. Jacobi...

.............

14/6 1868

Oberstløjtnant 19/10 1880 – 20/10 1880. Overkrigskommissær A. C. Schmidt ........ ........ 14/6 1868 – 1/1888. Kaptajn C. A. Nielsen ..

........

. 146 1868 -- 12/5 1880. Krigsassessor H. J. W. Lindeburg (fungerende) ..... 42 1880 – 21/12 1898. Kaptajn T. S. Grüner ......

.. 12, 1880 – 28, 1890. Kaptajn H. A. Bache ....

........ u 1880

Oberstløjtnant , 1892 – 317 1893. Kaptajn N. A. Meyer..............

171, 1881 – 25, 1888. Kaptajn J. Hansen (fungerende) ..................... 1% 1886

Oberstløjtnant 5/3 1890 – Kaptajn H. C. Hammer.....

. 25/1888 – 30% 1895. Overintendant A. P. Møller ..

. 1888

Stabsintendant 15/12 1897 Kaptajn C. W. Meyer ........

.. 28/ 1890 – 24/ 1897. Kaptajn E. M. J. H. Christensen......

1/6 1893 – Kaptajn C. E. Dahl.............

.. 14 1895 Kaptajn A. Levinsen..

24/ 1897 Overintendant V. C. T. Olsen ....

21/1, 1898

[ocr errors]

16

[ocr errors]

Sekretærer hos Krigsministeren.

Kaptajn C. Glud ......

............... / 1851 - 20/ 1853. Auditør C. W. S. Schønberg .......

.................. 157, 1853

Overauditør 30% 1856 — 2/1 1856. Auditør C. Wallich ...

................... 64

Overauditør 6/1 1857 -- 14/1860. Fuldmægtig H. C. Plockross........................ 26, 1863 – '/1865. Overkrigskommissær C. J. Westergaard ...... ....... 12 1865

Justitsraad 7% 1870 -- 29/ 1894. Ritmester N. 0. U. M. Blume......

21 1894

Adjutanter og Ordonnansofficerer hos Krigsministeren.

Kaptajn J. W. A. Harbou ......

.. 273 1848

Major 22/ 1848 – 42 1848. Premierløjtnant W. 0. W. Lehmann ................. 27/5 1848 – 12 1848. Kaptajn D. H. Diederichsen.....

1612 1848

Major 11% 1849 – 31/10 1851. Kaptajn F. C. Stiernholm ......

/ 1851

Major % 1854 — " 1855. Premierløjtnant H. R. Baron Wedell-Wedellsborg (Ord.-Off.) ...

... 17/4 1854 - 1/2 1855. Kaptajn E. F. Schau ............................... 121855 - 1212 1859. Kaptajn T. A. S. Høhling....

12/14 1859

Major 23/8 1862 – 41864. Premierløjtnant W. J. R. Baumann (Ord. Off.). .

13, 1865. Premierløjtnant H. C. Baron Haxthausen............ 13/11 1865 21%, 1867. Premierløjtnant H. Holbøll.......

26. 1867 – 27, 1870. Kaptajn M. S. F. Hedemann ............

17/ 1870 – 30 1871. Premierløjtnant W. F. Marcher .....

17,10 1871 – 5 1872. Premierløjtnant T. Bræstrup

....... 31/ 1872

Kaptajn 23/12 1875 - 1/5 1876. Premierløjtnant N. J. Grave .......

Kaptajn % 1879 - 11/ Premierløjtnant J. V. C. Gørtz...................... 11/3 1882

Kaptajn 14% 1883 – 187 1883. Premierløjtnant C. E. Hedemann.................... 16/ 1883

Kaptajn 23/1885 – 317, 1886. Ritmester A. C. C. Bache .......................... 31/ 1886 - 31/8 1886. Premierløjtnant P. F. Møller.....

.......... 1 1886

Kaptajn 22, 1890 – 27/ 1894.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

....

[ocr errors]

1876

« ForrigeFortsæt »