Billeder på siden
PDF
ePub

Nr.

.

Aldersorden.

Nr.

Aldersorden.

[blocks in formation]

28/ 1900.

19

28

5 1

6 19

6

[merged small][ocr errors]

5 25

5 16

26

775 H. A. L. Busch, 9. Bat. 776 O. V. F. Laub, 11. Bat. S. 778 C. F. Tretow-Loof, 6. Bat. 779 V. Hartnack, 7. Bat.3 780 M. Müller, 19. Bat. S 781 C. H. Engberg, 12. Bat. 782 U. A. v. Holstein, 27. Bat. 783 C. H. Jørgensen, 8. Bat. 784 N. J. H. Ñ. Høyer, 10. Bat.3 785 L. Broch, 29. Bat.: 786 E. Krag, 1. Bat.. 788 E. C. Hertel, 23. Bat.s. 789 H. L. E. Ringsted, 4. Bat.3 793 E. C. Sonne, 15. Bat.S 796 J. V. Larsen, 20. Bat.3

6/6 117

797 H. F. Howitz, 3. Bat.s. 800 F. Lund, 18. Bat. 3 801 A. V. Lorenzen, 5. Bat." 804 H. S. Sander, 16. Bat. 805 S. K. Larsen, 19. Bat.3 806 H. J. P. Petersen, 25. Bat.. 809 F. B. Münter, 27. Bat.3 810 K. H. Holck, 30. Bat.”. 815 0. Randa-Boldt, 15. Bat.3 816 K. Andersen, 4. Bat. 819 H. G. Bjerager, 13. Bat.3 821 S. H. Pontoppidan, 21. Bat. 822 H. P. Landt, 23. Bat.3 823 A. H. Kohl, 18. Bat.3 824 N. P. H. Hagen, 3. Bat.

8

[ocr errors][merged small][ocr errors]

10 10

10 21

11 12

12 191

12

[ocr errors][merged small][merged small]
[blocks in formation]

Alfabetisk Navnefortegnelse

over

Hærens Officerer,

med Henvisning til Løbenummeret i de almindelige Aldersordenslister.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

720

[ocr errors]

Aagaard, E. M.

113 Andersen, L. F. M. ..... 949' Bardenfleth, A. L. ..... 279 Aagesen,

918
L. P..
1668 Barfoed, E. N..

65 Aalborg, R. A.

317
M. R.

1428
L. N. M.

1240 Abel, K.

1997
N.
1415 Barnekow, A. C.

643 Abkjær, A. F. C. J. 1858

N. M.
641 Barnholdt, A.

1631 Abrahams, F. J. H, S. 519

0. E.
1460 Bast, J. H. C..

250 Abrahamsen, E..

2005
P. C. M.

993 Bauditz, 0.. Agerskov, F. S.

1723
P. M.
1342 Bauer, C. A. P.

914
J. C. K.
1816
P. T.

1986
N.

1995 Agger, J. C.....

1800
V. C.

2003 Baumann, C. H. F. R. 15 Ahlefeldt - Laurwigen, F. Anderskouv, C. P. G.. 1417 Bautrup, H. L.

1267 Greve.... 1226 Andresen, C. 1699 Bay, K. Q. .

739 Ahlefeldt-Laurvigen, F. J. Anning-Petersen, P. C... 272 V. S.

1872 Greve 1180 Appeldorn, C. M.

585 Bay-Schmith, R. V. 1561 Albrechtsen, J. R. 1394 . Arendrup, A...

145 Bechgaard, C. C.

2000 Albrectsen, H. E..

1809
H. C..

14
L. B.

1661
J..
1084 Alent, H. o. S. V. 1777 Beck, A. Á. L.

457 Albrethsen, H. A. A. 1904 Arnesen-Kall, H. V. 555

E. H. T.

1488 Allerup, E. M. P... 1310 Asmussen, S. J.

611
L. S. F..

773
O. E.
496 Aubertin, A. F. F.
910 Becker, C. H. B.

1398 O. F.

1499
L. E. E.

1364
C. J..

863 Allin, C. R.. 1451

J. G...

1852 Alstrøm, F. C. 1906

Behrens. V. C. C. B. G... 1172 Amsinck, J. 1082

Bekkevold, H. W.

1030 Andersen, A. 1047 Baagøe, J. J.

645 Bendixen, O.

1523 A... 1437 Bache, J...

1999 Bendsen, C. F. C.... 1601 A. H... 684 Baden, N. M.. 1429 Bendtsen, N.

1507 A. P. V. 531 Bagger, B. J. F. 623 Bennike, H. F.

187 A. T. H. 1762 Baggesen, C. H. C.

35 Bentzen. C. C. K.

1840 C. 1233 M. C. H. 1106

M. T.

1968 C. B. 1205 Bahnson, C. 764 Bentzien, V. H.

524 C. E. V. E. 876

J. J.
673 Bentzon, C. V H.

1158
F. C.
1583
P.

609
F...

748
F. F..
527 Baland, C. M. E.
1109 Benzon, C.

234
Η. Α.
1110 Balle, C. G.

188
G. M. R..

667
H. F. A.
494 Balzer, F. N.
410 Berg, J.

540 J. A. 1515 Bang, A. G. G. F. 2015

1764 J. D....

1325
A. P..
1654 Berggreen, V. W.

1745 J. F..

1525
J.
398 Bergh, H. N.

1038 J. P..

889
P.

1399
J. A..

1054 J. P.

1077
S. J..
582 Bergsøe, J.

1081 K.

816
V. T.

1201 Berlème-Nix, A. E.. 844

9

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

0,.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

9

9

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

7

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

495

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

1

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Bernth, E...
1121 Brasch, A. H.

1383 | Christensen, H. P. J..... 1297 Berntsen, E. F..

900
P. V..

542

J.

420 H. P. 1033 Brasen, O. E. V.

390

J. A. L.. 309 Bertelsen, P. C. 1436 Brems, H. H.

1339

J. C.

690 Berthelsen, B. P.. 168 Brendstrup, E.

87

J. C. V. 744 Beyer, A. F.. 1879 Breson, E.

1127

J. P. M. M.. 296 Bidstrup, H. D. 1611 Brix, E. G. A. N.

650

J. T.

1956 Biering, E. A. M. 1920 Broch, L.

785

J. V. L.

630 J. F.. 393 Brock, L. F..

376

J. Z.

1700 L. 523 Brockenhuus-Schack, F.

L..

1756 Bille, O. H. C. 1875 A. V. Greve

1107

M.

201 S. A. E. 1955 Brorson, C. C. B. L. 661

M. C.. . 2011 Bille Brahe Selby D. Baron 1935 Brüel, N..

1223

M. P. C. 0.. 1794 Billenstein, C. S. 447 ' Bruhn, A. H..

278

N. P..

1571 Bindseil, J.

1026
H.

707

0. G.

1615 Bing, O..

1595
V. C. E. C. J. 311

R. V.

753 Birke, P. L. M.. 535 Brun, A. H..

S. C.

872 Bisgaard, V. C..

759
C.

484

V. C. S. J.. 899 Bjerager, C. F.

101
C.

885 Christian, Prins til Dan.
H. G.
819 Brunckhorst, A. A. G. L.F. 112 mark

312 Bjerg, N. N.

1994 Brusendorf. C. C. G. 122 Christiansen, A. L. 1320 Bjernede, A. J. A. J. 755 Bruun, F. L....

1788

J..

1194 Bjerring, G. L...

202
H. G. K..

161

M. A. A. P. 766 Bjørnsen, G. C..

1963
P. D.
413

N. P. C.... 1940 Blangstrup, J. C.

253
T. F.

866

P.

353 Blichfeld, A... 1370 Bruun de Neergaard, H.. 1761

R.

1283 Blichfeldt, P. A. 1217 Brøchner, S. M. V. 1015

V. J. S.. 1349
P. F. G.
1326 Brøckner, F.

969 Christmas-Dirckinck.
V...
544 Brønnum, A. T.
1919 Holmfeld, E.

587 Blinkenberg, H. K. 1864 Buchwaldt, C. E. F. F. 392 Christoffersen, J.

1013 Blixen-Finecke, V. C. A. O.

F. A..
649 Clausen, C. 0.

1931 G. A. Baron. 334 Budtz-Jørgensen, A. 1631

E..

662 Bloch, C. J. 140 Buhl, H. T.

827
S..

1682 Blom. G. V. 285 Bülow, C. A.

1785

T. N. E. E.. 566 Blücher-Altona, G. B. F.

C. G. B.

499 Clemmesen, C. C. L. J.. 569 G. L. Greve..

1542
F. C.
887 Cohrt, P. E. A..

1251 Boberg, J. A..

1122
J. F. P. V..
714 Colding, F. L. V.

214 Bodenhoff, E. G. E. 146 Bundgaard, T. E.

1445 Conradsen, A.

423 Boeck, B. 64 Busch, H. A. L. 775 Conrau, O.

1974 209 O. F. V.. 989 Cortsen, C. R. E.

1675 J. F. H. E.

1302
V. N. E. V.. 1687 Cour, D. B. la .

· 1735 Bohn, C. R. 396 Busck, A. S..

99
J. C. A. la

1863
W. T.
281 Bæklund, P. E. V. 1089 L. U. la.

356 Boje, N. H. 943 Bolck, 0....

564
N. G. la.

1905
P. N. P.
1118 Børresen, W. H A.

391
V. la.

30
S. T. D.
847 Bøye, B. A.
1740 Cramer, F.

637 Bojesen-Trepka, J. J. T.. 52

Crone, C..

205 Bokkenheuser, C. P.. 770 Caprani, W.

1475
G.

734 Bondesen, A. B.. 1888 Carlsen, A. J. T.

600
0..

1093 Bondo, F. E. 503 Carstens, H. G..

51 Curtz, E. H..

1773 Η. Η. 348 Carstensen, I.

6151 Bonnesen, C. N. I.. 1049

K. P..

1372 Borch, R. L.....

310

O. F.
1132 Dahl, A. B. C....

927 Borgen, S. G. 2007 Caspersen, K. G.

1272
C. E.

257 Borgersen, A. C. E. 121 Castenschiold, H. F. 446

J. P. F. D.

96 Bornebusch, T. V. B. H.. 1070 Castenskiold, A..

314
N. L.....

1327 Borup, C. E.... 749 Castonier, E. 0. N. 445 V. S. L.

1939 Bosse, C. A. A.

520
H. H. A. D. 507 Dahlerup, J. W. B.

260 Brammer, F. T. 1808 : Chabert, C. C.

207
L. F. V.

271
G. P.
711 Christensen, A.
1697 Dalberg, C. A. S..

9
G. P.
16:28

C.
908

700 Bramsen, K.

1883

C.
1311
0..

619
N. D..
1219

C.
1751 Dalhoff-Nielsen, V.

242 Brandstrup, K. E.

907

C..

1884 Dallgaard, N. C. R. 1484 Brandt, A. C. L..

464
C. F.. 264 Dalsager, S. P. S.

710
G. J. H.
518

C. T.
1034 Dam, J. M..

1425
H. C.
426

C. W.
31 Danielsen, L. C.

440 J. F.

3651

E. F.

1869 Danneskjold-Samsøe, A. E. M. C.. 1693 F. C. A..... 380 E. Greve

1739

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

C. V.

[ocr errors]

N. W.

[ocr errors]

50

Danneskjold-Samsøe, K. Essemann, F. C.... 1860 Friis, O....

568 Greve.. 1767 Ewald, 0. C. T.

708 Froberg, A. L.

1305 Darre, M. J.. 229 Eyben, L. C. V. von. 1413 Frost, A. S.

861 Davitzen, V. M.. 363

, F. S..

1660 Deden, C. A. 1841

Frydenlund, K. N.

525 Dederding, N. W.. 182 Paber, G.. 1526 Frydensberg, P. E.

694 Dehlholm, V.

1216
H. C...
292 Fuglede, N. C. M.

750 Deichmann, H. A. K.. 1795

R. N. A.
601 Funch, A. C.

1405 Dethmer, F. S....

1449
V. C...
1635

608 Deurs, H. C. E. van 1558 Fabricius, A.

1911 Færch, s.

1385 O. V. van.

1684
J. M.

1960 Fønss, L. C. V..... 1704 Dibbern, C. F. T..

1006
P. C. Q.

1438 Diderichsen, P. K. 1322 Fahle, 0. C. H..

1138 Dideriksen, M..... 1754 Fahnøe, C..

913 Diechmann, C. A. 683 Fahrner, 0. C. C.. 631 Gabrielsen, J. M.

1441 Diederichsen, P. H. 1092 Falgren-Schäfer, T. E. 635 Gad, O. S.

594 Dige, H. V.

1268
V. C. C. 620 Gall, J. P. T..

1819 Ditzel, V. A. 1814 Falkenberg, E. 185 Galster, C..

434 Dodt, F. S. 126 Fanøe, L. A.

1159 Gammeltoft, J. C. J. 1836 Dohlmann, E. T. 1732 Farrer, F. S. 232 Gandil, L...

346 Dons, H. J. 717 Faurschou, O.

77 Garde-Jørgensen, C. G. 510 Dorph, H. C. 297 | Federspiel, J. B..

479/

F. 1276 259 S. J. 466 Gedde, O. F. A.

688 P. J.. 174 Fenger, V. P.

771 : Gerhardt, A. L. M. C. 1189 Dorph Petersen, K. 1502 Fich, A. G...

1530 Gerlach, L...

427 Drackenberg, V. 0. C. T. 223 Fiedler, F. S..

865 Germundsen, P. A. 469 Dreyer, C. C. B...

191
H. V.

1032 Gerstenberg, H. W. T.
F. C. A. V. 654 Filskov, J. A.

1901 Gertz, G. W..

1874 F. W. C.. 368 Find, J. J. V. H. 1136 Gether, C. C..

1356 J. H.. 1087 Fischer, A. L. F. 971 Giersing, V.

276 Duus, A. E.

467
L. F.

774 Giessing, N. C. K. F. · 1095 Dyhr, K. E.

1973
K. K.
1993 Givskov. C. A. H.

1516 Nielsen, C. J.... 1390 Gjerulff, I. O..

909 Fistaine, C. G. V. C...... 919 Gjessing, V. J. N.

1063 Eckardt, A. J.. 967 Fjeldberg, P. C. M. 1210 Glahn, A.

504 Edsberg, C. V. 1284 Fjeldgaard, H. R..

73 Godskesen, L. G..

1336 Edvardsen, A. P. 685 Fjelstrup, P. V. 1294 Goldberg, J. T.

562 Eefsen, B.. 1104 Flemmer, C. C. E. 283 Gottschalk, L. J.

194 Eeg, P. N. 1020 Flensburg, N. T.. 1380. Graf, F. C. D.

1392 Egede-Lund, H. P. 91 Fleron-Christensen, S. 715 Gravesen, G. C.

1535 Eggers, L. 0. C. V. 1623 Flindt, C. N. W..

1755 Gravgaard, N. N.. 1431 O. F.

696
H. E..

75 Gregersen, A. T. V. 1857 Ehlern, A. V. J. 1086 Fock, C. F.

572 Greve, C. J.

1339 Ekdal, N. M. 85 Fog, B. R. H.

233 Grevenkop Castenskjold, Ellbrecht, E. H.

932
C. B.
1319 F. H.

1190 Ellegaard, J. J. J. 1958 C. D. 1211 Groth, K. V.

1948 Eller, R. C. S.. 1007 Fogh, G. W F.

225 Grum, 0. C..

1363 Elley, H. J.

1186 Fogtmann, H. A. B. 443 Grundtvig, H. F. S. 1170 Elsmark, J. T.

115
J. M..
435 Grüner, A. G..

24 Elster, T. F.. 267 Folsach, C. C.

1225
T. S..

44 Engberg, C. H. 781 Forman, R. V. 613 Grünwaldt, F. P.

364 L. A 1645 Foss, S. F. R. 203 Grut, S. A. .

549 Engelbrecht, C. C. E. 6 Franck, S. J. C. 1885 T...

323 C. J. 347 Frandsen, C. K. 1221 Gronbech, J. B..

513 F. C. J. 333 F. 355 | Gronberg, H..

1862 Engelhardt, F. J.

1296
M. L.
1671 Grønning, 0. N.

170 Engell, A. V.

1567

Τ. Ε. Η.. 1203 Gudmandsen, S. S. C. E. 1254 Erdmann, V. 737 Frederik, Kronprins til Gudnitz, A. J..

1355 Erichson, H. C. J.

243
Danmark..

1 Guldencrone, C. Baron.. 18 Eriksen, A. C. T. 850 Frederiksen, A. B. 1907

C.0.H. Baron 712
A. F.
1358

H,
960 Gundelach, M. G..

227
E. C.
904
N. M. A. E. 956 Gundesen, G. M.

798 E. M.. 1497 Freiesleben, C. 0. T. von 178 Gundestrup, T.

1215 H. C. G. 1599

H. M. C. E.. 460 Gylling, O. J. C. H. 1605 Ernst, C. F. W.

T.
248 Gørtz, F. C..

511
L. J. M.
220 Friderichsen, J. M. V. 959

J. V. C.

79 Esmann, H. 1382 Friis, A. E.. 1638 Gottsche, C. F.

1491 H. B.

H. T. C..
338 Gotzsche, E. V.

1153 S. T. T.

L. C. J.

9:32
0.

1494

9

9

[ocr errors]

488

883

332

1

9

[ocr errors]
[ocr errors]

Haack, F.
Haahr, U.
Haase, B. L. C..

J. V.
Hage, C. F..

T.
Hagen, N. P. H.
Hald, F.

0. E. V.
Halkier, P. E. H..
Hallin, N. H. B.
Halling, J. H.
Halvorsen, E. F. S..

H. L.
J. F. V..

T. H.
Hammelev, A. T.
Hammer, H. C.

P. W..
Hammerich, J. V.
Hammershøy, P. V.
Hansen, A. B...

A. F.
A. J.
A. J.
A. L...
A. P. O. M..
A. R. B.
A. V.
C....
C. A...
C. A..
C. C.
C. D.
C. F.
C. M. F.
C. H. J.
C. J. A.
C. P.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

9

679

9

[ocr errors]
[ocr errors]

1994 Hansen, J. D.

1585 Heiberg-Jürgensen, H.... 1464 1094 J. F. B. 1688

P. A. 561 295 J. H.

1943 Heide Christensen, C. H. 173 J. N. C. 923 L. v. d.

1942 1814 J. 0. C. 118 Heinricy, F.

1655 1941 J. P. 1265 Heise, L. C. F.

988 824 , K. 0. 320 Heitmann, N. J. C.

692 1163 : L.. 567 Helland, G. D...

596 1486 L.. 1439 Hellmers, F. P. I.

1485 1231 L. P. 1714 Helms, J.

1058
1640
M. F.

1539
J, B.

282
627
M. S.

1741
Τ. Η..

1477
385
, N. C..
148 Helsing, C. A.

439 1889 N. C. R. 922 Helsted, T. J.

812 859 N. E...

1369 Hemmingsen, T. E.. 186 1108 N. J. T. 728

T. V.

88 189 N. K. 1824 Henningsen, A..

1478 150 N. P.. 1141

L. C.

965 46 N. R. 1091

V.

936 342 O. B. 1408 Henriksen, H. E.

453 360 0. E. S. 1926

O. C. V. 1772 1897 P. 1123 Herbst, P. M.

81 316 P. C. F. 1346 Hermansen, C.

430 1278 P. M. S. 1035

C. H.

981 1344 S. L. 219

J. V. V. 455 167 S. P. 1522 Hertel, E. C.

788
1530
T. A..

1300
H.

1665
1717
T. N..

1690
H. C..

341
V. E..
1856 Hertzum, N. A.

1391 1580 V. E. K.. 1617 Hey, K. B. S.

1796 1165 V. F.

1452 Hilarius-Kalkau, H. A. 162 1544 Z. L. 463

J. F. 1902 1220 Hansen-Jørgensen, S. G.. 1028 Hillerup, A.

1806 1701 Hansen-Leth, A. C.. 1250 Hilmer, K. M.

1634 843 Hansen-Ostenfeld, N. 1134 Hintze, J. J.

1293 2001 Hanson, H. A. R. 719 Hirsch, J. C. W.

110 215 Harald, Prins til Danmark. 769

K.

678 280 Harboe, E. 1315 Hjernø, J.

1348 860 H. C. G. G.. 454 Hjort, H, F.

1501 1162 Harbou, F. H. W.

93
H. P. R.

695
217 Harhoff, C. J. C..
701 Hjorth, F. E.

1160 326 G. F. K. 39 Hoff, A. C.

730 1744 G. F. K. 792 A. J. C.

197 1832 Hartmann, A.

1591
E.

1144
589
A. C. M. 1899

H. 0. M.

270 1548 Hartnack, J. F. E.

1196
0. P. A..

58
521
V..

779
S.

1643 1115 Hasselager, C. F. B. 1647

V. A. V.

874 1279 Hasselbalch, A.. 1794 V. O. H. G.

476 1513 Hatting, S. A. 1547 Hoffgaard, O...

848 1434 Haubroe, J. F. C. F. 1350. Hoffmann, C. F.

1040 153 W. C. L. 1853 J. C.

655 742 Hauerslev, P. M. W. 1357

J. C.

1816 193 Hauschild. H. L. M.

M. G.

286 1608 Haxthausen, A. J. E. 69

N. V.

593 1458

V. M. Baron 807 Hofman-Bang, P. L. 1900 1779 Hedemann, C. A.

269 Holbek, N. V. S.

147 1612

C. E.
131 Holbøll, A. R.

512
760
E. E. R. 1099

H..

22 1103 G. F. H. 916 Holck, C. C. J. W.

406 1576

H. M.

491
Κ. Η.

810
1826
M. S. F.
5 Holle, J. E..

1825 1944 Hegelund, T. V.

502 Holm, C. A.

1209 1487 Hegermann-Lindencrone,

C. E. A.

868 1789 i C. H. H. F.

642
C. E. F.

449 1666 Hegermann - Lindencrone,

C. F.

78 1980 J. F...

19
C.F.

1228 1891 Hegermann - Lindencrone,

C. F

1459 14661 J. H...

727
C.F.

1896

[ocr errors]

7

F...

[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

F. E.
G...
G...
G. F.
H.
H.
H. C..
H. C.
H. C...
H. C....
H. C. M.
H. C. M. G. C..
H. D.
H. E.
H. E. S.
H. J.
H. J.
H. 0. E.
H. P.
H. P.
H. P.
H. P.
H. P.
H. P. F.
H. R. G.
H. T....
H. T..
J.
J. A.

[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« ForrigeFortsæt »