Billeder på siden
PDF
ePub

Nr.

Aldersorden.

Nr.

Aldersorden.

[blocks in formation]

14/10

ܕ

6/1 1883.

23/

10

16. 1886.

13

11

5/1, 1887.

101

10

[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

6 1893.

Ritmestre. 125 H. E. L. Munthe, Sekondlt.-, Ser

gent. og Korporalsk.' 139 G. C. Muus, Gen.-Inspekt.' 152 N. H. Roth, 3. Dr. Regt. 153 H. C. M. G. C. Hansen, Ride. og

Beslagsk. 163 H. Stockfleth, 2. Dr.-Regt. 178 C.O.T.v.Freiesleben, 4. Dr.-Regt.' 188 (C. G. Balle, Generalst.) 205 C. Crone, 5. Dr.-Regt. 208 L. N. Müller, Officersk.' 209 E. Boeck, Adj. hos Kronprinsen 227 M. G. Gundelach, 4. Dr.-Regt.?.. 230 W. C. Rothe, Adj. hos Hs. kgl.

Højhed Prins Christian.” 234 C. Benzon, G.-H.-Regt. 251 T. C. A. Thomsen, 3. Dr.-Regt.“ 278 / A. H. Bruhn, 5. Dr.-Regt.? 290 C. P. Wahl, 3. Dr.-Regt.? 297 H. C. Dorph, 4. Dr. Regt.”. 314 A. Castenskiold, G.-H.-Regt 317 R. A. Aalborg, 2. Dr.-Regt.. 319 A. Jensen, 2. Dr.-Regt. 329 E. C. W. Moe, 4. Dr.-Regt.3 332 S. T. T. Esmann, 3. Dr.-Regt.". 333 F. C. J. Engelbrecht, G.-H.-Regt. 336 F. J. C. G. Zeemann, 5. Dr.

Regt.' . 310 V. V. Martens, 5. Dr.-Regt....

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

620 V. C. C. Falgren-Schäfer, 2. Art..

Afd." 621 C. A. C. Otterstrøm, Tøjhusafd.? 624 N. A. Petersen, 1. Art.-Bat.. 627 J. H. Halling, Trainafd.?. 647 C. H. Rye, 2. Art.-Bat.” 648 S. 0. G. Rohde, 1. Art.-Afd.”. 654 F. C. A. V. Dreyer, 4. Art.-Afd.? 655 J. C. Hoffmann, 3. Art.-Bat. 678 K. Hirsch, 2. Art.-Bat.” 680 N. A. Lassen, 2. Art.-Bat.? 681 H. N. J. Wamberg; Tøjhusafd.". 682 C. O. R. Larssen, 3. Art.-Afd... 684 A. H. Andersen, 1. Art.-Bat.?. 685 A. P. Edvardsen, 2. Art.-Afd.”. 686 C. C. A. Lund, 3. Art.-Bat.”.. 687 J. Tørsleff, 3. Art.-Bat." 689 0. C. Ovesen, 1. Art.-Bat.” 690 J. C. Christensen, 3. Art.-Bat.” 692 N. J. C. Heitmann, 1. Art.-Afd.? 694 P. E. Frydensberg, uden for Nr.. 696 O. F. Eggers, 3. Art.-Afd.? 701 C. J. C. Harhoff, 1. Art.-Afd. 3 707 H. Bruhn, 3. Art.-Afd.. 708 0. C. T. Ewald, 4. Art.-Afd. 709 J. F. V. V. Støckel, 4. Art.-Afd.3 715 S.Fleron-Christensen, 2.Art.-Afd.? 718 H. V. K. Rasmussen, 3. Art.-Afd.” 722 C. L. Jensen-Witt, 3. Art.-Afd.s. 726 F. A. V. Schack v. Brockdorff,

2. Art.-Afd. 734 G. Crone, 2. Art.Afd. 3 737 V. Erdmann, 2. Art.-Bat.. 739 K. Q. Bay, 1 Art.-Bat.3 741 O. H. Winkel, 2. Art.-Bat.. 746 V. J. Larsen, 3. Art.-Bat.3 747 0. Greve Scheel, 1. Art.-Afd. 761 H. N. K. Rørdam, 2. Art.-Afd. 3. 765 J. C. H. Høegh-Guldberg, 3. Art.

Afd. 766 M. A. A P. Christiansen, 1. Art.

Bat.3 767 C. J. B. Lehrbach, 4, Art.-Afd.. 768 A. Meyer, 1. Art.-Afd. 3 791 C. C. B. Dreyer 2. Art.-Afd.8 792 G.F. K. Harhoff 1. Art.-Afd.. 795 H. E. Johnsen, 3. Art.-Afd.3 799 S. A. B. Møller, 1. Art.-Afd.3 813 T. 0. A. Nielsen, 2. Art-Afd. 3 814 P. W. Madsen, 1. Art.-Bat. 818 E. C. A. Rung, 3. Art.-Bat. 826a N. F. H. Sylow, 3. Art.-Afd..

Rytteriet.

Oberster. 19 J. F. Hegermann-Lindencrone,

til Raadighed for Gen.-Inspekt.' 30 V. la Cour, 2. Dr.-Regt.'... 37 F Løvenfeldt, Adj. hos Kongen! 38 C. M. C. Viale, 3. Dr.-Regt.”.

Oberstløjtnanter. 47 C. L. G. de Saint-Aubain, 4. Dr..

Regt.

3

15

10 18!

111 6

112 15

12

[blocks in formation]

28

2 291

110

191

17

18

[ocr errors][merged small][ocr errors]
[blocks in formation]

Premierløjtnanter. 446 H. F. Castenschiold, 2. Dr.-Regt. 448 H. K. K. K. H. Nyholm, G.-H.

Regt.. 456 W. J. W. Limkilde, Ride- og Be.

slagsk. 459 L.G. F. K. Jahnsen, 5. Dr.-Regt.' 460 H.M.C.E. Freiesleben, 5. Dr.-Regt. 476 V. 0. H. G. Hoff, 4. Dr.-Regt. 481 C. G. Schøller, 5. Dr.-Regt. 509 V. E. A. M. Johansen, 3. Dr..

Regt. 510 C. G. Garde-Jørgensen, G..H..

Regt. 513 J. B. Grønboch, Gen.-Inspekt.' . 536 O. A. H. Moltke, Generalstaben' 540 J. Berg, Gen.·Inspekt.'. 548 U. N. Moe, 3. Dr.-Regt.? 549 S. A. Grut, G.-H.-Regt." 570 J. H. Neergaard-Dibbern, 4. Dr.

Regt. 591 / A. Willemoës, G.-H.-Regt.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

Nr.

.

Aldersorden.

Nr.

Aldersorden.

1110 9111

[blocks in formation]

161

7 20

11

110

12

28

10

593 N. V. Hoffmann, 2. Dr.-Regt.? 21%, 1892. 611 S. J. Asmussen, 5. Dr.-Regt.?. 612 H. Rørdam, 4. Dr.-Regt.?. 616 P. J. F. de Neergaard, G.-H.Regt. ?....

21/12 625 E. 0. Baron Schaffalitzky de Muckadell, 3. Dr.-Regt.”

4/10 1893. 631 0. C. Fahrner, uden for Nr.... 642 C. H. H. F. Hegermann-Lindencrone, 4. Dr.-Regt.?.

3 1894. 663 E. V. Jøhncke, G.-H. Regt.

1895. 664 C. H. Saunte, 4. Dr.-Regt.? 668 V. 0. J. Philipsen, 5. Dr.-Regt.?. 672 T. Kirchhoff, 3. Dr.-Regt.?. 688 0. F. A. Gedde, uden for Nr. 716 R. O. Pontoppidan, 3. Dr.-Regt.3 | 16 1896. 724 C. J. K. Synnestvedt, 2. Dr.Regt.

24/8 1897. 727 J. H. Hegermann-Lindencrone, G.-H.-Regt.

1714 735 C. T. Rosenstand, 3. Dr.-Regt.”. lu 745 J. G. Møller, 2. Dr.-Regt.' .

1898. 763 J. U. Ramsing, 2. Dr.-Regt.”. 764 C. Bahnson, 5. Dr.-Regt..

% 1899. 769 Hs. kgl. Højhed Prins Harald til

Danmark, G.-H.-Regt.3 777 C. V. Hoppe, 2. Dr.-Regt. S. 794 H. C. A. Jessen, 2. Dr.-Regt.3 798 G. M. Gundesen, 3. Dr. Regt. . % 1900. 802 A. Kraft, 4. Dr.-Regt.? 803 E. Pade, 5. Dr.-Regt.

21/6 807 V. M. Baron Haxthausen, 2. Dr.

Regt. .. 808 H. Møller, 5. Dr.-Regt.

6/7 817 S. Ryberg, 3. Dr.-Regt." 820 C. A. E. Wridt, 4. Dr.-Regt.3 825 E. Leschly, 5. Dr.-Regt. 826 O. F. G. R. v. d. Maase, G.-H.Regt.

% 1901.

13

Oberstløjtnanter. 46 P. W. Hammer, til Raadighed for

1. Generalkomd.? 48 T. A. J. Wedseltoft, 28. Bat.' 50' (H. W. T. Gerstenberg, Gene

ralst.) 51 H. G. Carstens, 10. Bat. 1 53 E. Prytz, 10. Regt.” 54 P. F. Rist, 15. Bat.” 55 '0. H. G. Petersen-Plaun, 13. Bat.? 56 A. C. P. Jessen, 12. Bat.” 59 H. E. T. Toussieng, 11. Bat." 62 W. F. Laub, 30. Bat.” 63 J. A. L. Lesser, 18. Bat.?. 64 B. Boeck, 1. Bat.?. 65 E. N. Barfoed, uden for Nr. 66 L. J. T. S. Mehrn, 6. Bat.? 67 \ A. T. Larsen, 4. Bat.”. 68 M. G. Schack, 7. Bat.". 69 A. J. E. Haxthausen, 29. Bat." 70 (A. A. B. Kühnel, Generalst.) 71 N. C. A. Sønderøxe, 8. Bat." 73 H. R. Fjeldgaard, 20. Bat.? 77 O. Faurschou, 9. Bat." 79 J. V. C. Gørtz, uden for Nr. 81 P. M. Herbst, Livg. Forst. Bat. 82 E. C. Rasmussen, 21. Bat. . 83 A. Langhoff, 22. Bat.3 84 V. T. Meier, 23. Bat. 85 N. M. Ekdal, 5. Bat. 3 86 H. Jenssen-Tusch, 14. Bat. 87 E. Brendstrup, 3. Bat.. 88 T. V. Hemmingsen, 27. Bat.S. 89 H. D. Petersen, 16. Bat. 90 C. E. Momberg, 24. Bat. 93 F. H. W. Harbou, 17. Bat.%. 94 A. P. Tuxen, 2. Bat.. 97 L. L. Tretow-Loof, 26. Bat.?.. 98 A. T. Seedorff, Krigsministeriet.

11

1

27

161

12

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

281

5 13

12

101

3

3 26

4 31

3 30

8 15

10 18

30/

10110

15

% 1898.

121

12 301

12

1/4 1899.

1900.

[ocr errors]

11

[blocks in formation]

22 H. Holbøll, 5. Regt.' 23 C. Søltoft, 3. Regt. 24 H. G. Grüner, 9. Regt." 26 F. C. 0. R. Kragh, 10. Regt.' 29 C.Lütken, Kommandant i Kbhyn' 31 C. W. Christensen, 2. Regt.'.... 32 J. K. P. L. Pontoppidan, til Raa.

dighed for 2. Generalkomd.'. . 33 M. Leschly, 4. Regt.'. 34 L. Severin, 1. Regt.' 35 C. H. C. Baggesen, 7. Regt. 36 W. E. Lemvigh, Livg.': 41 (C. A. Schroll, Generalst. og Sek

retær i Generalkom.) 42 | H. F. W. Thomsen, 6. Regt.'.

Kaptajner.
118 J. 0. C. Hansen, 1. Bat..
119 F. C. C. Jensen, 6. Regt.'
120 J. C. Madsen, 5. Bat."
121 A. C. E. Borgersen, Militær-

arbejderdep.'.
1895.

122 C. C. G. Brusendorf, 28. Bat."

123 G. C. Wassmann, til Raadighed 2011

124 for Generalstaben. % 1896. J. P. Nyborg, 9. Bat."

126 F. S. Dodt, 4. Regt.' 28, 1897.

127 J. C. Lund, 12. Bat.'
128 J. C. Johansen, til Tjeneste hos
129 Komd. i Kbhvn.'

P. M. Madsen, 1. Regt.
130 A. F. 0. H. Olufsen, 2. Bat.'

132 P. Nielsen, 12. Bat.1
1898. 134 H. B. J. Reinwald, 18. Bat.'.

135 F. W. Madsen, 10. Bat.'.

136 A. F. S. Jørgensen, 8. Regt. 25/6 1900. 1. 137 ! J. D. E. Schierning, 2. Regt.'.

114 1884. 31/1 1885.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Nr.

Aldersorden.

Nr.

Aldersorden.

16/8 1886.

[blocks in formation]

29

18 15

11

8/u

27

1894.

[blocks in formation]

21

2

29

[ocr errors]

22

[ocr errors]

2

29

30

9 29

10 10

11 23

S

7

[blocks in formation]

7

1/4 1895.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

140 C. J. Bloch, 26. Bat.". 141 H. C. P. Koch, 20. Bat. 143 C. Jensen, 19. Bat." 144 P. J. Rasmussen, til Raadighed

for Gen. Inspekt.' . 145 A. Arendrup, Livg.' 146 E. G. E. Bodenhoff, Livg.' 149 C. G. H. Kornbeck, 10. Regt." 150 O.Rantzau, 5. Regt.' 154 V. Holst, 14. Bat. 155 B. S. Schnell, 23. Bat. 157 G. Jørgensen, 18. Bat.'. 158 L. P. Larsen, 24. Bat. 159 (M. E. Winge, Generalst.) 162 H. A. Hilarius-Kalkau, Gymna.

stiksk.. 164 C. J. Jørgensen, 3. Regt." 165 E. G. C. Wenck, 21. Bat." 167 (A. L. Hansen, Generalst.) 168 (B. P. Berthelsen, Generalst.) 170 0. N. Grønning, 1. Regt." 171 J. Overgaard, 30. Bat.. 172 A. A. Larsen, 9. Bat. 174 P. J. Dorph, 23. Bat.1 175 F. A. R. Howitz, 25. Bat.'. 176 I. Lembcke, Adj. hos Kongen 177J. P. Vollquartz, uden for Nr... 179 F. G. R. Steenstrup, 25. Bat.". 180 C. H. G. Waagepetersen, Livg.' 181 M. T. J. Søegaard, 29. Bat.'. 182 N. W. Dederding, 6. Bat.”, 183 S. T. Sørensen, 2. Sjæll. Brig. 184 F. C. Krebs, 1. Jydske Brig. 187 H. F. Bennike, 2. Bat." 189 (A. T. Hammelev, Generalst.) 190 P. F. Møllor. Gen.-Inspekt.'. 191 (L. P. Lund-Larssen, Generalst.) 192 C. V. Sørensen, 7. Regt. 195 C. R. Kofoed-Jensen, 23. Bat.'. 196 E. Nielsen, 24. Bat.'. 197 A, J. C. Hoff, 28. Bat.? 200 V. C. Rømer, 5. Bat.”. 201 M. Christensen, 30. Bat.” 203 S. F. R. Foss, 24. Bat.? 204 H. C. M. Hviding, Fyenske Brig.” 206 V. S. L. Rathsack, 4. Bat..? 207 C. C. Chabert, 17. Bat.” 210 C. F. de F. Skibsted, Livg. 211 V. L. H. Lübbers, 3. Bat. 212 H. J. V. Johannessen, 1. Sjæll.

Brig.”. 213 J. Jacobsen, 3. Bat.? 214 F. L. V. Colding, 11. Bat.”. 216 0. A. V. Kauffeldt, 28. Bat.? 221 N. M. Petersen, 15. Bat?. 222 J. F. Schultz, 18. Bat.” 223 v. 0. C. T. Drackenberg, 26.

Bat.?. 224 E. P. G. Nielsen, 28. Bat.” 225 G. W. F. Fogh, 16. Bat.? 226 C. J. Schaltz, 7. Bat.” . 228 C. F. Krabbe, 7. Bat.” 229 M. J. Darre, 17. Bat." 231 J. Jensen, 1. Bat.”.

233 B. R. H. Fog, Sekondløjtnantsk.” 236 A. E. Schrader, 22. Bat.? 237 L. T. Kruse, 15. Bat. 238 C. S. Theilgaard, 19. Bat." 239 L. H. Krebs, 11. Bat.. 241 A. 0. T. N. B. Kauffmann, Adj.

hos Kongen. 242 V. Dalhoff-Nielsen, 9. Bat.” 243 H. C. J. Erichson, 20. Bat.2. 246 J. M. L. Lange, 24. Bat. 248 T. Freiesleben, Officersk.? 252 (E. Wolff, Generalst.) 253 J. C. Blangstrup, 13. Bat.. 260 J. W. B. Ďahlerup, Livg.”. 261 S. V. J. R. Raedel, 13. Bat.”. 262 K. A. E. Nielsen, 9. Regt. 263 M. J. Sand, Officersk.' 265 J. F. Saabye, 29. Bat.. 266 W. C. W. Rosen, 17. Bat.. 267 T. F. Elster, 8. Bat.?. 268 A. F.F. L.Baron Wedell. Wedells

borg, 13. Bat.? 269 (C. A. Hedemann, Generalst.) 270 H. O. M. Hoff, 21. Bat.' ... 271 L. F. V. Dahlerup, 16. Bat.. 272 P.C. Anning-Petersen, Skydesk. 273 N. B. Ulrich, 2. Jydske Brig.” 274 C. H. A. Rohrdanz, 22. Bat. 275 A. A. Marcker, 10. Bat.?. 276 V. Giersing, 1. Bat.?. 277 P. W. Ibsen, 19. Bat.? 285 G. V. Blom, 12. Bat.? 287 F. C. L. Krieger, 22. Bat.3. 289 M. B. H. Nehm, 4. Bat.s. 293 L. A. C. Raabye, 3. Bat.S. 294 H. V. Kramp, 11. Bat... 295 B. L. C. Haase, 5. Bat. 3 298 C. F. Lassen, 7. Bat. 299 P. H. W. Koch, 5. Bat.: 300 L. J. M. Odder, 10. Bat.S 301 P. J. Høyrup, 3. Bat.8. 302 A. T. L. Lobedanz, 2. Bat.”. 303 F. C. Jensen, 17. Bat.. 305 E. F. A. Jacobsen, 30. Bat.3 306 G. A. Ulrich, 14. Bat. 308 N. P. Madsen, 13. Bat.'. 309 J.A.L. Christensen, 14. Bat.%. 310 R. L. Borch, 27. Bat.. 311 V. C. E. C. J. Bruhn, 6. Bat.8. 312 Hs. kgl. Højhed Prins Christian

til Danmark, Livg.: 313 V. G. J. Lewald, 4. Bat.. 315 A. Ørum, 9. Bat. 3. 316 A. F. Hansen, 25. Bat.: 320 K. O. Hansen, 27. Bat. 321 C. R. Larsen, 10. Bat. S 324 J. V. Teisen, 22. Bat.3. 325 J. L. Reck, 1. Bat.3. 3:26 G. Hansen, 29. Bat. 327 L. C. F. Lütken, 21. Bat. 3 328 E. Wedel-Heinen, 26. Bat.3 330 A. V. C. Klein, 26. Bat. 331 N. C. M. T. Palsdorff, 25. Bat.?..

26

2 25

3 9

5 8

6

6 28

7

[blocks in formation]
[blocks in formation]

31

5 25

6 23

8 30

8 16/

10 18/

11

1892.

30

8

8

6 18

[blocks in formation]

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

5 19

6

12!

1017

[blocks in formation]

Aldersorden.

%, 1887.

[blocks in formation]

334 V. C. A. O. G. A. Baron Blixen.

Finecke, Livg. .. 335 W. A. B. Pasbjerg, 30. Bat.” 337 H. A. Martens, 15. Bat.". 338 H. T. C. Friis, 27. Bat. 342 J. V. Hammerich, 18. Bat.s. 344 C. T. Wegener, 20. Bat.3 345 A. de Neergaard, 19. Bat.S 346 L. Gandil, 16. Bat.. 347 C. J. Engelbrecht, 19. Bat.3 348 H. H. Bondo, 23. Bat.. 349 N. Larsen, 7. Bat.: 350 C. T. Lind-Hansen, 15. Bat.s. 351 J. P. Petersen, 11. Bat.S. 352 J. P. V. F. Jacobi, 4. Bat.3. 354 C. J. Lagoni, 16. Bat.". 355 F. Frandsen, uden for Nr.. 357 G. E. F. Willerup, 27. Bat.. 358 F. C. E. Mørch, 8. Bat. 359 E. Holten-Nielsen, 21. Bat.S. 360 P. V. Hammershøy, 2. Bat.” 361 J. J. G. Olsen, 8. Bat.3

[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

Nr.

478 V. Krieger, Livg.'. 479 J. B. Federspiel, 13. Bat.' 480 C. G.Kirchheiner, 2. Jydske Brig.' 482 L. D. S. de M. Skeel, Livg.' 483 P. Klein, uden for Nr. 484 C. Brun, 17. Bat." 485 W. S. Seehusen, 29. Bat.' 486 E. E. Kjærulff, 8. Bat'.. 487 J. H. Olesen, 27. Bat.'. 488 C. F. W. Ernst. 13. Bat.'. 491 H. M. Hedemann, Generalst.' 492 C. C. F. Moltke, 15. Bat.'. 493 A. H. F. Paulsen, 22. Bat. 496 0. E. Allerup, 16. Bat.”. 499 C. G. B. Bülow, 1. Regt.' 500 M. Thalbitzer, Generalst. 501 P. Pagh-Hansen, Generalst.' 503 F. E. Bondo, 26. Bat." 504 A. Glahn, 4. Bat.. 505 V. H. E. Kjær, uden for Nr. 506 L. A. Jørgensen, 5. Bat. 507 H. H. A. D. Castonier, 3. Regt.' 508 A. Kragh, 1. Bat.'. 511 F. C. Gørtz, 18. Bat." 512 A. R. Holbøll, Generalst.' 514 C. C. Poulsen, 30. Bat' ... 51: C. A. F. Ravn, 1. Jydske Brig.'. 516 C. C. A. v. Irgens-Bergh, 8. Bat.' 517 A. I. C. A. Larsen, 29. Bat. 518 G. J. H. Brandt, 20. Bat. 519 F. J. H. S. Abrahams, 22. Bat.' 520C. A. A. Bosse, 26. Bat. 521 H. C. Hansen, 9. Regt.' 522 E. Paulli, Generalst.. 523 L. Biering, 27. Bat.'. 524 V. H. Bentzien, 21. Bat. 527 F. F. Andersen, Generalst.' 528 L. Nielsen, Gen. Inspekt. 529 E. Rønning, Generalst." 532 H. C. Sørensen, 11. Bat.' 533 T. M. Thornberg, 13. Bat. 534 P. C. Pedersen, 2. Sjæll. Brig.' 535 P. L. M. Birke, Generalst.' 537 C. S. N. Streibig, 1. Sjoll. Brig. 5:38 E. P. Würtz, 11. Bat.'. 539 H. L. C. Zeiler, 4. Regt.' 541 K. J. S. Ulrich, 23. Bat. 542 P. V. Brasch, 14. Bat." 543 J. Rohleder, 11. Bat. 544 V. Blichfeldt, 6. Bat. 545 J. N. Nyholm, 28. Bat.' 546 M. W. Koefoed, 2. Bat.' 547 A. Tychsen, 15. Bat." 551 T. Lillienskjold, 20. Bat.' 552 G. Worsaae, Livg." 553 E. V. Greve Knuth, Livg.' 554 A. Valentiner, 23. Bat.' 555 H. V. Arnesen-Kall, 29. Bat.'. 556 H. Johnsen, 16. Bat.' 557 0. Olufsen, uden for Nr. 558 E. C. Kirketerp, 1. Bat." 559 N. P. Johansen, Generalst.' 561 P. A. Heiberg-Jürgensen, Gene

ralst.?

Premierløjtnanter, 427 L. Gerlach, 15. Bat.' 428 J. P. Lomholt, 21. Bat." 429 V. C. Petersen, 23. Bat." 430 C. Hermansen, 23. Bat.” 431 J. Jørgensen, 20. Bat.'. 432 C. V. E. Nielsen, 8. Bat.'. 433 C. A. Vennervald, 22. Bat.' 434 C. Galster, 1. Bat.'. 435 J. M. Fogtmann, 12. Bat." 436 J. P. Jessen, 28. Bat. 437 L. Petersen, 10. Bat.'. 438 A. A. Timm, 21. Bat.'. 439 C. A. Helsing, 20. Bat.' 440 L. C. Danielsen, 6. Bat.'. 441 L. W. Otterstrøm, 14. Bat.1 442 T. V. Schwarz, 17. Bat.'. 443 H. A. B. Fogtmann, 11. Bat.'. 444 F. V. Verner-Lassen, 7. Bat.'. 445 E. O. N. Castonier, 4. Bat.' 449 C. E. F. Holm, 3. Bat.'. 450 L. B. Liisberg, 14. Bat." 451 E. V. V. Jørgensen, 16. Bat.'. 452 F. E. C. E. Lantow, 20. Bat.'. 453 H. E. Henriksen, 28. Bat.'. 454 H. C. G. G. Harboe, 24. Bat.'. 455 'J. V. V. Hermansen, 13. Bat.'. 457 A. A. L. Beck, 6. Bat.' 48 E. J. Lehmann, 23. Bat. 462 K. C. Rockstroh, 2. Bat. 465 J. C. J. Qvist, Generalst. 467 A. E. Duus, 24. Bat,'. 468 H. E. Wolf, 28. Bat.' 471 J. F. H. Langhorn, 4. Bat.'. 472 G. H. V. Holm, 2. Bat.'. 473 D. C. Schultz, 18. Bat. 474 A. F. W. P. Mahrt, 26. Bat.'. 475 S. Honnens de Lichtenberg, 8.

Regt.'. 477 i C. A. Klim, 26. Bat.'

1/10 1889.

%10 1886.

1/10 1887.

[blocks in formation]
[graphic]

Nr.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

564 0. Bølck, 1. Bat.” 565 J, O. Jensen, 15. Bat.2 566 T. N. E. E. Clausen, 23. Bat.? 567 L. Hansen, 18. Bat. 5680. Friis, 19. Bat.? 569 C. C. L. J. Clemmesen, 10. Regt. 571 J. P. Koch, 30. Bat.? 572 C. F. Fock, 14. Bat. 573 T. Lassen, 26. Bat. 574 W. C. Tobiesen, 24. Bat. 575 C. E. P. Nielsen, 10. Bat. 576 C. Voigt, 6. Bat.? 577 J. J. Petersen, 30. Bat. 578 K. Kampmann, 7. Regt. 579 C. C. L. Kohl, 15. Bat. 581 A. U. Ramsing, 17. Bat. 584 J. T. S. Schouboe, uden for Nr.. 585 C. M. Appeldorn, Livg. 586 C. M. V. Kamman, 22. Bat.” 588 C. G. Petersen, 9. Bat. 589 H. Hansen, 5. Bat.. 590 V. Rothe, uden for Nr. 592 N. C. Schou, 9. Bat... 594 0. S. Gad, 6. Bat. 595 M. Pedersen, 19. Bat.? 596 G. D. Helland, uden for Nr.. 597 E. With, 24. Bat.. 598 M. N. Rosenquist, 8. Bat.. 606 L. F. Rømer, 17. Bat. 607 J. C. Lund, 1. Bat.” 609 P. Bahnson, 5. Regt.2 610 F. L. C. Magius, 23. Bat. 613 R. V. Forman, 30. Bat... 614 N. Poulsen, 6. Regt.?. 615 I. Carstensen, Livg. 617 V. C. Snerding, 29. Bat.? 622 K. L. Lasson, 15. Bat.?. 623 B. J. F. Bagger, 4. Bat. 626 T. F. P. Smith, 17. Bat.? 628 V. P. H. I. Willemoes, 11. Bat.” 629 J. Johansen, 7. Bat.? 630 J. V. L. Christensen, 20. Bat... 632 C. Nielsen, 14. Bat. 633 i C. J. V. Vilhelmi, 24. Bat 634 C. M. D. Schiær, 30. Bat.. 635 T. E. Falgren-Schäfer, 5. Bat.? 636 T. J. Wørishøffer, 7. Bat." 637 F. Cramer, 15. Bat.? 638 A. A. J. Larsen, 12. Bat.? 639 H. V. Schjørring, 16. Bat.”

640 A. E. Kirchhoff, 17. Bat.. | 641 N. M. Andersen, Fyenske Brig.

643 A. C. Barnekow, uden for Nr... | 644 E. J. Madsen, 2. Bat.

645 J. J. Baagøe, 19. Bat.? 649 F. A. Buchwaldt, 13. Bat.? 650 E. G. A. N. Brix, uden for Nr.. 651 V. Baron Wedell-Wedellsborg,

Livg. 652 A. A. Tuxen, 18 Bat.

653 A. P. C. Stürup, 5. Bat." 1656 K. C. C. Schøller, 16. Bat.?.

657 J. W. Jantzen, 2. Regt.. 658 ' P. F. Jensen, 9. Bat.?

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
« ForrigeFortsæt »