Billeder på siden
PDF
[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][subsumed][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Premierløjtnanter. 446 H. F. Castenschiold, 2. Dr.-Regt." 448 H. K. K. K. H. Nyholm, G.-H.

Regt'........................ 456 W. J. W. Limkilde, Ride- og Be.

I slagsk.'...................... 459 L.G. F. K. Jahnsen, 5. Dr.-Regt.' 460 H.M.C.E. Freiesleben, 5. Dr.-Regt. 476 V. 0, H. G. Hoff, 4. Dr.-Regt. . 481 C. G. Schøller, 5. Dr.-Regt.'.... 509 V. E. A. M. Johansen, 3. Dr.

Regt.?................. 510 C. G. Garde-Jørgensen, G..H..

Regt.' ......... 18. 1816 1892. 513 J. B. Grønbech, Gen.-Inspekt..!

536 0. A. H. Moltke, Generalstaben' 540 J. Berg, Gen.-Inspekt.'........ 548 U. N. Moe, 3. Dr.-Regt.?........ 549 S. A. Grut, G.-H.-Regt.'........

l 570 J. H. Neergaard-Dibbern, 4. Dr.

Regt.? ......... 1876 1892. | 591 | A. Willemoës, G.-H.-Regt......

18 161

112

17 1898.

[blocks in formation]

Nr.

Aldersorden.

Nr.

Aldersorden.

[ocr errors]

Oberstløjtnanter.
46 | P. W. Hammer, til Raadighed for
1 1. Generalkomd.? ...

15, 1891. 48 T. A. J. Wedseltoft, 28. Bat.' .. ! 1871892. 50' (H. W. T. Gerstenberg, Gene

ralst.)
51 H. G. Carstens, 10. Bat.'.......
53 E. Prytz, 10. Regt.............
54 P. F. Rist, 15. Bat.? ............
55 0. H. G. Petersen-Plaun, 13. Bat.?
56 A. C. P. Jessen, 12. Bat.? ...
59 H. E. T. Toussieng, 11. Bat."...
62 W. F. Laub, 30. Bat.” ....
63 J. A. L. Lesser, 18. Bat........
64 B. Boeck, 1. Bat..............
65 E. N. Barfoed, uden for Nr..
66 | L. J. T. S. Mehrn, 6. Bat.” .....
67 | A. T. Larsen, 4. Bat.?......
68. M. G. Schack, 7. Bat...........
| A. J. E. Haxthausen, 29. Bat.' .

(A. A. B. Kühnel, Generalst.)
71 N. C. A. Sønderøxe, 8. Bat.” ...
73 H. R. Fjeldgaard, 20. Bat.? .....
770. Faurschou, 9. Bat.? ..

J. V. C. Gørtz, uden for Nr. ...
81 P. M. Herbst, Livg. Forst. Bat.3
82 E. C. Rasmussen, 21. Bat. .....
83 A. Langhoff, 22, Bat.........
84 V. T. Meier, 23. Bat.........
85 N. M. Ekdal, 5. Bat........
86 H. Jenssen-Tusch, 14. Bat.: ..
87 E. Brendstrup, 3. Bat.'.

T. V. Hemmingsen, 27. Bat...
H. D. Petersen, 16. Bat.......
C. E. Momberg, 24. Bat........

F. H. W. Harbou, 17. Bat......
94 A. P. Tuxen, 2. Bat.........

L. L. Tretow-Loof, 26. Bat..... 11 98 A. T. Seedorff, Krigsministeriet.

2516

Kaptajner.
Fodfolket.

118 J. 0. C. Hansen, 1. Bat.".......
119 F. C. C. Jensen, 6. Regt.' ....

120 J. C. Madsen, 5. Bat.......
Oberster.

121 A. C. E. Borgersen, Militær.

arbejderdep.'....... 22 H. Holbøll, 5. Regt.' .....

122 C. C. G. Brusendorf, 28. Bat... 23 C. Søltoft, 3. Regt.' .......

G. C. Wassmann, til Raadighed 24 | H. G. Grüner, 9. Regt.' ........

for Generalstaben.' .......
F. C. 0. R. Kragh, 10. Regt.' ...

J. P. Nyborg, 9. Bat.' ..........
C.Lütken, Kommandant i Kbhyn'

F. S. Dodt, 4. Regt............ 31 C. W. Christensen, 2. Regt.'....

J. C. Lund, 12. Bat.' ....... 32 J. K. P. L. Pontoppidan, til Raa.

J. C. Johansen, til Tjeneste hos dighed for 2. Generalkomd.'..

129 Komd. i Kbhvn.' .... 33 M. Leschly, 4. Regt.'...........

P. M. Madsen, 1. Regt. ........ 34 L. Severin, 1. Regt.'.....

130 A. F. 0. H. Olufsen, 2. Bat.' 35C, H. C. Baggesen, 7. Regt.'...

132 P. Nielsen, 12. Bat.' ....... 36 W. E. Lemvigh, Livg.'...

134 H. B. J. Reinwald, 18. Bat.'... 41 (C. A. Schroll, Generalst. og Sek

135 F. W. Madsen, 10. Bat.'........ retær i Generalkom.)........

136 A. F. S. Jørgensen, 8. Regt.'.. 42 H. F. W. Thomsen, 6. Regt.'...251900. 1. 137 | J. D. E. Schierning, 2. Regt.'....

Nr.

Aldersorden.

Aldersorden.

[ocr errors][merged small]

::

252

[ocr errors]

201

140 C. J. Bloch, 26. Bat.'........... 141 H. C. P. Koch, 20. Bat. ....... 143 C. Jensen, 19. Bat.' ........ 144 P. J. Rasmussen, til Raadighed

' for Gen.-Inspekt.... 145 A. Arendrup, Livg.'..... 146 E. G. E. Bodenhoff, Livg.'..... 149 C. G. H. Kornbeck, 10. Regt.'. 150 0.Rantzau, 5. Regt.' .. 154 V. Holst, 14. Bat. .... 155 B. S. Schnell, 23. Bat... 157 ! G. Jørgensen, 18. Bat.'. |L. P. Larsen, 24. Bat.' .......

(M. E. Winge, Generalst.) 162 H. A. Hilarius-Kalkau, Gymna

1 stiksk.' ....................... 164 C. J. Jørgensen, 3. Regt.' ...... 165 E. G. C. Wenck, 21. Bat.' ..... 167 (A. L. Hansen, Generalst.) 168 (B. P. Berthelsen, Generalst.) 170 0. N. Grønning, 1. Regt.'...... 171 | J. Overgaard, 30. Bat..... 172 A. A. Larsen, 9. Bat....... 174 P. J. Dorph, 23. Bat. ....... 175 F. A. R. Howitz, 25. Bat.'..... 176 I. Lembcke, Adj. hos Kongen'.

J. P. Vollquartz, uden for Nr...
F. G. R. Steenstrup, 25. Bat....

C. H. G. Waagepetersen, Livg.' 181 M. T. J. Søegaard, 29. Bat.'..... 182 N. W. Dederding, 6. Bat.' ...... 183 S. T. Sørensen, 2. Sjæll. Brig.' . 184 F. C. Krebs, 1. Jydske Brig.'... 187 H. F. Bennike, 2. Bat.......... 189 (A. T. Hammelev, Generalst.) 190 P. F. Møllor. Gen.-Inspekt.' .... 191 (L. P. Lund-Larssen, Generalst.) 192 C. V. Sørensen, 7. Regt.' ...... 195 C. R. Kofoed-Jensen, 23. Bat." 196 E. Nielsen, 24. Bat.'........ 197 A, J. C. Hoff, 28. Bat.?....... 200 | V. C. Rømer, 5. Bat.?... 201 | M. Christensen, 30. Bat.?...... 203 S. F. R. Foss, 24. Bat.? ....... 204 H. C. M. Hviding, Fyenske Brig.2 206 V. S. L. Rathsack, 4. Bat..? ... 207 C. C. Chabert, 17. Bat.” .......

C. F. de F. Skibsted, Livg.” ....

V. L. H. Lübbers, 3. Bat.... 212 H. J. V. Johannessen, 1. Sjæll.

| Brig......... 213 J. Jacobsen, 3. Bat.? ......... 214 F. L. V. Colding, 11. Bat...... 216 O. A. V. Kauffeldt, 28. Bat.? . . 221 N. M. Petersen, 15. Bat?........

J. F. Schultz, 18. Bat.? ...... 223 v. 0. C. T. Drackenberg, 26.

. Bat.?....... 224 E. P. G. Nielsen, 28. Bat.” .... 2:25 G. W. F. Fogh, 16. Bat.?..... 226 C. J. Schaltz, 7. Bat.? ....... 228 C. F. Krabbe, 7. Bat.?.... 229 M. J. Darre, 17. Bat."...... 231 J. Jensen, 1. Bat.”....

233 B. R. H. Fog, Sekondløjtnantsk. 236 A. E. Schrader, 22. Bat.?... 237 L. T. Kruse, 15. Bat.?..... 238 C. S. Theilgaard, 19. Bat.".. 239 L. H. Krebs, 11. Bat.?.......... 241 A. 0. T. N. B. Kauffmann, Adj.

| hos Kongen?................ 242 V. Dalhoff-Nielsen, 9. Bat.?..... 243 H. C. J. Erichson, 20. Bat..... 246 J. M. L. Lange, 24. Bat.? ....... 248 T. Freiesleben, Officersk.? ...

(E. Wolff, Generalst.) 253 J. C. Blangstrup, 13. Bat.... 260 J. W. B. Ďahlerup, Livg.?.. 261 S. V. J. R. Raedel, 13. Bat.' 262 K. A. E. Nielsen, 9. Regt.? 263 M. J. Sand, Officersk.” 265 J. F. Saabye, 29. Bat.?... 266 W. C. W. Rosen, 17. Bat... 267 T. F. Elster, 8. Bat............ 268 A. F.F. L. Baron Wedell-Wedells

borg, 13. Bat.? ............... 269 (C. A. Hedemann, Generalst.) 270 H. O. M. Hoff, 21. Bat.' ........ 271 L. F. V. Dahlerup, 16. Bat..... 272 P.C. Anning-Petersen, Skydesk.? 273 N. B. Ulrich, 2. Jydske Brig.? .. 274 C. H. A. Rohrdanz, 22. Bat." ... 275 A. A. Marcker, 10. Bat...... 276 V. Giersing, 1. Bat.?..... 277 P. W. Ibsen, 19. Bat.? 285 G. V. Blom, 12. Bat.? ...... 287 F. C. L. Krieger, 22. Bat...

M, B. H. Nehm, 4. Bat....
L. A. C. Raabye, 3. Bat...
H. V. Kramp, 11. Bat.....

B. L. C. Haase, 5. Bat.: .. 298C. F. Lassen, 7. Bat.. 299 P. H. W. Koch, 5. Bat.: . 300 L. J. M. Odder, 10. Bat.' . 301 P. J. Høyrup, 3. Bat... 302 A. T. L. Lobedanz, 2. Bat.”. 303 F. C. Jensen, 17. Bat....... 305 E. F. A. Jacobsen, 30. Bat. .... 306 G. A. Ulrich, 14. Bat.: .. 308 N. P. Madsen, 13. Bat........ 309 J. A.L. Christensen, 14. Bat..... 310 | R. L. Borch, 27. Bat.: ......... 311 V. C. E. C. J. Bruhn, 6. Bat.... 312 Hs. kgl. Højhed Prins Christian

til Danmark, Livg...... 313 V. G. J. Lewald, 4. Bat.%....... 315 | A. Ørum, 9. Bat.... 316 A. F. Hansen, 25. Bat.' . 320 K. O. Hansen, 27. Bat. 321 C. R. Larsen, 10. Bat.. 324 J. V. Teisen, 22. Bat.?.... 325 J. L. Reck, 1. Bat... 326 G. Hansen, 29. Bat.? ...... 327 L. C. F. Lütken, 21. Bat.3.. 328 E. Wedel-Heinen, 26. Bat.: ..... 330 A. V. C. Klein, 26. Bat.: ....... 331 | N. C. M. T. Palsdorff, 25. Bat... i

295

15

Nr.

Aldersorden.

Aldersorden.

[blocks in formation]

334 V. C. A. O. G. A. Baron Blixen.

Finecke, Livg.?...... 335 W. A. B. Pasbjerg, 30. Bat. 337 H. A. Martens, 15. Bat.?.... 338 H. T. C. Friis, 27. Bat. .... 342 J. V. Hammerich, 18. Bat.s. 344 C. T. Wegener, 20. Bat.: .. 345 A, de Neergaard, 19. Bat.: . 346 L. Gandil, 16. Bat...... 347 C. J. Engelbrecht, 19. Bat. .. 348 H. H. Bondo, 23. Bat........ 349 N. Larsen, 7. Bat.: ....... 350 C. T. Lind-Hansen, 15. Bat.S 351 J. P. Petersen, 11. Bat..... 352 J. P. V. F. Jacobi, 4. Bat.".. 354 C. J. Lagoni, 16. Bat.?...... 355 F. Frandsen, uden for Nr.... 357 G. E. F. Willerup, 27. Bat... 358 F. C. E. Mørch, 8. Bat....... 359 E. Holten-Nielsen, 21. Bat.3. 360 P. V. Hammershøy, 2. Bat.' . 361 J. J. G. Olsen, 8. Bat.: ........

[subsumed][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]

i ralst.? .......

Premierløjtnanter, 427 L. Gerlach, 15. Bat.' ....... 428 J. P. Lomholt, 21. Bat.' .. 429 V. C. Petersen, 23. Bat. 430 C. Hermansen, 23. Bat.'.. 431 J. Jørgensen, 20. Bat.'.. 432 C. V. E. Nielsen, 8. Bat.'... 133 C. A. Vennervald, 22. Bat.'. 434 C. Galster, 1. Bat.'... 435 J. M. Fogtmann, 12. Bat.' . 436 J. P. Jessen, 28. Bat... 437 L. Petersen, 10. Bat.”. 438 A. A. Timm, 21. Bat.'.. 439 C. A. Helsing, 20. Bat.' 440 L. C. Danielsen, 6. Bat.'....

| L. W. Otterstrøm, 14. Bat.'. 442 T. V. Schwarz, 17. Bat.'.... 443 H. A. B. Fogtmann, 11. Bat.'... 444 F. V. Verner-Lassen, 7. Bat.'... 445 E. O. N. Castonier, 4. Bat.'.....

449 C. E. F. Holm, 3. Bat.'......... || 450 L. B. Liisberg, 14. Bat.' ..

451 E. V. V. Jørgensen, 16. Bat.' 452 F. E. C. E. Lantow, 20. Bat.?. 453 H. E. Henriksen, 28. Bat.'...... 454 H. C. G. G. Harboe, 24. Bat.'... 455 J. V. V. Hermansen, 13. Bat.'... 457 A. A. L. Beck, 6. Bat.'...... 438 E. J. Lehmann, 23. Bat..... 462 K. C. Rockstroh, 2. Bat.'... 465 J. C. J. Qvist, Generalst. .. 467 A. E. Duus, 24. Bat.'....... 468 H. E. Wolf, 28. Bat.' .. 471 J. F. H. Langhorn, 4. Bat.'. 472 G. H. V. Holm, 2. Bat.'......... 473 D. C. Schultz, 18. Bat.......... 474 A. F. W. P. Mahrt, 26. Bat.'... 475 S. Honnens de Lichtenberg, 8.

Regt.'.... 477 i C. A. Klim, 26. Bat.' .......

[ocr errors]

1/10 1886.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]

Nr.

5640. Bølck, 1. Bat. ......... 565 J, O. Jensen, 15. Bat.? .. 566 T. N. E. E. Clausen, 23. Bat.. 567 L. Hansen, 18. Bat............ 568 0. Friis, 19. Bat.? ...... 569 C. C. L. J. Clemmesen, 10. Regt. 571 J. P. Koch, 30. Bat..... 572 C. F. Fock, 14. Bat.... 573 T. Lassen, 26. Bat...... 574 W. C. Tobiesen, 24. Bat.. 575 C. E. P. Nielsen, 10. Bat.. 576 C. Voigt, 6. Bat.? ....... 577 J. J. Petersen, 30. Bat? ... 578 K. Kampmann, 7. Regt..... 579 C. C. L. Kohl, 15. Bat. 581 A. U. Ramsing, 17. Bat.... 584 J. T. S. Schouboe, uden for Nr. 585 C. M. Appeldorn, Livg.? ...... 586 C. M. V. Kamman, 22. Bat... 588 C. G. Petersen, 9. Bat... 589 H. Hansen, 5. Bat.?.... 590 V. Rothe, uden for Nr. . 592 N. C. Schou, 9. Bat..... 594 0. S. Gad, 6. Bat.... 595 M. Pedersen, 19. Bat.? 596 G. D. Helland, uden for Nr.. 597 E. With, 24. Bat........ 598 M. N. Rosenquist, 8. Bat.. 606 L. F. Rømer, 17. Bat. 607 J. C. Lund, 1. Bat......... 609 P. Bahnson, 5. Regt.? ...... 610 F. L. C. Magius, 23. Bat. 613 R. V. Forman, 30. Bat.. 614 N. Poulsen, 6. Regt.?.... 615 I. Carstensen, Livg.? ..... 617 V. C. Snerding, 29. Bat.. 622 K. L. Lasson, 15. Bat.?. 623 B. J. F. Bagger, 4. Bat.... 626 T. F. P. Smith, 17. Bat.?...... 628 V. P. H. I. Willemoes, 11. Bat.? 629 J. Johansen, 7. Bat..... 630 J. V. L. Christensen, 20. Bat... 632 C. Nielsen, 14. Bat.. ....... 633 | C. J. V. Vilhelmi, 24. Bat 634 C. M. D. Schiær, 30. Bat...... 635 T. E. Falgren-Schäfer, 5. Bat.? 636 T. J. Wørishøffer, 7. Bat.. 637 F. Cramer, 15. Bat. ......... 638 A. A. J. Larsen, 12. Bat.?..... 639 H. V. Schjørring, 16. Bat..... 640 A. E. Kirchhoff, 17. Bat....... 641 N. M. Andersen, Fyenske Brig. 643 A. C. Barnekow, uden for Nr. 644 E. J. Madsen, 2. Bat. ......... 645 J. J. Baagøe, 19. Bat.? ......... 649 F. A. Buchwaldt, 13. Bat.? .... 650 E. G. A. N. Brix, uden for Nr.. 651 V. Baron Wedell-Wedellsborg,

Livg.? ........ 652 A. A. Tuxen, 18 Bat..... 653 A. P. C. Stürup, 5. Bat...... 656 K. C. C. Schøller, 16. Bat.... 657 J. W. Jantzen, 2. Regt....... 658 ' P. F. Jensen, 9. Bat........

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
« ForrigeFortsæt »