Billeder på siden
PDF
[blocks in formation]

Reservelæger. " V. Worsaa e, ved 2. Regt., Sekondløjtnantskolen for Fodfolket i og Garnisonssygehuset i Helsingør ............

4/1 1870. 1 Aug. 1897. H. V. Holme, ved Forplejningskorpsets Stab og Skole, Hærens

Militærarbejderdepot og Sundhedstroppernes Depot ........ 57, 1868. 1 Maj 1898. | E. Fabricius-Bjerre, ved Artillerigeneralens Stab, 2. Ari tilleriregiment, Fæstningsartilleriregimentet og Tøjhusafdelingen.....................

14/6 1869. 1 Maj 1899. E. J. Salomonsen, ved 1. Art.-Regt., Trainafd., Direktøren for

Artilleriets tekn. Tj., Laboratorieafdelingen, Skydeskolen og
Hærens Militærarbejderdepot ............

16, 1871. 1 Aug. - .
T. Jantzen, ved 6. Regt. og Garnisonssygehuset i Odense .. 28), 1863. -
N. R. Muus. ved 3. Regt. og Gymnastikskolen......... 23, 1866. 1 Jan. 1900.
C. H. J. A. Würtzen, ved Livgarden og Generalstaben ... 2/ 1869.
K. B. Nielsen, ved Garnisonssygehuset i Kjøbenhavn ...... 25/u 1872. 1 Febr.
P. F. Koch, ved Garnisonssygehuset i Kjøbenhavn ..... 17/ 1872. 1 April
N. Høeg, ved Garnisonssygehuset i Kjøbenhavn ....... 1972 1876.
F. A. C. Tobiesen, ved 1. Regt.............

24/4 1866. 1 Juni C. J. Vestergaard, ved Garnisonssygehuset i Kjøbenhavn.. % 1872. J. W. S. Johnsson, ved 4. Regt. .........

22/1868. 2 Juni T. C. Schultz, ved 2. Art.-Reg., Fæstningsartilleriregimentet,

Tøjhusafdelingen og Kjøbenhavns Væbnings Artillerikom-
pagnier
........................

14), 1868. 1 Aug. : V. Westergaard, ved 8. Regt. og Garnisonssygehuset i Aarhus 17/1 1871.| 1 Nov.

I II

[ocr errors]
[blocks in formation]

Hærens Dyrlægekorps.

Stabsdyrlæge.
H. F. S. Biilmann, (R.*D.M.). (E.M.2.), Chef for
Korpset ............

........ 12, 1835. (Korpsdyrlæge 21 Sept. 1867, Overdyrlæge 11 April 1888.)

23 Okt. 1895.

Udnævnt til:

Korpsdyrlæge.

Overdyrlæge. Overdyrlæger. J. C. Saxkjær, (R.*), (E.M.2.), ved 4. Drag.-Regt.1 713 1836. 21, 1867. 15 Nov. 1886. G. F. Westring, (R.*), ved Ride- og Beslagskolen1 % 1834. 27/, 1874. 23 Okt. 1895. W. L. D. Blædel, ved 2. Art.-Regt.? ........... | 12/1856. 30% 1886. 1 Jan. 1898. C. C. Roed-Müller, ved 5. Drag.-Regt.? ....... 18/10 1855. 28/4 1888. 1 Juni 1899. S. C. J. L. Friis, ved 1. Art.-Regt.?............! 19/10 1861. 1894. 1 Jan. 1900.

[blocks in formation]

Fødselsdag

og Fødselsaar.

Udnævnelsens

Datum.

Hærens Officianter.

.........................

J. A. N. Rasmussen, (R.*), Rustmester ved Artilleriet ..... % 1838. 27 Febr. 1883. 0. Nordentoft, Probermester ved Artilleriet .............. 22/6 1867. 1 Maj 1899. P. N. Larsen, (R.*), (E.M.2.), Tegner ved Ing.-Korpset?..... 25/10 1842. | 30 Jan. 1872. J. Philipsen, (R.*), Værkmester ved Artilleriet? ........... 25/10 1842. 9 Juni 1875.

H. F. V. Selsted, (R.*), Depotforvalter ved Generalstaben? . 26/5 1839. 28 Aug. 1878." | C. F. B. Petersen, (D.M.R.*), (E.M.1.2.), Bygningsskriver | ved Ing.-Korpset1 ...........

27/2 1830. 29 Dec. 1882. J. Scheller, Tegner ved Artilleriet? .......

26/s 1858. 25 April 1883. L. W. L. Schackinger, (E.M.2.), Materialforvalter ved Artilleriet? ..................

31/3 1837. 30 Aug. 1886. | V. R. Bülow, (D.M.), Materialforvalter ved Ing.-Korpset? ... 15/4 1833. 24 Sept. 1888.

P. V. Schulian, (D.M.), (E.M.2.), Bogholder ved Artilleriet 27/,, 1843. 30 April 1889. I
A. F. T. Fischer, (D.M.), (E.M.2.), Bogholder ved Artilleriets 28), 1839. 28 Okt. -
C. L. L. Ulrich, (D.M.), (E.M.2.), Materialforvalter ved Ing.-
Korpsets .............

1/4 1842. | 29 Sept. 1890. 0. A. Wassmann, Materialforvalter ved Artilleriets .... 29/6 1851. 1 Sept. 1893. P. S. Petersen, Bogholder ved Artilleriet .....

27/1, 1859.26 April 1894. H. V. G. Skov, Maskinmester ved Artilleriet+ .......... 27/, 1867. 1 April 1895. C. J. Knudsen, Arkivar ved Artilleriet4

26/6 1853. 28 Okt. H. C. Andersen, (D.M.), Materialforvalter ved Artilleriet4 .. 31/1 1852. 14 Sept. 1898.

C. G. J. Gottorp, (D.M.), Undermester ved Artilleriet?.... 8/7 1827. 1 Juli 1882. G. V. J. Rasmussen, Undermester ved Artilleriet? ..... 14), 1866. 11 Marts 1891. J. P. T. Thuesen, Undermester ved Artilleriet 1 ..

3/1861. 28 Febr. 1894. / F. F. Frederiksen, Undermester ved Artilleriet 1...

18, 1850. 25 April C. J. Halkjær, Undermester ved Artilleriet? .......

79 1862. 1 Dec. 1895., C. F. P. Lange, Undermester ved Artilleriet? ...... 12/5 1846. 1 Nov. 1896. H. V. T. Rostgaard, (D.M.), Undermester ved Artilleriet?. . 22/5 1853. | 1 April 1897. C. A. Doberck, Undermester ved Artilleriet? ............. | 4/2 1855.

[blocks in formation]

110 1886.

1. 1890.

Direkt.? .....

Direkt2

1894.

Ingeniørkorpset

318 L. A. Madsen, 2. Ing.-Direkt.... 11/ 1898.

323 T. Grut, 2. Ing.-Direkt.' ........ il Oberster.

| 356 L. U. la Cour, 2. Ing.-Direkt...' 17 E. J. Sommerfeldt, 1. Ing.-Direkt. 28/7 1890.

Premierløjtnanter. 44 T. S. Grüner, Ing.-Regt.'..... .. 6% 1900.

447 C. S. Billenstein, uden for Nr.....

490 H. U. Ramsing, Ing.-Regt...... 4/10 1888. Oberstløjtnanter.

560 N. F. Møhl, Ing. Regt.'......

580 45 C. D. N. Nøkkentved, 3. Ing.

A. P. T. Poulsen, 3. Ing.-Direkt.? ||| 110 1891. | 28, 1890.

600 A. J. T. Carlsen, 2. Ing.-Direkt.| /10 1892. | 57 V. E. Tychsen, 2. Ing.-Direkt... | 71

601 R. N. A. Faber, Staben?........

618 C. F. S. Schouboe, uden for Nr. o 1893. || 100

1900. A. Thortsen, Ing.-Regt.? .....

646 H. Rothe, uden for Nr. ........ 10 1894. 673 J. J. Bahnson, uden for Nr.

...... 111895. Kaptajner.

675 (J. E. Tuxen, Staben? .......... 117 C. A. J. Juul, 3. Ing.-Direkt. og

700 E. Dalberg, Ing.-Regt.? ....... ., 141, 1896. Ing.-Regt.? .......

254 1883.

702 H. G. Wagner, Ing..Regt.'...

705 131 C. E. Hedemann, uden for Nr..

1885.

J. B. M. Poulsen, Ing.-Regt.? , 148

11. 1897. N. C. Hansen, 3. Ing.-Direkt.' .

730 | A. C. Hoff, Ing.-Regt.: ......... 185 E. Falkenberg, Staben'........

731 K. S. Petersen, Ing.-Regt....., 1890

756 M. N. Kildemoes, Ing.-Regt. ..., 1898. 186 T.E. Hemmingsen, 1. Ing.-Direkt. 194 L. J. Gottschalk, 1. Ing.-Direkt.1

N. B. Sommerfeldt, Ing.-Regt... 202 G. L. Bjerring, Ing.-Regt.?......

787 P. Westergaard, Ing.-Regt.' .....!

1899.

790 235

J. M. Jensen, Ing.-Regt.S ......."
H. Ulrich, 2. Ing.-Direkt. og Ing.

811 H. P. E. Jensen, Ing.-Regt.? ....!! 1900. Regt.? ............

1893.

812 245

1894.

T. J. Helsted, Ing. Regt. ......il A. Levinsen, uden for Nr...... 249 A. P. Jørgensen, Ing.-Regt.?...

1895. J. H. C. Bast, Ing.-Regt.?......

Artilleriet. 291 A. G. Nyholm, Ing.-Regt." .... 1897. 292 H. C. Faber, Ing.-Regt.?...... 296 J.P.M. M. Christensen, Ing.-Regt.3

Oberster. 307 | A. G. V. Petersen, 2. Ing.-Direkt.

16 (A. L. le Maire, Generalst.) og Ing.-Regt......... 18/11 20 P. N. Nieuwenhuis, 2. Art.-Regt.", u 1894. !

.

.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

u

25/10

[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

24/, 1885.

Kaptajner. 133 T. Petersen, til Raadighed ved

Fæstn.-Art.-Regt.'............ 142 H. C. Salto, til Raadighed for

Direktøren for Art. tekn. Tj.'. 147 N. V. S. Holbek, Elevsk.'...... 150 H. C. Hammer, Officersk.'. ..... 156 H. L. H. Tuxen, Tøjhusafd.' ... 160 A. V. Salto, til Raadighed for

Direktøren for Art. tekn. Tj." 161 H. G. K. Bruun, 3. Art.-Bat.... 166 V. Kofoed-Hansen, 2. Art.-Afd.'. 169 P. M. Knudsen, 2. Art.-Bat.'.... 173 J. V. Haase, til Raadighed ved

Fæstn.-Art.-Regt.'............ 193 H. E. Hansen, Tøjhusafd.'...... 198 P. S. H. Petersen, 3. Art.-Bat.'.

H. P. Petersen, til Raadighed for

Direktøren for Art. tekn Tj.' 215 C. H. J. Hansen, til Raadighed

for Direktøren for Art. tekn. Tj. 217 F. E. Hansen, 1. Art.-Afd.'..... 218 C. F. G. Jacobsen, Art.-Gen.”... 219 S. L. Hansen, til Raadighed for

í Direktøren for Art. tekn. Tj. 220 L. J. M. Ernst, 3. Art.-Bat.?..... 232 F. S. Farrer, 1. Art.-Bat....... 240 M. Nielsen, til Raadighed for

Direktøren for Art. tekn. Tj.? |

P. B. Weilbach, 1. Art.-Bat.? ... 247 C. R. M. Langhorn, Trainafd. og i

til Raadighed for Direktøren for į Art. tekn. Tj. ...............!

Premierløjtnanter. 463 Z. L. Hansen, 3. Art.-Bat...... 464 A. C. L. Brandt, 3. Art.-Afd.'...! 466 S. J. Federspiel, 2. Art.-Regt.'. . 469 | P. A. Germundsen, 3. Art.-Bat." | 470 J. Hvalsøe, Tøjhusafd.'... 489 R. Kall, 1. Art.-Afd.”........... 494 H. F. A. Andersen, uden for Nr. 495 A. H. Brun, 3. Art.-Bat.' ....... 497 L. R. E. Stub, Fæstn.-Art.-Regt. 498 I. Holten, 2. Art.-Afd.' ......... 502 T. V. Hegelund, 1. Art.-Bat.'... 525 | K. N. Frydenlund, Laboratorie

afd.?....... 526 E. Koefoed, 1. Art.-Afd......... 530 L. Wolff, 1. Art.-Regt." .... 531 / A. P. V. Andersen, uden for Nr. 550 J. F. Nielsen, Tøjhusafd.' ...... 562 J. T. Goldberg, Tøjhusafd...... 563 E. J. A. Klein, til Raadighed for

Art.-Generalen? .............. 582 S. J. Bang, 1. Art.-Bat.? ........ 583C. J. N. Nieuwenhuis, til Raadig.

hed for Direktøren for Art.

tekn. Tj.?........ E. Christmas - Dirckinck · Holm

feld, 1. Art.-Afd.”..........
G. O.' A. von Irgens-Bergh, 4.

Art.-Afd.? ........
V. A. Wilkenschildt, Laboratorie-

I afd.”........... 241, 1894. 603 E. H. Jørgensen, 2. Art.-Afd."..

Afd... 243 - 604 A. Ramm, 3. Art.-Afd.? ........

605 O. de F. Skibsted, uden for Nr.

608 C. V. Funch, 3. Art.-Afd.” ...... ali - || 61910. Dalberg, 4. Art.-Afd.?........1

17. 1893. |

« ForrigeFortsæt »