Billeder på siden
PDF
ePub
[blocks in formation]

2819

Reservelæger. V. Worsaa e, ved 2. Regt., Sekondløjtnantskolen for Fodfolket og Garnisonssygehuset i Helsingør.

u 1870. 1 Aug. 1897. H. V. Holme, ved Forplejningskorpsets Stab og Skole, Hærens Militærarbejderdepot og Sundhedstroppernes Depot.

5/7 1868. 1 Maj 1898. | E. Fabricius-Bjerre, įved Artillerigeneralens Stab, 2. Ar

tilleriregiment, Fæstningsartilleriregimentet og Tøjhusafdelingen....

14/6 1869. 1 Maj 1899. E. J. Salomonsen, ved 1, Art.-Regt., Trainafd., Direktøren for

Artilleriets tekn. Tj., Laboratorieafdelingen, Skydeskolen og
Hærens Militærarbejderdepot ...

16/u 1871. 1 Aug.
T. Jantzen, ved 6. Regt. og Garnisonssygehuset i Odense .. 1863.
N. R. Muus. ved 3. Regt. og Gymnastikskolen..

1866. 1 Jan. 1900. C. H. J. A. Würtzen, ved Livgarden og Generalstaben ?/z 1869. K. B. Nielsen, ved Garnisonssygehuset i Kjøbenhavn . 25/1 1872. 1 Febr. P. F. Koch, ved Garnisonssygehuset i Kjøbenhavn

17/1872. 1 April N. Høeg, ved Garnisonssygehuset i Kjøbenhavn .

1972 1876. F. A. C. Tobiesen, ved 1. Regt...

24/4 1866. 1 Juni C. J. Vestergaard, ved Garnisonssygehuset i Kjøbenhavn.. u 1872. J. W. S. Johnsson, ved 4. Regt...

22/8 1868. 2 Juni T. C. Schultz, ved 2. Art.-Reg., Fæstningsartilleriregimentet,

Tøjhusafdelingen og Kjøbenhavns Væbnings Artillerikompagnier

14), 1868. | 1 Aug. V. Westergaard, ved 8. Regt. og Garnisonssygehuset i Aarhus 17/ 1871. 1 Nov.

231

15

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[blocks in formation]

Korpsdyrlæge.

Overdyrlæge. Overdyrlæger. J. C. Saxkjær, (R.*), (E.M.2.), ved 4. Drag.-Regt. 73 1836. 21%, 1867. 15 Nov. 1886. G. F. Westring, (R.*), ved Ride- og Beslagskolen? % 1834. 27/2 1874. 23 Okt. 1895. W. L. D. Blædel, ved 2. Art.-Regt." ..

12/2 1856. 30%. 1886. 1 Jan. 1898. C. C. Roed-Müller, ved 5. Drag.-Regt.?

18/10 1855. 28/4 1888. 1 Juni 1899. S. C. J. L. Friis, ved 1. Art.-Regt.2

1861.
1/4 1894.

1 Jan. 1900.

19

[blocks in formation]

Fødsolsdag

og Fødselsaar.

Udnævnelsens

Datum.

Hærens Officianter.

[ocr errors]

2010

25

J. A. N. Rasmussen, (R.*), Rustmester ved Artilleriet ..... % 1838. 27 Febr. 1883. 0. Nordentoft, Probermester ved Artilleriet

22/6 1867. 1 Maj 1899. P. N. Larsen, (R.*), (E.M.2.), Tegner ved Ing. Korpset?..

1842. I 30 Jan. 1872. J. Philipsen, (R.*), Værkmester ved Artilleriet1

5/10 1842. 9 Juni 1875. H. F. V. Selsted, (R.*), Depotforvalter ved Generalstaben? . 267; 1839. 28 Aug. 1878. C. F. B. Petersen, (D.M.R.*), (E.M.1.2.), Bygningsskriver ved Ing.-Korpset

27, 1830. 29 Dec. 1882. J. Scheller, Tegner ved Artilleriet?

26/8 1858. 25 April 1883. L. W. L. Schackinger, (E.M.2.), Materialforvalter ved Artilleriet?

31; 1837. 30 Aug. 1886. V. R. Bülow, (D.M.), Materialforvalter ved Ing.-Korpset? 15. 1833. 24 Sept. 1888. P. V. Schulian, (D.M.), (E.M.2.), Bogholder ved Artilleriet? 27/1 1843. 30 April 1889. A. F. T. Fischer, (D.M.), (E.M.2.), Bogholder ved Artilleriets 28), 1839. 28 Okt. C. L. L. Ulrich, (D.M.), (E.M.2.), Materialforvalter ved Ing.Korpsets ....

1 1842. 29 Sept. 1890. 0. A. Wassmann, Materialforvalter ved Artilleriets

29/6 1851. 1 Sept. 1893. P. S. Petersen, Bogholder ved Artilleriets

27/10 1859. 26 April 1894. H. V. G. Skov, Maskinmester ved Artilleriet

27/ 1867. 1 April 1895. C. J. Knudsen, Arkivar ved Artilleriet4

26%. 1853. 28 Okt. H. C. Andersen, (D.M.), Materialforvalter ved Artilleriet 4 31/ 1852. 14 Sept. 1898.

[ocr errors]

C. G. J. Gottorp, (D.M.), Undermester ved Artilleriet? ..... 8/7 1827. 1 Juli 1882. G. V. J. Rasmussen, Undermester ved Artilleriet 1

147. 1866. 11 Marts 1891. J. P. T. Thuesen, Undermester ved Artilleriet 1

3/2 1861. 28 Febr. 1894. F. F. Frederiksen, Undermester ved Artilleriet 1.

18/2 1850. 25 April C. J. Halkjær, Undermester ved Artilleriet? .

%19 1862. 1 Dec. 1895. C. F. P. Lange, Undermester ved Artilleriet?

12/3 1846. 1 Nov. 1896. H. V. T. Rostgaard, (D.M.), Undermester ved Artilleriet?.. 22/5 1853. 1 April 1897. C. A. Doberck, Undermester ved Artilleriet?

4/ 1855.

[blocks in formation]

Ingeniørkorpset.

[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[blocks in formation]
[blocks in formation]

Oberstløjtnanter. 45 C. D. N. Nøkkentved, 3. Ing.

Direkt.? 57 V. E. Tychsen, 2. Ing.-Direkt.”. 100 A. Thortsen, Ing.-Regt.

110

281, 1890.
u 1894.

1900.

1

6

10

318 L. A. Madsen, 2. Ing.-Direkt.. 323 T. Grut, 2. Ing.-Direkt.” 356 L. U. la Cour, 2. Ing.-Direkt.% .

Premierløjtnanter. 447 C. S. Billenstein, uden for Nr.... 490 H. U. Ramsing, Ing.-Regt.. 560 N. F. Møhl, Ing.-Regt.'. 580 A. P. T. Poulsen, 3. Ing.-Direkt.? 600 A. J. T. Carlsen, 2. Ing.-Direkt. 601 R. N. A. Faber, Stabena. 618 C. F. S. Schouboe, uden for Nr. 646 H. Rothe, uden for Nr. 673 J. J. Bahnson, uden for Nr. 675 J. E. Tuxen, Staben? 700 E. Dalberg, Ing.-Regt.? 702 H. G. Wagner, Ing..Regt.'. 705 J. B. M. Poulsen, Ing.-Regt. 730 A. C. Hoff, Ing.-Regt. 731 K. S. Petersen, Ing.-Regt. 756 M. N. Kildemoes, Ing.-Regt. . 757 N. B. Sommerfeldt, Ing.-Regt.”. 787 P. Westergaard, Ing.-Regt. 790 J. M. Jensen, Ing.-Regt. 811 H. P. E. Jensen, Ing.-Regt. 812 T. J. Helsted, Ing. Regt.3

1893. 1/10 1894.

1895.

110

1/10 1896.

[blocks in formation]

'10 1897.

"/10 1898.

[blocks in formation]
[merged small][merged small][ocr errors]

Kaptajner. 117 C. A. J. Juul, 3. Ing.-Direkt. og

Ing.-Regt.' . 131 C. E. Hedemann, uden for Nr... 148 N. C. Hansen, 3. Ing.-Direkt.' . 185 E. Falkenberg, Staben'. . 186 T.E. Hemmingsen, 1. Ing.-Direkt. 194 L. J. Gottschalk, 1. Ing.-Direkt." 202 G. L. Bjerring, Ing.-Regt...... 235 H. Ulrich, 2. Ing.-Direkt. og Ing.

Regt.' 245 A. Levinsen, uden for Nr.. 249 A. P. Jørgensen, Ing.-Regt.. 250 J. H. C. Bast, Ing.-Regt.”. 291 A. G. Nyholm, Ing.-Regt.” 292 H. C. Faber, Ing.-Regt.?. 296 J.P.M. M. Christensen, Ing.-Regt.3 307 A. G. V. Petersen, 2. Ing.-Direkt.

og Ing.-Regt...

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

150

Nr.

Aldersorden.

Nr.

Aldersorden.

27/6 1895.

44 1895.

[blocks in formation]

21 W. H. O. Madsen, uden for Nr.. 25 N. A. Meyer, uden for Nr. 27 L. C. Lunn, 1. Art.-Bat. 28 J. F. M. Leisner, fung. Direktør

for Art. tekn. Tj.' 39 G. F. K. Harhoff, Art.-Generalen' 40 F. I. Suell, 1. Art.-Regt.'. 43 S. O. R. Meyer, Tøjhusafd.'

618 28). 1899.

27

[blocks in formation]

??/6

V 1896.

254 J. O. V. Schrøder, 1. Art.-Afd.? . 255 K. F. Kiær, Laboratorieafd.?.. 256 J. C. M. R. Skade, 2. Art.-Bat.. 257 C. E. Dahl, uden for Nr. 258 F.H.J.Rambusch, Laboratorieafd.2 259 N. W. Dorph, 4. Art.-Afd.? 264 C. F. Christensen, 3. Art.-Bat." . 279 A. L. Bardenfleth, 1. Art.-Afd.”. 280 C. J. A. Hansen, Trainafd.?. 281 W. T. Bohn, Tøjhusafd. 282 J. B. Helms, 3. Art.-Afd. 283 C.C. E. Flemmer, 2. Art.-Afd... 284 N. E. Lomholt, til Raadighed for

Art.-Generalen?. 256 M. G. Hoffmann, 2. Art.-Afd.S. 288 O. B. Schouboe, Fæstn.-Art.

Regt. 3 304 P. Jørgensen, 2 Art.-Bat.% . 322 S. C. Møller, 3. Art.-Afd. 339 F. V. Lehrmann, 1. Art.-Bat.3 341 H. C. Hertel, 2. Art.-Bat.*. 343 0. Jürs, 1. Art.-Afd. 3 353 P. Christiansen, 4. Art.-Afd.S.

362 C.C. V. Stiernholm, 4. Art.-Afd. 362a E. Lundsteen, 1. Art.-Bat..

[blocks in formation]
[blocks in formation]

27

6

[blocks in formation]

i12 1

[blocks in formation]

Oberstløjtnanter. 58 0. P. A. Hoff, Trainafd. 60 C. A. Wagner, Fæstn.-Art.-Regt." 61 V. S. J. Raabye, 1 Art.-Afd.? 72 C. S. F. Worm, 2. Art.-Bat.. 75 H. E. Flindt, Laboratorieafd.”. 76 A. F. V. Lund, 4. Art.-Afd.? . 78 C. F. Holm, til Raadighed for

Direktøren for Art. tekn. Tj.3 95 F. C. Rantzau, til Raadighed ved

1. Art.-Bat. 96 J. P. F. D. Dahl, 2. Art.-Afd.S

99 A. S. Busck, 3. Art.-Afd. 3 100 a F. Wolfhagen, 3. Art.-Bat.

1897. 1898. 1899.

7

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

28

8 22

11 30

5 SO

19 31

112

[ocr errors][merged small]
[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

Premierløjtnanter. 463 Z. L. Hansen, 3. Art.-Bat.”. 464 A. C. L. Brandt, 3. Art.-Afd.'. 466 S. J. Federspiel, 2. Art.-Regt.“. 469 P. A. Germundsen, 3. Art.-Bat." 470 J. Hvalsøe, Tøjhusafd.'. 489 R. Kall, 1. Art.-Afd. 494 H. F. A. Andersen, uden for Nr. 495 A. H. Brun, 3. Art.-Bat.'. 497 L. R. E. Stub, Fæstn.-Art.-Regt." 498 1. Holten, 2. Art.-Afd.' 502 T. V. Hegelund, 1. Art.-Bat.'. 525 K. N. Frydenlund, Laboratorie

afd.'. 526 E. Koefoed, 1. Art.-Afd.'. 530 L. Wolff, 1. Art.-Regt.' 531 A. P. V. Andersen, uden for Nr. 550 J. F. Nielsen, Tøjhusafd. 562 J. T. Goldberg, Tøjhusafd.o. 563 E. J. A. Klein, til Raadighed for

Art.-Generalen. 582 S. J. Bang, 1. Art.-Bat.2 583 C.J. N. Nieuwenhuis, til Raadig.

hed for Direktøren for Art.

tekn. Tj.?.. 587 E. Christmas · Dirckinck · Holm

feld, 1. Art.-Afd.”. 599 G. 0.' A. von Irgens-Bergh, 4.

Art.-Afd.”. 602 V. A. Wilkenschildt, Laboratorie

afd.. 603 E. H. Jørgensen, 2. Art.-Afd. . 604 A. Ramm, 3. Art.-Afd.? 605 O. de F. Skibsted, uden for Nr. 608 C. V. Funch, 3. Art.-Afd.” 61910. Dalberg, 4. Art.-Afd.o.

15

1891.

Kaptajner. 133 T. Petersen, til Raadighed ved

Fæstn.-Art.-Regt.'. 142 H. C. Salto, til Raadighed for

Direktøren for Art. tekn. Tj.'. 147 N. V. S. Holbek, Elevsk.' 150 H. C. Hammer, Officersk.'. 156 H. L. H. Tuxen, Tøjhusafd.' 160 A. V. Salto, til Raadighed for

Direktøren for Art. tekn. Tj." 161 H. G. K. Bruun, 3. Art.-Bat.'. . 166 V. Kofoed-Hansen, 2. Art.-Afd.'. 169 P. M. Knudsen, 2. Art.-Bat.'.... 173 J. V. Haase, til Raadighed ved

Fæstn.-Art.-Regt.' 193 H. E. Hansen, Tøjhusafd.". 198 P. S. H. Petersen, 3. Art.-Bat.'. 199 H. P. Petersen, til Raadighed for

Direktøren for Art. tekn Tj.' 215 C. H. J. Hansen, til Raadighed

for Direktøren for Art. tekn. Tj." 217 F. E. Hansen, 1. Art.-Afd.'. li 218 C. F. G. Jacobsen, Art.-Gen.”.. 219 S. L. Hansen, til Raadighed for

Direktøren for Art. tekn. Tj.” 1

220 L. J. M. Ernst, 3. Art.-Bat.?. 232 F. S. Farrer, 1. Art.-Bat. 240 M. Nielsen, til Raadighed for

Direktøren for Art. tekn. Tj.? 244 P. B. Weilbach, 1. Art.-Bat.? 247 C. R. M. Langhorn, Trainafd. og

1/10 1890.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

til Raadighed for Direktøren for Art. tekn. Tj. .

11. 1893. 1

« ForrigeFortsæt »