Billeder på siden
PDF
ePub
[blocks in formation]

30/12

A. J. Hasfeldt, ved 4. Regt.2

25/8 1845. 28/10 1869. 2/5 1877. | 1 Maj 1897. C. T. Jahnsen, (E.M.2.), ved Materiel. intendanturen?

% 1845.

1878. C. C. M. Kaufmann, ved 1. Generalkom.-Intendantur ?

12/2 1855.

31/7 1884. H. N. Jungjohann, ved 1. Regt.?... 5/10 1845. 28/10 1869. 31/12 1879. H. S. Jørgensen, ved 6. Regt.? 18/12 1845. 30% 1871. 31/7 1884. V.C.T. Olsen, fung. Kontorchef i Krigs

ministeriet, tillige ved Kbhvns. Væbn.3 144, 1850. 28/10 1872. 147, 1885. G. Linde, ved 1. Art.-Regt...

109/10 1850.1 % 1875. / 207, 1886. F. F. Tillisch, ved Officerskolen? .... 13/6 1850. 1 /10 1878. | 267, 1887. J. P. Mikkelsen, uden for Nummer . 15/4 1857. 16/1 1882. : 27/3 1889. 0. J. F. Lillie, ved 3. Regt.3.

2/7 1859. Plu 1881. / 28/1 1887. H. P. Jensen, ved 7. Regt. 3

27/8 1848.

29/8 1888. 19 Okt. 1898. C. Larsen, ved 10. Regt..

15 1850.

19 Dec. F. C. Frederiksen, ved 2. Generalkom.-Intendantur ..

4/4 1853.

| 23/4 1889. 23 Maj 1900.

23

[ocr errors]

29/10

Fødselsdag

og Fødselsaar.

Aldersorden som: Reserveintendant. (Intendant

Intendant. af Forstærk

ningen.)

Intendanter.

1

[ocr errors]

W. H. C. Jürgensen, ved det militære Klædeoplagt 1/3 1845.

16 April 1880. (Indtraadt i ældste Lønningsklasse for Intendanter

1 Nov. 1892.) H. P. Hansen, ved Materielintendanturen? ..... 203 1846.

21 Dec. 1885. (Indtraadt i ældste Lønningsklasse for Intendanter

1 Okt. 1896.) J. E. Nielsen, (D.M.), (E.M.2.), ved Garnisonssygehuset i Kjøbenhavn

u 1843.

11 Nov. 1889. (Indtraadt i ældste Lønningsklasse for Intendanter

1 Maj 1897.) P. E. F. Hansen, ved 1. Generalkom.-Intendanturi | 207, 1854. 16/1 1884. 20. Okt. 1890. (Indtraadt i ældste Lønningsklasse for Intendanter

1 Maj 1897.) C. 0. C. W. Nath, ved 1. Generalkom.-Intendantur 1/, 1863.

25 Febr. 1891. (Indtraadt i ældste Lønningsklasse for Intendanter

1 Maj 1897.)

11

[blocks in formation]

E. H. F. C. Larssen, ved 1. Generalkom.-Intendant.1 10%1857. 15, 1886. 15 April (Indtraadt i ældste Lønningsklasse for Intendanter

1 Nov. 1898.) J. I. Jørgensen, ved 2. Art.-Regt.",

2/10 1859.

1 Jan. 1892. (Indtraadt i ældste Lønningsklasse for Intendanter

1 Januar 1899.) H. C. Erichsen, ved 2. Regt.1

17/ 1858.

28 Nov. (Indtraadt i ældste Lønningsklasse for Intendanter

1 Januar 1900.) S. L. A. Colding, ved 8. Regt.'...

10/5 1857. 157, 1886. 19 Juni 1893. (Indtraadt i ældste Lønningsklasse for Intendanter

1 Juni 1900.) P. Pedersen, til Tjeneste i Krigsministeriet? ... 14/2 1862.

18 April 1894. F. J. G. Crone, ved 2. Drag.-Regt.2

23/5 1858. 29/1 1887. 29 Jan, 1895. F. F. G. Graessler, ved 2. Art.-Bat.2

21/7 1862.

1 April 0. C. L. H. Fog, ved Gardeh.-Regt.?..

20% 1864. 29, 1887. 22 April 1896. A. Hjorth-Hansen, ved 9. Regt.2

9% 1863.

6 Aug. S. F. Stein, ved Trainafd. og Laboratorieafd.2 10/2 1862. 15/7 1887. 1 Okt. F. C. Rosenørn, ved 1. Art.-Regt.?.

22/u 1867.

1 Maj 1897. C. E. Petersen, ved Korpsets Skole?

21/2 1863. 24/3 1888. W. S. Christensen, ved 5. Drag.-Regt.?

22/10 1865. A. H. V. Sabroe, ved 1. Art.- Bat...

30/4 1867. i 28/4 1888. G. A. Gradman, ved Kommandantskabet i Kjø. benhavn og Citadellet Frederikshavn

28/10 1861. H. V. Hvidberg, ved 3. Drag.-Regt. 3

22, 1860.

1/12 1888. E. Wibe, ved 5. Regt.3

1862. 0. M. M. Storm, ved 3. Art.-Afd..

1863. 1/4 1889. T. S. Olsen, ved Materielintendanturen

31/7 1863. A. Rasmussen, ved Generalstaben

1861. 1889. H. J. V. Allerup, ved 4. Drag.-Regt.3

23/4 1862. 22/4 1893. J. P. Sielle, ved 3. Art.-Bat..

24/. 1864. 27/5 G. A. V. 0. Jensen, ved Korpsets Skolet.

% 1866. 20% C. Dall, ved 10. Regt..

1865. 11. 1895. J. A. C. Rise, ved 5. Regt.4

3/2 1863. V. E. Holst, ved 1. Regt.4

14/10 1863. 23/4 1896. K. Frederiksen, uden for Nurmer.

1867.

14 Sept. 1898. A. I. Andersen, ved 2. Regt.4 .

23, 1867.1 1896. 19 Okt. T. Nielsen, ved Materielintendanturen

18/10 1870.

19 Dec. C. C. A. Thrue, ved Korpsets Stab4

24/4 1870. 1/5 1897. 20 Dec. 1899. C. F. C. H. Eggers, ved 3. Regt.4

29, 1867.

23 Maj 1900. C. H. Wildenradt, ved 4. Regt.4

18/12 1865.

1 Dec.

1618

27/

18 8

15

5110

13/4

29/12

V6 1897.

[blocks in formation]

Intendanter af Forstærkningen. T. V. Hove....

28/, 1864. 28/8 1891. 1 Jan, 1893. H. C. Børre, ved 8. Regt....

16/6 1865.

1 Maj 1897. G. C. Anthon, ved 2. Generalkom.-Intendantur.. | 30/11 1871. 1/6 1897. 1 Jan. 1899.

[blocks in formation]

Generallæge. J. C. Møller, (K.:D.M.), (E.M.2.), Chef for Korpset (Underlæge 8 Juli 1862, Overlæge 10 Maj 1878, Stabslæge og

Chef for Korpset 30 Marts 1885.)

[blocks in formation]
[blocks in formation]

Fødselsdag
og

Underlæge

eller
Fødselsaar.

Korpslæge.
Stabslæger.
J. P. Jørgensen, (K.-D.M.), (E.M.2.), ved

2. Regt. og til Raadighed for Lægekorpset 12/3 1833. 12/1 1858.
(Indtraadt i ældste Lønningsklasse for Over-

læger 1 Jan. 1884.) H. G. Byberg, (R.*D.M.), Generalkom

mandolæge i 2. Generalkommandodistrikt % 1844.3075 1873. (Indtraadt i ældste Lønningsklasse for Over

læger 1 April 1893.) H. Laub, (R.*D.M.), (E.M.2.), Generalkom

mandolæge i 1. Generalkommandodistrikt 4/3 1838. 24/4 1874, (Indtraadt i ældste Lønningsklasse for Over

læger 1 Aug. 1894.) F. F. Biering, (R.*), Chef for Garnisonssygehuset i Kjøbenhavn .

29/10 1849. Wu 1880.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

Overlæger.
J. F. Melskens, (R.*), ved 9. Regt.1

25. 1842. 31, 1871. 1 Nov.1880. (Indtraadt i ældste Lønningsklasse for Overlæger

1 April 1891.) M. A. V. Andersen, (R.*), (E.M.2.), ved 3. Drag.-Regt.2 128 1839. | 31/8 1873. 28 Marts1883. E. O. Krenchel, (R.*), ved 9. Regt., Chef for Garnisonssygehuset i Viborg?

5/12 1845. 1/5 1878. 30Marts1885. J. T. Møller, (R.*), ved 2. Regt. og Sekondløjtnant

skolen for Fodfolket, Chef for Garnisonssygehuset i Helsingør

12/11 1847.

1/8 20 April1887. L. Lorck, (R. *), (E.M.2.), ved 4. Drag.-Regt.2. 26/u 1840. 1/5 1879. 21Marts1891. J. F. Nielsen, (R.*). ved Officerskolen, Elevskolen og Ride- og Beslagskolen?

17/3 1846. 17/. 1880. 1 Okt. 1893. C. Friderichsen, (R.*), ved Livgarden og Generalstaben 3

18/5 1845.

1 April 1895. H. C. von Harten, (R.*), ved Lægekorpsets Stab 3 %6 1850.

1 Maj J. F. Hempel, (R.*), ved 1. Art.-Regt., Trainafd.,

Direktøren for Artilleriets tekn. Tj., Laboratorieafdelingen, Skydeskolen, Forplejningskorpsets Stab og Skole, Hærens Militærarbejderdepot og Sundhedstroppernes Depot 3

1848.

1 April 1896. C. E. Raaschou, ved 1. Regt. og Kjøbenhavns Væbnings Fodfolk 3

13. 1844.

1 Nov, 1899. A. B. J. Schæffer, ved 10. Regt.

3. 1851. 27/4 1883. 28 Sept.1900.

10/11

[ocr errors]
[blocks in formation]

Korpslæger. A. H. A. Mørch, ved 2. Drag.-Regt.1

(Indtraadt i ældste Lønningsklasse for Korpslæger 1 April 1883.) H. A. Hildebrandt, ved 7. Regt., Chef for Garnisonssyge

huset i Fredericia 1 (Indtraadt i ældste Lønningsklasse for Korpslæger 1 Aug. 1894.) S. J. C. Meyer, ved 4. Regt..

(Indtraadt i ældste Lønningsklasse for Korpslæger 1 April 1896.)

5/6 1848. 26 April 1881.

27), 1846. 23 Jan. 1884.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

N. Petersen, ved 6. Regt., Chef for Garnisonssygehuset i

Odensel .. (Indtraadt i ældste Lønningsklasse for Korpslæger 1 Maj 1897.) J. A. N. Kier, (R.*), ved Artillerigeneralens Stab, 2. Art..

Regt., Fæstningsartilleriregimentet, Tøjhusafdelingen og Kjø. benhavns Væbnings Artillerikompagnier1. (Indtraadt i ældste Lønningsklasse for Korpslæger 1 Jan. 1898.) J. C. E. Clémensen, (R.*), (E.M.2.), ved 5. Regt., Chef for

Garnisonssygehuset i Nyborg?. (Indtraadt i ældste Lønningsklasse for Korpslæger 1 November 1898.) L. S. Vogelius, ved 3. Art.-Afd.1

(Indtraadt i ældste Lønningsklasse for Korpslæger 1 November 1899.) C. Schoubye, ved 10. Regt., Chef for Garnisonssygehuset i

Aalborg
(Indtraadt i ældste Lønningsklasse for Korpslæger 1 Okt. 1900.)
P. J. Bondesen, (R.*), ved Ingeniørkorpset
G. Norrie, ved Garnisonssygehuset i Kjøbenhavn, Gymna-

stikskolen og 3. Regt. ?
G. H. Ba che, ved Gardeh.-Regt.?.
M. I. Grønlund, ved Garnisonssygehuset i Kjøbenhavn og

Lægekorpsets Stab?.
D. W. Lawatz, ved 5. Regt.?
J. S. Wandall, uden for Nummer
H. Arendrup, ved Garnisonssygehuset i Kjøbenhavn
F. J. H. Lütz høft, ved 1. Regt.? .
E. A. I. Ravn, ved 4. Regt.?
C. S. Ulrich, ved 3. Regt. og Materielintendanturen?
M. 0. Knudsen, ved Garnisonssygehuset i Kjøbenhavn
H. C. Harboe, ved 5. Drag.-Regt.3.
F. G. J. Svendsen, ved 6. Regt.
J. L. Ammentorp, ved Garnisonssygehuset i Kjøbenhavns
J. J. K. Løchte, ved 8. Regt., Chef for Garnisonssygehuset i

Aarhus
J. P. Hansen, ved 7. Regt.",
T. S. W. Mohr, ved 8. Regt..
M. J. Melchior, ved i. Art.-Bat.3

[blocks in formation]

3

3

[blocks in formation]
[ocr errors]
« ForrigeFortsæt »