Billeder på siden
PDF
[blocks in formation]

A. J. Hasfeldt, ved 4. Regt.2 ....... 25/5 1845. 28/1, 1869. 2; 1877. 1 Maj 1897. C. T. Jahnsen, (E.M.2.), ved Materiel. intendanturen? ........

2% 1845. ........ 30/,, 1878. C. C. M. Kaufmann, ved 1. Generalkom.-Intendantur? .....

12], 1855.

........ | 31/, 1884. | H. N. Jungjohann, ved 1. Regt.?.... 5%,. 1845. /28/10 1869. 31/1, 1879.

H. S. Jørgensen, ved 6. Regt.? ..... | 18/12 1845. 30/, 1871. 31/7 1884.
V. C. T. Olsen, fung. Kontorchef i Krigs-

ministeriet, tillige ved Kbhvns. Væbn.3 | 14 | 1850. 28/10 1872. . 187, 1885. G. Linde, ved 1. Art.-Regt.......... 10/10 1850. \ %, 1875. 1 207, 1886. F. F. Tillisch, ved Officerskolen? .... 13/6 1850. %10 1878. | 26/1887.

J. P. Mikkelsen, uden for Nummer . 15/. 1857. 16/1882. : 27/5 1889. | 0. J. F. Lillie, ved 3. Regt.?.... 27, 1859. 23/1, 1881. / 287, 1887. H. P. Jensen, ved 7. Regt. .

27/6 1848. .....! 29/9 1888. 19 Okt. 1898. C. Larsen, ved 10. Regt.?..... 45 1850. ........ | 29/10 - 19 Dec. – F. C. Frederiksen, ved 2. Generalkom.-Intendantur 3..

4/1, 1853. ......... 23/4 1889. 23 Maj 1900.

[ocr errors]

Fødselsdag

og Fødselsaar.

Aldersorden som: Reserveintendant.

Intendant. (Intendant af Forstærk

ningen.)

Intendanter.

W.A.C. Jürgensen, ved det militære Klædeoplag1 1/1845. ...... 16 April 1880. (Indtraadt i ældste Lønningsklasse for Intendanter

1 Nov. 1892.) H. P. Hansen, ved Materielintendanturen? ...... 20);

20/5 1846. ..... 21 Dec. 1885. (Indtraadt i ældste Lønningsklasse for Intendanter

1 Okt. 1896.) J. E. Nielsen, (D.M.), (E.M.2.), ved Garnisonssygehuset i Kjøbenhavn? ....

3/4 1843.

..... 11 Nov. 1889. (Indtraadt i ældste Lønningsklasse for Intendanter

1 Maj 1897.) P. E. F. Hansen, ved 1. Generalkom.-Intendanturi | 20/1854. 16, 1884. 20 Okt. 1890. (Indtraadt i ældste Lønningsklasse for Intendanter

1 Maj 1897.) C. 0. C. W. Nath, ved 1. Generalkom.-Intendantur1 12/, 1863. ........ 25 Febr. 1891. i (Indtraadt i ældste Lønningsklasse for Intendanter

1 Maj 1897.)

[ocr errors]

................. 10

[ocr errors]
[blocks in formation]

E. H. F. C. Larssen, ved 1. Generalkom.-Intendant.1 107, 1857. 15), 1886. 15 April (Indtraadt i ældste Lønningsklasse for Intendanter

1 Nov. 1898.) J. I. Jørgensen, ved 2. Art.-Regt., ...... 210 1859. ......... 1 Jan. 1892. (Indtraadt i ældste Lønningsklasse for Intendanter

1 Januar 1899.) H. C. Erichsen, ved 2. Regt.1 ............... 17/ 1858. ........ 28 Nov. – (Indtraadt i ældste Lønningsklasse for Intendanter

1 Januar 1900.) S. L. A. Colding, ved 8. Regt.'............... 10/5 1857.), 157, 1886. 19 Juni 1893. (Indtraadt i ældste Lønningsklasse for Intendanter

1 Juni 1900.) P. Pedersen, til Tjeneste i Krigsministeriet? ... 11, 1862.

18 April 1894. F. J. G. Crone, ved 2. Drag.-Regt.? ......... 23/5 1858. 29/ 1887. 29 Jan, 1895. F. F. G. Graessler, ved 2. Art.-Bat.2 .

21/, 1862. , ...........

1.1 April — 0. C. L. H. Fog, ved Gardeh.-Regt.2........ 20/6 1864.297, 1887. 22 April 1896. A. Hjorth-Hansen, ved 9. Regt.? ............ % 1863.

6 Aug. S. F. Stein, ved Trainafd. og Laboratorieafd.? .. 107, 1862. 15/7 1887. 1 Okt. F. C. Rosenørn, ved 1. Art.-Regt.?............ | 22/u 1867. ........ 1 Maj 1897. C. E. Petersen, ved Korpsets Skole? ....... 21/2 1863. 24/3 1888. W. S. Christensen, ved 5. Drag.-Regt.? ..... 27/10 1865. A. H. V. Sabroe, ved 1. Art.-Bat. ............. 30/4 1867. i 28/, 1888. G. A. Gradman, ved Kommandantskabet i Kjø.

benhavn og Citadellet Frederikshavn?... 28/10 1861. H. V. Hvidberg, ved 3. Drag.-Regt.3

22, 1860. 1/12 1888. E. Wibe, ved 5. Regt.? .........

16/8 1862. O. M. M. Storm, ved 3. Art.-Afd.?......

27/8 1863. | 114 1889. T. S. Olsen, ved Materielintendanturen. 31/1863. A. Rasmussen, ved Generalstabens.

8/8 1861. 15/10 1889. H. J. V. Allerup, ved 4. Drag.-Regt.3

23/4 1862. 22/4 1893.
J. P. Sielle, ved 3. Art.-Bat.? .......... 247; 1864. 27/ --
G. A. V. 0. Jensen, ved Korpsets Skole4 % 1866. 20% -
C. Dall, ved 10. Regt. 4..

13/1865. 11, 1895. J. A. C. Rise, ved 5. Regt.4 ....

3/1863. V. E. Holst, ved 1. Regt.4 ............

14/10 1863. 23/4 1896. K. Frederiksen, uden for Nummer...

29/12 1867. ........ 14 Sept. 1898. A. I. Andersen, ved 2. Regt.4 .......... 23/, 1867.1/10 1896. 19 Okt. T. Nielsen, ved Materielintendanturent.

18/10 1870. ......... 19 Dec. C. C. A. Thrue, ved Korpsets Stab4 ...

2474 1870. 11. 1897. 20 Dec. 1899. C. F. C. H. Eggers, ved 3. Regt.4 ...... 29/, 1867. ........ 23 Maj 1900. C. H. Wildenradt, ved 4. Regt.4 ............. | 18/12 1865. || 1/5 1897. | 1 Dec. –

IIIIIIIII

Til IIIIIIIIIII

[blocks in formation]

Intendanter af Forstærkningen.

287, 1864. | 28/g 1891. 1 Jan, 1893. T. V. Hove....................................!

16. 1865. H. C. Børre, ved 8. Regt..........

........

..... 1 Maj 1897. G. C. Anthon, ved 2. Generalkom. Intendantur.. | 30%, 1871. || 46 1897. 1 Jan. 1899.

Fødselsdag

og Fødselsaar.

Reserveintendant.

Reserveintendant.

C. J. Svane, ved 7. Regt. .............

Grüner, ved 9. Regt. ..
A. C. G. Hellenberg, ved 6. Rgt. ...............

25], 1872. 20 Okt. 1898. 14/1875.) 26 Maj 1900. 14/, 1877. 1 Dec.

Fødselsdag

- og

Udnævnelsens Datum.

Hærens Lægekorps.

Fødselsaar. ||
Generallæge.
J. C. Møller, (K.:D.M.), (E.M.2.), Chef for Korpset ... 13/6 1835.
(Underlæge 8 Juli 1862, Overlæge 10 Maj 1878, Stabslæge og

Chef for Korpset 30 Marts 1885.)

1 Maj 1895.

Underlæge

eller Korpslæge.

[ocr errors]

Udnævnt til:
Fødselsdag
og

Overlæge.

Fødselsaar.
Stabslæger.
J. P. Jørgensen, (K.-D.M.), (E.M.2.), ved

2. Regt. og til Raadighed for Lægekorpset 123 1833. 12/11 1858. 14, 1878. 1 Maj1895. (Indtraadt i ældste Lønningsklasse for Over

læger 1 Jan. 1884.) H. G. Byberg, (R.*D.M.), Generalkommandolæge i 2. Generalkommandodistrikt %4 1844. 307 1873. u 1880. (Indtraadt i ældste Lønningsklasse for Over

læger 1 April 1893.) H. Laub, (R.*D.M.), (E.M.2.), Generalkommandolæge. i 1. Generalkommandodistrikt 4/3 1838. 24/, 1874. - - (Indtraadt i ældste Lønningsklasse for Over

læger 1 Aug. 1894.) F. F. Biering, (R.*), Chef for Garnisonssygehuset i Kjøbenhavn ......

22/10 1849. u 1880. 247, 1894. 287, 1900.

[ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Overlæger. J. F. Melskens, (R.*), ved 9. Regt." ............ (Indtraadt i ældste Lønningsklasse for Overlæger

1 April 1891.) M. A. V. Andersen, (R.*), (E.M.2.), ved 3. Drag.-Regt.2 E. O. Krenchel, (R.*), ved 9. Regt., Chef for Garni.

sonssygehuset i Viborg? ...... J. T. Møller, (R.*), ved 2. Regt. og Sekondløjtnant

skolen for Fodfolket, Chef for Garnisonssygehuset

i Helsingør? .......................... ........ L. Lorck, (R.*), (E.M.2.), ved 4. Drag.-Regt.?.... J. F. Nielsen, (R.*). ved Officerskolen, Elevskolen

og Ride- og Beslagskolen? ..... C. Friderichsen, (R.*), ved Livgarden og Generalstaben 3...............

........... H. C. von Harten, (R.*), ved Lægekorpsets Stab 3 J. F. Hempel, (R.*), ved 1. Art.-Regt., Trainafd.,

Direktøren for Artilleriets tekn. Tj., Laboratorieafdelingen, Skydeskolen, Forplejningskorpsets Stab og Skole, Hærens Militærarbejderdepot og Sund

hedstroppernes Depot? ............
C. E. Raaschou, ved 1. Regt. og Kjøbenhavns

Væbnings Fodfolk 3 ......
A. B. J. Schæffer, ved 10. Regt.? .........

[blocks in formation]
[ocr errors]
[ocr errors]

g o TOUTOIK" ............................

[blocks in formation]
[ocr errors]

Korpslæger. | A. H. A. Mørch, ved 2. Drag.-Regt.1 ..

17/8 1845. || 27 Maj 1878. (Indtraadt i ældste Lønningsklasse for Korpslæger 1 April 1883.) H. A. Hildebrandt, ved 17. Regt., Chef for Garnisonssygehuset i Fredericia 1 .....

| 5/6 1848. 26 April 1881. (Indtraadt i ældste Lønningsklasse for Korpslæger 1 Aug. 1894.) S. J. C. Meyer, ved 4. Regt. .....

.......... 27), 1846. 23 Jan. 1884. (Indtraadt i ældste Lønningsklasse for Korpslæger 1 April 1896.)

Fødselsdag 1

Udnævnelsens og

Datum. Fødselsaar.

N. Petersen, ved 6. Regt., Chef for Garnisonssygehuset i
Odensel ....

... 26), 1850. 1 Maj 1884. (Indtraadt i ældste Lønningsklasse for Korpslæger 1 Maj 1897.) J. A. N. Kier, (R.*), ved Artillerigeneralens Stab, 2. Art.

Regt., Fæstningsartilleriregimentet, Tøjhusafdelingen og Kjø. benhavns Væbnings Artillerikompagnier 1.................. 26/5 1853. " 29 April 1885. (Indtraadt i ældste Lønningsklasse for Korpslæger 1 Jan. 1898.) J. C. E. Clémensen, (R.*), (E.M.2.), ved 5. Regt., Chef for 1 Garnisonssygehuset i Nyborg?.......

.....13 1837. 28 Jan. 1886. : (Indtraadt i ældste Lønningsklasse for Korpslæger 1 November 1898.) L. S. Vogelius, ved 3. Art.-Afd.' ......... ...........25/, 1856. 25 Maj 1887.

(Indtraadt i ældste Lønningsklasse for Korpslæger 1 November 1899.), C. Schoubye, ved 10. Regt., Chef for Garnisonssygehuset i i Aalborg .............................................. 12/19

1856. 1 (Indtraadt i ældste Lønningsklasse for Korpslæger 1 Okt. 1900.)

P. J. Bondesen, (R.*), ved Ingeniørkorpset? ......... .45 1852. 29 Nov. 1890. G. Norrie, ved Garnisonssygehuset i Kjøbenhavn, Gymnastikskolen og 3. Regt. ? .......

675 1855. 22 April 1891. G. H. Bache, ved Gardeh.-Regt.? ......

29/10 1854. 1 Aug. M. I. Grønlund, ved Garnisonssygehuset i Kjøbenhavn og Lægekorpsets Stab?...............

24/7 1856. 1 Marts 1892. D. W. Lawætz, ved 5. Regt.? .....

29/10 1855. 11 April 1893. J. S. Wandall, uden for Nummer ....

26/1862. 1 Okt. H. Arendrup, ved Garnisonssygehuset i Kjøbenhavn ? | 673 1857. 24 Juli 1894. F. J. H. Lütz høft, ved 1. Regt.? . ............

28/u 1858. E. A. I. Ravn, ved 4. Regt.? ....

% 1858. 1 April 1895. C. S. Ulrich, ved 3. Regt. og Materielintendanturen? .... 10/10 1860. M. O. Knudsen, ved Garnisonssygehuset i Kjøbenhavn 3 .... | 15/, 1860. 1 Maj H. C. Harboe, ved 5. Drag.-Regt.3....

30, 1864. 1 Nov. F. G. J. Svendsen, ved 6. Regt.3 ........................ 18/1 1864. 15 April 1896. J. L. Ammentorp, ved Garnisonssygehuset i Kjøbenhavn: .. 28/10 1860. 26 Maj 1897. J. J. K. Løchte, ved 8. Regt., Chef for Garnisonssygehuset i Aarhus? ...........................

| 26/5 1869. 27 Jan. 1898. J. P. Hansen, ved 7. Regt.........

2, 1870. 26 Nov. – T. S. W. Mohr, ved 8. Regt.3 .......

10/3 1868. 22 Nov. 1899. M. J. Melchior, ved 1. Art.-Bat. 3.......

| 18/12 1862. 31 Okt. 1900.

[ocr errors]

.

.

.

.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
« ForrigeFortsæt »