Billeder på siden
PDF
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors][merged small][ocr errors]

Fødselsdag

og Fødselsaar.

Udnævnelsens

Datum.

Auditørkorpset.

Generalauditør. H. C. Steffensen, (K.1D.M.).....

(Auditør 25 Nov. 1872.)

22/12 1837. 22 Nov. 1883.

........

Auditører.
J. H. T. Gad, ved 3. og 4. Regt. og som Kancellist hos Gene-

ralauditøren ved Siden af Tjenesten som Auditør ved Sø-
etatens kombinerede Ret?..

.............. 18/3 1858. 23 Juni 1890. E. H. V. S. Bloch, ved Kjøbenhavns Garnisonsjurisdiktion og Artilleriet?.......

........

26/7 1859. 12 Juni 1891. | H. C. N. Gjørtz, ved Livg., 1. Regt., Gardeh.-Regt., 4. Drag.· Regt, og Ing.-Korpset', .,....

..... 2/10 1858. 10 Juli 1893. F. C. C. Zahlmann, red 7. Regt. og Fredericia Fæstnings Garnisonsjurisdiktion?

21/1864. 13 Dec. – C. Brun, ved 10. Regt.....

16, 1866. 16 Sept. 1895. S. P. H. Skouenborg, ved 5. og 6. Regt. samt 2. Drag.-Regt.2 20/6 1861. 4 Dec. J. E. L. Knox, ved 8. Regt., 3. Drag.-Regt. og 3. Art.-Afd.3.. , 1867. 30 Dec. 1896. C. A. C. Meyer, ved 2. Regt. og Kronborg Fæstnings Garnisons

jurisdiktion? ............................................. 28/10 1866. A. L. Duus, uden for Nummer...

1973 1861. 4 Juli 1898. C. B. Withusen, ved 9. Regt. og 5. Drag.-Regt...... 5), 1864. 25 Juni 1899.

Fødselsdag

Udnævnelsens og Fødselsaar.

Datum. Hærens Forplejningskorps.

Generalintendant. H. A. Bache, (K.-D.M.), (E.M.2.), Chef for Korpset ......... 13/1, 1841. 31 Dec. 1894.

Reserve intendant.

(Intendant af Forstærk

ningen.)

Aldersorden som:
Fødselsdag
og

Over

StabsFødselsaar.

Intendant.

intendant. intendant. Stabsintendanter. F. F. Jantzen, (K.'D.M.),

(E.M.2.), ved Materielinten

danturen?................ 62 1832. ........ 18/2 1867. | 175 1872. | 28 Jan. 1887. C. E. Brasen, (R.*D.M.), (M.

f.D.R.), Generalkommandointendant ved 2. Generalkommando? .............. 217, 1841. 11/ 1868. % 1874. 20), 1886. 28 Nov. 1892. E. L. H. Hansen, (R.* D.M.), Generalkommandointendant

ved 1. Generalkommando?. | 21/5 1847. 28/10 1869. / - - 28/1 1887. | 6 Aug. 1896. C. J. Goldschmidt, (R.*

D.M.), ved Korpsets Stab3 . 24/11 1842. - - - 15.0 1888. 1 Maj 1897. A. P. B. Møller, (R.*D.M.),

uden for Nummer, Kontor-
chef i Krigsministeriet ....1/12

% 1867. -% - 15 Dec. –

'1712 1829.

og

[ocr errors]

Aldersorden som:
Fødselsdag

Reserve-
intendant.

Over-
Intendant

(Intendant
Fødselsaar.

intendant. Overintendanter.

af Forstærk

ningen.) C. P. Flensborg, (R.*), (E.M.2.), ved Ing.-Staben 1. .....

31/1, 1839. 22/4 1868. 317, 1871. 21 Dec. 1885. J. L. C. J. Thræn, (R.*), ved Korpsets Skolel..

31/3 1847. | 28/10 1872. 20/12 1882. 11 Nov. 1889. C. E. W. Franck, (R.*), ved Korpsets Stab1.............

19/1, 1848. 1/5 1876. 16/1 1885. 20 Okt. 1890. F. C. C. Caspersohn. (R.*), (E.M.2.),

ved Ing.-Regt. .................... 5), 1841. ........ 1874. 15 April 1891. V. H. Larsen, (R.*), (E.M.2.), ved 1. Generalkom.-Intendantur?......

207, 1846.

1 Jan. 1892. C. P. Rye, (R.*), (E.M.2.), ved Livg.- . 26/1 1841.

19 Okt. J. O. Hansen, (R.*), ved Korpsets Stabı 4/1855.

25/6 1883. 28 Nov. – P. M. Truelsen, (R.*), ved 2. Generalkom. Intendantur?.................. 29/12 1847.

| 24/6 1875. 1 April 1895. A. L. Sørensen, (R.*), ved Korpsets Stab?...

28/3 1858. 29/, 1885. 6 Aug. 1896. J. A. Thomsen, hos Direktøren for Ar

tilleriets tekniske Tjeneste og ved Tøjhusafd.?.

1 3/1846. ......... 25/1, 1876. / 1 Okt.

.......

« ForrigeFortsæt »