Billeder på siden
PDF
ePub

III. Fordeling af Hærens Officerer og lige

stillede m. fl.

8.

9.

10.

11.

Hærens Generaler. General, Hans kongelige Højhed Kronprins

Christian Frederik Wilhelm Carl til Dan. mark, (R.E.*S.Kmd.*D.M.), (E.M.2.), (Gb. E.T.), (Stb.Hb.), (Sp.G.V.), (S.Sf.), (S. Carl XIII.), (R.St.Andr.), (R.A.N.), (R.H.O.),(Pr. S.Ø.), (B.B.1.Z.), (1.A.), (S.M.Ch.), (S.N.Jub. E.T.), (S.Sv.1.), (N.St.0.1.), (R.St.A.1.), (R. Stan.1.), (Pr.R.0.1.), (F.Æ.L.1.), (A.A.B.1.), (G.F.1.), (P.T.&S.1.), (P.Chr.1.), (P.V.V.1.), (Stb.B.1.), (H.D.L.1.), (M.V.Kr.1.), (S.H.F.1.), (N.G.L.1.), (B.L.1.), (N.L.1.), (U.St.Steph.1.), (Rum.S.1.), (S.E.H.1.), (H.Kal.1.), (T.0.1.), (J.Chrysanth.1.), (S.H.E.1.), (R.W.4.), (G.F. 5.), dekoreret med 2 russiske Medailler, uden for Nummer, Formand i Generalkommissionen og Hærinspektør.

1. GeneralløjtnantJohannes Zeuthen Schroll,

(S.K.*D.M.), (E.M.1.2.), (R.H.Ø.), (R.St.A.1.), (R.Stan.1.), (F.Æ.L.3.), kommanderende General i lste Generalkommandodistrikt. 2.

Johan Frederik Lorenzen, (S.K.*D.M.), (N.L.3.), kommanderende General i 2det Generalkommandodistrikt.

3. Generalmajor Carl Eduard Meldahl, (K.'

D.M.), (E.M.2.),(S.Sv.2.'), (F.Æ.L.4.), Gene. ralinspektør for Fodfolket.

4. Marius Sophus Frederik Hedemann, (K.'D.M.), (E.M.2.), (Gb.E.T.), (R.St.A.1.), (S.Sv.l.), (R.Stan.2.*), (L.E.Kr.2.), (N.St. 0.2.4), (N.L.3.), (R.W.4.), (Rum.S.4.), (Rnm. J.K.), dekoreret med en russisk Medaille, Kammerherre, Chef for Generalstaben. 5.

Carl Christian Emil Engelbrecht, (K.ʻD.M.), (E.M.2.), (R.St.A.1.), (Pr.R.O.2.), (F.Æ.L.4.), Generalinspektør for Rytteriet. 6.

Georg Karl Christian Zachariae, (K.'D.M.), (E.M.2.), (Pr.R.Ø.3.), (F.Æ.L.3.), (B.F.3.), Chef for 2den Sjællandske Brigade. 7.

Generalmajor Frederik August Hartvig

Wagner, (K.'D.M.), (E.M.2.), (R.Stan.'.), (F.A.L.5.), Generalinspektør for Feltartilleriet, Trainafdelingen og Fæstningsartilleriet samt Chef for Artilleriets øy. rige Afdelinger.

Carl Anthon Sciawitsky Dalberg, (K." D.M.), (E.M.2.), (R.Stan.2.), (Pr.R.O.2.), (F.Æ.L.3.), (S.Sv.3.'), Chef for Fyenske Brigade.

Theodor Gudman Rohde, (K.'D.M.), (E.M.2.), (R.St.A.2.i Diamanter),(L.Æ.K.2.), (N.St.0.31.), (G.F.3.), (F.A.L.4.), Chet for 2den Jydske Brigade.

Conrad Johann Carl Friederich Kranold, (K. 'D.M.), (E.M.2.). (R.St.A.2. i Brillanter), (Pr.R.O.2.*), (S.Sv.2.), (H.Ph.d.H.2.2), (R. Stan.2.), Kammerherre, Chef for 1ste Jydske Brigade.

Johan Gustav Frederik Schnack, (K.'D.M.), (E.M.2.), (S.Sv.1.), (R.Stan.l.), (S.Kr.1.), (N.St.0.3.) uden for Nummer, Krigsminister. - Christian Frederik Frands Elias Tuxen, (K.ʻD.M.), (F.M.), (E.M.2.), (R.Stan.l.), (N. St.0.2.2), (S.Sv.3.'), (F.Æ.L.5.), Chef for 1ste Sjællandske Brigade.

Henrik Christian Arendrup, (K.'D.M.), (E.M.2.), (Pr.Kr.2.), (Sp.M.F.2.), (S.Sv.2.), (N.St.0.3.“), (S.N.3.), (Br.R.3.), (F.Æ.L.3.), Generalinspektør for Ingeniørtropperne og Chef for Ingeniørkorpsets øvrige Afdelinger, Chef for Fæstningsingeniørkommandoen.

af Forstærkningen Christian Heinrich Ferdinand Raymund Baumann, (K.? D.M.), (E.M.2.), (N.St.0.2.'), (B.L.4.), Chef for Kjøbenhavns Væbning.

12.

13.

14.

15.

Hans Majestæt Kongens Adjutantstab.

Chef for Adjutantstaben.
Oberst Christian Baron Guldencrone,

(K 'D.M.), (E.M.2.), (Gb.E.T.), (Pr.Kr.2.*), (B.
St.M.2.*), (R.Stan.2.*), (S.Kr.2.*), (R.St.A.2.),
(Pr.R.0.2.), (B.Z.L.2.), (G.F.2.), (0.J.Kr.2.),
(S.H.F.2.), (S.H.E.2.), (M.Dan.I.2.'), (S.Sv.
2.2), (N.St.0.2.2), (S.T.3.), Kammerherre. 18.

Tjenstgørende Adjutanter. Oberst af Rytteriet Friedrich Løven.

feldt, (K.-D.M.), (E.M.2.), (Gb.E.T.), (R. St.A.2.), (Pr.Kr.2.), (0.F.J.2.), (B.Z.L.2.), (S. A.3.'), (Pr.R.O.3.), (G.F.3.), (L.E.Kr.3.), (M.

V.Kr.3.), (S.H.E.3.), Kammerherre. 37. Kaptajn af Fodfolket Immanuel Lemb

cke, (R.*), (R.Stan.2.), (R.St.A.2.), (L.Æ. K.3.), (G.F.4.), Kammerjunker.

176. Axel Otto Tage Niels Basse Kauff. mann, (R.*), (Gb.E.T.), (R.Stan.2.), (G. F.4.), (S.Kr.4.), Kammerjunker.

241.

Hans kongelige Højhed Kronprinsens

Adjutantstab. Ritmester af Rytteriet Ernst Boeck,

(R.*), (S.Sv.3.'), (I.Kr.4.), (Pr.R.Q.4.), Kammerjunker, Adjutant.

209.

Generalkommando, tillige Sekretær
Generalkommissionen.

41. Oberstløjtnant Heinrich Wilhelm Thue.

recht Gerstenberg, (R.ʻD.M.), (E.M.2.), (R.St.A.2.), Stabschef ved 2den Generalkommando.

50. Arnold August Blichert Kühnel, (R.* D.M.), (R.Stan.2.), (S.Sv.3.'), Chef for den taktiske Afdeling.

70. Kaptajner og Ritmestre. Kaptajn Marius Edvard Winge, (R.'),

(N.St.0.3'.), (F.A.L.5.), ved den taktiske Afdeling.

159. Anders Ludvig Hansen, (R.*), tjenst. gørende i Krigsministeriet.

167. Berthel Palle Berthelsen, (R.*), (S. Sv.3.4), ved den taktiske Afdeling, tillige Lærer ved Officerskolen.

168. Ritmester Carl Gustav Balle, (R.*), (R.

Stan.3.), Souschef ved 2den Generalkommando.

188. Kaptajn Andreas Theodor Hammelev,

(R.*), Souschef ved 1ste Generalkommando.

189. Lauritz Peter Lund-Larssen, (R*), ved den topografiske Afdeling.

191. - Ellis Wolff (S.H.E.4.), ved den taktiske Afdeling, tillige Lærer ved Officerskolen.

252. r. Christian August Hedemann, ved den taktiske Afdeling.

269. Premierløjtnanter. Premierløjtnant af Fodfolket Jens Chri

stian Jensen Qvist, ved den topogra. fiske Afdeling.

465. Holger Marius Hedemann, Adjutant ved Iste Generalkommando. 491.

Martin Thalbitzer, Adjutant. 500.

Peter Pagh-Hansen, ved den topografiske Afdeling.

Aage Regnar Holbøll, (R.Stan.3.), ved den taktiske Afdeling.

512. Emil Paulli, (N.St.0.3.2), Adjutant ved 2den Generalkommando.

522. Frederik Ferdinand Andersen, Adjutant ved 2den Generalkommando. 527.

Einar Rønning, (R.St.A.3.), ved den taktiske Afdeling.

529. Peter Laurids Martin Birke, (N. St.0.3.), tjenstgørende i Krigsministeriet.

535. - af Rytteriet Otto August Heinrich

Moltke, Kammerjunker, Adjutant ved 1ste Generalkommando.

536

Adjutant hos Hans kongelige Højhed

Prins Christian.
Ritmester af Rytteriet William Carlton

Rothe, (R.'), (Gb.E.T.), (T.M.4.),(G.F.5.),
Kammerjunker.

230.

501.

Generalstaben.

(Kjøbenhavn.) Generalmajor Marius Sophus Frederik

Hedemann,(K.ʻD.M.),(E.M.2.),(Gb.E.T.), (R.St.A.1.), (S.Sv.1.), (R.Stan.2. *), (L.E.Kr. 2.), (N.St.0.2.9), (N.L.3.), (R.W.4.), (Rum. S.4.), (Rum.J.K.), dekoreret med en russisk Medaille, Kammerherre, Chef.

Oberster og Oberstløjtnanter. Oberst Abraham Louis le Maire, (K.'

D.M.), (F.M.), (E.M.2.), (F. instr. publ. 1.), (S.Sv.2.'), (N.St.0.3."), (F.Æ.L.4.), Chef for den topografiske Afdeling.

Carl Adolph Schroll, (R. D.M.), (E.M.2.), (S.V.3.'), Stabschef ved lste

5.

16.

Premierløjtnant af Fodfolket Niels Peder

2 den Generalkommando. Johansen, ved den topografiske Af

(Nørrejylland og Fyen.) deling.

559.

(Aarhus.) Peter Andreas Heiberg-Jürgen.

Generalløjtnant Johan Frederik Loren. sen, ved den topografiske Afdeling. 561.

zen, (S.K.'D.M.), (N.L.3.), kommande.
rende General.

3. Alfred Rasmussen, Intendant. Carl Friderichsen, (R.*), Overlæge, tillige | Oberstløjtnant af Generalstaben Heinrich ved Livgarden.

Wilhelm Thuerecht Gerstenberg, Carl Henrik Johannes Alexander Würtzen, (R.*D.M.), (E.M.2.), (R.St.A.2.), Stabschef. 50. Reservelæge, tillige ved Livgarden.

Ritmester af Generalstaben Carl Gustav Harald Frederik Valdemar Selsted, (R.*), De. Balle, (R.*), (R.Stan.3.), Souschef. 188. orvalter ved den topografiske Afdeling. Premierløjtnant ved Generalsta

ben Emil Paulli, (N.St.0.3.), 522. Adju.

Frederik Ferdinand An. tanter. dersen,

527.J

[ocr errors]

Generalkommandoerne.

Stabsintendant Christian Emil Brasen, (R." Iste Generalkommando.

D.M.), (M.f.D.R.), Generalkommandointendant.

Overintendant Peter Martin Truelsen, (R*). (Sjælland og tilliggende Øer.)

- Frederik Christian Frederiksen. (Kjøbenhavn.)

Intendant af Forstærkningen George Christian Generalløjtnant Johannes Zeuthen Schroll,

Anthon. (S.K.-D.M.), (E.M.1.2.), (R.H.Ø.) (R.St.A.1.), (R.Stan.l.), (F.Æ.L.3.), kommanderende

Stabslæge Hans Georg Byberg, (R.*D.M.), Ge. General.

2.

neralkommandolæge.

Overlæge Martin August Valdemar Andersen, Oberst af Generalstaben Carl Adolph

(R.*), (E.M.2.), (R.Stan.3.), ved 3. Drag-Regt. Schroll, (R.*D.M.), (E.M.2.), (S.V.3."), Stabschef, tillige Sekretær i Generalkommissionen.

41. Kaptajn af Generalstaben Andreas Theo

Ingeniørkorpset. dor Hammelev, (R.“), Souschef. 189.

Generalinspektør for Ingeniørtropperne Premierløjtnant ved Generalstaben

Adju.

og Chef for Ingeniørkorpsets øvrige Otto August Heinrich tanter.

Afdelinger. Moltke, Kammerjunker, 53

(Kjøbenhavn.)

Generalmajor Henrik Christian Aren. Stabsintendant Edvard Ludvig Hincheldey drup, (K.-.D.M.), (E.M.2.), (Pr.Kr.2.),

Hansen, (R.*D.M.), (S.V.2.2), Generalkom. (Sp.M.F.2.), (S.Sv.2.), (N.St.0.3.'), (S.N.3.), mandointendant.

(Br.R.3.),(F.Æ.L.3), tillige Chef for Fæst. Overintendant Viggo Harald Larsen, (R."), ningsingeniørkommandoen.

14. (E.M.2.). Carl Christian Martin Kaufmann.

Chefens Stab. Intendant Peter Emil Frederik Hansen. - Carl Otto Christian Wilhelm Nath.

(Kjøbenhavn.) Emil Hermann Frantz Carl Larssen.

Kaptajn Einar Falkenberg, (R.), (N.St.

0.3.'), (S.Sv.3.'), (Sp.I.K.3.), (Sp.M.F.4.),

(G.F.5.), Kammerjunker, Stabschef. 185. Stabslæge Hieronymus Laub, R.*D.M.,(E.M.2.),

Premierløjtnant Jørgen Emil Tuxen, (N.St.0.2.'), (G.F.4.), (F. instr. publ. 1.), General.

Adjutant.

675. kommandolæge. Korpslæge Frederik Jansen Holten Lützhøft, Premierløjtnant Richard Niels Andreas ved 1. Regt.

Faber, til Raadighed.

601.

[ocr errors]

Hans Christian Nikolaj Gjørtz, Auditør, til

lige ved Livg., 1. Regt., Gardeh.-Regt. og

4. Drag.-Regt. Christian Peter Flensborg, (R.*), (E.M.2.),

Overintendant. Dr. med. Peter Joachim Bondesen (R.*),

Korpslæge.

45.

3die Ingeniørdirektion.

(Kjøbenhavn.) Oberstløjtnant Christian Ditlev Nielsen

Nøkkentved, (R.*D.M.), (E.M.2.), (S. Sv.3.'), (F.Æ.L.5.), Chef, tillige Medlem

af Korpsets tekniske Komité. Kaptajn Charles Andreas Julius Juul,(R.*),

(G.F.5.), Chef for 1ste Bygningsdistrikt, tillige Kompagnichef ved Ing.-Regt.

Niels Carl Hansen, (R.“), Chef for 2det Bygningsdistrikt (Fredericia). Premierløjtnant Anders Peter Thorvald

Poulsen, (Sp.M.F.4.).

117.

Peter Nicolai Larsen, (R.*), (E.M.2.), Tegner. Christian Frederik Bindesbøll Petersen,

(D.M.R.*), (E.M.1.2.), Bygningsskriver.

148.

580.

Viggo Rosenkrantz Bülow, (D.M.), Material:

forvalter.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

Carl Ludwig Lucian Ulrich, (D.M.), (E.M.2.).

Materialforvalter.

100.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

2den Ingeniørdirektion.

(Kjøbenhavn. Oberstløjtnant Valentin Emil Tychsen,

(R.*D.M.), (F.M.),(S.Sv.3."),(N.St.0.3.'),(R. St.A.3.), (G.F.4.), (Sp.M.F.4.), (F.Æ.L.5.), (B.L.5.), Chef.

57. Kaptajn Hjalmar Ulrich, Chef for 1ste

Bygningsdistrikt (Vestfrontens Byg. ningsdistrikt), tillige Kompagnichef ved Ing.-Regt., Sekretær i Korpsets tek. niske Komité.

235. Axel Georg Valdemar Petersen, Chef for 2det Bygningsdistrikt (Nordfrontens Bygningsdistrikt), tillige Kompagnichef ved Ing.-Regt.

307. Lauritz Adolph Madsen, tillige Lærer ved Officerskolen og Medlem af Korpsets tekniske Komité.

318. - Torben Grut, Chef for 3die Bygnings

distrikt (Sobefæstningens Bygningsdistrikt), tillige Lærer ved Officerskolen. 323. Lauritz Ulrik la Cour.

356. Premierløjtnant Alfred Julius Theodor Carlsen.

600. Direktionens Personale er til Raadighed

for Fæstningsingenierkommandoen.

Kaptajner. Charles Andreas Julius Juul, (R.*), (G.

F.5.), Chef for 7de Kompagni, tillige

ved 3. Ing.-Direkt. Gerhard Ludvig Bjerring, (R*), Chef

for 2det Kompagni. Hjalmar Ulrich, Chef for 8de Kompagni,

tillige ved 2. Ing.-Direkt., Sekretær

i Korpsets tekniske Komité. Anders Peter Jørgensen, Chef for 4de

Kompagni. Johan Henrik Carl Bast, Chef for 9de

Kompagni. Anders Gjedde Nyholm, Chef for 5te

Kompagni, tillige Lærer ved Officer. skolen og Medlem af Korpsets tekniske

Komité. Harald Christian Faber, Chef for 1ste

Kompagni, tillige Lærer ved Officer

skolen. Jens Peter Marius Mathias Christen:

sen, (R.*), (S.V.3.'), Chef for 3die Kom

pagni. Axel Georg Valdemar Petersen, Chef

for 6. Kompagni, tillige ved 2. Ing.Direkt.

250.

291.

292.

296.

307.

Premierløjtnanter.
Hector Jensen.

1376. Poul Christian Mozart Møhl.

1406. Holger Utke Ramsing.

190.
Vilhelm Olaf Nordstrøm.

1407. Nicolai Frederik Møhl, (Sp.M.F.4.), Adju

Ove Brøndsted Hansen.

1408. tant.

560.
Gustav Victor Rohde.

1409. Erik Dalberg, Elev ved Officerskolen. 700.

Jacob Emil Thorup.

1410. Helge Grønvold Wagner, Elev ved Offi. cerskolen.

702. Jeppe Bodolt Marius Poulsen, Elev ved

Sekondløjtnanter.
Officerskolen.

705.
Gunnar Faber.

1526. Axel Constantin Hoff, Elev ved Officer.

Frederik Emil Abraham Leopold Keyper. 1527. skolen.

730.
Paulus Nielsen Thoft.

1550. Knud Schat Petersen, Elev ved Offi.

Oscar Oxelberg Lindhard.

1551. cerskolen.

731. Mads Nielsen Kildemoes, Elev ved

Helge Bojsen Møller.

1556. Officerskolen.

Thorgny Godefred Christian Kauslund. 1565. 756. John Martin Rørbye.

1590. Niels Brock Sommerfeldt, Elev ved

Valdemar Crone Faber.

1635. Officerskolen.

757.
Poul Anton Beck Rasmussen.

1636. Paul Westergaard.

787. Jens Marius Jensen.

1675. 790.

Carl Rudolph Emil Cortsen.
Thomas Peter Petersen.

1676. Hans Peter Edvard Jensen.

811.
Christian Knauer.

1677. Thomas Johan Helsted.

812.
Holger Rikard Petersen.

1679. Johannes Peter Elias Nielsen.

1681. Sophus Clausen.

1682. Gustav Hansen.

1744. Løjtnanter af Forstærkningen.

Valdemar William Berggreen. 1745. Christian Frederik Hansen. 843. Vilhelm Kornbech.

1747. Erik Møller. 894. Jacob Clausen Jacobsen Møller.

1750. Axel Klem. 895. Aage Schwartzkopf.

1752. Peter Veile Rieffestahl.

Knud Oscar Matthiasen Rørbæk. 1753. Johan Emil Charlottus Poulsen.

947.
Marinus Dideriksen.

1754. Jørgen Jørgensen. 961. Knud Bendt Seidelin Hey.

1796. Lauritz Carl Henningsen. 965. Carl Viggo Valdemar Madsen.

1797. Alfred Leonhardt Frederik Fischer. 971. Gregers Frederik Hansen.

1832. Jørgen Peter Müller. 972. Rasmus Madsen Rasmussen.

1833. Christian Fritz Theobald Dibbern. 1006.

Einar Niels Jensen.

1837. Carl Albert Mülertz.

1029.
Jens Sørensen Jensen.

1881. Hans Peder Berntsen.

1033. Karl Kristian de Fine Olivarius. 1882. Ole Marius Jørgensen. 1062. Aage Læssøe Brandt Klixbüll.

1932. Valdemar Johannes Nicolaj Gjessing. 1063.

Julius Ansteen Posselt.

1972. Alfred Viggo Johannes Ehlern. 1086. Kay Emil Dyhr.

1973. Hans Christian Hansen.

1115.

Hans Anton Nielsen, tjenstgørende. 2006. Adolph Marius Nicolaj Rancke Madsen. 1125. Skat Grundtvig Borgen, tjenstgørende. 2007. Frederik Hald.

1163.

Otto Christian Johan Charles Rosted
Carl Johan Rafn.

1168.
Løvgreen, tjenstgørende.

2013. Vilhelm Martin Jensen, Assistent i Krigsministeriet.

1235. Ludvig Nicolai Møller Barfoed.

1240. Niels Peter Theodor Mygind.

1249. Hans Christian Nikolaj Gjørtz, Auditør, tilAxel Anton Nicolai Viale.

1260. lige ved Livg., 1. Regt., Gardeh.-Regt. og Carl Vilhelm Edsberg.

1284. 4. Drag.-Regt. Emil Carl Frederik Michaelsen. 1292. Friedrich Carl Christian Caspersohn, (R.*), Oluf Marius Johannes Olsen, tjenst.

(E.M.2.), Overintendant. gørende ved den vestindiske Hærstyrke. 1347. Dr. med. Peter Joachim Bondesen, (R'), KorpsJohannes Frederik Topsøe-Jensen. 1375. læge.

898.

« ForrigeFortsæt »