Danske samlinger for historie, topographi, personal- og literaturhistorie, Bind 1–2

Forsideomslag
Gyldendal, 1866
 

Hvad folk siger - Skriv en anmeldelse

Vi har ikke fundet nogen anmeldelser de normale steder.

Andre udgaver - Se alle

Almindelige termer og sætninger

Populære passager

Side 14 - J i l>r] lo paginarum 212 in 8vo ht Ludov. Holbergii ad Virum Perillustrem Epistola. Argumentum historia vitæ autoris, qui a natalibus suis exorsus, omnes ætatum, quas peregit, gradus percurrit, lepida et festiva narratione (uti sibi quidem videtur, mire in talibus sibi blandiens) singula quæ acciderunt...
Side 14 - ... fecit amplam ridendi deridendique sui materiam præbendo, tot in se ipsum passim et Comoedias satyrasque a se scriptas congestis laudibus, tot historiolis et narratiunculis, interdum lepidis, interdum frigidis ineptisque, tot etiam styli, caetera non indocti, lapsibus et soloecismis, quorum nonnullos, minime vero omnes, in Erratorum indice animadvertit. — Nullam tamen, quod miramur, mentionem injecit Epistolæ sub Holgeri nomine. Verum ipse stili in hoc opusculo character, integræ etiam periodi...
Side 399 - ... jeg og giøre bøger; hand burde have satt for ved Capit. udsat af Latinen paa Dansk ved LH Hand har og viist alt for store Kjerlighed til Bergens Stift, som hans fødested, og derved confunderet land-Chartet over Norge, i det at hand i Slutningen af sin bog har lagt Nordlandene og Stavanger Ampt her til Stiftet, da dog det første ligger 100 Mile herfra lengst bort i Thrundhiems Stift som enhver vel veed, og det andet, neml. Stavanger hører til Christiansands Stift, derimod har han taget Sundmoers...
Side 89 - Men lære dens faar nogit wi.vt aff Guds ord, vdinden een ræt Methodum eller kort begreb, ath mand kan tage, oc føle paa, huad den rette oc sande lærdom er...
Side 399 - Magnusen endnu var i live, troer jeg vist han toeg sin død over at læse dem. Da jeg kom til det 12. Cap., som skal være Historia Juris Danici, tenckte jeg at finde noget, men da jeg ret eftersaa det, fornam at det ikkun er en smule Dansk translation af mine Latinske Disputat., jeg holdt i Colleg.
Side 400 - Documenter« og i Brev af 80/i 1734 til samme (smstds. S. 400): »Jeg remarquerer hos Holberg at han i sit opus oftere er en Comicus og ligesaa Satyricus, som er langt fra en Historisk Stil, men han bliver ved sin genie«.
Side 81 - ... Mikkel Pedersen,2) som Kristian den anden tog ind hos 1517, da han vilde tale med sin Fru Moder, som holdt Hus dér i Byen udi St. Klare Kloster (Hvitfeld i Kristian den andens Hist. 4. S. 64). Palladius siger i Tilegnelsen : Klere venner, sender ieg eder, denne lille...
Side 14 - Argumentum historia vitæ autoris, qui a natalibus suis exorsus, omnes ætatum, quas peregit, gradus percurrit, lepida et festiva narratione (uti sibi quidem videtur, mire in talibus sibi blandiens) singula quæ acciderunt sibi, sive domi, sive apud exteros, in peregrinationibus, quas quater e patria egressus suscepit, persequitur. Atque hoc ipso scripto Censoribus suis et, si quos habet, ut sæpe queritur, adversariis gratam nimis rem fecit amplam ridendi deridendique sui materiam præbendo, tot...
Side 399 - Maade kand jeg og giøre bøger; hand burde have satt for ved Capit. Udsat af Latinen paa Dansk ved LH osv« I samme Aand bedømmer Stub anden Del af Holbergs Danmarkshistorie, og man ser af Brevene, at Gram ganske har stemmet i med. (Disse Breve og Aktstykkernc til Teatrets Historie i Danske Samlinger I— III.
Side 399 - Historie har jeg og faaet efter prænumeration, og lest, jeg seer den ej heller an for at være noget opus eruditum, thi han betjener sig af Huitfeld i de fleste ting (som og var fornøden) dog citerer han ham sielden uden naar han vil refutere ham.

Bibliografiske oplysninger