Billeder på siden
PDF
ePub

vii.

TU DAL.
Canada, yn Ngogledd America

120
Ysbaen

159
Germani

159, 318
Twrci

221
Sardinia

222
Antigua

222
Persia

222
Swan River

223
Brazils

224
Hervey, dywediadau cyrhaeddgar

215
Henuriad, Sylw ar lythyr yr

371
Iubili yr Ysgolion Sabbothol, ymofyniad am 274, Yr amser, a'r drefn

“ gynnal y 282 Cyfarfodydd y, Treffynnon 347, Buckley 347,

Manchester 350. Rhuthin 374.
Llanllyfni, dechreuad y Trefnyddion Calfinaidd yn

363
Llythyrau, gan y Parch, T. Charles 3, 4, 68, 107, 132, 170, 196, 361,

Ioan at y Cyhoeddwr 56—Un Syr Matthew Hale 113, 177–
Un oddiwrth y Parch. Josiah Hughes 171, arall 282–Un oddi-
wrth y Parch. Ebenezer Richards 206–Un Hysbysiadol gan R.
Jones 230—Un oddiwrth y Parch. J. Elias 267—Un oddiwrth G.

Solomon 244–Un oddiwrth y Parch. D. Jones Llangan 363
Llong.ddrylliad

47, 95, 125, 286
Llwon Protestanaidd..

250
Llaw fer, Cynnygiad am gyhoeddi Llyfr ar y gelfyddid * 373
Marw-restr,'s, Hughes o Liverpool 16–Mr. Lewis Jones, o Liverpool

59—Y Parch. T. Jones, o Gaerfyrddin 91-Mr. Ismael Jones,
Llandinam 125, 183—Y Parch. Mr, Kemp 125-Y Parch, N.
Rowlands 156—Mrs. Evans, Trefriw 156-0. Thomas, Bangor
248—Y Parch. D. Jones, Treffyonon 317-X Parch. J. Williams,

Llangeitho 347.
Maddeuant ac edifeirwch

183
Mân-gofion hynodol

363
Meddwdod, y pechadurusrwydd o

311
Myfyrdod mewn Cyfarfod Gweddi

368
Mon, Penderfyniadau mewn Cyfarfod Misol yn

370
Meddyginiaeth rhag y Cholera morbus

376
Meddygon, Rheolau Eisteddfod y

375
Pla, y (Cholera morbus) yn Rwssia 29, 126, 254, Eglurhad ar y 255,

Yn Petersburgh, Archangel, Dantzic, Riga 285, 313, Galicia,
Hungary, Germany, Lemburg 318, Mecca, Cossier, Suez, 348.

Hamburgh 356. Yn Lloegr 375.
Peruriaeth, Iolaeth 64-Cysur 128-Awyr Caernarvon 192—Bala 288

-Diolchgarwch 320, Tarvin 352
Pregethu heb lyfr

312
Pregethwyr ieuaingc, cynghorion i

141, 245
Pechod, yr atgasrwydd o 227, Dywediadau detholedig am

235
Pregeth, y Parch. T. Jones 101 – Defnydd un 139-Y Parch. J. Sibree

289, 321, 353—Y Parch. J. Berridge 335—Y Parch. Ebenezer

Richards, 358.
Rhinwedd, traethawd ar

140
Rhieni, annogiad i 280, Hyfforddiadau i

293
Roberts, Robert, ei ddywediadau

267
Senedd Ymerodrol, y 60, 91, 122, 123, 156, 159, 188, 189—Digorphoriad

y 188, 190—Agoriad y 223, 251, 253, 254, 284, 318, 347,-

Gohiriad y 351.- Agoriad y 376.
Seryddiaeth

352
Siampl addysgiadol

144
Sabboth, Cymdeithas er annogaeth i gadw y

154

[ocr errors]

vii.

[ocr errors]

TU DAL Traethawd J. Mason ar Hunanadnabyddiaeth 5, 50, 133, 173, 201 Tŷ addoliad, cof-restru

125 Troell ymadroddion ysgrythyrol am Dduw :: ::

336 Terfysg yn Bristol

376 Ymadroddion cynnwysfawr 21, 48, 49, 78, 168, 202, 234, 235, 267 Ysgol Sabbathol, Dolgellau A3, Buddioldeb yr 109, Cyfarfod yr, yn Sir

Aberteifi 146 ; rhai Brydain 263, Bethel 301, Araeth ar 309,
Ystyriaethau difrifol i athrawon yr 246; Dybenion yr, 368;

Maiterion i'w hystyried gan yr, 370.
Ysgol y nos

25 Ympryd, traethawd ar

100 Ymddiddan rhwng Meilir a Myrddin gan Eglwyswr

241 Ymddial, yr anmhriodoldeb o

247

Rhestr o'r Ysgrythyrau y sylwyd arnynt yn y Cyfrol hwn. Ecsod. iii. 4. 000 Diar. i. 33

358 lob ix. 6 . 362 Matth. ii. 13-18.

33 Psal. cxix. 6. 362 Luc xi. 34.

233 Psal. 1, 3, 289 loan xx. 20...

102 Psal. lxxvii. 39. 139 2 Cor. iii. 2..

335 Eph. i. 10. 372 Col. i. 20.

372 lagu ii, 24.

ib.

..

Gwelliant Gwallau. Yn Rhif. 6. tu dal. 186, yn Nghasgliad Penmachno, yn lle £15 15 74 darllen £5 15 71.

Rhif, 8. Tu dal. 235, llinell 35 o'r ail golofn, yn lle daearineh, darllen claearineb. Tu dal. 243. Yr ail linell, yn lle gwaeth manr, darllen gnaith mawr. Tu dal. 245 llinell 44, yn lle eisiau mawr,

darllen eisian marn. Tu dal. 255 llinell 44 yn lle 1827, darllen 1817.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

At Gykoeddwr y Drysorfa Ysprydol. Syrı-Yr wyf yn llawenhau o Cymmerer y Ddeddf foesol yn blegid eich bod yn bwriadu cy- rheol berffaith ymddygiadau dyn. hoeddi llyfr o'r enw uchod, a go- ion, o bob oed a gradd, bob amser, beithiaf y bydd iddo atteb yn llawn ac ymhob amgylchiad, yn rheol i i'w enw, Trysorfa Ysprydol. Trys gorph ac enaid, i ymddwyn at orfa, sef lle i gasglu trysorau Dduw a dynion yn mhob peth. gwerthfawr iddo, a lle i'w cadw Wrth ddywedyd yn erbyn beiau yn ddiogel. Felly bydded i'ch o bob math dangoser fel y maent llyfr fod fel adeilad gadarn hardd, yn bechodau yn wyneb y Ddeddf; i gadw trysorau lawer. Na lan ac wrth annog i ddyledswyddau a wer ei hystafelloedd, ag un rhyw rhinwedd, dangoser bod y Ddeddf sothach gwael, megis drain, ys- yn eu gofyn. Na chymmere: gall, mieri, ac ûs; nac yn enwedig helynt y byd, nac ychwaith arfer à phethau gwenwynig, a niweid hynafiaid, neu y cyffredin yn yr iol: ond bydded pob cell yn yr oes hon, yn rheol i farnu beth sy adeilad hon, sef, pob dalen yn y yn rhinweddol neu yn feius; ond llyfr yn llawn trysorau, sef, pethau bydded i ni fyned at y gyfraith, buddiol, ac adeiladol, i chwanegu os pa ddywedir yn ol hon, ni gwybodaeth fuddiol, i faethrin bydd goleuni yn y cynghor na'r gras ysprydol, a chynnyddu rhin-cerydd. weddau moesol o bob math. Hefyd, cymmerer y Bibl yn Bydded felly yn llawn trysorau o brawf-reol athrawiaeth: bydded fawr werth, nid yn unig i'r oes pob cangen o athrawiaeth a driner hon, ond hefyd i'r Cymry mewn yn y Drysorfa yn cael eu sylfaenu oesoedd i ddyfod. Y mae llawer ar eiriau amlwg ac eglur yr

Ys. o lyfrau yn cael eu hargraffu yn grythyr lân. Ac amddiffyner pob awr, y bydd cywilydd gan Grist-cangen o'r athrawiaeth iachus, a'r ionogion oesoedd a ddaw eu har- geiriau a ddysgir gan yr Yspryd ddel hwy. Bydd athrawiaeth gy- Glân, mewn ymadroddion ae feiliornus rhai, ac yspryd chwerw iaith, mor agos ag y gellir, i ddull dadleugar ereill, yn gâs ac yn geiriau ac iaith yr Ysgrythyrau. ffiaidd gan dduwiolion efengyl. Y mae pob rhan o'r athrawiaeth aidd a leinw y wlad ar ol ein sydd yn ol duwioldeb yn unol a ymadawiad ni. Ond bydded eich holl briodoliaethau Duw, ac felly llyfr chwi yn Drysorfa ysprydol ; yn berffaith unol a'u gilydd; am yn llawn o bethau ysprydol; yn hyny dylid edrych yn ofalus wrth tueddu i fudd ac adeiladaeth ys- ymdrin a phob cangen o athraw. prydol dynion; bydded yn llawn iaeth, am fod ein holl olygiadau o bethau y Bibl, pethau perthynol arni yn unol a holl briodoliaethau i enaid, a byd arall.

Duw; ac mewn cysondeb a phob

B

[ocr errors]

cangen arall o'r athrawiaeth ; ac ffurflywodraeth y deyrnas, a gos-
felly yn tueddu i ddarostwng dyn,i odiadau rhagorol ein gwlad.
gau ymffrost oddiwrtho, ac i ddyr. Mewn gair, bydded i'r Drysor-
chafu

gras Duw. Gocheler pob fa Ysprydol fod fel gwrthwenwyn dull coeg-falch mewn geiriau a yn erbyn yr yspryd peryglus sydd matterion : a bydded i bob ys- yn awr yn cynhyrfu y byd, ac yn grifenydd amcanu ceisio lles ac cael ei ledaenu a'i faethu yn fawr, adeiladaeth y darllenwyr, ac nid yn llawer gwlad, trwy offerynol. ceisio eu dangos ei hunain. Na deb yr argraffwasg : yspryd amcheisier chwilio am ddim ond y heuaeth ac anffyddiaeth, amharch pethau y mae y gair yn eu dang i'r Gair Dwyfol, a deddfau gwlados : na chadarnhau dim ond yr ol; yspryd gwrthryfel yn erbyn hyn y mae y gair yn ei brofi yn llywodraeth foesol 'Duw, a llywamlwg. A chwilier yr ysgrythyrau odraeth wladol y dynion a osodmewn parch, gostyngeiddrwydd, odd Duw mewn swyddau goruchgwylder, ac yspryd gweddi. Ym-el yn ein gwlad. Y mae llawer ostynged rheswm dynol bob am- trwy gymmeryd arnynt amddiffyn ser, ac ymhob peth, i'r datgudd. hawl dyn, yn anghofio llywodraeth iad dwyfol. Tawed cnawd ger Duw ar y dyn, a chyfrifoldeb dyn bron yr Arglwydd.

i Dduw, a rheolau Duw i ddyn, i Cauer allan o'r Drysorfa bob ymddwyn ymhob amgylchiad, a. ymryson fol a balch, a phob dadl phob sefyllfa yn y byd. Os sonir gyndyn chwerw; pob peth o'r am drallodau, neu gyfyngderau eiddo y rhai sydd yn dadleu er amrywiol ddynion yn y wladwrmwyn dadlen, neu er mwyn eu iaeth, ymdrecher i geisio gwrthdangos eu hunain, ac nid er mwyn sefyll y duedd, sydd yn ormodol amddiffyn y gwirionedd. Pan y yn y wlad, gan y naill radd o byddo yn angenrheidiol amddiff ddynion i roddi y bai ar radd yn rhyw ran o'r gwirionedd, arall, ac i briodoli yr achos o’u gwneler hyny â geiriau y gwirion-holl darllodau i ymddygiadau y edd, yn yspryd y gwirionedd; heb rhai hyny. Ond bydded i ni chwerwder, drwg-nwydau, na geisio dangos i bawb mai Duw chabl-eiriau. Mae llawer yn dadl sydd yn llywodraethu y byd, eu 'heb wybod am ba bethau y mewn doethineb a chyfiawnder ; maent yn taeru :' ac yn 'ymryson ac mai ei farnau cyfiawn ef, nea ynghylch geiriau nad yw yn fudd- ei geryddon tadol, yw pob trallodiol i ddim, ond i ddadymchwelydau a chyfyngderau ; trwy ba foddy gwrandawyr,' neu ddyrysu y ion neu offerynau bynag y gwelo darllenwyr.

efe
yn

dda eu danfon. A'r ffordd
Na dderbynier i'r Drysorfa un i gael symud y bamau, neu y
Hanesiaeth, heb y sicrwydd mwy-ceryddon, yw edifarhau am y
af am ei gwirionedd, a bod tuedd pechodau sydd yn eu tynu arnom,
ynddi i fod yn fuddiol; naill ai a diwygio oddiwrthynt.
er rhybudd yn erbyn drygau ac gadawer y pechod fe symud Duw
anfoesau, neu i fod er esampl ac y farn: ceidw у wialen

pan gadannogaeth i ddaioni a rhinwedd

awer y bai.

Nid yw Duw yn au; neu ynte i fod yn gysur a hoffi poeni dynion, ac nid oes dim chynnaliaeth i'r trallodedig a'r yn anhawdd i'r Arglwydd. Gall ofnus.

efe symud pob barn a cherydd, pan Mewn Hanesion am bethau y gwelo yn dda. Eri'r llifeiriaint gwladot, neu sylwiadau arnynt, ddyrchafu eu twrf a'u tonan, “yr na ysgrifener un llinell heb y Arglwydd yn yr uchelder sydd parch mwyaf i'r brenhin, a'r rhai gadarnach na thwrf dyfroedd sydd mewn awdurdod daro, ac i llawer, na chedyrn donau y môr.'

Pan y

mawr

yw

Diweddaf yn awr, Syr, gan

NEWTON Á ROMAINE. ddymuno llwyddiant y Drysorfa: Olney, Awst 8, 1777.- A chenyf cluder trysorau iddi o bob cwr i'r Newton i'm heddysgu ganddo, yn Dywysogaeth; že, o bob parth i'r gystal trwy bregethau adeiladol byd, le preswylia Cymry: a yn yr areithfa, a thrwy ymddygweled ein cenedl ei gwerth : ddan yn yr ystafell, pa le nea bydded i filoedd ei darllen er eu amgylchiad y gallwn fod ynddo, hadeiladaeth a'u dyddanwch.

mwy difyrus a boddbäol ? Yr Wyf, yr eiddoch yn ddiffuant,

oeddwn gwedi ffurfio meddyliau Y Fron,

J. E.

am dano,' ond yn ddiau Rhagfyr 10, 1830.

mae yn rhagori ar fy nysgwyl. iadau penaf. Er yn fy nhyb i ei

fod Rhai o Lythyrau y diweddar Barch.

yn rhogori yn yr ystafell, eto

nid T. Charles, o'r Bala.

efe ganolig mewn un modd

yn yr areithfa. Mae Mr. M. yn Sir,–Oddiar y budd a'r hyf- sôn am eich dyfodiad chwi i waerrydwch a gefais wrth ddarllen ed. Mi addymunwn pe deuech'; amryw o lythyrau y diweddar diau genyf yr hoffech y bugail a'r barch. Thomas Charles, A. B. praidd. Nid wyf bytli yn pasio o'r Bala, y rhai sydd i'w gweled fy amser gyda mwy o bleser a yn y Cofiant Saesoneg am dano, budd, na phan fyddwyf yn ymtueddwyd fy meddwl i gyfieithu ddyddan â Christionogion tlodion rhai o honynt i'r Gymraeg, i'w di-ddichell, y rhai nid ydynt yn cyhoeddi o bryd i bryd yn y Dry- cymeryd arnynt wybod dim, ond sorfa, er mwyn y rhai na allant ychydig o'u calonau eu hunain, eu defnyddio yn yr iaith yr ys- ac. o. ffordd yr iachawdwriaeth grifenwyd hwynt ynddi. Os bydd trwy Grist. År i fy nghoelbren gymeradwy genych yr amcan syrthio yn eu plith yma ac am hwn, mi ymdrechaf i anfon i chwi byth, ydyw eithaf fy nymuniadau. nifer digonol ohonynt i eich gall. Gyda hyfrydwch nid bychan uogi i roddi un, neu ychwaneg, o yr wyf yn hysbysu i chwi ddarfod hynynt i mewn boh mis; a dyma i'r enwog Romaine aros yma ddau i chwi ychydig i ddechreu. ddiwrnod, a rhoddi i ni ddwy

Yr ydwyf yn deall bod y parch. bregeth dra rhagorol, ar ogoniant Edward Morgan M. A. Vicar Crist yn ei Berson a'i swyddau, Syston a Ratcliffe-on-the-Wreke ad ar ei werthfawrogrwydd i yn swydd Leicester, i'r hwn yr bechadur andwyol, pan y galluydym yn ddyledus am y Cofiant ogir ef i gymeryd gafael ardo Saesoneg, yn bwriadu cyhoeddi trwy ffydd. Difyrwyd fi yn fawr yn fuan Gasgliad chwanegol o'r wrth ei ddull yn pregethu, yr hyn, Llythyrau gwerthfawr hyn. Di er ei fod yn neilltuol, a ymddengsimeu y bydd yn drysor cymys i mi y symlaf a chyfaddasaf eradwy gan bawb a hoffant gref. i ddealltwriaeth yr annysgedig. ydd trofiadol.– Ydwyf, &c. O ran y mater, yr ydoedd yn L2–1.

M. D. rhagarol yn wir, yn cael ei dra

ddodi yn y fath ddull teimladol Llythyr oddiwrth y diweddar barch. ac effeithiol, fel nad allai, hyd yn

Thomas Charles, A. B. at y nôd, fy nghalon oer a chaled i, parch. W. Wilkinson, yn awr o lai na chael ei gwresogi ychydig Lundain.*

wrth ei dân ef. Pa buasai genyf See “A Brief History of the Life, y cyfansoddiad cryfaf, a'r manand Labours of the Rev. Thomas teision goreu i wneyd fy hnn yn Charles, A. B. late of Bala." p. 11, feistr ar holl gangau lëenyddiaeth

*

« ForrigeFortsæt »