Billeder på siden
PDF
ePub
[blocks in formation]

RHAGYMADRODD;

NEU

Lythyr y Cyhoeddwr at ci Gyd-wladwyr y Cymry.

GAREDIG GYD-WLADWYR,

Dyma un Cyfrol etto o'r Cyhoeddiad cylchawl hwn wedi ei orphen; ac er nad ydyw efe yn agos i berffaith fel y dymunem ei fod, etto gebeithiwn nad oes ynddo lawer o bethau heb fod yn atteb i'r amcan i'r hwn y bwriadwyd ef, a'r addewid a roddasom yn yr Hysbysiad yn ei gylch, pan ddy. wedwyd, mai ymysg pethau buddiol ereill, y cyhoeddid Cofnodau helaeth o'r matterion yr ymdrinid â hwynt yn Nghymdeithasfáau Chwarterol y Trefnyddion Calfinaidd, yn gystal am Ddysgyblaeth Eglwysig, ag am Byngciau Athrawiaethol, a Rheolau Moesgarwch.

Hyfryd genym hysbysu fod ein Gohebwyr, yn Nghymru ac yn Nhrefydd Lloegr, yn hynod o ffyddlawn i'n cynnorthwyo i gyflenwi y Drysorfa â phethau buddol ac adeiladol. A mwy hyfryd byth genym allu dywedyd nad rhyw lawer o yspryd craslyd a dadleugar a ymddangosodd yn eu hysgrifiau; a gobeithiwn mai llai lai yr â yr yspryd hwn, ac y bydd y pryd gos- . tyngeiddrwydd, cariad, a phwyll, yn cynnyddu yn ddirfawr yn ein plith.

Mae yn llawenydd mawr i bawb ag sydd yn maru gwir lwyddiant ein Cenedl, weled arwyddion mor amlwg ag sydd, o gynnydd moddion gwybodaeth yn eu plith. Y chwanegiad parhaus sydd ar nifer pregethwyr yr efengyl yn y dyddiau hyn, yn enwedigol yn Ngogledd a Deheudir Cymru. Y mawr gyrchu sydd i wrando pregethau, yr amledd o ysgolion sabbothol, a'r minteioedd sydd yn ymgasglu iddynt, ynghyd a'r lliaws o lyfrau

iv.

[ocr errors]

da sydd yn parhau i ddyfod allan o'r wasg, y naill ar ol y llall, ymhlith y rhai, nid y mwyaf anfuddiol yw y Cyhoeddiadau misol, y rhai y mae eu hamcan yn gywir am ogoneddu Duw, a gwneuthur daioni, a'r ysgrifenwyr yn cael eu llywodraethu gan yspryd y gwirionedd, ac awydd am lesåd dynol ryw yn gyffredinol.

Mae y flwyddyn hon wedi bod yn un nodedig iawn yn mlynyddoedd oes y byd. Gwnaed Chwyl-drodau mawrion mewn amryw deyrnasoedd y ddaear. Bu feirw llawer o ben. aethiaid gwledydd. Bu rhyfeloedd gwaedlyd iawn rhwng y naill genedl a'r llall. Y pla, a'r haint, yn torri minteioedd i lawr yn amryw barthau y byd. Terfysgoedd a lladdfeydd mewn gwahanol drefydd ac ardaloedd yn Mrydain. Y bygwth a wnaed yn yr hin i dorri ymaith ffon ein bara, a'r arbediad rhyfeddol a ganiattaodd yr Arglwydd ei estyn i ni mewn atteb. iad i weddi, &c.

Bu yr amrywiol bethau hyn dan sylw y naill fis ar ol y llall, gan geisio cyfeirio llygad y darllenydd at law alluog Dow sydd i'w chanfod mor eglur yn y goruchwyliaethau rhyfeddol hyn a'u cyffelyb, ynghyd a'r llais sydd gan yr Arglwydd trwyddynt at feibion dynion. Ymdrechwyd i geisio dangos mai pechod yw yr achos o bob gofid a thrallod. Amcanwyd trwy holl gorpli y gwaith, i ddangos drwg pechod; daioni Duw, ei drugaredd a'i ras, ynghyd a dyledswydd dyn yn wyneb holl orchwyliaethau Duw yn ei ragluniaeth tuag atto.

Gobeithiwn y bydd i'n darllenyddion lliosog faddeu i ni yr hyn a wnaed yo feius, a'n cynnorthwyo i beri fod y Cyfrol nesaf yn llawer gwell a pherffeithiach.

Wyf,
Eich diffuant ewyllysiwr da,

JOHN PARRY.

CARLLEON,

Rhagfyr I, 1831.

[merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

TU DAL
Anwybodaeth yngwlad yr Efengyl..

22
Agoriad Addoldy, Gwern y mynydd 46, Llanfihangel

345
Addoldai, trethu yr

155
Angau, ystyriaethau am

152, 168
Ailenedigaeth, darluniad o ..

163
Amseroedd, am ddeall yr....

238
Achwyniaeth, gwell na gweniaith

247
America, Diwygiad yn

249
Addoliad Duw, y perygl o gamymddwyn yn.

259, 298, 329
Buchdraith :-Jane Williams 17-Mr. John Davies, o Liverpool 40,

69—William Owen, o Gaergybi 42-Mr. Lewis Evan, 66, 97—
Mr. T. Edwards, Llangollen, 71, 115—Ann Parry, Bryn mulan
73, 191-Mr. Josiah Davies, o Luvdain 129--Mr. William Pugh,
Llanmihangel 161, 193—Griffith Jones Beddgelard 203—y Parch.

Peter Roberts Llansannan 225, 257–
Balchder, y drwg o

21
Boddlonrwydd

22
Bridges, ei eglurhad ar Psalm cxix, 32, 36, 80, 135, 197, 333
Brenin, y, William IV, Cyfarchiad iddo 30 Araeth y 189, 251, 351
Coroniad y ..

318
Brydain, terfysgoedd yn

31, 62, 122, 376
Barddoniaeth 31, 62, 96, 127, 161, 184, 216, 255, 287, 319, 345
Beverige, Esgob, ei Adfyfyriadau

69
Bachgenyn llafurus

141
Biblau, Cymdeithas y, yn Nghaergybi 156 Llanrwst.

185
Bibl, mawr werth y 246, Profion ei fod yn air Duw

292
Buchedd grefyddol

202
Buchgen athrylithgar

234
Boddlonrwydd

248
Cyfarwyddiadau at lenwiy Drysorfa 1, 143, 210, Amddiffyniad i 261, 266
Cymdeithasfäau, Cof-nodau y, Bala, Meh, 16, 17, 18, 1830. 9,-Llan-

rwst, Rhag. 30, 31, 1829. 52--Dolgellat, Hydr. 14, 15, 1829. 87-
y Bala Meh. 15, 16, 1826. 119,-Caernarvon Medi 16, 17, 1830.
179-Ruthin Mawrth 3, 4, 1831, 182– Llanidloes Ebr. 27, 28,
1831, 187—Aberystwyth Mai 4, 5, 1831, 188—Llanfair Ebrill 30
Mai 1, 1830, 212, 235—y Bala Meh. 15, 16, 17, 1831. 242, 303.-
Lianidloes Ebrill 27, 28, 1831, 270–Pwllheli Medi 14, 15, 16,

1831, 341.
Cymdeithasfâau, yn, Ruthin 125, Manchester 220 Caerlleon 221 Bangor

244, Caerfyrddin 344, Llangeitho 344.
Cyfeillachau bydol

38

vi.

TU DAL.

Cymdeithas sobreiddrwydd

61, 286, 349

Cosp am bechod, tarddiant y parhad o

Cysgu mewn addoliad

104

Crist, gwisgo am danom 118, Cyfiawnder ac iawn

229

Cyfieithiad newydd o Isa. liii.

138

Canu mawl, Sylwadau Serle ar

144

Cyffes ffydd, Holwyddoreg ar

152, 211, 237

Charles, y Parch. D. dywediadau y

79, 229

Christopher Love, geiriau diweddaf..

168

Cyfarfodydd crefyddol yn Llundain

186, 218, 219, 220, 221

Cybydd, y

203

Cofiaint yn y Drysorfa, sulw ar y

244

Ceryddon moesgar ac effeithiol

248

Casgledigaethfa ysgrythyrol

258, 350

Crist yn cael ei gyferbynu a Mahomet.

264

Cyfarfodydd pregethu, trefn ac annhrefn y 268, sulw ar.

309

Crefydd bersonol, adfeiliad mewn .

275, 331

Crist yn dyoddef cospedigaeth ei bobl

294, 326

Calvin, dyddiau diweddaf ,

324

Cerydd i'r Tuchanwyr

338

Caerlleon, Cymdeithas Genhadol yn

351

Chwareudy, dywediad Mr, Hervey am y

215

Cyfraith Diwygiad yn y Senedd.

123, 285, 318, 347, 348

Duw, y Bod o 33, 357, Ei briodiaethau..

205

Damweiniau a Digwyddiadau

59, 95

Disgyblaeth eglwysig, llais chwiorydd mewn

89

Dublin, progethu cymraeg yn

208

Duwdod Crist, profion am

232

Dadleuwr o yspryd iawn

247

Diwygiad, moddion i gychwyn

283

Enllib, y pechod o

3.5

Ewyllys Duw, ymostyngiad i

247

Ffydd, traethawd ar 165, Nid yw yn ammod iachawdwriaeth 168 ; ac

anghrediviaeth

89

Ffraingc, llwyddiant yr efengyl yn

91, 315

Gwirionedd, beth yw

44, 75

Gallu dyn 110, Gallu ac anallu

265

Gorchymyn, y pummed, sylwadau ar 167, y pedwerydd 199, y trydydd,

264, yr wythfed. Egwyddoriad ar yr .

278

Gofynion, eglurhad ar Luc. xi. 34. 184. Att. 233, 234. Agoriad ar

gair gras 233. Att. Cyfrol II. Eglurhad ar Iago ii. 24. 233.
Att. 372. Am roddiad y ddeddf 233. Att. 372. Am eglurhad

ar Eph. i. 10 a Col. i. 20. 312. Att. 372.

Gair yn ei amser,

246

Gweddi gyhoeddus, traethawd ar

306, 339

Gwybodaeth dyn cyn y cwymp, a'i anwybodaeth wedi y cwymp.. 356

Gwylmabsant, y pechadurusrwydd o 312 ei chwymp yn Nghaer-

gwrle

316

Hanesiaeth Cenhadol 26, 57, 90, 121, 153, 185, 218, 249, 281, 313, 346

Helyntion yr amseroedd 28, 60, 94, 122, 126, 157, 158, 159 190, 191,

221, 222, 223, 224, 251, 284, 285, 286, 287, 318, 348, 349, 350

Belgium

60, 94, 126, 221, 284

Ffraingo

60, 94, 95, 122, 126, 159, 191, 221

Poland

60, 94, 122, 126, 190, 223, 251, 350

Iwerddon

61, 62, 94, 157, 191, 284

Itali

94, 157

Portugal

95, 159, 190

Finland

95

[ocr errors]
« ForrigeFortsæt »