Billeder på siden
PDF
ePub
[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

O

Y Drysorfa. Llyfr 1, rhif 1-llyfr 16, rhif 192; cyfres newydd, llyfr.1 rhif 1-11fr ...

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

arket, Newtown.

Per. 1122

e. 2

2 .(:,1)

Darlan canadant follow p.168

.

« ForrigeFortsæt »