Billeder på siden
PDF
ePub
[ocr errors]

ei yoddiddanion. Ar ryw ddiwrnod, 1 yagrif lion yn gyfraith ; yn gystal ag i dywedai y dysgedig wrth y tywysog, ddiolch iddynt am yr egni a wnaethabt Ymwelsoch a'r holl masnachdai yn y a'r ffyddlondeb a ddangosasant. Goddinas, ac yr ydych wedi meddiannu beithiwn y bydd trigolion Brydain y cyfan sydd ynddynt. Y pethau sy fawr yn y tro hwn yn meddiannu cymwasanaethgari chwi ni soniaf am dan- maint o ddoethineb ac ofn yr Árgynt; ond y pethau diangenrheidiol, felwydd, fel ag i'w hattal rhag cyflawni allai y byddai rhai o honynt yn fwy gweithredoedd o derfysg, bradwriaeth, cymwys i mi.

Beth yw hyny sy ar- a gwrthryfel. Gweddied plant Seion noch eisiau ? medd yr ymerawdr. Y am i'r Arglwydd, yr hwn sydd yn eisllyfrau philosophaidd, medd y dysged. tedd ar y llifeiriaint beri i bob peth ig, ag sydd yn y llyfrgell. Ebe y tyw. gyd weithio er llwyddiant gwir greysog, Nis gallaf ganiatau eich cais nes fydd a moesoldeb. yr anfonwyf at Omar, arweiniwr y Y Cholera Morbus.-Mae y pla hwn ffyddloniaid. Anfonwyd llythyrau atto wedi cyrhaeddyd dinas Hamburg yn yn ddiattreg, yn crybwyll y gofyniad. Germani. . Mae llawer iawn o fasnach Anfonwyd atteb i'r perwyl canlynol : yn cael ei ddwyn ymlaen rhwng y Am y llyfrau a grybwyllasoch, os ynt ddinas bon â'r rhan fwyaf o Ewrop, yn cydgordio â llyfr Duw (yr Alcoran) ac yn enwedigol â Lloegr, Mae Hamnid oes eu heisiau, mae hwnw yn ddi- burg ya dair milltir o amgylchiad ; ac gon bebddynt; ond os ydynt yn gwrth. ni bydd weithiau ddim llai na dau wynebu y llyfr anwyl a dwyfol hwnw, gant o longau yn y porthladd, yn y yr ydym mewn peryglon. Am hyny fasnach, o wledydd ereill. Oherwydd gorchymynaf eu dyfetha hwynt. Y dyfodiad y pla i'r ddinas fawr hon y tywysog ar hyn a'u rhoddodd i dwym. mae Brevin Brydain wedi rhoddi gor. no yr ymolchfâu (baths) yn y ddinas. chymyn newydd caeth a manwl iawn Felly difethwyd y clodfawr a rhyfedd. am i bob llong a ddel oddiyno gadw ol myfrgell-gwaith awduron yr am. at reolau cyfraith y deugain nydd prawf, ‘rywiol oesoedd, y rhai fu'n ddiwyd fel i'r manylrwydd mwyaf, i'r dyben o y wenynen yn casglu atti--mewn ys- ddefnyddio pob moddion yngafael paid chwe mis o amser. Ac ar ol hyn gallu dynol i geisio attal y pla rhag dechreuodd yr oes farharaidd, anwy. dyfod drosodd. Gweddiwn ninnau ar bodus a chreulon, ymhelaethu a cha y Duw sydd ganddo awdurdod ar y darnhau.-Iota.

plâau oll i sefyll yn blaid i ni yn nydd Cyfraith y Diwygiad.-Mae afiwydd y perygl. iant ysgrif cyfraith y Diwygiad yn Nhy. Damwain alarus,-Dydd iau, Hydyr Arglwyddi wedi peri anesmwythder ref 13, troes cwch a dau ddyn ynddo, mawr drwy yr holl deyrnas; a chryn mewn ystorm, ar afon Menai, wrth derfysg mewn rhai manau, yn enwed hwylio o Bangor i Beaumaris, boddodd igol yn y trefydd gweithfiol, ile amlaf y ddau, a chollwyd y cwch. Codi gory bobloedd. Yn Derby y bu terfysg mod o hwyliau ar wynt cryf oedd yr go fawr, lle y lladdwyd rhai pobl cyn achlysur o'r ddamwain hon. ymlonyddu o honynt. Yn Hudders- Ý Polandiaid.—Bu brwydr dost field hefyd y bu terfysg garw : llosg. rhwng gwyr Poland a'r Rwssiaid am wyd Palas Duc Newcastle yn ulw, ac ddau ddiwrnod dan furiau Warsaw, ni adawyd iddo ond muriau moelion. Hladdwyd miloedd o bob tu, a'r Rwss

Ond gan fod ein Grasúsaf Frenin, iaid a orchfygasant, ac a ennillasant y a'i 'Swyddogion yn parhau i addaw yn ddinas. Ymneillduodd milwyr Poland, ffyddlawn gwneud a allont i barottoi ac yn awr y maent yn ffoi bob un i'w y ffordd i lwyddo yn well yn yr eisteddfangre. Fel hyn y darfu am wroldeb fod nesaf, y inae 'r bobl yn gyffredinol y Polandiaid y tro hwn. Rhyfeddol yn ymlonyddu mewn gobaith. Te- yw troion dirgeledigaethau rhaglunbygid nad oes dim sail i feddwl yn iaeth Duw! amgen nad yw y Brenin, yr Arglwydd Iubili yr Ysgolion Sabbothol yn Man. Ganghellwr, a'r Iarll Grey, ac felly chester.- Penderfynwyd cynnal y Cyfhoil' swyddogion y llywodraeth, yn arfod hwn ar ddydd coroniad y Bren.

hau yn llıvyr benderfynol wneuthur in, Medi 8. Ymgyfaru yr holl Ysgol. egni mawr am gael passio y Gyfraith ion yn Mosley Street, ac oddi yno i hon yn fuan iawn yn yr eisteddfod Ardwick Green, lle yr oeddynt i gyd: nesaf y Senedd.

ganu, &c. Yr oedd ysgolion yr boll Mae Cyfarchiadaụ wedi cael eu han bleidiau crefyddol yn ymgyfarfod, heb fon at y Brenin bron o bob parth o'r un yn niffyg; sef Eglwys Loegr, Wesdeyrnas, i ostyngedig erfyn arno ef a'i leaid, Anymddibynwyr, Trefnyddion Swyddogion i arfer inoddion i gael yr Calfinaidd, Bedyddwyr, Unitariaid,

[ocr errors]

Ierusalem newydd, a'r Pabyddion Yr 1 yr årholiad anhawdd a ļlafurus drwy arolygwyr, yr athrawon, a'r ysgoleig. drefniant a gytunwyd arno o unfryd ion ynghyd veddynt oddeutu 35,000 o gan genbadon awdurdodedig oddiwrth nifer, oll yn gwisgo Bathodyn (Medal) pum Llywodraeth mewn perthynas o bris 3c, yr un; oddigerth y Pabydd- wahanu Taleithiau Holland à Bel. iot, y rhai a wisgent bob un ei groes. giuin , ar ammodau, yn y rhai y mae Cynnydd y nifer er amser coroniad llesàd y ddwy, ynghyd a diogelwch George IV. ydyw oddeutu 15,000, dyfodol teyrnasoedd ereill, wedi cael

Hefyd cadwyd cyfarfod gweddi gan eu diogelu. yr arolygwyr a'r athrawon am 7 ar “Anfonwd Cyngrair, sylfaenedig ar gloch y boreu y 14 o Medi. Ac am 7 y trefniant hwn, at y Cenhadon aw. yn yr hwyr cyo naliwyd cyfarfod dra: durdedig Holland a Belgium, ac yr chefu yn y Capel mwyaf yn y dref, i. ydwyf yn hyderu y bydd i gymmerad. áreithio ar yr achlysur. Yr arolygwyr wyaeth y ddau Lýs, yr hwn wyf yn ei oedd yr areithwyr,

awyddus duiysgwyl, droi ymaith y Y Gymdeithas Genhadol.-Hydref perygl trwy yr hyn yr oedd heddwch 16, 17, a 18, cynnaliwyd cyfarfuuydu holl Ewrop yn cael ei fygwth tra y Cenhadol yn Nghaerlieon. Ar y Sab- bu yr achos heb ei sefydlu. both yr oedd pregethu ar yr achlysur “ Foneddigion Ty y Cyffredin, mewn pedwar o Gapelydd; sef capel yr wyf yn diolch i chwi am y darparyr Anymddibyowyr, capel y Method. iaeth a wnaethoch tuag at ddyfodol istiaid Calfinaidd saesoneg, capel yMe urddas a chysur fy Mrenhinol Gyd. thodistiaid Callinaidd cyın raeg, a cha mhares, yn y dygwyddiad iddi fyw ar pel Mr. Wilcoxon. Cadwyd cyfarfod fy ol i; ac am y cynnbrthwyon y rhai a cyhoeddus y Gymdeithas nus lun, yn ganiatasoch tuag at wasanaeth y A. nghapel Queeu street, a phregethwyd bresennol. Gellwch ymddibynu y yno nos fawrth. Pregethodd ac areith. gwoaf fi eu defnyddio gyda'r gofal a'r iodd ar yr achlysur, heblaw y pregeth cynnilwch mwyaf. wyr cartrefol, y parchedigion canlynol; Parodd sefyllfa Ewrop fod yn angW. Thorpe o Bristol, Dr. Ratlles venrheidiol ychwanegu y draul mewn. Liverpool, J, Davies o Bristol, D. Jones amrywiol sefydliadau yn y gwasanaeth y Cenhadwr o Madagascar, a Mr. Alex: cyffredin, yr hwn y bydd fy awydd ander o Blackbur., ac ereilt, Gwnaed mwyaf difrifol i'w leihau, pryd bynag casgliad o £133 ac uchod, i Gymdeith- 1 y gellir ei wneud gyda diogelwch llesas Genhadol Llundain.

had y wladwriaeth. Ar yr un pryd, Gohiriad y Senedd. Araeth

y
Brenin..

yn foddhaol genyf fod y dra ul hon -Dydd iau Hydr. 20, gyhiriwyd y wedi cael ei gwneud i fynu heb neSenedd hyd Tach. 22. Aeth y Brenin i mawr o chwanegiad at faich y bobl. mewn i Vy yr Arglwyddi mewn teyrn- Fy Arglwyddi a'm Boneddigion, wychder am 3 ar gloch brydrawn; Yn y cyfwng o orphwysdra, yr hwn efe a eisteddodd ar ei Deyrngadair, ac å ganiatteir yn awr i chwi, yr wyf yn a draddododd ei araeth mewn llais sicr nad yw yn angenrheidiol i mi i grymus, uchel, ac eglur.

ddymuno arnoch arfer y dyfalwch “ Fy Arglwyddi a’m Boneddigion, mwyaf i gadw heddwch yn eich am“Yr wyf o'r diwedd wedi dyfod yma i rywiol ardaloedd. Yr awyddfryd yr ddodi pen ar eisteddfud'anguyffredinol hwn a ymddangosodd mor gyffredinol o faith a llafurus, yn yr hon y bu gan fy mhobl am gael Diwygiad cymatterion o'r pwys mwyaf dan eicin tunol a ffurf y Llywodraeth yn Nhộ ystyriaeth.

Cyffredin y Senedd, a gaifl, yr wyf yn * Teimlais fawr hyfrydwch wrth gobeithio ei reuleiddio trwy, wir ysgadarnhau, trwy fy nghydsynied bren. tyriaeth o'r angenrheidrwydd o drefn hinol, yr Ysgrifiau am welliaut cyt: ac arafwch yn y cyfryw weithrediadau. reithiau Helwriaeth, ac am leihad ar At ystyriaeth o'r achos pwysfawr hwn y, trethi y rhai oedd yn gwasgu mor bydd raid i'r Senedd o angeorbeid, drwm ar lafur-waith fy mhubl; ac mi rwydd ymroddi yn ddifrifol ar agoriad dueliais sulw gyda'r cyffelyb hyfryd- ar Eisteddfod nesaf, a chwi ellwch wch ar ddechreuad diwygiadau yn fod yn sicr o fy nigyfnewid ddymuniad nghyfraith Torredigaeth, oudiwrth yr i, i roddi penderfyniad arno trwy y hyn y gellir dysgwyl yr effeithiau cyfryw welliant yn y cynnrychioliad innyaf buddivl,

ag ý fyddo yn angenrheidiol tung at Yr wyf yn parhau i dderbyn y prof. sicrhau i fy mhoblgyflawn fwynbad o'u ion mwyaf boddisaol o dueddfryd cyf breintiau, y rhai newn cyd-gyssylltiad eillgar oddiwrth y galluoedd tramor. a'r cyfryw sy'n perthyn i drefniadan

YCynnadledd cynpulleidig yn Llan. ereill y llywodraeth, ydynt yn hanfodol dain, o'r diwedd a wnaethant ben ar er cynnaliad ffurf-llywodraeth rydd.

mae

[graphic][graphic][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

RHIF. XIL.

RHAGFYR, 1831.

LLYFR 1.

PREGETH Y PARCH. J. SIBREE.

Psalm 1. 3, “ Cesglwch fy saint ynghyd attaf fi."

(Parbad tu dalen 324.).

[ocr errors]

Yn 2il. Mae y saint yn cael eu | gylch ei orseddfaingc fel y byddo casglu ynghyd gan Dduw mewn iddynt fyfyrio ar ei gariad, ac y addoliad cyhoeddus. Mae cy- byddo ganddynt achos i ddywed. hoeddiad y testyn yn cael ei swnio yd “ Efe a'n dûg i'r gwin-dy, a'i trwy yr holl fyd bob sab both, lle faner drosom ydoedd gariad, bynag y mae yr efengyl yn cael ei “ Arglwydd, da yw ini fod yma. phregethu; a phan yr ufuddheir Yn 3ydd. Mae efe yn casglu ei i'r archiad, maeCrist yu ymrwymo saint ynghyd atto ei hun mewn i gyfarfod ei bobl a'u bendithio. amseroedd peryglus. Pan y byddo Mae meistr mawr y gymdeithas yr ystormydd yn ymddangos yn wedi dywedyd - Canys lle mae casglu oddiamgylch iddynt, mae dau neu dri wedi ymgynull yn fy efe yn awyddus i'w cysgodi rhag enwi, yno yr ydwyf yn eu canol y gawod. Mae yn dywedyd wrthYmha le bynag yr ymgyfarfydd- ynt yn iaith Esaiah “ Tyred fy ant, ac i ba enw bynag y byddant mhobl, a dos i'th ystafelloedd,”yn perthyn, cyferfydd ef â hwynt. ystafell fy mherffeithrwydd a'm Nid ydyw yn dywedyd, lle byddo haddewidion-dos i'th ystafell a dau neu dri o eglwyswyr, neu ym. chau dy ddrysau arnat; llecha neillduwyr, &c. yn ymgyfarfod megis enyd bach, hyd onid el y ynghyd yno yr ydwyf, ond lle Ilid heibio. Mae yn ddiamau byddo dau neu dri wedi ymgy- genyf i chwi sylwi rai troion ar null yn fy enw mewn cywirdeb a yr adar cartrefol, y drafferth a'r gwirionedd, myfi a gyfarfyddaf â gwilio y maent pan y byddo yr adhwynt, ac a'u bendithiaf. Y mae ar ysglyfaethus yn ehedfan uwch wedi casglu y gynulleidfa hon eu penan; mae Iesu yn casglu ei unwaith yn rhagor. Mae wedi bobl ynghyd megis y casgl yr iar ein casglu fel defaid i'w gorlan. ei chywion dan ei hadenydd. Fel pererinion i'w gorphwysfa, "Mor werthfawr yw dy drugaredd fel y byddo i'n hysbrydoedd gael o Dduw!” medd y Salmydd, “am eu hadfywio, fel y byddo i ni hyny yr ymddiried meibion dynfyned i'n ffordd ein hun yn llawen. ion dan gysgod dy adenydd." Mae wedi ein casglu megis dis- Pan y byddo rhyw ofidiau yn gyblion i'w ysgol, fel y byddo i digwydd, dirgel neu gyhoedd, ni gael ein dysgu a'n gwneuthur nyni a gawn Dduw yn gymhorth yn ddoeth i iachawdwriaeth, parod yn ein holl flinder. Fel

Mae wedi ein casglu megis hyn pan foddwyd y byd gan plant i'w dý, fel y derbyniom ddwfr, fe gasglodd Duw Noah arwyddion o'i gariad tadawl. a'i deulu i'r arch, gan ddywedyd Mae yn casglu ei saint oddi am- “ Dos di a'th holl dỹ i'r arch.”

na saf

yr

[ocr errors]

Pan y dyfethwyd Sodom a Gom- er dyrchafiad a chynhaliaeth y orah, fe ddywedodd Duw wrth gwirionedd ar y ddaear nag & Lot a'i deulu,

yn yr

holl ddichon i ni fod, etto y mae yn wastadedd rhag dy ddyfetha." gweddu i ni fel ei weision i ymPan ymwelodd Duw a gwlad yr gasglu ynghyd er amddifyn y Aipht â'r deg pla, fe gasglodd ei gwirionedd. bobl ynghyd yngwlad Gosen ; a Yn 4ydd. Mae Duw yn casglu thra

yr

oedd holl ran arall o'r ei saint ynghyd i wasanaeth ei Aipht yn dywyllwch, yr oedd eglwys. Fel hyn y casglodd Crist goleuni yn eu hollanneddau hwy. ei Apostolion ynghyd i roddi iddY mae yn anghenrheidiol weith- ynt awdurdodiad Apostolaidd, i iau i'r saint ymgasglu ynghyd er fyned a dysgu'r holl genhedloedd. amddiffyn crist'nogaeth yn erbyn Yn amser y diwygiad fe gododd rhuthriadan o erledigaeth, neu Pen mawr yr eglwys Luther a o anghrediniaeth ; mae yn ang-Chalfin, ynghyd a diwygwyr enwhenrheidiol rai prydiau iddynt og eraill, fel y byddai iddynt ymuno mewn ymegnïad moesol, gynneu fflam yn Europe, ïe, trwy er diogeln mur-ganllawiau ac am- y byd, nas gallai anadl Pabyddddiffyn feydd yr eglwys ; ac mae iaeth byth ei ddiffodd. “Cesglwrth ymgasglu ynghyd fel hyn yr wch fy saint, fy ngweision yn ydym yn gallu gwneud ein ham-nghyd attaf fi,” y rhai ydynt wrol ddiffyn. Arwydd-air y diafol dros y gwirionedd. Hyn ydyw y ydyw, “ Ymranwch, a gorchfyg- peth mae Duw yn ei ddywedyd wch:” gadewch i ninau, fy mrodyr, yn y dyddiau awyddus a bywiog gofio, pan y byddo dall-bleidiad hyn ar yr eglwys. Bydded i gristpartiol a rhagfarn yn bod ymhlith ionogion o bob enw, gyd uno i y saint, fe fydd y gelynion yn ffurfio a sefydlu cymdeithasau enilltir. Bydded ini ymuno mewn cenhadol, traethodau, ac ysgolion ymegniad gwirfoddol, a ni a orch. sabbathol-cyduno yn eu gweith. fygwil

, ac a fyddwn fuddugol- rediadau er dyrchafiad achos iaethus. Bydded i ni sefyll yn Crist. Bydded iddynt fod o'r un nghyd er amddiffyn yr efengyl yn galon a'r un meddwl yn ymdrechu enw'r Arglwydd, a ni a wnawn dros ffydd yr efengyl

. rymusder. Y mae ymosodiadau fyddo gyd a phawb sydd yn caru gwastadol ar yr eglwys gan ein Harglwydd Iesu Grist mewn anghrediniaeth, mae sefyllfaoedd purdeb. Amen. anghrediniaeth o'i hamgylch ; Yn 5ed. ac yn olaf. Mae Duw dynion yn neillduo y sabbath yn casglu ei saint ynghyd yn sanctaidd, nid i ddwyn ymlaen angau ac yn yr adgyfodiad. achos crist'nogaeth ond hyd ymae Gwerthfawr yngolwg yr Argyn eu gallu i'w ddinystro. Mae lwydd yw marwolaeth ei saint." yn alarus ei bod hi fel hyn lle Dyma'r awdurdod mae angau yn mae yr efengyl yn cael ei phreg- arferol o'i dderbyn. “ Dos angan ethu er's cymaint o flynyddau, a a chasgl y cyfryw un o fy saint chyd a'r fath lwyddiant, bod teml attaf fi.” 'Megis y bydd y garddyr

eilunod i'w chael, lle mae oriau wr yn myned i'r ardd, ac yn tynu cyssegredig y sabbath yn cael eu y biodau llawn, a'r ffrwythan camddefnyddio i'r dyben o wrth addfed ; felly y bydd Iesu Grist wynebu achos Iesu Grist. Ond yn myned i'w ardd, ci eglwys, ac mae y gwir yn nerthol, ac a orch- yn casglu ei saint atto ei hun : fyga. Nid rhaid i ni grynu, canys canys mae yn dywedyd " Y Tad, mae braich Duw yn fwy awyddus y rhai a roddaist i mi, yr wyf yn

" A gras

« ForrigeFortsæt »