Billeder på siden
PDF
ePub

HYMN I.

[ocr errors]

HYMN II.

Y trydydd dydd, am 6, progethodd Iubili yr Ysgol Sabbothol. Richard Jones, Bala, ar Salm 86. 5; a Robert Roberts, Rhuabon, ar Daniel Cydseiniwn gân hyd entrych nef, 9. 9. Am in, pregethodd John Jones, Boed llon ein llef a'n llais; Llanllyfni, ar Heb. 9. 12; a John

Fe wawriodd dyold ein lubili,
Evans, Llwyofortun, ar loan 17, 3.

Molianpu Duw fo'n cais,
Am 2. pregethodd John Prydderch, Adseinier cân ein banthem glir,
Sir Fon, ar I Tim. 1. 15; a Thomas
Richards, Abergwaun, ar Act. 17, 31.

Gan wyrddion, bryniau 'n bro;

A hir y byddo'r diwrnod hwn Am 6, pregethodd Foulk Evans, Machyolleth ar Rhuf. 5. 1 ; a W. Haverton,

O newydd yn ein co'. Llanfihangel, ar Ps. 9. 10.-D. L. Er gwaethaf llid gwrth’nebwyr câs,

A geisiai 'n dwyn yn gaeth,
Agoriad Addoldy newydd.—Dydd Cawn vrfoleddu arnyut oll,
Mawrth 5ed o Orphenaf, 1831, agor-

Ein Ivvili a ddaeth.
wyd Addoldy newydd yn mhentref | Er düed oedd y t'w'llwch gynt,
Llanfihangel Aberceirion, yn agos i Didduwiaeth dros ein tiri
St. Clears, swydd Gaerfyrddin. Mae'n deilwng cadw lubili,

Am 10-ar gloch, pregethodd David Can's wele oleu clir.
Griffith, Llantwd, ar Mat. 18. 20; a I&Horan mawr a ddaeth i'u plaid,
J. Evans, Llwynffortun, ar Es. 2. 3.

Gwregysodd ef ei nerth ; Am 2, pregethodd D. Griffith ar Gal. Cyfodai'r gwan o'i isder prudd, 4. 5; W. Williams, Pendine, (saes’ney)

Gorchfygai 'r cadarn certh. ar Micah 2. 13; a J. Evans ar Rhuf. 5.

Yn awr, yn nyddiau'n hie’octyd gwiws 6. Am 6 ar gloch, pregethodd Thos. Harris, Hwlffordd, ar Eph. 2, 10.

Mawr yw ein braint a'n bri; Cawsom le i feddwl fod yr Arglwydd Cawn air yr lor yn wir i'n rhan,

A'i feddwl ro'ir i vi. yn rhoddi lle i ryw rai gwau eu meddwl gael cysur trwy ei weision y dydd bwn. Ac y mae trigolion yr ardal yo

Clywch sain yr udgorn mawr,

Yn seinio Iubili; praeddu caiimoliaeth am eu haelioni yn Dydd gorfoleddus gweddus gwiw, cytranu tuag at dalu am adeiladu у Babell hon.

A fyddo hwn i ni. Da fyddai pe bai y brodyr sydd yn

Cysegrwn ddyddiau 'a hoes teithio i, neu ddychwelyd o swydd

I latur hon mewu hedd: Benfro, trwy Gaerfyrddin, i gofio aın y

O’i mynwes hi, O! 'cladder ni! sefydliad newydd yma, Mae oddeutu Yu dawel yn y bedd. naw milltir o Gaerfyrddin, rhwng Ar ddydd ein Iubili Bank-y-felin a Llanddowror.---J. E. Adseiniom hyd y nef,

Ein cân, a'n moliant pur, a'o clod, BARDDONIAETH.

Heb dewi iddo Ef.-J. PHILLIPS. Emyn priodol i'n chanu ar weinyddiad Sowper yr | Englynion a gyfansoddwyd ar ddydd Arglwydd.-Oh duyfnder !!

Coroniad y Brenia William IV. O ddyfnder dirgelwch! gwel f'enaid y fan

Duw Iôr, Naf daear a nerth,--a Brenin Y chwysodd Creawdwr y bydoedd fel gwan, Wrth dalu 'r holl ddyled ; 0 syned y saint!

Breninoedd sy 'n darwerth, Pa alar a thristwch pwy fesur ei faint:

I Brydain fawr gain fro gerth, O f'enaid rhyfedda, gweld lesu ’n ei waed !

Ar ei muriau wŷr mawr-werth. A'i chwys yn afonydd o'i ben hyd ei draed: Y Sioriaid fu wŷr siriol--i'w deiliaid, Y santaidd, y cyfiawn, a'r uniawn, O râs : A'i ddagrau 'n diteryd, yngotid ei gâs !

Yn dilyn olynol ;

Gwedi hyn e gard o'u hoi
Nid oes all amgyffred ei deimlad fel dyn,
A'i gorph yn ddrylliedig, a'i enaid yn un!

Ar y gaer wr rhagorol.
Ei Dad yn ymguddio, a'i gleddyf'r un pryd, Sef William ddinam ei ddydd,--a elwir
Yn deffro i daro !achawdwr y byd!

William y Pedwerydd ;
Pa sant, new pa seraph, pa angel o'r nen,

Gwr is baul y goren sydd,
A draetha'i deimladau rhwng lladron ar bren?
A mawredd ei berson, a dyfnder ei loes,

I enw 'i glod yn y gwledydd.
A chwerwder ei gwpan, pan hoeliwyd ar groes? At ein gwlad, cariad Inn cú,-a welir
O ddyfnder dirgelwch! pa gariad a gras?

Mal liaul yn llewyrchu;
Tywysog y bywyd a welwyd yn was !

Yn rhoi ei fath-àrbai fu
A Thad tragywyddoldeb mewn preseb yn dlawd,
Er achub ei bobol, Duw cadarn mewn cnawd !

Dirion weis, i deyrnasu.
Oh ddyfnder tragywyddol ! pa gariad yw hyrı ? Hir fo hyd bywyd ein Por,--a’n hun.
Y bywyd yn marw ar Galfari fryn!

Frenhines heb ragor ;

[iawn Y cyfiawn a hooliwyd er rhoddi rhyddhad, O afael marwolaeth i filoedd

Llywyddion, is weision Lor, Wern. R. J. A gerir drwy bob goror.-R. JONES.

[ocr errors]

-00

4

yn rhad,

HANESIAETH CENHADOL, &c.

MALACCA.

[ocr errors]

Dyma y man lle y mae y Parch. / yn y wlad. Mae yn debygol mai Josiah Hughes, o Liverpool, yn llafurio eilunaddolwyr oedd hen breswylwyry y cenhadwr a ordeiniwyd yn y dref wlad, ac i'r Arabiaid ddwyn y grefydd wono Chwefror 18. 1830. Gwel Go. Fahometanaidd i'w plith, pan yn yr leuad Cyfrol vii. tu dal 61. yr hwn y hen amseroedd, y cymmerasant fedd. gwnaeth y Cymry anrhegion iddo, tu iant o honi. dal. 208. 'Yr hwn y derbyniwyd llythyr Yn azos i flaen y tir mae amryw yn. yn ddiweddar oddiwrtho, Gwel Tryysvedd, ymysg y rhai y mae Singapore, sorfa am Melen, tu dal. 17).

à Pinang: mae gan y Gymdeithas Malacca sydd ran o'r India ddwy genhadon yno hefyd. reiniol, sef y trwyn tir hwnw o'r

Tref Malacca. India sy'n cyrhaedd bellaf i'r mor,

Y dref Malacca sy'n gorwedd yn tua'r dehau. Mae y gwddf cul o dir sy'n cydio Malacca a'r cyfandir: gorllewin, ar lan y mor.

agos i drwyn deheuol y wlad, o du y

Bu y dref hwn'a elwir y Kraw, yn 97 milltir o led. Mae Malacca yn 775 milltir o

hon yn nwylaw gwyr Holland, ond hyd, a 120 o led, yn amgylchynedig gav

yn awr Lloegr sydd yn ei llywodraethu y mor ond yn unig y gwddf Kraw; ac

Poblogaeth gwlad a thref Malacca a selly y mae hi agos megis ynys yn y mor. Mae trum o fyuyddoedd uchel syfrifir yn agos i 30,000 o bobl, o'r yn cyrhaeddyd ar hyd y wladd o'r naill rhai y mae dwy ran o'r tair yn byw yu ben i'r llall," o'r rhai y mae ffrydau ac

nhref Malacca a'i chyffiniau, y rhai afonydd yn rhedeg bob iu er mawr

ydynty Malayaid, Chinëaid, Arabiaid, gysur y trigolion. Mae rhan fawr Clingiaid (Malabariaid) Portugiaid, iawn o'r wlad yn anialwch coeding. Isellmyn, a Saeson. O'r rhai hyn y Mae lliosgrwydd o bysgod yn yr afou: nifer fwyaf yw y Chinëaid, y rhai ydd, 'a ffrwythydd eu coed ydynt hel. / ydynt ychwaneg nag un rhan o dair aeth a rhagorol; ond nid oes yno. ddi.

odrigolion y dosparth, Nifer y Magon o ģd i gyflawni angen y trigolion layaid a gyfrifir yn 10,000. Y trigolion, gan mwyaf ydynt genedl

Y Genhadaeth, a elwir y Malayaid, a dywedir iddynt Dechreuwyd ar y gwaith Cenhadol ddyfod yno o Sumatra, Heblaw y Ma. lavaid y rhai a bresvryliant gyffiniau yaeth y Dr. Morrison.

yma yn y flwyddyn 1815, trwy annog

Yma bu y Dr. wlad, canol y tir a'r mynyddoedd a Milne yn llafurus a ffyddlawn hyd gyfanneddir gan genedl a fernir yn ddiwedd ei oes. Mae yma Athrofa gynfanneddwyr cyntaf y wlad. Geilw (College) Saesoneg a Chinaeg. Dyma y Malayaid hwynt y Samangiaid. Mae lle yr argraffwyd y Bibl yn iaith China, y genedl hon yn wyllt ac anwâr, yn

o gyfieithiad Dr. Morrison. Mae yma cyfanneddu yn y mynyddoedd a'r coed: Argraffwasg yn wastadol ar waith ; am wigoedd, yn crwydro yma a thraw i hela, &c. heb breswylfeydd cartrefol | Cenhador yn Singapore,

yr hon y dywedodd Mr. Thomsen, yn un man.

Ond mae rhai ohonynt Argraffwasg Chenëaidd yn Malacca, ag sydd yn ymgymmysgu a'r lleill

yn offeryn nerthol tuag at daenv gwy. wedi cael eu dofi a'u gwareiddio. bodaeth o'r Iachawdwr yn Asia ddwy

Y Malayaid, fel cenedl, ydynt bobl reiniol.” Y Cenbadwr Mr. Kidd fileinig a dialgar iawi, dichellgar a oedd yno yn llafurio ymhlith yr bradwrus, hoffo oruchafiaeth ac yspail, amryfath drigolion. Mae efe yn preyymroddgar i fôr-ladrad, a nodedig o ethu dair gwaith bob sabboth, a dwy greulon at eu gelynion a dieithriaid. waith yn yr wythnos yn iaith China. Maent, er hyny, mewn rhyw radd yn | Yr oedd efe mewn mawr angen cynddeallus a bywiog, ac y maent yn northwy: yn awr mae Mr. Josiah cynnyddu mewn gwybodaeth a moes Hughes wedi cyrhaeddyd pen ei daith, videb,

ac yn ei gynnorthwyo ef yn ngwaith Heblaw hyny, cyfanneddir amryw eu Harglwydd yn y wlad bellenig barthau o'r wlad gan amryw bobl o'r hon. Gweddiwni ninnau am gwledydd a'r ynysoedd amgylchiadol. llwyddiant. Bydd hyn o hanes yn Y grefydd cyffredin yn y wlad yw fynediad i mewn i helaethach hysbysMahoinetaniaeth, yr hon yw crefydd y rwydd o sefyllfa a llafur y brawd Mr. Malayaid y rhai ydynt y genedl amlaf | Josiah Hughes.

« Mae yr

eu

00

Yr oedd y cy:

[ocr errors]

HYSBYSIADAU CREFYDDOL. ysgol, ac yn ysgrifenedig arnynt fel Tubili Ysgolion Sabbothol Treffynnon.

hyn; “Iubili yr Ysgolion Sabbothol.”

"Noddwr, ein Grasusaf Frenin -Cadwyd y cyfarfod hwn ar y sabboth, Hydref 2. gan y tair plaid gre.

William IV”-“Bydded i bob plentfyddol ynghyd; sef, yr Anymddibyn: yn gael ei ddysgu i ddarllen ei Fibl.” wyr, y Trefnyddion Calfinaidd, a'r

Gosodwyd Pedrolfen fawr ar ben y Bedyddwyr.

mynydd, a gosrdwyd yr holl Ysgolion Dechreuwyd am 7 o'r gloch y boreu ereill y tu allan i'r cylch. Yr oedd

o'i ħamgylch ; a'r bobl a'r plant trwy gyfarfod gweddi yn Nghapel y Bedyddwyr.

Gweddiodd un o'r athy gynnulleidfa yn fawr iawn. Ar ol rawon o bob un o'r tair plaid, y naill gweddio, areithiodd y pregethwyr can. ar ol y llall, i ofyn am fendith yr

lynol, oddiar y Bedrolfen, y naill ar ol Hollalluog Dduw ar yr ysgolion Sab. Bothol, yn gymraeg J. Edwards y

y llall, er annogaeth yr Ysgolion Sabbothol yn gyffredinol, farfod yn Wiosog, a chafwyd cynnor-1 Chapman, y Parch. Mr. Waterhouse,

Berthen-yn saesoneg y Parch. Mr. thwy neillduol yn y gwaith. Am 10, Cyfarfu yr Ysgolion yn ymddibynwr-ac J. Parry, Caerlleon.

Wesleyaid-y Parch. J, Saunders, AnNghapel y Trefnyddion, a cherddasant Yr oedd un pregethwr yn pregethu oddiyno mewn trefn i Gapel yr Anymddibynwyr. Oherwydd Capel | hun.

y nos Capel hwn yn rhy fychan o lawer i'w cyn. nwys, aethant yn eu hol i Gapel mawr

MARW-RESTR. y Trefnyddion, lle y cyfarchwyd yr Yn mis Medi diweddaf, bu farw y Ysgolion gan y tri gweinidog, sef y Parch. J, Williams, o Langeitho, (gynt Parch. W. Jones, Treffynon, y Parch. o Lledrod). Yn y tŷ, cyn cychwyn y J. Foulks, a'r Parch. J. Jones, Ruthin. corpb allan, llefarodd y Parch. Eben.

Am 2. Cyfarfu yr holl Ysgolion yn Richards, Tregaron, ar 2 Bren. ii. 12. Nghapel y Bedyddwyr, a cherddasant

“Fy Nhad, fy nhad, cerbyd Israel, a'i oddiyno i Gapel y Trefryddion, lle y farchogion.” cadwyd y Cyfarfod cyhoeddus, W. Williams ysw. Maes Glas, yn y Gadair. Wedi i'r Cadeirwr agoryd y HELYNTION YR AMSEROEDD. Cyfarfod, dechreuwyd trwy weddi ; wedi hyny adroddodd bachgen bychan Y SENEDD YMERODROL. v Psalm cl. Ac ynghanol y Cyfarfod adroddodd bachgen o 4 i 5 oed ddwy darlleniad o'r Darlun cyfraith bwn yn

Cyfraith y Diwygiad.--Ar y trydydd bennod o'r Rhodd Mam, ar g’oedd y? Nhŷ y Cyffredin bu dadleu 3 diwrnod, holl gynnulleidfa, drwy gael ei holi sef, Medi 19, 20, a 21, Parhasant i gan ei dad ei hun. Rhoddodd y ddau ddadleu ddydd 'mercher hyd foreu blentyn hyn achlysur o fywhad a sir- ddydd iau am hanner awr wedi 5 yr ioldeb anghyffredinol i'r holl gynnulli 22, pryd y rhanwyd

y tŷ, a chafwyd, eidfa, fychain a mawrion. Areithiodd o blaid ei sefydlu yn gyfraith 345 gweinidog pob un o'r tair cynnulleid: Yn erbyn

236 fa, a dau o'r athrawon perthynol i Mwy o blaid y Diwygiad o

-109 bob Capel

, y naill ar ol y llall, ar yr Felly pasiwyd yr Ysgrif yn Nhy y achlysur. Yr oedd y Capel ehang Cyffredin gyda bloedd o fawr orfoledd. hwn yn nodedig o lawn. holl bobl achlysur i ddywedyd mai da lwyddi yu llaw Arglwydd J. Russell,

Wedi hyny anfonwyd ef i Dŷ yr Argoedd iddynt fod yno, Am 6. Pregethodd y tri gweinidog Aeth llu mawr o aelodau Tŷ y Cyff

yr han a'i cynnygiodd ef ar y cyntaf. a enwyd uchod, bob un yn ei Gapel redin gydag ef at y safle yn Nhy yr ei hun, ar ddyledswyddau rhieni tnag Arglwyddi. at eu plaut. Yr oedd y Capeli oll yn llawnion ar unwaith.

yr Arglwyddi.-Cynnygiodd

Ni welwyd Iarll Grey ddarllen y Darlun cyfraith erioed y fath Gyfarfod yn Nhreffyn. non. Disgwylir y bydd lleshad mawr

am y Diwygiad y tro cyntaf, yr hyn a chyffredinol yn ei ddilyn.

ganiattawyd yn ddi-wrthwynebiad,

ydd iaŭ, Medi 22. A pheaderfynIubili Ysgolion Sabbothol Mynydd wyd ei ddarllen ef yr ail waith ar ddydd Buckley.-Cynnaliwyd Iubili yr Ysgol. llun Hyd. 3, a gobeithiai y byıldai i'r ion ar Fynydd Buckley, Swydd Flint, Ysgrif gael myned o flaen yr eisteddar ddydd mawrth Hydref 4ydd. Nifer fod mor ddi-rwystr ag y byddo modd. yr Athrawon yn bresennol oedd 130, a y Cyffredin.--Dydd gwener,

Medi nifer yr holl ysgolheigion 1400. Yr 23, dygwyd Darlun Cyfraith y Di. oedd gwr yn dwyn banner o flaen pob wygiad yu Scotland o flaen y ty, i'w

00

Cafodd yr

a

ar

94

[ocr errors]

00

Yn erbyn

ddarllen yr ail waith. Bu dadi etto | gorchwylion, ae oddiwrth y cyfryn ar yr Ysgrif hwn, ac o'r diwedd rhan wobr-ddognau, dognau neillduedig, wyd y ty, a chafwyd

rhoddion ymchweledigol, ynghyd * O blaid yr ail ddarlleniad, 209 dyrchafiadau eglwysig, yo wahanrodel. Yn erbyn

A hyn y cytunwyd Mwy o blaid o

-115 Aeth yr Ysgrif o flaen yr eisteddfod Yr India Orllewinol. Yn Ynys Barddydd llun Medi 26.

badoes, bu tymhestl o gorwynt ofnadyr Arglwyddi.—Dydd llun Hyd. wy iawn ar yr lleg. o Awst. Dioysti3dd cynnygiwyd darllen y Darlun cyf- iwyd y Planfaau, a drylliwyd neu raith neu yr Ysgrif hwn yr ail waith ; niweidiwyd agos bob ty yu yr ynys. a bu dadl anarferol ar yr achlysur. Dywed y Newyddiadur, Barbadous Buont yn dadleu bum niwrnod? ac Globe, fod y golled, o fywydau ac eiddo ar ddydd gwener Hydref 7, Rhan agos y tu hwnt i ddarluniad. Dryll. swyd y Ty, a chafwyd

iwyd peu ddarnddrylliwyd bron bob O hlaid yr ail ddarlleniad, 158 ty, a gwnaed llawervedd o dai yn

199 chwilfriw mân. Chwythwyd yr Organ Mwy yn erbyn yr ysgrif 41 oedd yn eglwys St. Mary yn ufflon Felly bwriwyd yr Ysgrif allan wedi y mån, a chwalwyd hi a'r eglwys fel cwbl. Yr Arglwyddi a areithiasant vs gyda'r corwynt. Cariwyd y meirw o blaid yr Ysgrif oeddynt a ganlyn, yn drolieidiau i'w claddu yn domen.

Dydd llun—Iarll Grey ; Parll Mul. ydd ar eu gilydd yn y ddaear, gán gydgrave; ac Arglwydd King. Yn ei nifer oeddynt. erhyn, Arglwydd Wharncliffe ; Iarll

Y Cynhauaf.-Yn Nghymmanfa y Mansfield; Ardalydd Bute.

Methodistiaid Calfinaidd yn MhwllDydd mawrth, o'r blaid, Is. Iarll heli, Medi 15. Penderfynwyd cadw Melbourn. Yn ei erbyn, Iarll Win Cyfarfod o ddiolchgarwch i'r Arglwydd chilsea ; Duc Wellington ; larll Har

am yr bin hyfryd a'r cynbanaf ffrwyth. -rowby. Dydd mercher, o'i blaid, Ardalydd law ef, ar y 14eg. o Hydref, ymhob

lawn a gawsom oddiar ei haelionus Lansdowne; Is-larll Goderichi; Tarll Capel. Radyor. Yn ei erbyn, Iarll Dudley ; Yn Nghyfarfod yr Henaduriaeth yn Ardalydd Londonderry; Iarll Had. Edinburgh ddydd mercher Hydref dington.

5ed, cytunwyd ar fod diolchgarwch Dydd iau, o'i blaid, Iarll Rosebery; cyboeddus yn cael ei roddi i'r Arg. Arglwydd Plunket. Yn ei erbyn, Islwydd am y Cynhauaf toreithiog a larll Falmouth; larll Carnarfon. gafwyd eleni, gan bob pregethwr yo Dydd gwener, o'i blaid, Arglwydd, perthyn i Eglwys Scotland ar у

SabBrougham; Duc Sussex ; Ardalydd both Hydref 23. Hastings; Arglwydd Barham; Tarll Grev. Yn ei erbyn, Arglwydd Wyn

Y Cholera morbus.-Mae y clefyd ford; Iarll Eldon, Arglwydd Lynd- hwn yn lladd yn ofnadwy yn Mecca, hurst; Arglwydd Tenterden; Arch. yn Cossier,t ac yn Suez i esgob Canterbury; Duc Gloucester; Pacha, llywydd gwlad yr Aipht, yn larl! Harewood.

arfer pob moddion o fewn ei allu i 79 g Cuffredin.-Dydd iau Hydref attal taeniad y pla. bed. Cynuygiodd Mr. Wilks ar fod Cyfarchiad i gael ei anfon oddiwrth

* Mecca sydd ddinas yn Arabia, yn aelodau Ty y Cyffredin at y Brenin, i sefyll mewn dyffryn diffrwyth, am. ddeisyf arno ef anfon cyfrif o'r holl gylchynedig gan fryniau bychain, yn swyddau, lleoedd, setýllfaoedd, a nghylch taith un diwrnod oddiwrth y gorchwylinn yn y Fyddin, y Llynges, / Mor Coch. Dyma y fan lle y ganwyd neu yn y Llywodraeth, ynghyd a'r holi

Mahomet y twyliwr yn y Awyddyn wobr-ddognau (pensions), dognau

571. Nid vesi'r ddinas hon na muriau neillduedig, rhoddion ymchweledigol,

pac amddiffynfa. Lle tlawd iawn ynghyd a dyrchafiadau eglwysig ag ydyw. Bron yr unig gynnaliaeth sydd sydd yn cael eu dal gan bob un o'r gan y trigolion yw y cyfoeth a endillArglwyddi yn y Gyfunol Deyrnas, ant trwy y pererinion o Fahometaniaid Brydain Fawr ac Iwerddon, ag sydd

a ddeuant yno bob blwyddyn i ymweled ag eisteddle ganddynt yn Nby yr Arg

â lle ganedigol y Gau brophwyd. lwyddi, neu rai o'u teuluoedd : neu eu + Cossier sydd dref borthladdol ar perthynasau ; gan hysbysu swm y cyf- ymyl y Mor Coch, gan milltir o Suez, fyw daliadau, cyflogau, gwobrau, ac

Suez sydd dref yn yr Aipht ar ymyl elw sy'n dyfod iddynt oddiwrth y cyf y Mor Coch mewn cagendor a el wir ryw swyddiw, lleoedd, sefyllfaoedd, a cagendor Suez,

Mae y

Tymhestl ofnadwy.-Mewn gwlad yn uwch wyneb y dyfroedd, a'r hwn meddiant y Rwssiaid ar gyffiniau debygai, oedd yn ymddangos o ddeutu China y 24in. 0 Ebrill diweddaf, bu pedwar can gwrhyd o amgylchiad. - tymhest! ddychrynllyd o wynt ac eira Yr oedd yr awyr y pryd hyn yn gym. mawr iawn. Dechreuodd am naw ar mysgedig o frwmstan. Ar y dydd gloch y boreů, ac a barhaodd yn o'r blaen yn ngbulfor Trois Fointaines, ddidorr hyd hanner nos yr 28in. Darfu efe a welsai liaws mawr o bysgod marw i'r eira gau i fynu bob cymdeithas â'r a llawer iawn o gerrig duon ysgeifn ardaloedd amgylchiadol. Gwnaed yn nofio ar wyneb.y dwfr, ac a glywsai volled anghyffredinol i'r trigolion.dwrf mawr cyffelyb i daranau, yr hyn Collwyd 3,494 o geffylau, 3,193 0 o farnodd efe ei fod yn tarddu oddiar wartheg, 7,134 o ddefaid, a 14 o ga- grug darddiad llosgfalus yn y ddaear, melod. Wedi hyny, pan doddodd yr cyffelyb i ferwadau mynyddau tanllyd. eira bu y fath lifeiriant na welwyd Efe a fordwyodd ymlaen tua Gir: bron ei fath erioed. Bu feirw yr holl genti : ac ar hyd yr amser y bu efe yn apifeiliaid ieuaingc bob pen. Mae llwytho ei lestr, yr oedd yn canfod rhyw farnedigaethau ofnadwy yn dis. math o fwg tew yn ymgodi oddiar y gyn ar Rwasia y dyddiau hyn. O na tueddau hyny. A phan ydoedd efe yn chymmerai teyrnasoedd y byd rybudd dychwelyd yv ol o Girgenti ar yr 16eg. oddiwrth yr esiamplau hyn o anfodd o'r mis, efe a welai olygfa newydd logrwydd yr Hollalluog yn erbyo Yr oedd yno ynys, ynghylch yr un Rwssia waedlyd a gortbrymus. faintioli a'r defnydd a welsai efe o'r Riga-Mae y pla yn Riga, yr hon

blaen ar

у
10ed. Yr y

r ynys hon, yr hon sydd dref yn Rwssia, bron wedi llwyr Cadpen a'i canfu hi, sydd ynghylch

a enwyd Yuys Carras, yn ol enw y gilio. Ynghanol barn, mae Duw yn Allath uwchlaw y dwfr. Yn ei chanol cofio trugaredd, fel na lwyr ddyfether hwyat. Dafyddai clywed fod diwrnod hi, mae yn ymddangos fod math o o ddiolchgarwch yn cael ei gyhoeddi wastad-le; a pheth tebyg į geudod gan y rhai diangol.

llosgfynydd, o'r hwn y rhedai math Ffraingc.-Dywedir fod yn Ffrainge oedd tarth yn ymddangos ar hyd yr

o fettel toddedig ar hyd y nos. Yr 5,200,000 o fechgyn ; ac nad oes o bonynt ond 1,320,911 o dan addysg ymyl 9 amgylch. Yr oedd y mor o mewn gwahanol ysgolion. Hynod amgylch ogylch yr Ynys yn 100

gwrgymmaint ar ol yw dysgeidiaeth yn y

hyd o ddyfnder. Sefyllfa yr Ynys yw wlad hono, yn enwedig yn y parthau 37gradd 6m. Lledred Gog. a 10gr. 26m. deheuol.

Hydred Dwyr, o Paris. Dyma dyst

iolaeth y Cadpen Carras, yr hwn a Cymdeithasau? Sobreiddrwydd.-Nid ddaeth i mewn i borthladd Marseilles oes fawr dros ddau fis er pan fu y yn Ffraingo y 30in. o Gorphenaf. cyfarfod cyntaf i'r Gymdeithas bon yn Gwelodd Čadpeniaid llongau ereill yr Llundain; ac er hyny hyd heddyw Ynys ar ol hyny; a hwy a gadarnhay mae llawer o'r rhai oeddynt gynt yn sant yr hanes uchod. A gymmerryd o chwerthin am ei phen, yn awr wedi bapur newydd a elwir y Serempore, dyfod yn aelodau o honi. Mae llawer Marseilles. o bobl yn anwybodus o natur y Gym- Dinystr Llyfrgell.-Llyfrgell Alex. deithas. Er pan fu y cyfarfod cyntaf andria yn yr Aipht oedd yr enwocal yn Llys Exeter, fe gadwyd dros ugain yn y byd, Fe'i dechreuwyd gan Ptoo gyfarfodydd cyboeddus ar yr un lomy Soter, ymerawdwr Aiphtaidd, achos yn nosparth dwyreiniol Llun- canlyniedydd Alexander. dain, ac yr oeddynt oll yn lliosog. nyddwyd gao wabanol ymerawdwyr i Cadwyd naw cyfarfod yn Spitalfields saith gan mil o gyfrolau.

Pan gwara Bethnal Green, tri yn Bermondsey, chawyd y ddinas gan Julius Cæsar, un yn Walworth, un yn Stoke New llosgwyd pedair can mil o gyfrolau yn ington, a manau ereill.

lludw. Dodwyd at y gweddill gan Ymddangosiad Ynys newydd yn Mor Cleopatra ddwy filo gyfrolau; a thrwy y Canoldir.-Ar y 10ed dydd o Gor: y cynyddiad o dro i dro, fe'i addurnphenaf diweddaf, oddeutu un ar gloch wyd yn fwy pifeiriol nag o'r blaen. y boreu, fel yr oedd Cadpen Carras, Fe'i yspeiliwyd amrywiol o weithiau meistr y llestr a elwir Theresine, ar yn amser y chwyldroad yn adfeiliad ci fordaith o Trepani i Girgenti (Sicily) ymerodraeth Rhufain, ac wedi'n adpan oedd o fewn 20 milltir oddiwrth lenwai eilwaith. Pan gymerwyd Alex. Cape St. Marc, a ganfu o fewn ergyd andria gan y Mahometaniaid, eu tywcarreg iddo rýa grymswth mawr o ysog a ganfu yn eu plith ddyn dysged. Tyw ddefnydd, ynghylch 20 llath gor- \ig, yr hwn a'i llonodd yn fawr drva

Fe'i cyn:

« ForrigeFortsæt »