Billeder på siden
PDF
ePub

personol eu hunain ; yna ant at, methu eu deall. Tawed cnawd, achosion gwlad a theyrnas, yr pan yn methu deall. hyn ni bydd yn perthynu dim 4. Mae mwy o ddaioni yn holl iddynt.

oruchwyliaethau yr Arglwydd 2. Diffyg cadw golwg ar lyw- nag a haeddodd neb, oblegid odraeth Duw ydyw yr achos o'r anfreidol gyfiawn a doeth yw ef, terfysgoedd a'r gwrthryfeloedd Byddai credu ac ystyried hyn yn gwladol ymysg dynion ; pan beth mawr at gael dynion i ymy bydd yn galed arnynt yr lonyddu, ymdawelu, eistedd yn ymddigiant ac y melldithiant eu heddychol, a chau arnynt yn yr brenhin a'u Duw." Esa. viii. 21. ystafelloedd, Esai. xxvi. 20. Yn Mae'r Arglwydd weithiau yn lle ymwylltio, gan feddwl eu bod gollwng y naill radd o ddynion yn deall y cwbl, a hwythau heb yn fflangell ar râdd arall, ond ddeall dim. Na fyddwn flysig nid ymgodi a therfysgu ydyw yr am wybod amser ymlaen, yn agwedd briodol i fod ar neb; debyg i Efa am y ffrwyth gwaond plygu ac ymostwng, gan harddedig; nac yn rhyfvgus fel gydnabod ei lywodraeth ef. “Peid gwŷr Bethsemes yn edrych i'r iwch, a gwybyddwch mai myfi sy arch; ond ystyried, a chredu Dduw,” Salm xlvi. 10. Pan byddo “ mai efe sydd Dduw,” ac ym. pris ymborth yn uchel, gwaith yn ddiried ein holl achosion i'w law brin, cyflog yn fychan, &c, dyled-ef. “ Yr hwn sydd yn gofalu swydd a braint ý tlodion yw drosom." nesau at Dduw, dywedyd eu Mae yr Arglwydd yn galw dyncwyn wrtho ef; oblegid gall ef ion i hyn,“ peidiwch, a gwybydd. drefnu ymwared fel y byddo wch," chwi wrthryfelwyr, chwi. oreu: canys Arglwydd pawb, a thau resymwyr cnawdol, chwithau phob peth ydyw. Ona ddysgai weiniaid digalon, “gwybyddwch gwyr mawr ddeall (fel Dafydd) mai myfi sydd Dduw : mynaf mai "yr Arglwydd sydd yn fod yn fawr ar y ddaear yn mysg darostwng y bobl danynt." y cenhedloedd, er gwaethed yd

3. Mae gan yr Arglwydd ei ynt. Golwg ar Dduw a ehangai ddybenion goruchel yn ei olwg y meddwl cyfyng, ac a roddai bob amser, a'i amser doeth i nawdd, rhyddhad, a thawelwch ddwyn ei holl amcanion i ben. dystaw, ïe, o bosibl orfoledd i'r Mae “ cymylau a thywyllwch o'i enaid ynghanol gorthrymderau a amgylch yn fynych; ond mae chyfnewidiadau yn y byd; a yn oleu bob amser yn y fan lle hyny yn yr amgylchiadau an. mae ef; “cyfiawnder, a barn yw hawddaf i gnawd beidio gwingo trigfa ei orseddfaingc," Salm danynt. Gwnaeth hyn i Aaron xcvii. 1, 2. Dywedodd Iacob dewi pan lladdwyd ei feibion. "Yn fy erbyn i y mae hyn oll," Dysgodd hyn iaith glir i Eli ar pan mewn gwirionedd yr oedd er ddydd cymylog iawn, "yr Argdaioni mawr iddo.

lwydd yw efe gwnaed a fyddo da Mae pethau yn y llywodraeth yn ei olwg.” Yr un olwg gafodd fawr hon na allwn ni eu deall, Iob pan ganodd, “ bendigedig ond digon i ni yw fod y llywod fyddo enw yr Arglwydd.” Llonraethwr ei hun yn eu deall. Mae yddodd hyn Dafydd yn wyneb tâd naturiol yn gwneuthur peth rhegfeydd Simei. Yr oedd gwel. au yn aml, na bydd y plant yn ed fod llaw gan Dduw yn y peth, deall paham, nac i ba beth ; pa yn dystewi ei enau mewn llawer faint mwy Duw wneuthur pethau amgylchiad. Oh na ddeuai“ di. y bydd y doethaf o ddynion yn wedd dyddiau” arnom fel ar

-00

AR WEDDIO YN GYHOEDDUS.

frenhin Babilon gynt, i godi ein oddieithr iddynt ddiwygio na llygaid o'r agwedd anifeilaidd, i oddefir hwy yn undeb y Corph. gydnabod y Goruchaf a'i lywod- Fod goddef mewn un blaid ddyn. raeth, Dan. iv. 34,

ion o egwyddorion croes i'r blaid 6. Gochelwn ymyraeth â pheth-hono, yn beth annaturiol, ac a au gwladol, yn enwedig yn y all fod o ganlyniadau niweidiol. Pulpudau, &c. oblegid anwedd - Sylwyd hefyd y byddai ymofyn. aidd yw hyny yn y cyflawniad oiad ynghylch hyn, o bosibl, yn wasanaeth grefyddol: ond ym- !les mawr wrth dderbyn rhai ddwyn yn ffyddlon ymhob peth ieuaingc i'r eglwysi. tu ag at bawb, a phob graddau a Yr oedd fy meddwl yn llòn sefyllfaoedd. "Gweddio dros fyfyrio ar y penill canlynol wrth bob dyn, dros frenhinoedd, a ymadael. phawb sydd mewn goruchafiaeth “ Y man bo'ch di, boed fryn boeď fro, fel y galiom ni fyw yn llonydd, Sydd gyflawn o ddyddanwch; mewn pob duwioldeb ac onest- | Yn dy gynteddau ’n wastad mae rwydd."

Rhyw fôr didrai o heddwch.” 6. Dyweder wrth Sion, mai

JOHN FOULKE3. ei Duw hi sydd yn teyrnasu. Cangen neillduol o waith y rhai prydferth eu traed, sydd yn efeng- Syr,-Yn ein dyddiau nodedig ylu pethau daionus yw hyn, Ac ni, pan y mae ymarferiadau crefoni ddywedant hyn iddi, ni bydd yddol wedi dyfod yn un o ffasgolwg; nac ychwaith yn cyflawni iynau yr oes, a thrigolion ein golwg; nac ychwaith yn cyflawni gwlad, drwy drugaredd, wedi ym.

“Yr Arg. wrthod a'r rhan fwyaf o ofer. lwydd a deyrnasa byth, sef dy gampiau y cynoesoedd, gan gym. Dduw di, Sion," Ps, cxlvi. 7. Gan mai yr Arglwydd sydd lawniadau moesol ; mae yn natur

meryd eu difyrwch mewn cyfyn teyrnasu, a'i fod yn anfeidrol iol i ddynion ymegnio i ragori ar gyfiawn; pan gwgo, ymostyngwn -pan gwasgo arnom, plygwn- eu gilydd, ac ymdrechu i wneupan dralloder arnom awn atto ef.

thur eu hunain yn hynod yn y A chan mai y Duw unig ddoeth pethau hyn, fel mewn pob camp yw, credwn mai da y mae yn dawn gynenid, hi a dýr allano

a chelfyddyd arall. A lle byddo gwneuthur pob peth. A chan ei fod yn anfeidrol gadarn, ymddir-honi ei hun; a'r lle na byddo, fe iedwn ynddo, ac ymgadwn gyda'r goeg-drwsir rhyw beth arall yn eglwys yn yr holl derfysgoedd i ei lle. Mae yn wir fod rhai ymgyd.

arferiadau crefyddol na oddefir i Sylwyd ychydig hefyd ynghylch neb eu cyflawni ond rhai a farner Mieno yn anghydmarus. Ďar- yn addas, ac a neillduer ddifllenwyd y 7fed rheol ymarferol rifol i hyny. Ac y mae ymarfer. yn llyfr Cyffes Ffydd, ynghyd a iadau ereill y dysgwylir i bob sylwadau eglurhaol ar y gair-di-dyn, a wnelo broffes o gristionoggred :":ac mai yr un farn ydym aeth, eu cyflawni. Un o'r rhai yn bresenol ag oedd y Corph yn hyny yw gweddio. Ac heb fyned Nghymdeithasfa y Bala yn y f. i nodi allan yma yr amrywiol 1794: gwel Trysorfa, cyf. I. tu rywiogaethau o weddïau, ni chawn dal. 24.

oud crybwyll Gweddi Gyhoeddus, Hefyd na oddefir dynion dadl. neu Gymdeithasol. Mae hon yn eugar yn erbyn rheolau pender- un o'r cyflawniadau crefyddol fynol y Corph yo ddigerydd, ac mwyaf agored i gyffredinolrwydd

yn

y bobl i ymarferyd å hi. Eithr hanol barthau y deyrnas, ymhlith gan y cyfaddefir ei bod yn rhan amrywiol enwau o gristionogion. arbenig o addoliad, y mae, fel y Ac megys y mae'r Arglwydd wedi cyfryw, o'r pwys mwyaf iddi gael addo, pan y darparo efe y galon. ei chyflawni yn ddyladwy. Mae'r i weddïo, y bydd iddo yn rasol pregethwr yn rhydd i ddywedyd ostwng ei glust i wrando ; pwy a ei feddyliau (cyd y b'ont yn ol y ŵyr na lwyddir gydag ef, fel y gair) wrth y bobl ; ond y mae yn tröer ymaith y barnedigaethau ofynol i'r gweddïwr cyhoeddus trymion a haeddiannol sydd megys na ddywedo dros y bobl ddim yn crogi uwch ein pênau? ond yr hyn a allont roddi eu Dymunol iawn fyddai fod ein Hamen gydag ef. Ond y mae yn

calonau dan

у

fath deimlad o ddigon hysbys i ni oll fod pethan bethau ysbrydol, ac mor gylanyn cael eu dywedyd, ae agwedd gwbl ar waith pan yn addoli Duw, au yn cael eu harferyd wrth eu fel nas gallai achlysuron o ychyddywedyd gan rai gweddïwyr cy- ig bwys ddim ein rhwystro na'n hoeddus, ag sydd yn gwneuthur dyrysu, na pheri i ni dybied y yn anhawdd iawn i un gwrandâwr gwasanaeth yn fin, na'r amser yn cydwybodol ddodi Amen gyda annifyr. Eithr fel

y mae ein hwynt. Pa fodd i ddiwygio y gwendidau yn lliosog ac yn fawrpethau hyn, nid hawdd gwybod; ion, a gelyn ein heneidiau yn ddiond meddyliais y gallai y llythyr wyd i'n cythry.blu, os na chymcanlynol, a gyfieithiais o waith y merir gofal gan y rhai a flaenor. Parch. JOAN Newron,t fod yn ont mewn gweddi gyhoeddus, yr gyfarwyddyd buddiol, a chael addoliad, er ei gymmeradwyo gan effaith ddymunol, ar bwy bynag a y gydwybod, a dry yn faich, ac chwennychont ddiwygio, ac sydd yn achlysur i bechod. Achwynheb lyffetheirio eu hunain yn rhy | iadau o'r fath yma sydd i'w clywgaethion mewn ffurfiau ac ag

ed yn fynych, ac fe allai y byddai weddau annoeth, trwy bir ymar- 1 yn hawdd diwygio, pe byddai ir feriad, a thrwy gyndyn ymwrth- rhai y perthyn iddynt gael eu odiad a phob cynghor ac addysg cynghori mewn cariad. Ond gan a roddid iddynt gan lyfrau na mai hwynt hwy yn fynychaf yw chan gyfeillion crefyddol. y rhai sydd yn cael clywed olaf, Wyf yr eiddoch, &c. IOTA. tybygid mai nid anfuddiol fyddai

gwnenthur rhai sylwadau ar fater Syr ,-Yr wyf yn ei chyfrif yn o'r fath bwys cyffredinol. drugaredd fawr, fod y pryd hwn Bai penaf rhai gweddïau da yw (pan y mae anwiredd yn amlhâu) en bod yn rhy feithion. nifer cynnyddol, yr wyf yn go- ran fy mod yn meddwl y dylem beithio, o rai y cyffyrddwyd â'u weddio wrth y clock, na chyfyngu calonau, ac a gyhyrfwyd i uno ein hunain i ryw nifer o funudau. mewn gweddi am daeniad gwy- Ond o'r ddau, gwell yw bod y bodaeth efengylaidd, ac am fen- gwrandaw-wŷr yn dymuno fod y dith ar ein gwlad bechadurus. weddi yn hwy, nag iddynt dreulio Mae cyfarfodydd i arferyd gweddi y naill hanner o honi i biraethu gymdeithasol yn lliosog yngwa- am iddi ddarfod. Yr achos my

nychaf o hyn ydyw helaethu yn • Gwel Lythyrau y Parch. John afreidiol ar bob mater a ymgynNewton, dan yr enw Omicron, ac er hysbysrwydd o deilyngdod y gwr duw aygio i feddwl y gweddiwr, yo iol hwnw, darllener Goleuad Cymru, nghyd ag ail adroddiad o'r un Cyfrol v. tu dal. 289, &c.

pethau. Os buom yn helaeth yu

00

Nid o

ein hymbil am fendithion ysbryd- a chwennychont weddio â'u cal-
ol, gwell i ni fod yn brinach yn onau. Gweddi a ddylai fod yn
ein heiriolaeth dros ereill. Eithr fyr ymadroddol, llawn o anadliad-
os bydd tymmer ein hysbryd, ac au at yr Arglwydd mewn cyffes,
amgylchiadau achosion yn ein ymbil, neu fawi. Dylai fod nid
harwain i fod yn helaethach a yn unig yn ysgrythyrol ac efeng-
manylach wrth daenu helyntion ylaidd, ond yn brofiadol, ac yn
rhai ereill ger bron yr Arglwydd, draethiad dïaddurn, difyfyr o
dylem geisio cadw hyn mewn go- anghenion a theimladau yr enaid.
lwg yn y rhan flaenaf o'n gweddi. Ac felly y bydd pan fo y galon
Diammeu fod prydiau pan y mae yn fywiog ac yn teimlo pwys.
yr Arglwydd yn gweled yn dda ddyledswydd; a thyna fel y rhaid
roddi rhwyddineb anarferol i'r iddi fod os bydd adeiladaeth rhai
gweddïwŷr; yna y maent yn llef- ereill mewn golwg.
aru am eu bod yn teimlo : mae Ysgrifenwyd amryw lyfrau i
ganddynt ysbryd ymdrech, fel gynnorthwyo dawn ac ymarferiad
braidd y gwyddant pa bryd i gweddi, megys gan y Dr. Watts,
roddi heibio, Yn y cyfryw am-

ac ereill; ac y mae llawer o gylchiad, nid yw'r gwrandaw-wŷr addysgiadau buddiol i'w cael ynond anfynych yn blino, er i'r ddynt. Ond y mae ymlyniad rhý weddi ymestyn tu hwnt i'r ter- gaeth wrth y dull a'r rhaniadau fyrau arferol. Ond yr wyf fi o'r å gymhellant hwy, yn peri ir farn mai ein dull mwyaf tueddol, weddi ymddangos yn rhý drefniadmewn pregethu a gweddio, ydyw ol a ffurfiol, ac yn gwrthfyned â'r myned feithaf pan fyddo genym symleiddrwydd sydd mor hanfodleiaf i'w ddywedyd. Gweddïau ol ac angheurheidiol i weddi dda, meithion a ddylent yn gyffredin fel nad oes dim cymhwysderau a gael eu gochelyd, yn enwedig pan ddysger gan ereill a wna i fynu y fyddo amryw i weddïo ar ol eu diffyg. Mae yn bosibl dysgu gilydd ; os amgen, fe fydd y gweddïo fel celfyddyd rëolaidd, gwrandaw-wŷr mwyaf ysbrydol ond braidd y mae yn bosibl yn berygl o lw freiddio. Ac gwneuthur hyny yn gymmeradwy yma crybwyllaf anweddeidd-dra ac yn adeiladol i ereill. Pan peth a welsom yn dygwydd ar fyddo'r gwahanol ddosbarthiadau amserau, sef bod y gweddïwr yn o gyfarchiad, mawrygiad, cyffesrhoi lle i ddysgwyl ei fod ymron iad, ymbiliad, &c. y naill yn dilyn darfod, ac yna dyfod i'w feddwl y llall mewn trefn osodedig, mae ryw beth a esgeulusasai yn ei le meddwl y gwrandawydd yn gyffpriodol, ac felly gael o hono ei redin yn myned o flaen llais y arwain megys i ail ddechreu dra- llefarydd, fel y gallwn ddyfalu chefn. Os

na bydd y peth o yn o lew beth sydd i ddyfod nesbwys dirfawr, gwell ei adael allan af. Oherwydd hyn mynych yr yn hollol y tro hwnw.

ydym yn cael pobl anllythyrenog, Mae gweddïau rhai gwŷr da heb gael nemor help oddiwrth yn debycach i bregethu na gwedd-lyfrau, neu yn hytrach heb gymio. Maent yn traethu meddwl yr meryd eu llyffetheirio ganddynt, Arglwydd i'r bobl, yn hytrach na yu medru gweddïo gyda'r fath dymuniadau y bobl i'r Arglwydd. ireidd-dra å blås, mewn dull Yn wir prin y gellir galw hyn yn difyfyr, fel nad yw gweddïau y weddïo. Fe allai hyny mewn lle rhai mwyaf eu ffraethineb, hyd arall wneud darn o bregeth dda, yn nod pregethwŷr eu hunain, er ond ni bydd o fawr lesåd i'r rhai cywreinied a rheoleiddied fydd

[ocr errors]

ont, ond sych a sythlyd mewn mae yr hyn a wyddom wedi bod, cydmhariaeth iddynt ; ac heb ac yn bod yn ofid dirfawr i fy weini ond ychydig o fudd na di- meddyliau i a'm brodyr. Bu yn fyrwch i'r meddwl ysbrydol. Ys- gymmaint gofid i ni fel y bu gorbryd gweddi yw ffrwyth ac arwydd fod arnom lawer tro symmud y ysbryd mabwysiad. Mae'r gwedd Gymdeithasfa o'r manau hyny i jan ffurfiol y mae rhai yn eu cyf ddosbarth arall o'r wlad, er mwyn lwyno wrth orsedd grâs, yn peri cael gwell trefn. Un tro, fe dysti ni feddwl am estron yn dyfod at iolaethwyd na chai y dref lle

у ddrūs gŵr mawr; mae efe yn bu annhrefn ac anfoesoldeb mewn curo, yn dysgwyl, yn anfon ei Cymdeithasfa mor fraint o'i chael enw i mewn, ac yn myned trwy y flwyddyn ganlynol, oni wnai yr gyleh o ddefodau, cyn cael der- holl dafarnwyr ymrwymo i roi eu byniad i'r tŷ; ond dyma fachgenyn henwau ar bapur i beidio gollwng bychan yn perthyn i'r teulu, heb dim cwrw na chadw eu tai yn aggyflawni defod yn y byd, yn myned ored ar amser yr addoliad, ac i mewn rhag ei flaen, o herwydd felly y gwnaethant, a'r canlyniad y gŵyr ei fod gartref. Y mae yn fu, cael trefn ragorol drwy yr wir y dylem yn wastad nesâu at holl gyfarfod. Mae yn rhaid Dduw gyda mawr ostyngeidd gwneud hyny mewn manau ereill rwydd ysbryd, a chydnabyddiaeth hefyd. o'n annheilyngdod. Ond nid yw'r Nid ydym am dynu modfedd ysbryd hwn yn cael ei ddangos yn yn ol o'r tir a ennillasom, er maint oreu bob amser trwy ffraeth henwillid satan, a chaledwch yr annuwrhês o ditlau y Duw yr ydym yn iolion. Ni wiw i ni roi y Cyfarnesâu atto, neu trwy ffurfio yn fodydd heibio am fod annuwiolion ein meddyliau ymlaen llaw y drefn yn cyrchu iddynt i dynu dirmyg yn ol pa un yr ydym yn amcanu arnynt; na wiw, canys y mae traethú gwahanol

ein llawer enaid wedi cael ei achub gweddi, Fe ddylai fod genym yn y cyfarfodydd hyn; ac hyd radd o sylw ar ryw drefn er mwyn yma, y mae yr Arglwydd yn rhoi gochelyd ail adroddiadau ; ac fe cymhorth amlwg iawn i lefaru yo ddichon fod dynion cyffredin gair "yn eglurhad yr yspryd a ychydig yn ddiffygiol yn hyn nerth.” Mae yn beth nad ellir ei weithiau ; ond ni bydd y gwall ddysgwyl, cael cynnifer o filoedd hwn ddim hanner mor finderus o bobl ynghyd, na fydd yno ryw ac anuymunol a gweddïau rhag- rai yn fwy afreo!us nag y dymfyfyriol a chelfyddgar.

unid, hyd oui wawrio yr hyfryd (I'w barhau.)

fareu, y“bydd Sancteiddrwydd i'r Arglwydd ar ffrwynau y meirch:”

Oh, brysied yr amser, Amen. Mr. Ymdeithydd,-Darllenais

UN O'R TREFNYDDION. eich Traethawd, fel y gelwch ef, yn y Drysorfa am Medi, mewn Crynhodeb o araeth y Parch. W. Roberts, perthynas i drefn ac annhrefn Clynog, a draddodwyd ganddo yn Cyfarfodydd pregethu, gyda mawr

nghyfarfod blynyddol Ysgolion Sab

bothol sir Gaernarfon, yr hwn a gynofal calon. Mae yr annhrefn a naliwyd yn Nghaernarfon, Mai 31, soniasoch am dano, yr hyn a wel- 1831, soch, meddwch, mewn gradd yn “ Y mae chwilio ac olrhain i hysbys i ni, er mai nid yn debyg ddechreuad ofer-goelion, fel y bu mor helaeth a gwarthus ag yr llawer yn olrhain i chwilio am hysbysasoch chwi ; ond, meddaf, ddechreuad afonydd mawrion yn

ranau

SYLW AR DRAETHAWD YMDEITHYDD.

« ForrigeFortsæt »