Billeder på siden
PDF
ePub

arno.

yr un

gorph heb na chlwyf na dolur' yll, y gwnaeth i'r ser ymladd

drostynt; îe gymmaint a phan y Dywedai wrth ei fam, gelwch rhoddodd efe ei Fab, ac y mynfy nhad i fynu, a phan welodd ei odd efe ei ddryllio ef drostynt; y dad ac amryw o'r cyfeillion yno; mae ei gariad ef bob

amser, eb efe, wel, wel, yr wyf i yn gwan. Mal. iii. 6. Esa. liv. 7—10. hau yn brysur, fy nhad; yr wyf 3. Mae yn Dduw hollwybodol; i yn myned i ffordd : ac estynodd am hyny dylai dynion ddyei law, ac a ddywedodd ffarwel, chrynu a chywilyddio wrth fedd. ffarwel i chwi i gyd; ffarwel. Ac wl bod eu calonau, eu meddyliau, felly yr ehedodd ei enaid ymaith eu geiriau, eu gweithredodd drwg, i'r anneddle lonydd yr ail dydd oll yn hysbys iddo, 1 Cron. xxviii. o Ragfyr, 1830, yn chwe blwydd 9. Mat. xii. 36. Preg. xii. 14. Hefa haner oed. JOHN JONES. yd y mae yn gysur mawr i'r duw

iolion feddwl fod Duw yn gwyAm Dduw a'i Briodoliaethau: bod am eu meddyliau, eu gelyn.

Mater pwysfawr i ddyn i'wion, eu peryglon, a'u hangenion, gredu a'i ystyried, yw, fod Duw Ioan xxi. 17. yn bod; a'i fod yn Ysbryd tragy- 4. Mae yn hollbresennol; yn wyddol, anghyfnewidiol, holl-wy- llenwi pob man ar yr un pryd. bodol, hollbresennol, hollalluog, Gan ei fod felly, ni a ddylem perffaith sanctaidd, perffaith gyf- ystyried ein bod yn ei wydd yn iawn, yn Dduw y gwirionedd, an wastadol ymhob lle. Dylem gasfeidrol dda, graslawn, a thrugarog, âu pechod yn y dirgel, fel yn y yr unig ddoeth Dduw.

manau mwyaf cyhoeddus, Esa. Y mae un gwir a bywiol Dduw, Ixvi. 1. Ps. cxxxix. 7—10, ser. yr hwn sydd yn Yspryd perffaith, xxiii. 23. 24. Act. xvii. 28. anfeiarol, anweledig; ac y mae 5. Y mae efe

yn

Dduw hollallyn ddyledswydd arnom ei addoli uog; pob peth sydd bossibl gyda yn ysprydol; ei garu a'i wasan- Duw, gan hyny y mae yn beth aethu â'n holl galon, Psal. xix. ofradwy bod yn elynion iddo; 146. Rhuf. 1. 20. 1 Thes. i. 9. Heb. x. 31. Psal. xc. 11. Ier. x. 10. Ioan iv. 23. 24. Rhuf. i. 9. 12. 2 Thes. 1. 9. Ac y mae yn gysur

1. Mae efe yn Dduw tragy- mawr i'r duwiolion fod eu Duw, wyddol, heb na dechreu na diw. eu Tad, eu Priod, eu Cyfaill, edd; a chan ei fod felly ni a a’u Gwaredwr felly, Eph. i 19. ddylem ymddiried ynddo, ei Rhuf. xiv. 4, ddewis, a'i garu yn fwy na holl 6. Mae efe yn Dduw perffaith bethau amser, Esa. xxvi. 4. Psal. sanctaidd ; nid sanctaidd neb fel cii. 26, 27. 2 Cor. iv. 18.

yr Arglwydd. Gan ei fod felly, 2. Mae yn Dduw anghyfnew- y mae efe yn casâu pob pechod â idiol; ac am ei fod felly, ni a chasineb perffaith. Ninnau a ddyddylem ystyried ei fod ef yn cas- lem gasâu pob pechod, ac ymesâu pechod yn awr fel pan y bodd- tyn am fod yn

berffaith sanctaidd, odd efe y byd, y llosgodd y dina defnyddio gwaed Crist, yr hwn asoedd, y cospodd ei bobl yn yr sydd yn glanhan oddiwrth bob anialwch am eu troseddau yn ei pechod, Mat. v. 48. Hab. i. 13. erbyn, Iago i. 17. Iob xxiii. 13. i Pedr 1. 15, 16. Phil. iii, 12–14. 1 Sam. xv. 29. Psal. v. 4, 5. Hef- Heb. x. 22. yd, y mae yn caru ei bobl, fel

pan

7. Y mae ef yn berffaith gyfyr holltodd efe y mor, y rhodd iawn; cyfiawn ydyw yn ei holl odd iddynt y Manna, y dwfr o'r ffyrdd, Esa. ix. 29. Dat. 16. 5. graig, y gwnaeth efe i'r haul sef. Psal. xxxvi. 6. a xcvii. 1, 2. Dat. . 3. A chan ei fod felly, efe a 1. Ei ryfeddu, Psal. viii. 4. a gospa bechod

yn

ol ei baeddiant, cxviii. 22. 23. 1 Pedr 1. 10. 12. Rhuf. ii. 5. 6. 2 Thes. i. 6. Nab. 2. Ei garu, 1 Ioan iv. 19. Psal. 1. 2. 6. Ac onid yw yn beth xxxi. 23. rhyfedd ei fod yn cyfiawnhau yr 3. Derbyn Crist yn ei holl annuwiol ? Mae hyn yn anfeidrol swyddau Diar. ix. 5. Ioan i. 12. ryfedd: syndod nefoedd a daear, Mon.

M. EDWARD. dynion ac angylion, i barhau i

OOONONOOT dragywyddoldeb ydyw hyn, ac Llythyr a anfonwyd at Mrs.Davies, etto y mae efe yn gwneud hyny, gwraig weddw, ar farwolaeth ei Rhuf. iii. 25, 26. a iv. 5. a ix. 14. gwr, Mr. Josiah Davies, y 1 Joan i.9.

Capel, lewin Street, Llundain. 8. Y mae efe yn eirwir; Duw Fy anwyl chwaer,--Yr wyf yn gwirionedd, ac heb anwiredd yd- teimlo tuedd ynof i ysgrifenu yw efe, Rhuf. iji. 4. Num. xxiii. attoch yn eich tywydd presenol; 19. Tit. i. 2. Heb. vi. 18.

ac etto, wedi dechreu, nis gwn pa 9. Y mae efe yn dda; da ac beth yn iawn, na pha fodd bydd. uniawn yw yr Arglwydd: da yw ai goreu ysgrifenu. “O mor dda efe ymhob peth ; da yw Duw i yw gair yn ei amser!" Fe roddes bawb. Gan ei fod ef felly, ni a yr Arglwydd Dduw i'r Cyfryngwr ddylem ei garu â'n holl galon, “ dafod y dysgedig, i fedru mewn Psal. lxxxvi. 5. a cxlv. 9. Mat. pryd lefaru gair wrth y diffygiol;"' xxii. 37.

ac fe all ef roddi i minnau bin yr 10. Y mae efe yn raslawn a ysgrifenydd paroc, tra byddwyf thrugarog; graslawn a thrugarog yn amcanu anfon gair o ddy. yw yr Arglwydd. Ecs, xxxiv. 6. ddanwch at un o ferched cystudd. 7. Gan ei fod ef felly, gall yr Wrth yr hanesion a dderbyniais, euog a'r truenus wynebu atto tebygwn fod eich diwrnod yn trwy Grist, yr hwn yw y ffordd, debyg i'r un a ddisgrifir gan y a'r gwirionedd, a'r bywyd, Esa. Prophwyd Zech. xiv. 7.

“ Ond i. 18, Mat. xi. 28. Mae wedi bydd un diwrnod, hwnw a ad. dangos ei drugaredd a'i ras tuag waenir gan yr Arglwydd; nid at bechaduriaid, trwy yr efengyl, dydd ac nid nos; ond bydd Tit. iii. 4. 5.

goleuni yn yr hwyr." Fe fu 11. Mae efe yn ddoeth ; unig arnoch chwi ddiwrnod, nid amser ddoeth Dduw ydyw, Iud. 25. anmhenodol, ond diwrnod; nid å Rouf, xi. 33. Ei ddoethineb an. byth yn ddau ddiwrnod; diwrnod feidrol ef a eglurwyd,

a fydd, nid amser annherfynol, 1. Yn ngwaith y greadigaeth, ond un diwrnod. Psal, ciy. 24. cxxxix. 14.

Y mae yr Arglwydd yn mesur 2. Yn ngoruchwyliaeth rhag- ac yn pwyso gorthrymderau ei luniaeth, Iob ix. 4. a xxi. 22.

bobi wrth y gronynau.

“ Wrth 3. Yn nhrefn iachawdwriaeth, fesur, pan el allan, yr ymddadleu Diar. ix. 1. 1 Cor. i. 24. a ii. 6—9. ág ef; mae yn attal y gwynt

Oddiwrth waith y greadigaeth, garw ar ddydd y dywreinwynt.'' dylem ei gydnabod a'i ogoneddu, Am hyny y llefodd Iob, “O gan Rhuf. i. 20. 21. Oddiwrth oruch bwyso, na phwysid fy ngofid !" At 'wyliaeth rhagluniaeth dylem ym. hyn y cyfeiria y Salmydd hefyd, ddiried ynddo, ac ymostwng iddo, Sal. lxxx. 5. wrth gwyno tywydd gan ddywedyd, gwneler dy ewyll. yr Eglwys, “ Porthaist hwynt â *ys, 1 Pedr v. 6. 7. Esa. xx. 4. bara dagrau, a diodaist bwynt å Oddiwrth drefn iachawdwriaeth dagrau wrth fesur mawr." De). dylem ddysgu,

iwch sylw, fy chwaer,“ dagrau

[ocr errors]

wrth fesur mawr; etlo nid heb dydd i gyd, ac nid nos i gyd; fesur; os oeddynt fesur mawr, yr nid yr oen i gyd, nid dail surion oeddynt wedi eu mesur yn ofalus. i gyd; nid pren yw'r cwbl, ac Felly hefyd y mae y Prophwyd nid dyfroedd marra yw'r cwbl; Ier. xxx. 11,

yn cysuro

Iacob.
у ddau ynghyd. Nid у

demtas. “Eithr, medd Duw, mi a'th iwn yw y cwbl, ond diangfa geryddaf di mewn barn (mewn hefyd. Nid y swmbwl yn y enawd mesur, yn ol y Saesoneg) ac ni'th yn unig yw y cwbl, ond digon i adawaf yn gwbl ddigerydd.” ti fy ngras i hefyd. Nid claddu

Craffwch hefyd; hwnw a ad- priod hoff a thad tirion yw y cwbl, waenir gan yr Arglwydd.” Fe ond ei gladdu gartref, a chael ymfu arnoch chwi helbulon mawrion ddiddan åg ef, a'i ymgeleddu. yn

ddiweddar, na wyddai lliaws Nid ei weled yn marw oedd y
mawr o'ch cyfeillion, yn enwedig cwbl; ond ei weled yn marw
yn Nghymru, nemawr am dan mewn heddwch. Nid dattod yr
ynt; etto er hyn, fe’u hadwaenir undeb rhyngddo ef â chwi oedd
hwy gan yr Arglwydd : nid aeth y cwbl; ond ei undeb â Christ yn
awr na munud heibio, yn holl dyfod i'r golwg yn eglurach nag
gystudd eich anwyl briod, nas erioed. Nid gwlaw, Îlifeiriant, a
adwaenir hwy oll gan yr Arg- gwyntoedd, yn unig; ond,“ ar y
lwydd : ïe nid aeth un loes iddo graig hon yr adeiladaf fy eglwys,
ef nác un ochenaid i chwythau a phyrth uffern nis gorchfygant
heibio, heb sulw arnynt gan yr hi. Nid diwedd y gwr hwnw
Arglwydd. Y mae'efe yn eu a welwyd yn unig, ond “diwedd
hadwaen hwy oll i'r manylrwydd y gwr hwnw yw tangnefedd.”
mwyaf. Y mae dydd gofid yn Hi a aeth yn hwyr, o ran i haul
ddydd a gwbl adwaenir ganddo ei fywyd naturiol fachludo, ond
ef; yr achos o bono, a'r dybenion bu goleuni yn yr hwyr. Nid ym-
sydd iddo, ynghyd a'r ffrwyth a adel a wnaeth eich priod, ond
fydd arno; canys, “y mae yn myn'd ymlaen, Trwsiwn ninnau
rhoi heddychol ffrwyth cyfiawn. ein lampau, fel y gallom, heb
der i'r rhai sydd wedi cynefino bettrus, fod yn barod i fyned i
ag ef." "A dyma yr holl ffrwyth, mewn gyda'r priodfab i'r briodas,
sef tynu ymaith ei bechod.” Y cyn cau y drws.
mae efe yn eistedd fel purwr a Ond, meddwch chwithau, er
glanhawr arian Mal. iii. 3. Y hyn i gyd, yr wyf fi heddyw
mae efe yn bresenol

yn
holl

yn weddw; a'm plant bach yn gystuddiau ei bobl, yn gwneuthur amddifaid ! gwir chwaer, ond y iachawdwriaeth iddynt. Pan mae genych hawl yn awr i add. elych trwy y dyfroedd myfi a ewidion dwyfol pad oedd dim a fyddaf gyda 'thi; a thrwy yr wnelych â hwy o'r blaen, A afonydd, fel na lifont trosot: pan gaf fi genych chwi sylwi ar yr rodiech trwy y tân ni'th losgir, ysgrythyrau canlynol, Exod. xxii. ac ni ennyn y mam arnat. 22—24. “Na' chystuddiwch un

Drachefn, mai nid dydd ac nid weddw, nac ymdifad. Os cysnos oedd hi arnoch. Duw a tuddiwch hwynt mewn un modd, wnaeth amser adfyd, ac amser a gwaeddi o honynt ddim arnaf; gwynfyd; y naill ar gyfer y llall, mi a lwyr wrandawaf eu gwaedd er mwyn na chại dyn ddim ar ei hwynt. A'm digofaint a ennyn, ol ef. Dyma gyd-dymheru cyw- a mi a'ch lladdaf a'r cleddyf; a rain a gofalus iawn. Yn awr, fy bydd eich gwragedd yn weddwon, chwaer brofedigaethus, ni a gawn a'ch plant yn amddifaid," Deut. ganu am drugaredd a barn. Nid x. 18. Yr hwn a farna yr ym.:

ddifad a'r weddw; ac y sydd yn gosododd hi ger bron yn fyw.
hoffi y dyeithr, gan roddi iddo Ymweled â'r ymddifaid a'r
fwyd a dillad, Pen. xxiv. 19. 21. gwragedd gweddwon yn eu had-
Pan ysgydwech dy olewydden, na fyd, a wneir yn nod o grefydd
loffa ar dy ol: bydded i'r dyeithr, bur a dihalogedig. Ymddiried-
i'r ymddifad, ac i'r weddw. Pan wch yn Nuw. Efe a all eich ca-
fedech dy gynbauaf yn dy faes, dw, a chyflawni eich holl raid
ac anghofio ysgub yn y maes, na chwi; eich amddiffyn rhag eich
ddychwel i'w chymmeryd : bydd- holl elynion; dial pob cam, a
ed i'r dyeithr, i'r ymddifad, ac i'r gwneuthur dyddiau eich gweddw-
weddw, fel y bendithio yr Arg-dod i fod yn helaeth mewn hedd.
lwydd dy Dduw di yn holl waith wch a chysur; darpar cyfeillion
dy ddwylaw. Pen. xxvii. 19. i chwi a'ch plant amddifaid. Os
Melldigedidig yw yr hwn a wyro cewch ewyllys da Duw, chwi a
farn y dyeithr, yr ymddifad, a'r feddiennwch olud dirfawr, anrhy-
weddw, a dyweded yr holl bobl, dedd anniflanedig, a dedwydd.
Amen. Psal. cxlvi. 9. Yr Arg- wch annhraethol; yna y peidia
lwydd sydd yn cadw y dyeithr- eich galar; i'e, "cystudd a galar
iaid: efe a gynnal yr ymddifad, a ffy ymaith."
a'r weddw; ag a ddadymchwel Mae fy anwyl gydmares yn
ffordd

у rhai annuwiol. Ier. xlix. dymuno ei chofio attoch yn gar11. Gad dy ymddifaid, myfi a'u edig, ac yn cyd-ymdeimlo yn cadwaf hwynt yn fyw; ac ym- ddwys â chwi yn cich colled. ddirieded dy weddwon ynof fi, Gras, trugaredd, a thangnefedd Psal. Ixviii. 5. Tad yr ymddifa fyddo eich rhan chwi, a'ch aid, a Barnwr y gweddwon, yw plant bach hefyd: a rhan eich Duw, yn ei breswylfa sanctaidd. gwas yn yr efengyl. E. R.

Gwraig weddw borthodd Elias. Tr-g-r-n, Medi 21, 1830. Gwraig weddw addododd y ddwy hatling yn y Drysorfa, ac a wnaeth gymaint o son am dani hyd y Anwyl Syr,-Gan eich bod mor dydd hwn. Gwraig weddw oedd garedig a rhoi lle i newyddion da, Anda y brophwydes, Luc ii. 37. eglwysig a gwladol, i'r Cymry, fe Gwraig weddw a lwyddodd gyda allai y rhoddwch le i'r hyn a gan. y barnwr anghyfiawn. Ac mae lyn: sef bod pregethiad yr efengyl Paul yn gorchymyn anrhydeddu yn Gymraeg wedi ei sefydlu yn y gweddwon, 1 Tim. v. 3. Anrhy. Dublin, prif dinas yr Iwerddon. dedda y gwragedd gweddwon, y Fe syrthiodd arswyd ar amryw rhai sy wir weddwon.

o frodyr o Drefnyddion CalfinDarllenwch yn ofalus, a gwedd. aidd Ynys Fon, rhag fod ar eu iwch yn daer uwch ben y gwedd dwylaw wneuthur daioni, a hwywon hynod sydd yn yr ysgry-thau heb ei wneuthur; a'u bod thyrau sanctaidd: meithrinwch mewn perygl o esgeuluso eu cydyr un dymmer, a chanlynwch eu genedl yn ol y cnawd. Mae yn hol; Naomi-Ruth-Y weddw ddyled arnom anfon yr efengyl i'r o Nain-gweddwon Ioppa oedd rhai pell; ond etto, yr hwn nad ynt o'u nifer, Act. ix. 39, 41. A'r yw yn gofalu am ei gyd-genedl, holl wragedd gweddwon a saf- gwaeth yw na'r pagan. Rhaid asant yn ei ymyl ef, yn wylo, ac cofio am ein brodyr sydd ar wasyn dangos y pethau a wnaethaigar arrhyd Lloegr, yr Iwerddon, Dorcas tra yr ydoedd hi gyda ïe a'r America; oherwydd maent hwynt. Ac wedi galw y saint yn llefain ar ein hol am gyma'r gwragedd gweddwon, efe a'i morth. Fé fu son am gael preg

PREGETHU CYMRAEG YN DUBLIN.

[ocr errors]

ethu i Ddublin'aml waith; ond mae y sábboth yn faich trwm arpa fodd i gael Capel, a Phregeth. nynt: ac i esmwythau y baich, wr, ac Arian, oedd y mynyddoedd maent yn heidio i'r tafarndai, lle mawr oedd ar y ffordd.

mae ffidleriaid yn canu, a phapMae enw Martin Luther yn istiaid a phrotestaniaid yn dawns. hysbys trwy yreglwys a'r byd hef-io, ar ol dyfod o'r addoliad ; ac os yd. Ei gennadwri oedd, ffydd a arosant yno hyd yr hwyr, mae y chariad. Ac o gariad at y Mor-putteiniaid wrth bob drws, a'u wyr oedd yn ymweled a'r Iwerdd. haml eiriau teg, yn denu gwyr on, fe adeiladodd y Lutheriaid sydd yn anwyl gan eu gwragedd Gapel yn Dublin : anfonasant yn Nghymru, a phlant anwyl i bregethwr yno i'w cyfarfod, rhag famau tyner. Fe ddywed y prydi'r llewod eu llarpio, Mi feddylydd am y meddwyn, "y gwerth iwn nad oedd gweddio dros eu ei grys i brynu cwrw :” felly, beth morwyr yn ddigon ganddynt, heb na werth gwragedd a mamau anfon bara y bywyd iddynt. Yn Cymru er arfer moddion i achub awr, mae y Capel hwnw wedi ei eu cyfeillion rbag syrthio ar draws gymeryd gan y Cymry, dros amy fath greigiau dychrynllyd, lle ser, i fwrw y rhwyd i ddal mor- mae cynnifer yn dryllio eu cyrph wyr ac ereill, sydd yno mor wyllt a'u heneidiau arnynt! ion, nad oes dim ond rhwyd yr Mae yn amlwg nad oes eisiau efengyl a all eu dal. Mae Wm. dim ond moddion gras i gadw ein Roberts, o Lannerchymedd, wedi morwyr rhag syrthio ar y creigiau ei sefydlu yno i bregethu. Felly uchod! Gwelodd yr ysgrifeny dd dyma ddau fynydd mawr wedi brawf o hyny ddiwedd y flwydd. eu symud.

yn ddiweddaf, yn Derry, porthMae cynnulleidfa y Trefnydd ladd yn yr Iwerddon, lle cyfarfu ion yn Aberystwyth wedi agor ein 9 o longau Cymru; ac o gydwyNygaid pa fodd i gael y mynydd bod fe godwyd baner ar yr hwylmawr, sef eisiau arian, oddi ar y bren, yn arwydd fod cyfarfod yn ffordd. Hysbyswyd iddynt yr yr Hibernia o Aberteifi, am 2 ar achos, a gwnaethant gasgliad cy. gloch. Ac er syndod, fe ddaeth hoeddus ar у sabboth o £4 a 6dy naw Captain a'u teuluoedd yn Pe gwnae Porthladdoedd ereill nghyd (ond un yn y llongau i Cymru yr un modd, byddai y edrych ar ol y dodrefn). Cy. mynyddoedd mawrion yn "was hoeddwyd cyfarfod am 6 yn yr tadedd.”

hwyr, ac, er mwy o syndod, daeth. Mae yr un angen mewn dinas ant oll ynghyd drachefn! a mawr arall, sef Corc. Mae yn masnachu oedd eu symlrwydd yn gwrandaw i Gore, trwy yr hâf, o 50 i 100 o darllen gair Duw, a'r sylw a longau Cymru; ac o 100 i 300 o wnawd arno. forwyr. A phe gallwn i dros- Mae hyn yn brawf fod syched glwyddo Cymry, o ran eu profiad, ar y morwyr am foddion grâs; a am sabboth i Ddublin neu i Gorc, phwy all fynegu werth y fraint o yr wyf yn sicr na roddent hûn i'w allu cadw 40 o forwyr nós sabhamrantau nes cael pregethu yn both, rhag myned i'r tafarndai. y ddau le uchod.

Mae yn wir nad allai neb ond Dychymygwch fod 100 o for- Duw, ac fe allodd Duw trwy wyr yn Nghorc bore sabbath, a'r foddion gwael iawn! rhai hyn yn eu cyflwr natur-dim Mae y morwyr Cymreig, er's blas i'r Bibldin blas i wrando blynyddau, yn cadw cyfarfodydd pregethiad yr efengyl yn Saeson gweddi yn Cork; ond nid yw y meg, ac ni chaent weithio felly y cyfarfodydd gweddi yn gwbl eff

« ForrigeFortsæt »