Billeder på siden
PDF
ePub
[merged small][ocr errors]

YNYSOEDD MOR Y DE.

[ocr errors]

iawn.

1

(Calico) meinwych, ac a wnaethon TAHITI (gynt Otaheite)

å hwynt lawer o ddillad i'r athrawon

brodorol, y Penaethiaid, &c. Buom Talfyriad o lythyr oddiwrth Mr. J.

agos i bedwar mis oddicartref, a dau Williams, Cenhadwr yn Raiatea, dydd. fis yn ymbarotoi i'r fordaith, &c. Mae iedig yn Tahiti, Hydref 21, 1830, a ein cenhadaethau yn ymddangos yn gyfeiriwyd at y Trysorydd.

bur lwyddiannus a chynnyddfawr. Yr Anwyl Syr,--Hyfryd genyf hysbysu wyf yn gwir ddymuno ar lod i'n Gol. i chwi i Mr. Barff a minnau gael mor. ygwyr weled yr angenrheidrwydd a'r daith hynod o bwysfawr a buddiol. Yr pwysfawrogrwydd o ddilyn ymlaen yn swp ynysoedd, a elwir Samoa, yr wy'n yr achos cenhadol yn y parthau hyn. meddwl, a droant allan yn fuan o gym.

Yr athrofa i ddysgu a dwyn i fynu maint pwys yn y gwaith Cenhadol ag athrawon brodorol, yr hon sydd yn ynysoedd Tahiti. Mae 2 o'r ynysoedd awr dan olygiad Mr. Pritchard, a fydd, yn fwy o gryn lawer na Tahiti, a'u yr wyf yn hyderu, yn werthfawr iawn poblogaeth (os gellir barnu oddiwrth tuag at gynnorthwyo yn yr ysgolion y parth y buom ni ynddo) yn helaeth sydd eisoes ar droed, trwy offerynol.

Mae y trigolion yn bobl lun- iaeth athrawon gwell, ac fel y galler iaidd a heirdd iawn, o'm rhan i, ni symud y lleill i ddechreu rhai ereill. byddai arnaf ddim petrusder myned i breswylio yn eu plith ; yn wir yr wyf EYSBYSIADAU GREFYDDOL. ti yn llwyr fwriadu, os gallaf, i fyned ac aros ddau neu dri mis yn eu mysg cyn dyfod drosodd i Loegr. Yn bur

Bibl Gymdeithas Gynnorthwyol fuan, fe fydd eisiau chwech neu wyth

Llanrwst.
o Genhadon Ewropeaidd i fyned i'r
ynysoedd byny.

Gwnaed casgliad blynyddol gan y
Nyni a barotoisom ddeuddeg o Ath. Gymdeithas hon yn mis Mawrth diwa
rawon brodorol, ynghyd a'u gwragedd eddaf. Y cyfarfodydd yn flaenorol i
a’u plant, ac a ymwelsom, yn ein mor hyny a fuont o les mawr i'r cymydog-
dith a holl ynysoedd Hervey. Nyni a aethau, er dangos dyben sefydliad, a
gyflawnasom eisiau yr athrawon, ac a gwaithrediad y Gymdeithas werthfawr
gyflwynasom roddion i Benaethiaid yr hon; pe na byddai iddi waithredu ond
ynysoedd lle yr oeddynt yn llafurio. am ychydig o flynyddau, y byddai i ni
Ymwelsom hefyd a'r ynysoedd gwyli. bros y newyn mwya alaethus, sef
tion, Tongatabu, yr Hapais, ac ynys. newyn am air Duw, Amos viii. 11. 12.
oedd Samoa (Navigator's Islands*) Cynalwyd cyfarfodydd yn y llefydd
crybwylledig uchod. Profasom fawr canlynol.
eisiau gleiniau (beads); bu y barilau 1. Penmachno, Chwefror 28, am 6
Hawn celfi haiarn yn fuddiol iawn i ni; y prydnawn, yn Eglwys y Plwy--Ca-
yn wir nis gallasem wneud yn iawn dairydd, y parch. E. Evans, Bettws y
hebddynt. Ni a brynasom gotymwe Coed. Araethiodd hefyd y parch. M.

Llwyd, Ysputty, Mr. John Williams, • Navigator's Islands ydynt swp o ieuangaf, Dolyddelen, a Thrysorydd y Ynysoedd yn y Mor Tawelog Deheuol Gymdeithas. (S. Pacific Ocean). Y trigolion ydynt 2. Capel Pont Fwllan, Plwy Pentregryfion ragorol, ac a gyfrifir yn genedl foelas, Mawrth 4-Cadeirydd y parch, o bobl laniaidd iawn, braidd y gwelir M. Llwyd, Ysputty, Araethiodd Mr. S. un yn eu plith yn llai na dwy lath o Davies, Dimbyeh, Mr. J. Prydderch, daldra; a'r merched yn heirddion Mon, Mr. J. Roberts, Capel Garmon, ryfeddol. Mae eu cychod (canoes), eu a Mr. Roberts, Dimbych. tai, &c. yn nodedig o gywrain ; ac y 3. Bettws y coed, Mawrth 10, yn maent ymhell ymlaen ar holl drigol Eglwys y Plwy--y parch. E. Evans ion ynysoedd Mor y Dê, o ran trefn yn y gadair. Araethiodd y parch. M. Llywodraeth, ac ymdrinaethau ereill, Llwyd, Yspatty, Mr. John Jones, KerMae yr ynysoedd yn cael eu ham- nioge, Mr. H. Jones, Bettws, a'r Trygylchu a chreigiau o goral; er byny sorydd. gellir lanio cychod yno yn ddigon 4. Trefriw, Mawrth 14, yn Nghapel hawdd. Eu Lledred yw 14. 19. Deheu. y Trefnyddion-Cadairydd y parch. ol: Hydred 191.o Dwyreiniol. Mr. Hughes, gweinidog y Plwy. Ar

.9 2 3

Pandy .....

.2 2 2

3 1 0

aethiodd Mr. Roberts, Dimbych, Mr. Bettws y Coed

£5 3 31

2 11 9 J. Jones, Llanrwst, Mr, John Owen Capel Curig

Capel Garmon

2 17 63 Gyffin, a Mr. Rowlands, o'r Henrhyd. Dolyddelen

12 1 6 5. Llangerniew, Mawrth 17, yn Gwytheryn

3 13 4 Nghapel y Bedyddwyr, Mr. R. Roberts Eglwysbach

Trefainer

.3 15 2 -12 17 5 yn y gadair. 'Araethiodd Mr. Wm.

Llangerniew

........8 15 9 Rees, Llansanan, Mr. J. Jone Llanrwst, Mr. Evan Owen, Bryn Syllty, Ysgol Nanhowrach 1 6 14–12 4 04 Gweinidog y lle, a'r Trysorydd.

3 00 Llanddoged

Llanrwst: Rhan Orllewinol 5 15 11 6. Dolyddeler, Mawrih 21, y’Ngha

Ddwyrainiol 5 15 7 pel yr Anymddibynwyr, Mr. J. Wil

Ogleddol 3 13 0

Scotland 1 12 8 iiams yn y gadair. Araethiodd Mr.J,

Gwydir, &c. 1 1 11 Jones, Llanrwst, Mr. J. Roberts, Capel-Ewyllysiwrda gyda H.H. 1 0 0 Garmon, Mr. H. Jones, Bettws, a Mr. - Tre Garthgyfanedd 1 15 0 Williams, Festiniog.

Tybrith Isa

Maeth Ebrwd Yr oedd y Cyfarfodydd yn lliosog, Penmachno

2 13 21–26 8

15 15 yn siriol, ac arwyddion boddhaol ar eu Pentre'rfoelas hol; sef bod y casgliadau yn chwan

Tre Brys egu, cariad brawdol hefyd; a gogoniant Trefriw a Llanrhochwyn

2 1 24- 9 19 8}

8 15 7 achos y Cyfryngwr yn myned ar gyn- Ysputty, heb ddyfod i mewn ydd. Y Casgliadau ydynt fel y canlyn.

£105 10 1} Cyfri y Gymdeithas gyd a'r Trysorydd. 1831.

£. s. 1830. Mawrth 25, Anfonwyd i'r Fam?

82 10 0

Ebrill 1, Yn llaw y Trysorydd .. 1 3 101 Gymdeithas $

1831. Amryw draul.

Maw. 26, Derbynwyd am Lyfrau 6 0 0 Yn llaw y Trysorydd

27 17 37

30, Y casgliad cyffredinol 105 10 11 £112 13 111

£112 13 113

Ebrill 1, 1831, yn llaw y Trysorydd, £27 17 32 Yr achos bod cymaint o arian yn llaw y Trysorydd yw, am na ddaeth y Casgliadau i mewn oll, i'w hanfon i fynu erbyn diwedd у

Mawrth ; ond dan fonir hwy etto am lyfrau yn chwanegol gan gynted ac y daw casgliad Ysputty i mewu i gyfri y flwyddyn hon.

LEWIS THOMAS, Trysorydd.

6 3 6
1 15 0

Cefn Brith

0 0 0

d.

£. s.

d.

2 6 8

Y Cyfarfodydd Crefyddol yn Llundain Wedi hyny areithiodd y boneddig. yn Mis Mai,

ion canlynol, Esgob Lichfield. Yr Gwybydder fod adeilad fawr, ar

Anrhydeddus a'r Parch. B. Noel

Y Parch. M. Wilks-Y Parch. Mr. ddull lled gyffelyb i Gapel wedi ei

Woodroffe-Y Parch. D, Wilsonadeiladu yn Llundain i'r perwyl o gynnal pob math o gyfarfodydd cref

H. Pownall, Ysw.–Syr George Grey yddol, y rhai a fyddont yn rhy liosog Y Parch. Mr. Marsh-Esgob Win. i'w cynnwys mewn un man arall. chester-Arglwydd Bexley-Y Parch. Gelwir yr adeilad hon Llŷs Exeter

J. W. Doran (Cenbadwr o Travan(Exeter Hall.) Y mae efe yn lle core)-Mr. Sullivan-Esgob Caerhelaeth iawn.

lleon-Y Parch, Mr. Foote-Y Parch. Dydd Ulun, Mai 2.-Cadwyd cyfarfod E. Bickersteth-a'r Parch. J. Haldane blynyddol gan y Methodistiaid Wes.

Stewart, Yr oedd y dyrfa yn lliosog leaidd, yn Llŷ's Exeter. Thomas iawri, a'r Cyfarfod yn hynodo Haslope, Ysw. yn y Gadair.

gysurus. Mai 3. Cadwyd Cyfarfod blynydd

CYMDEITHAS Y BIBLAU. ol Cymdeithas Genhadol Eglwys Loegr Dydd mercher, Mai 4, cynnaliwyd yn yr un Llŷs. Yr Arglwydd Gam- Cyfarfod blynyddol y Gymdeithas hon bier yn y Gadair. Ar y lloft, (plat- yn yr un Llys. Oberwydd fod Arg. form,) ymysg ereill gwelwyd Esgob lwydd Teignmouth yn hen a llesg, nis Litchfield a Coventry, Esgob Win gallodd ddyfod i'r Cyfarfod. chester, ac Esgob Caerlleon, Arg- Galwyd Arglwydd Bexley i'rGadair, lwydd Mountsandford, Syr George unarddeg ar gloch. Yr oedd yr holl Grey, &c. &c.

Lýs yn llawn dŷn o bobl.
Am 12eg ar gloch cymmerwyd y Areithiodd
Gadair, gan Arglwydd Gambier, ac

amryw Arglwyddi, a

gwyr urddasol a pharchedig, a pbarwedi i'r Parch. Mr. Woodroffe weddio, haodd y Cyfarfod byd hanner awr darllenwyd yr Adroddiad.

wedi pedwar.

[ocr errors]

Cododd dadl nid bechan, gan y CYMDEITHAS YSGOLION YR IWERDDON, Cadpen Gordon ac ereill, yr hon a Dydd sadwrn, Mai 7, cynnaliwyd barodd estyniad mawr ar y cyfarfod, cylchwyl y Gymdeithas hon yn Llys a pheth annhrefn. Y ddadl oedd, pa Exeter. Y Gwir Anrhydeddus Arg. un a oedd yn beth addas i Gymdeithas lwydd Mount Sandford yn y Gadair. y Biblau, ac yn unol â'i Rheolau hi, Llefarodd amryw wyr dysgedig, parch, fod y Sociniaid, y rhai a wadant edig, ac anrhydeddus yn y Cyfarfod Dduwdod Crist, yn aelodau o'r Gym- hwn, a chafwyd fod y gwaith yn myned deithas, ac o'i Chyfeisteddwyr hi. ymlaen yn hynod o livyddiannus yn Haerai y Cadpen yn boethlyd iawn wyneb yr holl annhrefn a'r afreolaeth nad oedd hyny yn beth addas, oher- sydd yn y wlad anffodus hono. wydd mai cymdeithas o Gristionogion Cynnaliwyd Cylchwyliau amryw yw'r Gymdeithas, ac na ellir galw y Gymdeithasau ereill, y'rhai y mae'n Sociniaid yn Gristionogion.

rhaid i ni beidio eu coffau o eisiau lle. Haerai y Parch. Rowland Hill, ac ereill gydag ef, na waeth pwy yn y

CYMDEITHASFA LLANIDLOES, byd a fyddo yn aelod o Gymdeithas y

Ebrill, 27 a 28, 1831. Biblau, gan y bydd yn cynnorthwyo i anfon y Bibl drwy yr holl fyd, a hwnw Penderfynwyd yn y Gymdeithasfa yn Fibl sydd yn erbyn pob cyfeiliorn

hon, ad Pan fwyaf o Fiblau a gyhoeddir,

I. Bod Cyfeisteddwyr yr Ysgolion a pho fwyaf a ddarllenir ar y Bibl, Sabbothol i ymgyfarfod am 3 ar gloch lleiaf fydd o Sociniaid yn y byd.

y dydd mawrth cyntaf yn Nghym. Yr achlysur o beri y ddadl hon,

deithasfa y Bala. Qadd, fod rhai o aelodau Cyfeistedd

II. Bod y cyfarfodydd canlynol i fod y Gymdeithas wedi son am ddech gael eu cynnal yn Ngwynedd, &c. reu pob Cyfarfod trwy weddi, a dar.

Treffynon, Mai 31. a Meh. 1. fod i'r Sociniaid wrthwynebu; a hyny

Bangor, Mehefin 1 a 2. oddiar fod gweddi yn cael ei chyfeirio

Llanelwy, Mebefin 9 a 10. yn enw y Drindod. Oherwydd fod

Bala, Mehefin 14, 15, a 16. llwyddiant y Bibl Gymdeithas, yn

Llangefni, Mehefin 21 a 22. gystal a phob Cymdeithas dda arall,

Deheubarth. yn sefyll ar fendith Duw ar y gwaith,

Caerfyrddin, Gorphenaf 6 a 7. meddylid y dylasid gweddio ar Dduw

Llangaetho, Aust 10 a 11, (fel y am y fendith hon, a bod i bwy bynag

tybir.) a wrthwynebo byny i gael ei fwrw

III, 'Trefnwyd dau o'r brodyr o bob allan o gael un awdurdod na swydd Sir o Wynedd i fyned i Gyfarfodydd yn y Gymdeithas. Ereill, o'r ochr trefydd Lloegr a Sir Flint. arall, a haerent nad oes gair o. son am

IV. Rhybuddiwyd, mewn perthynas ddechreu trwy weddi yn Rheolau i'r Etholiadau gwladol (Elections), sef cyntefig y Gymdeithas, ac na ddylid am fod i boli aelodau yr eglwysi bwrw neb_allan am nacau cytuno i ymddwyn yn foesgar yn yr amgylchwneuthur Rheolau newyddion.

iadau hyn, a rhoddi eu pleid-air (y Y penderfyniad a fu trwy yr arwydd rhai sydd a phleid-air ganddynt) yn 0 godi llaw. Felly tueddodd y rhan rhydd heb dderbyn wyneb, na chym. fwyaf o lawer am beidio gwneud meryd gwobr, Rheol newydd, a thrwy hyny goddef

V. Bod y Cyfarfodydd gweddi nos i'r Sociniaid aros fel yr oeddynt o'r lun i barhau hyd Gymdeithasfa y blaen, yn aelodau o'r Gymdeithas, ac

Bala, beth bynag ; wrth weled fod yn agored, fel ereill i'w dewis yn nol, a phan olygwyd ar hyny yn

cypmaint o achos i weddio yn bresen · aelodau y Cyfeisteddfod. CYMDEITHAS Y TRAETHODAU.

gyntaf.

VI. Enwyd y brodyr sydd i'w neilla Mai 5. Cynnaliwyd Cylchwyl y duo.yn y Bala i weinyddu yr OrdinGymdeithas hon yn Llundain, y Gwir hadau. Anrhydeddus Ardalydd Cholmonde- Sir Fôn-Mr. John Prydderch. ley, yn y Gadair. Cyfarfod liosog a Dinbych-Mr. John Davies, y Groes llewyrchus oedd hwn,

Mr. Wm. Jones, Rhuddlan, CYMDEITHAS AT DDYCHWELYD YR

Meirionydd-Mr. DI, Evans, Harlech

Mr. David Rowlands. Dydd gwener, Mai 6, cannaliwyd Trefaldwyn-Mr. R. Davies, Llanfair. trydydd Cylchwyl ar hugain y Gym.

VII. Derbyniwyd tri brawd ieudeithas hon; Y Gwir Barch. Årg- aingc o Sir Drefaldwyn i undeb a'r lwydd Esgob Lichfield a Choventry Gymdeithasfa. yn y Gadair. Yn Llys Exeter y hu. Nos fawrth, pregethodd Mr. John

ODDEWON.

Peters, ar Matth. vi, 33 ; Mr. Eben- | Hywels, ar loan 18. 36: a Thomas ezer Richards, ar Can, vii. 13. Richards, ar 1 Cor. 15. 24-29.

An Nos fercher, Mr. J. Jones, Tremadoc 6, Morris Davies, ar Gen. 37, 11; a ar 2 Cor. x. 4. 5; Mr. William Haver-William Haverton, ar Luc 18. l. ton, ar loan xvii. 4. 5.

Cafwyd tywydd da, a lloaws mawr Dydd iau, am 6, Mr. John Edwards, o wrandawŷr; a'r Arglwydd yn lleBerthen, ar Eph. i. 21. 22; Mr. Rich- wyrchu ei wyneb. J. FOULKES. ard Davies, Caio, ar Phil. iv. 4. Am 10, Mr. William Roberts, Amlwch, ar HELYNTION YR AMSEROEDD. Ioan vi. 37 ; Mr. Ebenezer Richards, ar Preg. viii. 14. Am 2, Mr. William

Y SENEDD YMERODROL. Jones, Rhuddlan, ar Ps. xxxiv. 8; Mr. T'g yr Arglwyddi.--Dydd mercher Morgan Howells, ar Heb. xii. 11. Am Ebrill R20. Byg Arglwydd Suffield 6, Mr. Richard Jones, Bala, ar lob agos i 500, ac Arglwydd Auckland 152 xxiii. 13. 14. Mr. David Howells ar o Eirchion yn erbyn caeth.wasanaeth. Diar. ix. 12,

Daeth amryw Eirchion i mewn yn Pregethwyd ar Heol y Dref i gyn erbyn, ac o blaid y Diwygiad. nulleidfa liosocach nag a welwyd yno Dydd iau ---Arglwydd Wharncliffe, o'r blaen : a gallaf ddywedyd na bu(wedi i Tarll Gray wrthod rhoddi perchen y gwaith, fel Duw yn ym-attebiad i'r Gofyniad ynghylch digorguddio oddiwrthym. J, FOULKES. phoriad y Senedd) a roddodd rybudd, CYMDEITHASFA ABERYSTWYTH,

y byddai iddo ef, ddydd gwener, roi

cynnygiad am anfon Cyfarchiad gosMai. 4 a 5, 1831.

tyngedig at ei Fawrhydi, i ddeisyfu Cyfarfod am 10 ar gloch y dydd arno ef, i beidio digorphori y Senedd. cyntaf, Mr. John Evans, Llwynffortyn, Dywedodd Iarli Carnarvon ei fod Cymedrolwr.

ef v'r farn, am bwy bynag a gynghorai Ymddiddanwyd a'r brodyr yn y ei Fawrhydi, yn amgylchiadau preWeinidogaeth am eu profiadau ys. sennol y wlad, i ddigorphori y Senedd, prydol fel cristionogion, ac ansawdd fod ganddo ben ynfytyn ar ei gorph, a eu golygiadau ar, a'u teimladau yn y chalon bradwr yn ei fynwes. gwaith mawr.

DIGORPHORIAD Y SENEDD. Sylwyd ychydig ar natur ac effeith. Dydd ywener...Ebrill 22. Gan nad iau goruchwyliaeth yr Yspryd Glan ar oedd y bwriad am ddigorphoriad y eneidiau dynion. Yna sylwyd ar Senedd yn hysbys, yr oedd amryw o'r roddiad y genadwri gan yr Arglwydd, Arglwyddi heb fod yn eu gwisgoedd i’w. wir weinidogion-natur y genad. llaesion pan ddaeth y Brenin i mewn wriy prawf goreu o dderbyniad y i'r tŷ. Y dydd hwn bu terfysg ac genadwri-ac hefyd yn mha bethau y annhrefn mawr iawn yn y tŷ, cyn i'r mae llwydd y weinidogaeth yn gyn. Brenin ddyfod i mewn, Canys yn wysedig

absennoldeb yr Arglwydd Ganghellwr, 2 ar gloch, pethau amgylchiadol. yr hwn oedd y pryd hyn yn nghym8 ar gloch yr ail dydd,- Ymddi deithas y Brenin, ar gynnygiad Arg: ddanwyd a 3 brawd ieuainc

o'r Swydd lwydd Mansfield, galwyd Arglwydd hono,-). Am eu profiadau ysprydol o Shaftsbury i'r gadair. Yna Arglwydd bethau yr Efengyl 2. Eu golygiadau Wharncliffe a gyfododd i roddi ei ya egwyddorolar gangenau yr ath gynnygiad: cododd Duc Richmond i rawiaeth. 3. Eu cymelliadau at waith alw i drefn, ac a alwodd am gadw at y y weinidogaeth.

rbeol sefydledig, am i'r Arglwyddi Cafwyd eu hatebion yn foddhaol : a ymgadw o fewn eu heisteddleoedd ea derbyniwyd hwy i.undeb y corph. hunain; ei fod ef yn gweled Barwn yn

Y muddion cyhoeddus oeddynt fel eistedd yn eisteddle Iarll. Yna cyfy canlyn.

ododd Ardalydd Londonderry mewn Nos fawrth, yn y Capel am 7, preg- cynddaredd ofnadwy, ac ymysg an. ethodd y brodyr John Jones, Trefma- nhrefn a therfysg mawr iawn, a waedddoc, ar Rhuf. 13. 11; á John Evans, odd allan mai Duc Richmond oedd yn Llwynffortyn, ar Rhuf. 8. 1.

euog o annhrefn. Arglwydd LyndNos fercher, am 4, pregethodd John hurst a ddywedodd yr un peth. Wedi Jones, Trefmadoc, ar Salm 78. 5–7; hyny sicrhaodd Duc Richmond mai a John Hughes, Bont, ar Rhuf. 8. 1. efe oedd yn ei le. Cododd Arglwydd

Iau, am 6, John Foulkes, ar Heb. 3. Londonderry drachefn, er fod cryn 8; a David Hywelis, ar 1. Tim. 4. 8. chwech o Arglwyddi yn tynu yn ei Am 10, William Roberts, Amlwch, ar freichiau a'i ddillad i geisio ganddo Ier. 13. 15, 16; a J. Evans, Llwyn. eistedd i lawr, efe, er hyny, a fynodd ffortyn, ar loan 10.9. Am 2, Morgan gyfodi, ac efe a ymestynodd dros y bwrdd, ac a ddyrchafodd ei lef gan ion diamheuol y Sefydliad gwladwr. waeddi mewn modd bygythiol megis iaethol, ac a dueddant ar yr un pryd i pe buasai am daro Duc Richmond, ddal i fynu bawl a rhagorfraint y Gor. * Pa beth, ai y Duc sydd i fod yn ben on, ac hefyd i sicrhau rhyddid fy yn y tŷ hwn!" Yn y munud hwn, mhobl. dyma yr Arglwydd Ganghellwr yn dy- Foneddigon o Dŷ y Cyffredin, yr fod i mewn, ac yn eistedd yn ei le. wyf yn diolch i chwi am y parotoad

Dywedodd Arglwydd Mansfield, fod a wnaethoch tuag gynnal anrhydedd yn beth hollol anaddas, ac annhrefnus ac urddas y Goron; ac yr wyf yn fod i'r Swyddogion i gynghori ei cyflwyno i chwi fy nghydnabyddiaeth Fawrhydi i ddigorphori y Senedd yn neillduol am y trefniadau a wnaethoch y cyfryw amgylchiadau a'r rhai pre- yn amgylchiadau a chysuron fy sennol.

ngwraig, y Frenbines. Yr Arglwydd Ganghellwr, a atteb- Mae genyf ddiolch hefyd i chwi am odd, mewn llais uchel a gwrol, a y cynnorthwyon a barotoisoch at y chyda mawr egni, “Pa beth! ai an. gwasanaeth cyffredin, ac myfi a sylw. addas yw i Frenin Lloegr i ymarfer ais gyda boddlonrwydd eich bod chwi â'i ragorfraint ddiddadl, o ddigorphori wedi ymgais i wneuthur y cynnildeb y Senedd, pan mae tŷ y Cyffredin, manylaf ymhob cangen o'r gwasanaeth mewn modd na chlybuwyd y cyftelyb hwnw, ac yr wyf yn gobeithio y bydd o'r blaen, wedi attal ei gynnorthwyon?” | i'r Senedd newydd, yr hwn yn ddioed Gyda'r ymadrodd hwn rhoed bloedd a baraf ei alw ynghyd, barhau yn eu orfoleddus gan bleidwyr y Swyddog: sylw diball ar y matter pwysfawr ion; a bloedd rwgaachlyd gan y rhai hwnw. ag oedd yn eu herbyn hwynt.

“Fy Arglwyddi a'm Boneddigion, Erbyn hyn, daeth y Brenin i ystaf. Mae yn hyfryd genyf hysbysu i chwi ell y gwisgoedd, ac aeth Arglwydd fod y cymmundeb heddychol sydd yn Ganghellwr allan o'r tŷ. Pryd gynt aros rhyngof fi a'r Galluoedd tramor ed ag yr aeth y Canghellwr allan, yn rhoddi y sail gadarnaf o barhad galwyd Arglwydd Shaftesbury dra. Heddwch; i gadw pa un, fe gaiff fy chefn i'r gadair, a hyny yngbanol y ymdrech gwresocaf ei gyfeirio yn fath derfysg a chythrwfi na bu yn aml barhaus. ei fath.

“Fy Arglwyddi a’m Boneddigion, O'r diwedd rhoddodd Arglwydd Yn y penderfyniad o ddefnyddio Wharncliffe allan ei gynnygiad, ac efe moddion i gael hysbysrwydd o ewyllys a ddilyswyd gan Arglwydd Mansfield fy mhobl yn amgylchiadau presennol mewn araeth ffyrnig anghyffredinol, yr y wlad, fe'm tueddwyd yn unig gan hon ni ddarfu hyd oni ddaeth y Bren. awydd tadol am foddlonrwydd a' dedin i fewn, ac eistedd o hono ar ei wyddwch fy neiliaid-i gynnyddu yr orseddfaingc.

hyn, yr wyf yn hyderus ymddiried ARAETH Y BRENIN.

yn eich parhaus a'ch awyddus gynEisteddodd ei Fawrhydi ar ei or. northwy, sedd, gydag arafwch a hyfdra mawr. Fy ewyllys i yw, a'r fod i'r Senedd eddog, efe a ymgrymodd i'w Harg. hwn i gael ei ohirio i ddydd mawrth, lwyddi, ac a ddeisyfodd arnynt hwyy 10fed. o Mai.” tbau hefyd eistedd i lawr. Ac wedi Yr Arglwydd Ganhellwr á ail adgalw aelodau pennodol o dŷ y Cyff- roddodd y geiriau am y gohiriad, a'i redin, cododd y Brenin ar ei draed, ac Fawrhydi wedi hyny a aeth ymaith. a draddododd yr Araeth wir frenhinol Pan oedd y Brenin yn myned trwy a ganlyn, mewn modd pwysig a gry- y dorf tua'i Balas, bloeddiodd yr holl mus anghyffredinol.

bobl a bloedd orfoleddus 'ac uchel, nes “ Fy ARGLWYDDI A'M BONEDDIGJON. dadseiniodd y ddaear gan eu llef.

Myfi a ddaethum i'ch cyfarfod chwi Ty. y Cyffredin.-Dydd mercher i'r dyben o ohirio y Senedd bwn, mewn Ebrill 20. Dygwyd i mewn amryw golygiad ar ei ddigorphori ef yn un. Eirchion o Preston, wedi eu llawiongyrchol.

arwyddo gan 4,500 o etholwyr, , i Fe’m tueddwyd i wneuthur hynyma ddymuno dangos fod eu barn hwy yn i'r dyben o gael sicrwydd am ewyllys hollol wrthwyneb i gam.dystiolaeth fy mhobl, yn y ffordd trwy yr hon v Mr. Hunt yn ei araeth yó erbyn y gellir yn fwyaf cydymffurfiol a gwir. Diwygiad yn y Senedd. ioneddol ei ddatgan, ar y cyfaddas- Ymwrthodiad o'r Cynnygiad am Ddi. rwydd o wneuthur y cyfryw gyfnew- wygiad yn y Senedd. Dydd iau, gofynidiadau yn y cynrychioliad ag y odd Syr R. H. Vyvian, pa beth a wneir, byddo amgylchiadau yn gofyn, a'r o gyfraith y Diwygiad, pa un a oedd rhai a fyddont seiliedig ar egwyddor Swyddogion y Brenin yn bwriadu

« ForrigeFortsæt »