Billeder på siden
PDF
ePub

ioldeb a'i llwyddiant yn cynyddu eu hiechydwriaeth; y difrifoldeb fwyfwy, er lles a hyfrydwch i'n gyda yr hwn y canmolai wrthynt cyd genedl yn gyffredinol, a'u yr ysgrythyrau a'i thraethodau hiliogaeth ar ein hol, yw dy- bychain. Siaradent hefyd am ei muniad diffuant a chryf, gwroldeb yn yr olwg ar angau, B

TYDWAIL. a'i sicrwydd am ddedwyddwch

tu draw i'r bedd. Hwy a arSiampl Addysgiadol. gyhoeddwyd yn awr fod mwy o (Religious Tract Society, No. 510.) wirionedd a chysur yn y grefydd

Yr oedd yn byw yn ddiweddar a ddysgir yn y Bibl, nag oeddyn Ngogledd Iwerddon, wasan- ynt hwy wedi arfer ty bied. Y aethferch, yr hon a arferai roddi teulu a ddechreuasant o ddifrif traethodau bychain yn nwylaw chwilio yr ysgrythyrau. Trwy y merched boneddig ieuaingo y moddion hyn hwy a ddygwyd teulu lle yr oedd hi yn gwasan yn fuan i adnabod eu pechod a'u aethu, y rhai a ddarllenent ac a trueni. Yr un ysgrythyrau a wawdient hwy weithiau, a phryd-ddangosasant iddynt yr unig iau eraill a daflent ymaith. Pan feddyginiaeth, sesu yr hwn å fyddai un o'r merched boneddig groeshoeliwyd dros bechod, a ieuainge yn methụ cysgu y nos, gladdwyd, a gyfododd y trydydd hi gynygiai eistedd yn eu hystaf- dydd, yn ol yr ysgrythyrau, ac ell yn gwmpeini iddynt, os wedli hyny a dderchafwyd ar ddecaniataent iddi ddarllen yr ys

heulaw y Mawredd yn y nefoedd, grythyrau yn uchel. A'r cyny - i roddi edifeirwch a maddeuant iad hwn hwy gydsynient yn aml. pechodau i'r rhai oll a ddeuant

Ar ol aros yn y teulu lawer o atto, ac i eiriol yn wastadol dros flynyddoedd, ac ymddwyn gyda

ei bobl. challineb a gofal crist'nogol, hi

Daeth y rhieni a'r plant yn aeth yn glaf. Yn ei hafiechyd ddilynwyr Crist, a thrwy eu bi broffesai lawenydd mawr yn hofferynoldeb, teulu arall o agos yr olwg ar farw, oblegyd yna yr berthynas,a ddychwelwyd at ffydd oedd yn dysgwyl diwedd i'w Crist. holl ofidiau a'i dioddefiadau, ac

Fel hyn y bu i forwynig an. y byddai i'r Iesu, yr hwn a gar- amlwg ddyfod yn offeryn anasai hi uwchlaw pob peth, ei rhydeddus i chwanegu dau o chymeryd hi adref i'w ogoniant deuluoedd at deyrnas Duw, ac tragywyddol. Oherwydd bod ei fe allai y buant hwy neu y chlefyd o natur beintlyd, nid gallant fod etto, yn ddefnyddiol ymwelai yr un o'r teulu a hi yn i lawer ereill, a'r rhai hyn i ereill, ei chyfynyder ; ond ei hymddyg- a gall y gwaith fyned ymlaen iad a'i dywediadau a fynegid trwy holl oesoedd dyfodadwy y iddynt o bryd i bryd. Hiofu byd, hyd ymddangosiad MabDuw farw yn ddedwydd yn y gobaith yn nghymylau y nef, yr hwn a am y nefoedd trwy ffydd yn ddwg bob gwaith i farn på un ngwaed Iesu Grist: a'r teulu a bynag fyddo a'i da a'i drwg. wnaethant iddi angladd weddus.

Bangor.

J. R. J. Wedi ei marwolaeth hi, y teulu a ddechreuasant adolygu ar ym.

Am Ganu mawl i Dduw. ddygiad blaenorol eu gwasanaeth. (Cyfieithiad o waith A. Serle, Ysw.) ferch oedd wedi marw. Can. Y penaf o holl gantorion dae. molasant ei gonestrwydd a'i di- arol a roddodd hyn fel rheol wydrwydd. Ymddiddanasant am prydoledig, "Cenwch fawl yn ei duwioldeb ; ei mawr ofal am ddeallus." Heb ddeall ysprydol,

sônio yn unig a fedrwn. Oddi- | ysgyfn-bynciant ymlaen, er ev eithr ymwybodo honom am mawl a'u gogoniant eu hunain. fawredd ein rhwymedigaethau i Ysgatfydd, bydd y dôn, yn rhy Dduw, a chenym gydnabydd-ddyrys i'r rhan liosogaf o'r gyniaeth o'i ddaioni yn ein heneidiau, nulleidfa, y rhai nid oes hamdden gallwn foddâu ein hunain â thôn, ganddynt i astudio cronfachau a ond ni roddir peròriaeth iddo ef. chrychnodau ; ac fel hyn, y rhan Bu rhai gynt yn ymbyngcio gyda hyfrydaf o'r holl addoliad cyllais y nabl, a dychymygasant hoedd a dreisir oddi arnynt, a moliddynt eu hunain offer cerdd," iant Duw a gymerir ymaith o'r ond, ar yr un pryd, oeddynt o'r genau. Nid yw o bwys o ba le y rhai hyny, pa rai oedd esnıwyth tarddodd y ddefod hon; am nad arnynt yn Šion; ac yn ymbellau yw ynddi ei hun na sanctaidd, y dydd drwg; ac i'r rhai y mae gweddus, na defnyddiol; o hergwae yn fygythedig.

wydd paham, dylid ei halltudio Ni sefydlwyd erioed gan Dduw yn gyfan gwbl o eglwysi Duw. amrywiaethau peròriaeth yn ei Pan fo cristionogion yn cydwasanaeth ; modd bynag, fel de- ganu mewn rhyw dôn hawdd, fodau cnawdol ereill, goddefodd cyfaddasedig i eiriau eu moliant, a hwynt dan yr oruchwyliaeth ac nid yn debyg o ddenu eu bryd Juddewig; ond yn unig udgyrn oddiwrth synwyr at swn; yna, a chyrn hyrddod i groesawu dy- fel y dangosa prawf, “Y llafar fodiad i mewn yr amserau a'r genir," megis y dynododd y gwyliau priodol. Cynghanedd Psalmydd ef; a chyda yr hyder ysprydol, dyma yw hyfrydwch y oreu hefyd. Cyfundon y llais a nefoedd, ac nid gwibseinedd a chydymdeimlad y galon a ymswn allanol, ac am hyn, os nad lifa trwy yr holl gynnulleidfa ; ydym ysprydol, ni all fod genym hon yw y peroriaeth odidocaf gan syniad gywir am yr hyfrydwch ddynion gwir syml, a'r mwyaf hwn, na “phyngcio yn ein calon-derbyniol gan Dduw o'r un yn au i'r Arglwydd.” Dylifiant sein. y byd. "Canu trwy ras yn ein iau peròriaeth, a llawenydd duw-calonau i'r Arglwydd,” yw per. iol yr enaid sydd bethau gwahan. oriaeth y nefoedd ei hun ; ac yn redol iawn. Cafodd dynion byd-fynych dyga flaen brofiad o'r nefol y cyntaf, a thybiasant mae oedd i'r prynedigion yma. Ond o'r nef yr ydoedd ; ond nis par-gwichlefain, pipian, swn, a chanu haodd ond cyhyd a'r swn: tra heb y cydymdeithiad duwiol hwn mae heddwch clodforedd grasol sydd yn anhyfryd, anghyson, ac yn gyflawn, dyrchafedig, ac ar- anghydsain, annbirion gyda Duw, osol. Yn ddiau rhaid ein bod ac oerllyd ddiflasrwydd difywyd yn gristionogion gwirioneddol i eneidiau ei bobl. cyn y gall yr un o honom ddy- Nid wyf elyn i Gerddoriaeth wedyd gyd â'r Apostol; “ Mi a fel celfyddyd ddynol; ond gadweddiaf â'r Yspryd, ac a weddiaf awer pob peth yn ei le. Pleserau a'r deall hefyd: canaf â'r Yspryd, y glust nid ynt weithrediadau a chanaf a'r deall hefyd." grasol Yspryd Duw yn yr enaid;

Nis gallaf ond ysgwyd fy mhen ond effeithiau ymchwarëad defnpan glywyf swyddog eglwysig ydd ar y synwyr allanol. Gellir yn galw ar y bobl i "ganu mawl coleddu hyn, ond odid, fel difyrer gogoniant i Dduw;" ac yn y fanwch diniweid a chywraint, ond hanner dwsin o ddynion afieuthus pa beth sydd gan ein difyrwch mewn lle neillduedig, a gymmer ni i'w wneuthur ag addoliant ant y gorchwyl, ac a lafar ac a difrif a sanctaidd Duw ? Onid

U

ydyw hyn yn gnawdol, ac yn ol | hono, “Iachawdwriaeth i'n Duw egwyddorion y byd, ac nid yn ol ni, yr hwn sydd yn eistedd ar yr Crist? Yn sicr ni anturia un orsedd-faingc, ac i'r Oen! Amen. credadyn alw dim yn ysprydol, Y fendith, a'r gogoniant, a'r ond a ddeillia oddiwrth, neu a doethineb, a'r diolch, a'r anrhydgyduna ag Y spryd y bywyd, neu edd, a'r gallu, a'r nerth, a fyddo a duedda, i farwhau yr hen i'n Duw ni yn oes oesoedd, ddyn, yn nghyd a'i wyniau a'i Amen." chwantau.''

Isaled.

NEFYDD. Sain tonau, a geiriau o synwyr, ynddynt eu hunain, er godidoced Hanes trydydd Cylchwyl flynyddol fyddont, nis boddhâant Dduw. Ysgolion Sabbothol sîr Aberteifi. Yspryd yw, a'r rhai a'i haddol

Cynnaliwyd y Cyfarfod hwn yn ant, rhaid iddynt addoli mewn Aberystwyth, Chwefror 18, 1831. yspryd a gwirionedd; canys y Rhifedi Dosparthiadau y Sir cyfryw y mae efe yn eu ceisio.

yw, saith. Dechreuwyd y CyfarHawdd yw cyflawni llawer, os fod neillduol am 9 o'r gloch y nad holl ymarferiadau crefyddol boreu. Yr oedd yn gynnulledig gyda chalon gnawdol iawn: ond amryw o bregethwyr y Sir, yn bod yn wir grefyddol, neu rodio

nghyd âg ysgrifenwr pob Dosa gweithredu yn ein hysprydoedd parth, ac arolygwr neu athraw gyda Duw.--hyn fuary, galed yn gynnrychiolwr dros bob dosbob amser i gig a gwaed;" ac ni parth, ynghyd a'r holl arolygwyr, ellir ei gyflawni, ond yn unig, athrawon, ac athrawesau ag oedd trwy y gras hwnw sydd yn rhoi yn dewis ac yn gyfleus iddynt bywyd a nerth i bob meddwl ddyfod. Derbyniwyd gan wahanadnewyddedig. Mi attolygaf, Arglwydd, cyn

ol ysgrifenwyr y dosparthiadau, northwya fi, fel hyn, i'th foliannu gyfrif o lafur yr holl ysgolion am a'th addoli di! Dyro i mi deim- y flwyddyn ddiweddaf, yr hwn a lad bywiol o'th drugaredd i'm roddwyd i lawr gan ysgrifenydd ac yna fy enaid

y Sîr, mewn llyfr darparedig i'r offryma i fynu ei ddiolch grasol o perwyl, yr hwn a gafwyd fel y foliant bywiol yn ol. Aberth ac canlyn,-Ysgolion 51. Athrawon offrwm nis gofynaist, am nad oes

1456. Plant 10216. Pennodau o'r un peth allanol, hyd yn nod o'th Bibl a adroddwyd 153069. O'r ordeiniad dy hun, heb ei ddeall Hyfforddwr 10246. Pyngciau 381. yn dufewnol, yn dy foddâu. Per. O'r Rhodd mam 15664. oriaeth fy llais, heb arogl-darth

Ar ol derbyn y cyfrif, edrychneu ddyhewyd fy enaid nis byddwyd dros lyfrau holl ysgrifenwyr dderbyniol genyt ti. Cymmorth y dosparthiadau, gan roddi canfi i'th" foliannu yn iawn; canys moliaeth, neu gerydd, fel ag y hebot ti, nis gallaf fi ddim. Ti gwelid yn briodol i bob ysgrifenyn unig sydd yn rhoi achlysur i wr. Yn ganlynol darllenodd y foli; â thi hefyd sydd yn rhoi Parch. E. Richards, Tregaron, Yspryd mawl i ddefnyddio yr Gylch o Reolau i'r Ysgol Sabachlysur. Caniattâ roi y ddau i bothol, i'w cynnyg i'r Cyfarfod; mi. Yna caf ryw ddydd gyduno y rhai a gymmeradwywyd gan yr â chynnulleidfa y rhai cyntaf. holl Gyfarfod yn un llais. Deisyf. anedig, enwau pa rai sydd ysgrif-wyd arno eu hargraffu ; ac addenedig yn y nef, a chanu gyda awodd yntau wneud. llawenydd annhraethadwy a go- Yna, wedi ymdrin â rhyw achgoneddus y gân newydd barầolosion bychain perthynol i'r Ys

henaid ;

a

au.

golion Sabbothol yn y Sir, a thref. do, a phawb, (mor belled ag y nu dull y Cyfarfod cyhoeddus, gellid barnu wrth eu golwg,) yn dybenwyd y cyfarfod neillduol. hynod wrth eu bodd, ac yn barod

Am 11. Dechreuwyd y cyfarfod | i ddywedyd, mai da oedd iddynt cyhoeddus. Pennodwyd Mr. R. | fod yno. Mae yn debygol fod Davies, Aberystwyth,' i fod yn pob un yn myned adref gyda Gymmedrolwr. Galwodd yntau ar bwriad i fod yn fwy llafurus nag Mr. William Davies, Bontrhyd- erioed gyda'r Ysgol Sabbothol, fendigaid i ddechreu trwy weddi

D. JONES, Ysyrifenydd. am fendith ar y Cyfarfod. Yna

SO100VTOR areithiodd y Cymedrolwr yn fyr Cof-nodau Cymdeithasfa y Bala, ar natnr a dyben y cyfarfod.

Mehefin 15 a 16. 1826. Wedi hyny galwodd y Cymmedrolwr ar Mr. Daniel Evans, Capel

(Parhad tu dal, 120) y Drindod, i lefaru, am yr angen

Yn y cyfarfod am 11 o'r gloch, rheidrwydd sydd ar yr athrawon wedi dechreu trwy weddio, y a phlant i lafurio am helaethach neullduwyd y Brawd I. Lewis 0 gwybodaeth o'r pethau a gyn- Lundain i weinyddu yr ordinhad. nwysir yn yr ysgrythyrau.

Darllenodd y Parch. M. R. Yn 2il. Galwodd ar Mr. Evan y rhanau apwyntiedig o'r gair; a Rees, Llanonn, i lefaru, am y gweddiodd yn yr achos. Gwnaeth moddion tebycaf i gyrhaedd yr y Parch. J. E. y sylwadau canlyn- . wybodaeth sanctaidd hon. ol am natur yr Eglwys, a'i gwein

Yn 3ydd. Ar Mr. J. Jones, idogion, a'u gwaith, &c. Penmorfa, i lefaru, am y perygló Eglwys weledig Crist, yw Teyrnesgeuluso, diystyru, a dibrisio yr as Dduw ynghanol teyrnas ac wybodaeth sydd yngair Duw. achos y diafol yn y byd. Gelwir hi

Yn 4ydd. Ar Mr. John Jones, yn dy Dduw, diadell, llawr dyrnu: y Borth, i lefaru, am y gofal dig- y mae gan Dduw waith yn ei yffelyb a ddylai fod ar holl ael. Eglwys; y mae athrawiaeth Duw odau yr Ysgol Sabbothol am yn cael ei chadw i fynu ynddi, a sancteiddio y sabboth.

thrwy yr eglwys y mae hii fyned Yn 5ed. 'Ar Mr. John Jones, drwy yr holl fyd. Swyddwyr ynLlanbedr, i lefaru, am werthfawr: ddi sydd i'w hadejladu fel offerorgwydd yr enaid.

ynau yn llaw eu Meistr. Nid oes Yn 6ed. Ar Mr. Jenkin Davies, gan neb awdurdod i osod swyddPen sarn, i lefaru, ar ragoriaeth- wyr ynddi ac arni ond Crist, ei au duwioldeb foreuol.

Brenhin, a'i phen; efe a dderbynYn 7ed. Ar Mr. Evan Evans, iodd gan y Tad, bob rhoddion Aberyffrwd, i lefaru, ar fyrdra oes iddi ; ac iddo ef y rhoddwyd pob yr athrawon a'r plant.

awdurdod tu ag atti. Mae ganYn 8ed. Ar Mr. Richards, i ddo ef i'w roddi yr hyn oll ag lefaru, ar y modd y dylai athraw. sydd arni ei angen. Gwaith yr on a phlant ymddwyn fel rhai eglwys gyda golwg ar swyddwyr sydd raid iddynt roddi cyfrif

. Ni yw gweddio am danynt, ac edrych chaniateid i un areithiwr i barhau am adnabod

у
rhai

yn dros bymtheng munud.

eu rhoddi iddi, ac yn eu cymhwy. Ar ol diweddu hyn, rhoddodd so i'r gwaith. Mae perthynas Mr. Richards ychydig o hanes yr rhwng gweinidogion yr eglwys a ysgol sabbothol dros y byd crist. Christ ei phen. Maent yn genionogol yn gyffredinol. Yr oedd hadau drosto, ac yn oruchwylwyr yno dorf liosog o bobl yn gwran- iddo. Eu perthynas âg ef sydd yn

y mae efe

en hawdurdodi i fod yn genhadon am ei farn a'i gyffes o'r athraw. heddwch. Yn heddwch y Bren. iaeth, yn ol y drefn yn Cyffes y hin, a thros Frenhin heddwch, y ffydd; ac wedi cael ei attebion maent yn galw i heddwch â'r addas a chymeradwy o holl gang, Brenhin. Mae perygl y swydd- henau yr athrawiaeth, ynghyd wyr yn fawr os ânt' i'r farn heb a'i brofiad o honynt: gofynodd y lenwi eu swydd dros eu Meistr. Parch. S. Lloyd am gymeradMae perthynas hefyd rhwng y wyaeth y corph o hono, a'u galcenhadon a'r eglwys yn gyffred wad arno at weinyddiad yr ordininol, sef y maes mawr i gyd, ac had o Fedydd a Swpper yr Argnid rhan o'r maes

nen gangen lwydd; yr hyn a attebwyd yn neillduol o'r eglwys. Rhoddodd un llais, trwy'r arwydd o godi Duw ddoniau neillduol at holl dwylaw. Wedi hyny gofynwyd waith y deml; felly dan yr efeng- iddo ef, am ei gymmeradwyaeth yl, mae yn rhoddi yr holl ddon-a'i ymroddiad i alwad yr eglwys iau at adeiladaeth corph Crist, arno at y rhan ychwanegol yma sef ei eglwys yn gyffredinol. Er o'r gwaith: ei atteb yn ostyngedig donio pob swyddwr at waith a gwylaidd y gwnai trwy gymneillduol yn yr eglwys, etto mae horth, gan daer ddeisyf gweddiau y cyfan i'r un eglwys. Er rhoi yr eglwys drosto. gofal rhyw heol o'r ddinas yn fwy Yn ganlynol rhoddodd y Parch. i un na'r llall, etto perthyn i'r | E. R. y cynghor (charge) canlynddinas y mae'r holl waith, a'r ol iddo yn ostyngedig, fel brawd, gofal. Er bod i bob un ei swydd, heb olygu ei hun yn addas fel neu swyddau arbenig, tros eu athraw i gynghori disgybl, ond Meistr i'r ddinas ; ac er bod y fel brawd yn cynghori brawd ; ac gofal blaenaf am ryw gangen neu felly y sylwodd ar alwad a gorganghenau o'r eglwys, etto y mae chymyn pen yr Eglwys, yn y geirawdurdod yr oll o'r eglwys yr un

iau sydd yn Math. xxi. 18. “ fy tu ag attynt ac iddynt.

mab, dos, gweithia heddyw yn Pan y byddo angen swyddwyr fy nghwinllan." Yn gyntaf yr ar yr eglwys, gweddio am danynt alwad dirion, ddigonol i doddi a ddylai, ac nid grwgnach o eis- calon, “ fy mab,” nid fy nghwiau eu bod; ond gofyn am dan- eithiwr am ei gyflog, ond “ fy ynt. A phaham y mae y diffyg mab," mab i Dduw trwy fabwysyn aros ? a ydyw cyfoeth ac iad, &c. “dôs,” ac na ddywed ewyllys da y pen mawr yn llei. byth wrtho, nid af; dos medd y hau? gofynwch a rhoddir, &c. A Brenhin ; dos medd yr eglwys : gofalwch am adnabod y rhai y mae dos yn ddioed heb aros am gym, efe yn eu galw, a'i cymhwyso i'r hwysderau, ond disgwyl eu cael gwaith : rhag bod rhai cymmwys yn y gwaith : dos er pob rhwys. i'r gwaith a'r swyddau yn yr eg- tran a gwrthwynebiadau o ba nalwys, a bod yr eglwys heb eu tur bynag y byddont; dos trwy hadnabod. Mae angen am ofalu glod ac ar.glod, parch ac amharch. rhag derbyn un i swydd heb radd-Paid sefyll uwch ben parch ; na au o'r cymmwysderau amlwg ag dyrysu wrth yr anmharch, dos sydd yn y gair, i'w gweled arno. trwy y naill fel y llall; gad hwy Felly gwylied yr eglwys; a gof- ar dy ol; dos heb ymdroi ar y yned ei swyddwyr gan Grist ei ffordd ; a'r ddwylaw ar yr aradr, phen ; ac edryched am eu had dos hyd y diwedd ; yna y sefi yn nabod

pan y mae efe yn eu rhoddi. dy ran yn niwedd dy ddyddiau ; Gofynodd y Parch. T. R. iddo dos, a daw gweddiau yr eglwys

« ForrigeFortsæt »