Billeder på siden
PDF
ePub
[ocr errors]

efe;

Efelly nid agorodd yntau ei enau. yn ei wanhau. 3. Cnawd llygredig 8 Trwy farn orthymus y cymerwyd ef yw. Nid yw heddyw fel y creodd

ymaith,
Ac am ei fuchedd, pwy a draethai? Duw ef. Yn llygredig

ei na

уп Canys torwyd ef ymaith o dir y byw; tur, a'i gyfansoddiad, Psal. li. 5.

Am drosedd fy mhobl y bu y dýrn. Yn llygredig fwy fwy hyd ei fedd. 9 Er y trefnid ei feddrawd gyda dryg yn ei lygru yn fwy, Esa. i. 4.

Mae cyflawni chwantau cnawdol ionusion; Eto gyda chyfoethogion yr oedd yn "Had y rhai drygionus, a meibei farwolaeth,

ion yn llygru.” Am pa wnaethai gam;

II. Yr ail gydmariaeth yw Ac nad oedd twyll yn ei enau. 10 Ond mynai IEHOVAH ei friwaw

“gwynt. 1. Yn myned heibio ef; parai ei ofidiawigan ddyw yn gyflym, felly dyn. Mae ei edyd]

amser yn fyr. Yntau yn teithio Os gosoda efo ei enaid yn bech

taith amser yn gyflym iawn. aberth, Efe á wela bad, estyna ddyddiau,

Mae cystuddiau a rhyfeloedd yn Aç ewyllys IEHOVAH á lwydda yn

ei gyflymu. A’u traed a redant i ei law,

ddrygioni, Diar. i. 16. Hynod fel 11 O lafur ei enaid y gwela efe, ac y yr effeithiodd pechod ar y dyn,

boddlonir: Trwy ei wybodaeth y cyfiawnha fy nos peri iddo redeg tu a'i ddin

ngwas cyfiawn laweroedd ; ystr. 2. Yn darfod yn fuan, felly Canys eu camweddau hwynt efe á dyn. Nid yw'r hwyaf ei oes yn ddyga.

aros yn hir, Psal. xc. 10. Rhai 12 Am hyny y dosparthaf iddo laweroedd;

yn ymddangos yn unig, wedi hyny A chedeirn

yn
anrhaith á ddospartha yn diflanu. Mae rhwysg, cyfoeth,

a llawenydd llawer yn darfod, Am iddo dywalltu ei enaid i far- felly, tystiodd Dafydd hyny,

wolaeth;
Ac efe a gyfrifwyd gyda throsedd Gwelais yr annuwiol yn gadarn,

'
Ps. xxxvii. 35. 36.
Ac a ddygodd bechodau llaweroedd, ed, ac heb ddychwelyd, felly
Ác á eiriolodd dros y troseddwyr. dyn. Mae lle yn bod pan a dyn

yno, na ddychwel byth yn ol. Canys efe a gofiai mai cnawd Dywed Iob pan ddel ychydig oeddynt, a gwynt yn myned ac heb flynyddoedd, &c. pen. xvi, 32. ddychwelyd." ' Psalm lxxvii. 39. Mae pawb yn myned i'r byd arall

Llefarydd y geiriau yw Asaph yn ddiwahan, ac heb ddychwelyd y Gweledydd. Achos eu llafar- byth. Dywed Iob hefyd, “ cyn iad oedd, mawr arbediad y genedl myned ohonof lle ni ddychwelwyf, er eu holl wrthryfelgarwch yn er- pen. x. 21. byn Duw.

III. Tosturi yr Arglwydd. “Efe I. Cydmariaeth cyntaf yw a gofiai.” 1. Er mwyn amlyga “ cnawd. 1. Mae dyn o ddefnydd ei drugareddau. Duw trugarog gwael. O'r pridd y gwnaed dyn, yw yr Arglwydd, Ecs. xxxiv.

pridd wyt ti.” &c. Gen. iii. 19. 6. Mae yn gweinyddu trugaredd Chawd ac esgyrn ydyw, nid hai- yn yr amser rheitiaf. Os bydd i arn a phres. Cnawd a falurir Dduw gofio dyn, pair hyny iddo hefyd yn fuan ydyw. Iob iv. 19. tod yn ddedwydd. Pechod 0 Ni ddylai neb ymffrosțio gan ein angharedigrwydd mawr yw i ni ei bod yn rhai mor wael. 2. Ni anghofio ef. 2. Er mwyn eu harddeil ei daraw yn drwm. Ni bed hwythau. Duw yw yr ddeil hyny gan ddyn, pa faint llai | all arbed pechaduriaid. Gwnaeth gan Dduw. Mae profedigaethau hyny i'r genedl yn yr anialweb: yo ei wanhau. Mae cystuddiau gwna hyny i lawer yn ein dyddiau

3. Yn myn

wyr;

DEFNYDD PREGETH.

kwn a

[ocr errors]

ni. Mae rhai yn defnyddio hyn ac hefyd i bob gweithred ora i bechu, ereill i wasanaethu Duw. chestawla breiniawl, a phob pryd M

J. W. glan, a phob tymher hyfrydlon :

merchaid rhinwedd ydyw y morAt y Parch. Ebenezer Richards, wynion hyn oll. Daioni i'r duwTregaron.

iol ydyw gwaith rhinwedd i gyd ; Fy nghysuill gwiwlan a hybarch, yr hyn a ganlyn sydd fath o draethawd pob gwelltyn, pryfyn, bwystfil, wedi ei ddyannerchu attoch,gan wybou aderyn, a phob anifel yn y môr, fod genych lawer o'r hyn a ddarlunir; ar y ddaear, ac yn yr awyr, yn á mhod innau mewn mawr isiwed* o'r mâd hyfrydol hwn. Mewn brys cym

eu swydd ac yn eu lle, i wasan

aethu merwch eich ysgrifell mewn llaw, ac

y

saint. annerchwch fi, trwy gyfrwng y Dry

Ymhellach, dyrchafwn ein sorfa, â rhai o'r llysieuog beraroglau drychfeddyliau uwchlaw y ddaear tyfadwy eich gardd. R. W. D.

lysieuog, a'r holl luawl serenog. RHINWEDD.

Řhinwedd a welwn yn y cynghor Cangen ydyw rhinwedd a dy- borcuol, yn dodi ei llaw wrth y fodd oddiar bren y bywyd, yr drefn fawr, i’r meichiau odiaethhwn sydd yn dwyn deuddeg rhyw ol gael ei roddi dan oruchwylffrwyth. Mae hon o ran ei naturiaeth ddrainiog ymlaen ei loes yn hyfryd, yn hoywfron, daionus, farwol, wedi hyny ei roddi yn anà phereiddion ; urdd a rhwysg nedd erwin y bedd; ond rhinwedd ydyw i'r holl ddaear, a golud a ddaeth a buddugoliaeth i'r Iesu mwyaf uchafion y nef. Rhoddes da; caerau y bedd yn cael ei hysgy pen Llywydd mawr holl eigionau y ddaear, a holl uchel- bod y milwyr arfog o'i amgylch,

wyd a'r maen yn treiglo draw, er fâau y nef

, ynghyd a phob peth angan ac allweddy, bedd yn ei o fychan hyd fawr, i feddiant law, yn talgryf gadw y porth. y gras ufudawawr yma. Mae Oud rhinwedd mewn modd gwarrhinwedd gwreiddiol a rhinwedd edol, heb un trais, a ddihatrodd y tai udiol; breiniawl iawn ydyw y bedd, a'r Iesu bendigaid, a ddaeth gwreiddiol, a hyfrydawl dros ben allan. Dyma gyfiawnder gwiwydyw y rhaniad turddedig o honi, ner yn ymlenwi o orfoledd am hyn, megis oroiant a nwyf benaf holl

ac yn enwog ddadlidio wrth edif. deulu yr hyfrydle nefawl. Mae eiriol ddyn.O'i hen gariad y rhoddhon mal edafedd o aur ac arian, es Duw y rhodd lwys hon i ni, wedi ymranu drwy yr holl fyd,

Rhinwedd ydyw yr uchaf ei ac a'm ddodi ei maeth i bawb a'i

graddau, goraf ei harchwaeth ; cymmero. Y dwyfawl wirionedd

mawr elw gras ydyw. Solomon a sydd yn dangos fod rhinwedd wnaed yn ddoeth a chyfoethog mawr yn Nuw lon, sef ei waith trwy ber awenydd hon.

Trwy yn creu ; bodau sylweddawl o hon hefyd y blodeuodd Elias, pan ddefnyddiau elfenawl, a breintiau ataliwyd y nefoedd rhag gwlaw, heb rif, oll a ddaethant allan o

ac o'r nef ce i wared ar y fynwes rhinwedd ei hun. Mad ddaear. Es:or fireinbert trwy o'r gair bydded ydyw yr holl hon iselodd aloat i'r grog, a bethau a fu ; ac o wiw-gu rhin- chafodd fawr ymgeledd i'r ludd. wedd

у
cafodd
haul ei oleu

Rhinwedd pob rhinwedd a'i wrês, pa rai a belydrant yn

a gafwyd o'r addewid yn Eden, adeiniog mewn gloywder i bob lle. gwellhád i ddyn ysig, anafua

Mam pob synwyr a dawn, o eiddo diffoddi ufel ş úffern fawr ei llid. : dyn ac augel, ydyw rhinwedd ;

+ Harddwych. Gelynion * Eisiau. + Gorfoledd.

& Gwreichion tân,

yr

ewon.

eu

O'r rhinwedd yma yr edrychodd drysori mwy o'r gair dwyfol yn fôn ar Abel a'i offrwm-Enoc yn eu côf.

JE cael ei symud heb brofi marwol- Y Fron. aeth-cadw Noah a'i deulu yn fyw yn amser y farnedigaeth fawr Cynghorion i Bregethwr leuangc, -arweiniad holl deulu detholedig

Gan Mr. Leland o Virginia. Abraham-grymuso Moses

Os ydwyt wedi ymrwymo yn blaenor-agoryd y mor-had Iago yn myned rhagddynt ar dir sych ngwaith yr Arglwydd, y mae ar

nat eisiau llawer o addysgiadau -enwogi Iosuah-diysgogi y fyddin fawr, a phawb yn darianus ith hyfforddi ar dy daith ; gan yn gorchfygu pawb o'u blaen hyny y cyflwynafoit y rheolau hefyd malurio a brifo yPhilistiaid canlynol:

1. Ymwrthod a phob pechod, -taflu tegwch Dagon i'r llawrperi llwydd gwiwfod i'r gwir- unig ar y digonolrwydd

sydd yn

ac a'th hunan, ac ymorphwys yn ionedd-yr un gair y rhwysgwych yn goresgyn cadeir- addewid Crist, Mat. 28. 20. Y iau y Monachlogydd- a Mebyn mae hyn oll yn angenrheidiol i wir Mair ar gael ei ddyrchafu ymhob grefydd, fel nad oes le i ti byth man-holl allu y dreigiau, a grym

golli dy olwg arnynt. yr ellyllon i gyd yn cael eu crymu yn ddau beth gwahanol : fe ddi

2. Y mae cristion a phregethwr a’u cornelu i anwn am byth.

chon dyn fod yn gristion da, ac eence

yn bregethwr drwg ; ond ni all

dyn byth fod yn bregethwr da ac At Gyhoeddwr y Drysorfa.

yn gristion drwg: gan hyny, rhaid Syr-Dymunwyd arnaf anfon i bregethwr wilio arno ei hun, ac i chwi yr hanes canlynol, am ar ei athrawiaeth. fachgenyn bychan rhwng chwech 3. Y mae cymmundeb gwasà saith' mlwydd oed, sydd yn tadol â Duw yn fywyd pregethwr, Ysgol Sabbathol y Talwrn yn gymmaint ag yw arian yn ewinion swydd Mon ; ei enw yw Owen rhyfel. Owens. Y mae efe wedi dysgu 4. Ofer i bregethwr ddisgwyl allan lawer o benodau o'r Bibl: crefydd oddi cartref, heb iddo bydd ganddo benod wedi ei dysg- fyw bywyd sanctaidd yn ei deuu, bron erbyn pob sabbath; a lu; neu ddisgwyl presennoldeb bydd yn arfer ymofyn a'i rieni Duw wrth bregethu yn gyhoeddam ystyr geiriau yn y penodau a us, heb iddo ei daer geisio yn y fyddo ef yn eu dysgu. Un sab- dirgel. bath efe a adroddodd yr holl 5. Darllain, gwrando, myfyrio, Salm 119, yr hon a elwir yn gy- gwylio, a gweddio, ydynt foddion ffredin y Salm fawr, heb fethu angenrheidiol i gadw'r pregethwr ond ychydig eiriau trwy yr holl yn ngoleuni bywyd, a chariad Salm! cafwyd y dystiolaeth hon Duw: disgwyl y mwynhad o hongan Henuriaid yr Eglwys yn y ynt, heb y cyfryw ofal, fyddai Talwrn. Tybiasant y byddai yn mor ofer a disgwyl cnwd heb lallawenydd gan lawer o athrawon furio am dano. yr Ysgol sabbatho] weled yr 6. Na ddynwared ymddygiad, hanesiaeth byr hwn, ac y gallaillais, neu foesau un dyn, (dim fod yn achlysur i gyfodi eiddigedd pellach nag y byddont yn tueddu mewn plant bychain, ac ereill, i rinwedd) oblegid fe roddes y am ymestyn ymlaen i fwy o wy- Duw doeth gynheddfau i bob dyn bodaeth o'r ysgrythyr lân, ac am i'w arferyd ei hunan, ac nid i

ܕ

us.

ddynwared ereill. Y mae'r hwn

14. Fel y mae gwaith y, weinsydd yn ymorchestu i bregethu, idogaeth yn galw am ymaferiad gweddio, canu, neu ymddwyn fel gwastadol y meddwl; félly mae'n un arall, ymhob dim, yn debyg aml yn galw am ddiwydrwydd y i'r dynion a gynhygodd fwrw allan corpli. Nid oes dim yn fwy ffigythreuliaid yn enw'r Iesu, yr aidd, ynolwg Duw a dynion da, hwn oedd Paul yn ei bregethu. na phregethwr segur, dioglyd.

7. Gochel hunan-ddyrchafiad, 15. Na fydd yn rhy bendant ar ol hwyl dda, wrth bregethu ; yn dy haeriadau, pac yn cymmerneu wedi cael dy arddel yn fawr yd arnat dy fod yn anffaeledig yn i yonill eneidiau at Dduw, rhag ay resymau. Oddieithr i ti (fel dy fyned yn falch ac anwyliadwr- yr apostolion) eu cadarnhau trwy

Na fydd ychwaith yn rhy | wyrthịau. athrist pan' byddo'r bendithion 16. Bydd yn wastad yn agored hyny yn cael eu hattal, rhag it j iargyhoeddiad, ac yn ewyllysgari lwfrhau yngwaith yr Arglwydd. adael pob cyfeiliornad i gofleid

8. Na ymfalchia pan fyddo io'r gwirionedd, pa le bynnag y rhifedi lawer o bobl yn dy wran- cffech di ef. do ; ac na lwfrha pan na hyddo 17. Gwna dy hun yn hyddysg ond ychydig—ychydig a llawer yn yr holl Ysgrythyr ; darllain oedd rhan dy feistr o'th flaen. hwynt yn ddiragfarn: yn neill

9. Gachel ymsalchio pan y'th duol yr Efengylwyr, ac Epistolau ganmolir, na myned yn ddigilon Paul at Timotheus. pan y'th ddirmygir: dy fordd 18. Yspryd y testun, yn was. yw myned ymlaen yu gymmwys, tad, a wna'r araith fwyaf bywiog: trwy glod ac anghlod, heb wrando llais cynghanaidd, codi a gosar glebr gwrageddos, canmoliaeth twng y lleferydd, fel y byddo na gwawd neb pobl, tra fyddech achos, ac ymddygiad hardd ac yn ffordd dy ddy ledswydd. addfwyn ydynt addurnol; ond yr

10. Na chymmer un ffurf neu areithydd goreu yw yr hwn sydd drefn o bregethu, os na fyddi yn ganddo fwyaf o dân cariad at cael dy dueddu felly ar y pryd ; eneidiau ei wrandawyr. ac na wrthod hyný, os cei dy

19. Wrth bregethu dylit yn ogwyddo felly, erlles cyffredinol. wastadol ystyried amgylchiadau,

11. Bydd ddiwyd i roi cynghor-| lle, ac amser ; a chymmeryd tesion dirgelaidd a theuluaidd: tunau perthynol i'r gwrandawyr:

у - mae hyn wedi bod yn fwy budd- ond ni ddylit fod mor sefydlog iol weithiau, na'r pregethiad mwy- ar un testun, na ellych gymmeryd af llafurus.

un arall, os byddi yn cael dy 12. Gochel bregethu i foddio dueddu yn fawr i hyny. dy wrandawyr yn unig: y mae

20. Nac ymyraeth byth ag hyn wedi bod

achosion teuluaidd, ac na ddarosniweidiol lawer

yn gwaith i dduwioldeb; ond ni ddy-twng i ragfarn sefydlog cymydlit, o'r ochr arall, lwyr ddiystyru fwriadau wrth odidog waith Duw.

ogaethau; ond trefna dy holl tymmer neu elfen y bobl, rhag i Pan fyddech mewn cyfeillach tí golli dy ddefnyddioldeb yn eu gyffredin, gwe!l i ti ymddiddan plith. 13. Na feddwl fod dy alwedig- ion llywodraeth, ac arwyddion yr

am hanesion eglwysig, egwyddor. aeth mor uchel, fel na ddylit, ar amserai (yr hyn a ddylai pob un achos, ymdrafferthu a neges- pregethwr ei wybod) na goddef euau'r bywyd hwn.. Paul, pan i'r gyfeillach fyned' ymlaen yn gafodd odfa, a wnai bebyll.

ddifudd a phechadurus. Ystyria

[ocr errors]

J.J.

yr hyn a ddywedais, a'r Arglwydd Pell yw oddiwrthyf ddymuno a roddo i ti ddeall da ymhob bod heb Gofiaint yn y Drysorfa, peth.

ond dymunwn yn fawr, er mwyn Tremadoc.

ei llwyddiant à lles cyffredinol, eu bod yn gymesur.

Croesaw SYLWADAU.

calon i ambell Ann Parry ym. Syr-Maddeuwch i mi am ddangos; ond ymddangosed yn ddywedyd gair ynghylch y Dry- mhrwsiad ei rhinweddau hardd sorfa. Yr wyf yn teimio awydd dros ychydig, ac yn wylaidd brys- . mawr a gwastadol, am i'w thry

ied roddi lle i ereill. soran fod yn helaeth a gwerthfawr,

Hyd y gellais gael hyspysiad, a'i derbyniad yn groesawus, cyff

mae anfoddlonrwydd cyffredinol redinol, a pharaol. Am hyny i Gyfieithiadau hirion“ i'v parhyderaf y goddefwch i mi nodi hau" yn y Drysorfa. Clywais rhai pethau, ynddi, nad ydynt rai yn haeru na ddylai yr un cyfmor debyg o dueddu at ei llwydd- ieithiad gael lle ynddi. Ond'áin iant.

y rhai'n yn sicr, Ymddengys i mi a llawer o'm Rhy galed maent yn gwasgu cyfeillion, fod y “Cofiaintsydd

pwngc ar yr ochr dde. yn llenwi cymaint o honi, yn rhy

Ymdreched eich Gohiebwyr i feithion o lawer iawn, am berson- gludo aur a mwnau gwerthfawr au heb bethau hynod yn eu han o bob clodafa; ond na feddylient es. Er fod ac y bydd coffadwr am ddod a mynyddoedd cyfain, o iaeth y cyfiawn yn fendigedig; ddarn i ddarn, i'r Drysorfa. Cas. ac er nad oes nemawr o'ch dar- glenty mel o faesydd pob cenedl; llenwyr yn fwy anwyl a pharchus ond nac amcanent lusgo gwŷdd a o goffadwriaeth y diweddar John choedydd yma yn eu crynswth. Davies o Liverpool na mi; ac er Dymunol fyddai i'ch Goheh. fod fy mharch yn fawr i Minimus, wyr fod yn fyr am bob peth lleawl, am y cariad a'i cymellodd i ys- oni bydd yn dra nodedig. Hyd grifenu ý Cofiant, a'r dull rha- yn nod yr Ysgol Sabbothol, fel gorol y cyflawnodd y gwaith; yn perthyn i le neillduol," a all etto nis gallaf lai na barnu ei fod gymeryd gormod o le. yn cymeryd gormod o lawer o le Ofnwyf

nad yw y rhai y dysyn y Drysorfa. Pe ysgrifenid gwylir wrthynt yn benaf, trwy y cymaint am bob un a'i radd, am- gwledydd, yn bwrw eu rhoddion lwg yw na chynwysai y Drysorfa i'r Drysorfa; ond ei gadael i rai mo haner yr hyn a ysgrifenid. Yn nad oes ganddynt nemawr o arian mhellach, er y gall y cyfryw Gofa ac aur i'w bwrw iddi. "Os felly iaint fod yn gymeradwy iawn y mae, erfyniwn arnoch yru ymgan berthynasau a chyfeillion y Iiwiad caredig at Gyfarfod Misol marw, y mae yn gofyn athrylith pob Sir. Misoedd enbyd' (critiangbyffredin i'w gwneuthur yn ca!) ar y Drysorfa yw y rhai hyn. flasus i'ch darllenwyr yn gyffred- Deffroed yr holl "rai y perthyn inol.

iddynt, i'w chynnal a'i phryd. Os bydd y gwrthrych o gar- ferthu yn ei blwyddyn o brawf. itor hynod; neu wedi byw mewn Er fod y sylwadau uchod yn amser y byddo yn dda iawn gen lled gwynfanus, fe allai; etto gall. ym gael pob hyspysiaeth yn ei af ddywedyd fod y derbynwyr, gylch, megis Lewis Evan ; godd yn yr ardaloedd hyn, yn proffesa efwn “ barhauweithiau : cael blas a budd mawr yn y Dryonide gocheled eich Gohebwyr sorfa: ac y mae eu nifer o hyd roddi achos am" Pro barhau.” yn amlhau. Ar fod ei defnydd.

« ForrigeFortsæt »