Billeder på siden
PDF
ePub

flynyddoedd cyn iddo ddyfod i'r , yn mlaen; a chyflwyno eu heirchbyd. 4. Mae argraff y pethau iadau yn rhwydd ac yn rhad. yr edrychwn arnynt, yn cael eu Hysbyswyd ar yr un pryd, fod y ffurfio ar duflen sydd yn ngwael. gorchwyl ac oedd i'w gyflawni od y llygaid, pe amgen, ni welem ar ddydd y cyfarfod, o'r pwys ddim. Felly pan mae percben mwyaf i'r deiliaid eu hunain, ac ffydd yn edrych i drysorau gras i'r holl ynierodraeth. Pan ddaeth yr efengyl, mae'n dwyn yr argraff y dydd i ben, aeth llawer o honar yr ennid : “A ninnau yn ynt i'r llŷs gosteg ; ond llawer edrych ar ogoniant yr Arglwydd mwy a wrthodasant y gwahoddmegis mewn drych, a newidir i'r iad ; a difyrasant eu hunain trwy unrhyw ddelw, o ogoniant, i ogon- wawdio a chablu deiliaid ffyddlon iant, megis gan Ysbryd yr Arg. y tywysog areu mynediad heibio. lwydd,”." Ni a wyddom pan ym. Os rbyfedd oedd yr ymddygiad ddangoso efe y byddwn gyffelyb hwn o eiddo y cyfryw ac a anufiddo, oblegyd ni a gawn ei weled uddasant orchymyn y Brenin, nid megis ag y mae.''.

Hai rhyfedd ac anffyddlon oedd IV. Laweychnsant pan wel ymddygiad llawer o'r rhai a sant yr Arglwydd Ynil. Lla-ddaethant i'r lløs. Ni wnaethwenychasant ami iddynt gael ant y parotoad lleiafi ymddangos golwg ar yr anwylaf garent, wedi yn ngwydd eu brenin-ni cheisbod

ур rhoi tro mewn byd arall. iasant un arweiniad i mewn ni 2. Llawenychasant o herwydd yr ddygasant gyda hwy yr un arch. hawddgarwch anfeidrol a welent iad—ni wnuethant unrhyw ym. ynddo. 3. Llawenychasant "am ostyngiad i'r tywysog, ac ni e. fod: holl drysorau 'gras y.nddo, drychasant. hyd yn nod, at ei ora phob peth ynddo yn cyfatteb seddfa; ond llygadrythu a wnaethi'w hanghen hwy. Mae y lla ani o'u hamgylch yn yr agwedd wenydd yma' yn well na llawen-fwyaf diofal, gan sylwi ar ymydd yr annuwiol; yn ei wrthrych, ddygiadau eu cyd-ddeiliaid, yn yn ei seiliau, ei natur, a gweli yn hytrach na defnyddio y cyfleus. ei barbâd. “Byr yw llawerydd tra manteisiol hwn er eu budd lyr annuwiol,” « fel clindarddach a'u hynnill eu hunain. Yr oedd Tận drain, dan grochan, ond hyn oll, rhaid addef yn rhyfedd dyma lawenydd a phara ynddo, iawn, ond hynotach fyth oedd y ac yn y man, i«. Goddiweddant digwyddiad a nodwn yn bresen. lawenydd a hyfrychwch, cystudd nol. a galar a ffy ymaith." Profi y

Yn mhlith ereill' a ymddangHawenydd y byddom oll, a chael osasant yn y llys, yr oeddi un mwynhâd a hono.--Amen drwgweithredwr truenus, mewn Ysgrifenivyd wrth wrando, gan cadwynau, ac o dan warcheid: Bangor

0. THOMAS. waeth gadarn. Bu ý troseddwr

hwn unwaith mewn cymmeriad

mawr gyda'r tywysog, . ac yn Pa mor annghredadwy bynag gwasanaethu gydag ef; ond cafy dicbon yr hanes canlynol ym wyd ef allan mewn gweithrediadddangos, gellir ymddiried yn ei au mynych o fradwriaeth a gwrthwirionedd diammheuol.

ryfel ; am yr hyn droseddiadau y : 1 Tywysog galluog a bennododd. cyhuddwyd ef ger bron brawdle ddiwrnod gosodedigiroddi gosteg cyfiawnder; y profwyd ef yn euog, idd ei ddeiliaid; a pharodd ac y dyfarnwyd ef i farwolaeth. hysbysu yn gyhoeddus, y caffai Nid oedd yn awr namyn dyscynifer âg a ewyllysient ddyfod gwyl am awr y dienyddiad. Gor

if PETH ANHYGOEL.

phwysai yn bollol ar y tywysog, dod a digofaint, ac mewn eiddyn ngwydd yr hwn y safai, un igedd dros anrhydedd eu Hargai i ddangos ei gyfiawnder trwy lwydd, a ymddangosent fel yn orchymyn cyflawniad dioedi o'i barod i alw am ei ddialedd arno. ddedfryd, neu ei hynawsedd trwy O'r diwedd, cyfododd y tywysog orchymyn i gadwynau y carchar- oddiar ei orsedd gyda' mawrhydi or gael eu tori ymaith, a chy- ardderchog, ac à Vais awdurdodhoeddi maddeuant rhad iddo. ol, gwysiodd ei swyddogion cyf

A pha fodd, debygech chwi, iawn ger ei fron, a rhoddodd iddyr ymddygodd y bradwr truenus ynt eu hawılurdodiad—“Rhwymhwn yn yr amgylchiad arswyddwch ei draed a'i ddwylaw,il chy. "lawn yma ? Ai crynu z wnaeth, a merwch ef ymaith, a thefwch i'r syrthio wrth draed ei frenin, gan tywyllwch eithaf; yno y bydd ddolefain am drugaredd ? Ai ym- wylofain a rhincian dannedd." bilio yn daer a ddarfu ef am fa- Ddarllenydd ! a ddarfu i ti erddeuant o'i droseddau bradwrol, ioed gysgu yn wirfoddol a bwr. a dirymiad o'r ddedfryd ofnadwy iadol yn nlò Deuw-odan weina gyhoeddwyd i'w erhiyn? Na?idogaeth werthfawr yr Efengyl ? dim o'r fath beth; ond cygynted Os felly -- Tydi yw y gwr! Fel âg y daeth i mewn i'r llys, đang- hyny yr halogaisi gyssegr y Gorosodd arwyddion o ddiofalwch uchaf; dirmygaist gynnygiadau caled, ac o ysgafnder anwedd ei drugaredd, ac anmherchaist aidd.' Un o swyddogion y Bren. Dywysog nefoedd a daear, yn ei in a ddarllenodd allan o gof-lyfr løs ei hun. O! gochel, gochel; y llys, y cyhuddiad a roddid i'w rhag mewn digo faint cyfiawn, v erbyn, gan nodi ei holl fradwr- bydd iddo gyhoeddi dy ddedfryd iaethau drygionus; yntau a wen- derfynol a thragywyddol, mewn odd mewn gwawd. "Un arall a geiriau o'r fath hyn ;-—“ cysge gyfododd i ddadleu trosto: nid weithian, ti bechadur, anystyriol mae yo wir, i gyfiawnâu neu i o'th berygl, hyd nes i angin -il esgusodi ei gamweddau ; ond i dinystr dy orddiwes. Cysga weitherfyngweinyddiad o'r tosturi bren- ian, hyd nes dy ddeffroi gan udinol yn ei ffafr. Yn y cyfamser, gorn yr archangel, a dychryny carcharor, yn lle cyduno yn y feydd dydd y farn. Cysja weithdeisyfiad, a ogwyddodd ei ben, a ian, hyd nes delo yr awr arswydblethodd ei ddwylaw, ac a syrth- lawn hono, pan yr awdurdodir y iodd i drwm-gwsg! O'r diwedd, cytbreuliaid i'th lusgo i'r wlado awdurdodwyd cennad breninos anobaith tragywyddol." i wneuthur i'r troseddwr truenus

Ond cyn i'r gorchymyn ofnad.hwn, yn enw ei dywysog tram- wy hwn fyned allan, gwrandawed gwyddedig, gynnygiad o faddeu yr hwn sydd esmwyth arno yn ant rhad; ond yn ofer; ni chly. Seion, ar lais ymresymiad cyfeillbuwyd un sillaf o'r cyhoeddiad gar. Ystyria, atolygwyf arnat, ci synwyrau a gloiasid i fynu gan yn mha le, a cher bron pwy yr angwsg, a thymmor trugaredd a aeth wesi yr arferiad ddrygionus hon heibio! Rhai o swyddogion y llys, o gysgu. Anfynych y gwelir y wedi eu cyffroi gan dosturi tros masnachwr yn cysgu yn nghanol yr adyn afresymol a gwallgofus, il ei orchwylion bydol ; neu y difyr. geisiasant ei ddeffroi ; ond yn ofer ddyn ar oriau mwyniant cydy bu eu hymgais; parâodd i bep-wleddol, pan yn amgylchedig gan ian a chysgu! Gweinidogion per- ci gymdeithion mewn anwiredd. sonol y Tywysog a edrychasant i Syrthio i gwsg yughanol y cylch lawr ar yr olygfa hon gyda syn- cymdeithgar, a ystyrir yn weith...

р

red o anfoorgarweh anergusodol. I å dialedd dwyfol, sydd yn caslge Cysga yo wirfoddol a bwriadol yn o'th amgylch, ac er hyny ti a mhresennoldeb un o uwch radd, gysgi! “ Y mae y fwyall wedi yn enwedig tywysog daearol, a ei gosod ar wreiddyn y pren," a ystyrid ac a gospid fel anmharch dichon i'r ddedfryd fyned allan cywilyddus : etto tydi a ymddygi mewn moment, Tor ef i lawr, fel hyn tuag at yr hwn y cryna paham y mae efe yn diffrwytho y cythreuliaid o'i flaen—yn mhre- tir,” ac'etto ti a gysgi! “Beth a ser:noldeb mawreddog yr hwn y ddarfu i ti gysgadur? cyfod, galw cuddia angelion ac archangelionar dy Dduw ; fc allai yr ystyr eu gwynebau mewn gorgwyledd-efe wrthyt fel na'th goller." llygaid yr hwn sydd fel fflam dân; Nid neppell yw yr awr pan yr a hyny ar yr amser ac y mae ef huni hûn yr angau.

Ni a glyww» yn ymostwng i'th gyfarch â chyn-lawer am fyrder oes dyn, etto pa nygiadau o drugaredd, a phan y faint o ddyfeisiau a luvia dynion mae ei genadon yn gwahodd, deis- i'w gwneuthur yn fyrach fyth ! yf, a gorchymyn ar gymodi o Dilys yw, nad oes gan y pechhonot â Duw!

adur difeddwl un achos i fod mor Ystyria hefyd yn mha amgylch afradlon o'i fywyd ; oblegyd rhaid iadan o berygl dychrynllyd yr wyt iddo yn fuan derfynu yn hûn angyn cysgu ; pa beth a pha faint sy au, neu yn hytrach yn ngloesion mewn perygl, tra yr wyt ti mewn anobaith tragywyddol.

Ac, ai cwsg drygionus, yn gwastraffu dymunol ydyw genyt gael dy ysmunudau a chyfleusterau, y rhai gubo ymaith i'r bedd, o'r cwsg ni all nt byth ddychwelyd. Os pechadurus hwn yn nhŷ Dduw? bydd ond rhan fechan o'th eiddo Ai dy ddymuniad nen dy benderbydol mewn perygl, ti a dreuli fyniad yw breuddwydio ymaith lawer o ddyddiau pryderus, a yr ychydig funudau breuol a ben. nosweithiau digwsg-os bydd un nodwyd i ti ar y ddaear, nes yn rhyw adfyd neu helbul yn cael ei ddisymwth i nos angau dy orddiofni genyt, cwsg a gilia oddiwrth pan na ddichon neb weithdy lygaid ; ie, er fod galluoedd io?" O na! yn hytrach, ymysnatur wedi diffygio gan flindergwyd tra y gelwir hi heddyw, os byddi yn dysgwyl marwolaeth oddiwrth y diofalwch dioglyd perthynas agos ac anwyl i ti, dy hwn; a “pha beth hynag a ymserch a'th gynhyrfa i wylied nos- aflo dy law ynddo i'w wneuthur, waith ar ol noswaith yn ochr y gwna â'th holl egni, canys nid oes gwely cystudd. Ond ystyria, na gwaith, na dychymyg, na meddylia yn syml, o gysgadur! doethineb, na gwybodaeth yn y fod yr enaid mewn perygl–y nef bedd, lle yr wyt ti yn myned." nei uffern, dedwyddwch tragy- Ni allaf ddybenu y cyfarchiad wyddol neu wae diddarfod, ydynt hwn heb gymhell un ystyriaeth y pethau a osodir ger dy fron! arall at feddul y darllenydd; ac Yr awr hon, ïe y munudyn hwn, O! nad ystyrid ef yn ddyladwy e fallai, y gofynir dy enaid oddi- gan y rhai y bwriedir hyn er budd withyt-y ceuir drws trugaredd iddynt. Os gelli gysgu yn nhý yn dy erbyn--tywyllwch dudew Dduw yn awr, ni chysgi yn uf. O anobaith sydd yn dy aros, ac ern! “lle nad yw eu pryf hwynt etia ti a gysgi! Hyd yn nod yn yn marw, na'r tân yn diffoddawr, y mae digofaint a melldith ile y mae mwg eu poenedigaeth Duw yn crogi uwch dy ben--y yn esgyn i fynu yn oes oesoedd !" olymhestl, wedi ei llenwi ya drwm Er y gelli ac er dy fod yn cysgu ya awr, tra mac barnau ofnadwy | Drindod fendigedig, ac y cerir cu y Goruchaf yn cael eu cyhoeddi, gilydd (wed'yn) gauddynt hwy. pi chysgi, ni elli gysgu, pan eu thau ;-gosod ynddynt y cariad cyflawnir. Ah! « pwy a drig,” | hwn y mae, gan ei alw yn aniau, llawer llai a gusg " gyda llosg- dyn, a chalon newydd-gwaith yr feydd tragywyddoi ?” Na feidd. Yspryd yw yr aileni yma. A ia, gan hyny, gellwair a'r digof- gwaith y Cyfryngwr yw ein cofaint hwnw na elli ei oddef! Paid leidio i undeb ag ef ei hun, yn a herio y fraich honn na elli ei ein dieuogiad, ac yn ein mwynhad gwrthwynebu na'i gwrthsefyll ! o gariad cyfranogol y greadigaeth "Cred yn yr Arglwydd Iesu Grist, newydd. a chadwedig fyddi.” Car Ef a'th Yn awr, onid yw yn dra phosholl galon, ac yna sicreir dy ddy- sibl a hawdd i'r Tad gyhoeddi un falwch i gennadwri ei gariad a'i yn rhydd, yr Yspryd ennyn cariad drugaredd. Cyfod, “gwylia a ynddo, a'r Cyfryngwr ei wasgu at gweddia, fel nad elot i brofedig- ci fynwes, á chorleidiad tragyaeth,” a rhag syrthio o honot i wyddol, ar yr un pryd ? ci ryddgolledigaeth dragywyddol. hau, ei adnewyddu, a'i briodoli Liverpool.

wes,

MINIMUS.

yn fabwysiadol, ar unwaith ?

Onide, dangoser ymha beth o'r Gyfannhad-Undeh & Christ- holl drefn ni cheir y tri PhersonAilenedigaeth.

au hyn yn cydweithredu ? Ac Y cwestiwn yw, pa un o'r peth- onid am hyn y maent, nid yn unig an hyn a weithredir yn gyntaf a’n gogoniant yr unrhyw yn yr ynghylch ao yn y pechadur? Tu holl drefn, ond a'u hamlygiadau agat ei atteb, gofynir un arall; yn ogyfuwch o hono hefyd, heba yw yn bossibl eu cyflawni ar law bod y gair yn eu cyd osod ger unwaith, ai nad yw ? I hyn yr ein bron yn ein gweddiau, ein attebir yn ddiattreg, fod pob peth syndod, a'n mawl. yn bossibl gyda Duw: o ganlyn- Wele, yn ol fy marn ostyngedig iad, y mae yn bossibl gydag efi, y rhei'ny sy'u dal cyflawniad y ddwyn i ben y tri pheth mawr naill o flaen y llall, o'r pethau hyn ar unwaith.

hyn, o leiaf, sy'n rhuthro yn ry Hefyd, gan ei fod yn bossibl, bell i faes y dirgeledigaethau. a ydyw yn debygol mai ar unwaith Cyssyllte.

I. 1.* eu cyflawnir.--Yn awr cofier, mai gwaith y Tad fel y barnwr a Llythyr oddiwrth y diweddar barch. dderbyniodd ei Fab yn Iawn cyf. 7." Charles at y parch. Mr. iawnder, yw cyfranu, neu yn hy- Griffin. trach briodoli y cyfiawnder hwnw [Yn y llythyr hwn mae Mr. C. yn yn gyfrifol. Gwaith yr Yspryd gwrthod cynygiad o Guradaeth well Glan yw aileni, trwy gymeryd o

na'r hon nedd ganddo, a hyny ohereiddo Crist a'i blannu ei hau-wydd rhesymau tra di hwys yn nghyfei osod-ei impio] yn yr enaid ; cynnwys hefyd amryw feddyliau godid. sef yn fwyaf neillduol y gras o og ar ereill bethau. Gwel y Cofiant gariad, (yr hwn sy'n cynnwys y

Saesoneg, td. 32.] ileill oll, nid y cariad priodol, Mai 12, 1779.-Nis gallai fod hanfodol yn Iehofa; ond y cariad arnaf byth ddiffyg anogaethau i cyfamodos, ewyllysiol, “'â'r hwn adael fy sefyllfa bresennol, pan y carwyd Crist gan ei Dad" o'n y mae genyf olwg ar gael byw yn hachos, nen yngwres ei gariad at-agos atoch chwi; er hyny, fel tom ni-y cerir y saint gat y gwas i Feistr arall, mawr a dmion

us, dylwn ymddiosg oddiwrth | tueddu i roddi i fynu y cynygiad, bob hunan-fudd, a chadw ei rhag, trwy ddylanwadau dybenogoniant Ef yn unig yn fy ngolwg ion hunanol, i mi ddianrhydeddu yn fy holl weithredoedd. Pan Duw, a gadael y sefyllfa a fyddo dyn gwedi unwaith ymsef- drefnodd Efe i mi. Pa un a yw ydlu mewn unrhyw le, ac megys yr ymresymiad hwn yn gywir ai y tybia efc, gan Ragluniaeth peidio, gadawaf i chwi farnu. Pe holl-ddoeth, dylai y cyfryw un, gwyddwn i mai ewyllys Rhaglanyn fy marn i, fod yn dra gochel- iaeth yw, mi a dderbyniwn y gar wrth gyfnewid hwnw am cynygiad yn llawen iawn. Yr arall a fyddai ysgatfydd yn fwy wyf yn awr yn llwyr goelio mai dymunol' i gig å gwaed, a llawer Duw a'm hånfonodd yma, i ba mwy buddfawr. Nid yw fy ¡ ddyben nid ymddangosodd yn sefyllfa bresennol yn ddiau yn eglur eto. Gobeithiaf y gweddawr mewn un modd yn ddymunol. iwch trosof. Yr wyf yn hyderu Nid oes genyf un cyfaill Crist- pe gwyddwn ewyllys fy Arg. ionogaidd i ddywedyd gair wrtho lwydd, y rhoddai Efe rấs i mi i ó fewn pymtheg milldir. Ac y gydymffurfio â hi ymhob peth. mae ymddygiad annysgwyliadwy Parodd ddywenydd mawr i mi Mr. N. tuag ataf gwedi peri glywed am y gynnaliaeth gysurus oerfelgarwch rhyngom. Yr holl a ddarparodd Rhagluniaeth i amgylchiadau hyn, ynghyd a'r chwi, er nad yw ond am dymhor. olwg deg y mae eich cynygiad Ymla sefyllfa byvag y byddoch, tirion chwi yn ei ddal allan o'm dysglaer dywyned gwênau ei blaen, a'm tneddant yn rymys i wyneb arnoch chwi a Mrs. G-; wneyd derbyniad o'ch cynyg. yn yr hyn yn unig y mae ein Ond ai cyfodi y groes a fyddai dedwyddwch presennol a dyfodol hyn? A ydyw hyn yn brawf o'r | yn gynnwysedig. Ni fyddai daear gwrolder hyderus yr hwn y dylai a nefoedd heb hyn ond offern ddu (iweinidog yr Efengyl yn enw i'r Cristion : a pha fendithion tyedigol fod yn feddiannol arno? mhorol bynag a wêl Efe yn dda Onid yw yn hytrach yn ysgwyd yn ei ddoethineb anfeidrol eu ymaith y groes yn anmhwyllus, yr cadw oddiwrth ei bobl, nis dichhon a roddes Duw arnaf mewn on byth cu hamddifadu yn hir o docthineb perffaith ? Pan fyddo hyn. Mae gwedi bythol sicrhau rhagluniaethau yn ymddangos yn hyn trwy addewid anffaeledig, dywyll a dyrys, nis dylem wan- gwedi ei chardarnhau trwy lw. galoni na giwgnach, ond dysgwyl A phan yr ymguddio oddiwrthym yn amyneddgar wrth yr Arglwydd. am dymhor dan gwmwl du, gwna Efe sydd yr gwybod oreu' pa hyný fel y byddo anwylach gendywydd sydd gyfaddasaf i'n cyf- ym am dano. ansoddiadau. Yr wyf yn meddwl Mae hyd yn nod y meddwl am fod llwyr angen am rai tymhestl- ei ddajoni yn fy narostwng o'achoedd geirwon er fy netfro i ; er os fy anniolchgarwch. O, y truhyny yr Arglwydd å ŵyr pa mor gareddau aneirif yr wyf bob dydd wàn ydwyf i'w dwyn. Efe a gyda chalon ddideimlad yn cu addawodd roddi nerth yn ol y mwynhau ! Mae yr adgoffad o dydd; a hyn yw fy nghynnaliaeth honynt yn tymhigo fy enaid, ac a'm cysur.-Oherwydd y rhe- yn gorchuddio fy ngwyneb â chyýma u hyn, yr wyf yn cael fy hun, wilydd. Os ydych yn fy ngdaru, ar ol peth ystyriaeth a gweddi, o molwch yr Arglwydd trosof fi am leiaf ryw ymgais am weddio, yn ei gamynedd ; yr wyf fi yn methu,

« ForrigeFortsæt »