Billeder på siden
PDF
ePub

unig, diffyg hon ydyw yr achos | Sir Feirionydd i undeb a'r Corph, fod dynion yn ymfalchio yn y sef Samuel Jones, Llandrillo ; wybodaeth sy ganddynt. "Gwy: Evan Roberts, Abermaw; a Lewis bodaeth sydd yn ymchwyddo,' Jones, o'r Bala. Wrth ymddiddan I Cor. viii. 1. Mae gradd fechan â hwynt, a chael tystiolaeth am o wybodaeth yn fynych yn cael danynt, cafwyd ynddynt arwydd. yr effaith hwn ar feddyliau gweinion gobeithiol o dduwioldeb--ac iaid. A'r rheswm paham na bydd o'u cymmwysderau a'u haddasai cyrhaeddiadau mwy yn gadael rwydd i bregethu yr Efengyl. yr un effeithiau ydyw, eu bod yn

Boreu, 11. C'yfarfod Gweinidog. agor ac yn eangu y meddwl mor bell, ag i ollwng i mewn ar yr un

ion, Pregethwyr, a Henuriaid. pryd rådd dda o hunan-adnabydd. Am weinidogaeth yr Efengyl. iaeth. Canys po fwyaf o wir wyl). odaeth fyddo gan ddyn, mwyaf iol i Swyddogion yr Eglwys i fod

Mae yn anhepgorol angenrheid. teimladwy ydyw o’i angen am yn oleu am weinidogaeth yr dani; yr hyn sydd yn ei gadw Efengyl. yn wastad yn ostyngedig.

1. Am ddwyfol darddiad y wein. Ac yn awr, ddarllenydd, pwy idogaeth hon, sef ei bod o Dduw. bynag wyt, beth bynag ydyw dy

II. Natur, awdurdod, a mawrnodweddiad, dy sefyllsa, neu dy edd gweinidogaeth yr Efengyl. ragoriaeth yn y byd, os ydwyt yn III. Fod gweinidogaeth yr ofni edrych i mewn i'th galon, ac Efengyl wedi ei rhoddi i ddos. os wyt heb un tueddiad at hunan.

parth o ddynion dewisedig, gosadnabyddiaeth, paid a darllen ymhellach; dod heibio y Traeth galw a'u cymmwyso gan Dduw

odedig, ac appwyntiedig; wedi en awd hwn; canys nid oes yma i'r gwaith. ddim a wenieithia i'th hunan

IV. Cymwysderau Gweinidogbarch; ond efallai rywbeth i'w ion yr Efengyl. Wrth weinitlog: ddarostwng. Ond os wyt yn dy- aeth yr Efengyl y mae i ni ddeall muno meithrin y wybodaeth | pregethu yr Efengyl, a phob peth bwysig hon, a pheidio byw yn perthynol i'w phregethu. hwy yn ddyeithr i ti dy hun, dos ymlaen ; a chadw dy lygad yn ogaeth yr Efengyl. Mae y wein

I. Dwyfol darddiad Gweinid. agored ar dy ddelw dy hun, idogaeth hon yn tarddu o wreiddpa wrthuni bynag, na, wyt

yn dwyfol; nid o osodiad dynol yn awr yn meddwl am dano,

gan frenhin, na chan un blaid o a ddichon ymddangos i ti ynddi; ddynion. Y mae yr Efengyl o ystyria yn amyneddgar, a thrwy wreiddyn dwyfol, Heb. i. 1. Duw, gymhorth Dwyfol, minau a ym. wedi iddo lafaru lawer gwaith, a drechaf i agor dy galon dy hun llawer modd, gynt wrth y tadau o'th flaen, ac i'th dywys i iawn trwy y prophwydi, yn y dyddadnabyddiaeth o honot dy hun, iau diweddaf hyn a lefarodd wr:h. yn y Pennodau canlynol.

ym ni yn ei Fab; Psal, Ixviii, 11. I'w barhau.)

Yr Arglwydd i roddes y gair,

mawr (oedd) mintai y rhai a'i COFNODAU O GymdeITHASPA Y

pregethent. BALA, MEHEFIN 16, 17, 18, 1830.

Y mae pob peth sydd yn yr

Efengyl Dduwy mae Mehefin 16, boreu, am 8 ar gloch. o bethau ac sydd yn cael eu galw Cyfarfod y Gweinidogion a'r Preg- Efengyl, heb fod yn Efengyl; ethwyr.

mae y wir Efengyl o Derbyniwyd tri o bregethwyr Dduw. Yr arfaeth, y cyngor, y

C

ond y

[ocr errors]

cyfamod, a holl drefn Jachawdwr y byddai godidogrwydd y gallu o iaeth pechadur i gyd o Dduw Dduw, ac nid o honom ni. I Cor. •Gallù Duw yw hi.' Afon yw ii. 13. Nid â'r geiriau a ddysgir hon sydd yn tarddu o orsedd gan ddoetbineb ddynol, ond a faingc Duw a'r Oen.

ddysgir gan yr Yspryd Glân. 2. Y mae yr anfoniad i breg- II. Am natur,mawredd,a phwys. ethu yr Efengylo Dduw; y cym. fawrogrwydd gweinidogaeth yr mwysderau a'r arddeliad hefyd o Efengyl. Dduw. Gal. i. 1. Paul, Apostol 2 Cor. v. 20. Am hyny yr ydym (nid o ddynion, na thrwy ddyn, ni yn genbadau dros Grist, megis eithr trwy Iesu Grist, a Duw Dad, pe byddai Duw yn deisyf arnoch yr hwn a'i cyfododd ef o feirw.) trwyddom ni : yr ydym yn erfyn Rhuf. x. 15. A pha fodd y dros Grist,cymmoder chwi â Duw. pregethant, oni's danfonir hwynt? Ioan vi. 68. Genyt ti y mae -mor brydferth yw traed y rhai geiriau bywyd tragywyddol. Peth sy yn efangylu tangnefedd, y rhai am fywyd yw gweinidogaeth yr sydil yn efangylu pethau daionus. Efengyl; mae yn dangos ein bod Matt. xxviii. 18. 19, Rhoddwyd wedi colli ein bywyd trwy bechi mi bob awdurdod yn y nef, ac od ; ac yn dangos pa fodd i gael ar y ddaear. Ewch gan hyny a bywyd wedi ei golli. dysgwch yr holl genhedloedd, gan Am natur Giveinidogaeth yr eu bedyddio hwy yn enw'r Tad, Efengyl. a'r Mab, a'r Yspryd Glân. Eph. iv. 11. 12. Ac efe a roddes rai yn y datguddiad dwyfol yw gair

1. Gweinidogaeth y gair ydyw. A postolion, a rhai yn brophwydi, Duw. arbai yn efengylwyr, a rhai yn

2. Gweinidogaeth bywyd, ag fugeiliaid, ac yn athrawon,' i berffeithio y saint, i waith y wein- sydd yn bywbaa eneidiau meirw;

ac yn cynal bywyd y saint trwy idogaeth, i adeilad corph Crist.

eu hoes. Efe, sef Crist, Pen mawr ei

3. Gweinidogaeth cyfiawnder Eglwys, yn wobr am ei waithr, sydd yn anfon, ac yn rhoddi cym. cytawader Duw: cyfiawnder yn

ydyw. Ynddi bi y datguddir mwysderau i'w weision i bregethu tardda o Ddaw; ac a wnaethpwyd yr Efengyl. Y mae eisiau i ni ddeall ac ystyried fod gweinidog- iaid euog. A thrwyddi bi y mae

gan Fab Daw, i wisgo pechaduraeth yr Efengyl o wreiddyn dwy-credadyn yn cael egwyddor gyffol. 1 Thes. ii. 4. Eithr megis y'n iawn, yr hon sydd am fyw yn eyfrifwyd ni (ar ymyl y ddalen, ddowiol, yn sobr, ac yn gyfiawn dewiswyd ni, gan Dduw yn addas

yn y byd sydd yr awr hon. i ymddiried i ni am yr Efengyl. Mae yr arddeliad hefyd o

4. Gweinidogaeth yr Yspryd Dduw, 1 Thes. i. 5. Oblegid ni

ydyw. Hon yw y weinidogaeth bu ein hesengyl ni tu ag attoch del i achub dynion. Yr athrawbu ein hesengyl ni tu ag attoch y mae'r Yspryd Glân yn ei harmewn gair yn unig, eithr hefyd iaeth a dyno ddyn fwyaf i lawr, mewn nertli, ac yn yr Yspryd Glân. 2 Cor. iii. 6. Yr hwn hef- ac a syfodo Dduw fwyaf i fynu yd a'n gwnaeth ni yn weinidogion rawiaeth y Efengyl.

ymhob priodoledd, yw gwir Athcymmwys y testament newydd ; nid i'r llythyren, ond i'r yspryd.

Am bwysfawrogrwydd GweinidGwelwn mai o Dduw y mae, ac ogaeth yr Efengyl. nid o ddyn, fod yr Efengyl wedi Mae ei tharddiad o Dduw. Ei ei hymddiried i'w weision. 2 Cor. phrif destyn yw gwaith Mab Duw: iv. 7. Eithr y mae gennym y try- y mae yn cael ci chymwyso gan sor hwn mewn llestri pridd, fel yr Yspryd Glan. Hon sydd yn

[ocr errors]

mynegi i ni ffordd iachawdwriaeth yn felldith ymhob man y byddom.

Hefyd mae angen pregethu y Bydd yr Arglwydd yn gofyn Ddeddf i ddangos euogrwydd ac gwaed pawb, a gyfrgollir trwy aflendid pechod, a phechaduriaid ein hesgeulusdra ni, oddiar ein o'i herwydd ; tel y delont i werth- dwylaw, Ezec xxxiii. 8. Ond os fawrogi Crist yn bob peth ac byddwn ffyddlon yn eu rhybudd. ymhob peth. Nid oes dim morio, bydd eu gwaed ar eu penau fawr yn y byd a gweinidogaeth yr eu hunain. Efengyl. 1 Cor. iv. 1. Felly cyf- Mae y fraint o gael bod ya rifed dyn nyni, megis gweinidog- weinidogion yr Efengyl yn an ion i Grist, a goruchwylwŷr ar nrhaethol. Y diweddar Mr. Brown ddirgeledigaethau Duw. : Mae Haddington, a ddywed, y siampl yr Arglwydd Iesu Grist buasai yn ei chyfrif yr anrhydedd yn dangos mawredd a phwys y mwyaf i gael pregethu yr Efenggwaith. Byddai efe yn aml yn yl ar ddydd yr Arglwydd, pe gweddio ar hyd y nos, a phreg- buasai gorfod iddo fyned ar hyd ethu y dydd Adeiladu corph yr wythnos o ddrws i ddrws i Crist yw y gwaith mwyaf o bob gerdotta ei fara. Er hyny, mor gwaith. Yn yr olwg ar fawredd ofnadwy ływ y lle hwn! Mae Gweiui dogaeth yr Efengyl y perygl digio yr Anfonwr; a phergwaeddodd yr Apostol yn 2 Cor. ygl i'r rhai yr anfonir ni attynt i ji. 16. A phwy sydd ddigonol i'r gael eu damnio: lle ofnadwy ! pethau hyn? Pe buasai neb yn Dylem fod dan deimlad o bwysddigonol, buasai yr A postol Paul; fawrogrwydd y swydd wrth ei yr oedd efe wedi ei ddwyn i fynu gweinyddu, Titus ij. 2Bod o'r wrth draed Gamaliel, i alw â hynafgwyr yn sobr, (yn saes’neg llais o'r nef, ac wedi bod yn y grave) Mae eisiau sobrwydd yn drydedd nef.

eigion y galon; y difrifoldeb a'r Nid oes y fath wac yn bod ag sobrwydd mwyaf, nid yn unig sydd yn y Bitl uwch ben y dyn-yn.y Pulpud, ond yn mhob man ion ag sydd yn gwneuthur gwaith arall. Peth ofaadwy fyddai gwelDuw yn dwyllodrus. Gogoniant ed Barnwr ar y fainge yn cellwair Duw,lechydwriaeth pechaduriaid, mewn ysgafnder, a bywydau dyndirgeledigaethau Duw, a'u gosod ion ar ei law ef. O! fe fyddai yn weddus o flaen poblo berchen hyn yn annyoddefol: pa faint eneidiau i barhau byth; beth sydd mwy gweled pregethwr yn y yn fwy na hyny? naill ai cadw- Pulpud, a'i wrandawyr yn y edigaeth ar un llaw, nen golled- peryglo fyned i angau tragywydd. igaeth ar y llaw arall, fydd y can- ol ? lyniad. Ystyriwn fod yn Rhaid Gocheled pregethwyr yr oes cael 1. Anfoniad gan Dduw i'r hon, yn enwedig y rhai ieuaingę, gwaith.

golli y wasgfa, y sobrwydd, a'r 2. Cymmorth gan Dduw yn y difrifoldeb oedd yn meddiannu gwaith.

ein hen dadau ; rhag i ni golli 3. Rhaid rhoddi cyfrif i Dduw presenoldeb Duw, canys os collam y gwaith.

wn hyny, truenusaf o'r holl ddynY mae Duw yn ymddiried ei ion fyddwn ! Rhag i'r gwrthwyngyfrinach ; a'i achos rhyngddo a'i ebwr diafol ddweud wrthym, elynion i'w genhadon. Y maent megis wrth feibion Scefa gynt, yr yn dystion trosto yn y byd : os Iesi a adwaen, Paul a adwaen ; byddwn yn anffyddlon ni a warad- ond pwy ydych chwi? gall y gel. wyddwn enw Duw; ac a fyddwn yn ddweud, mi adwaenwn Whit

field, Harris, Rowlands, Dafydd Arglwydd yn eu dewis, yn ex ac Ebenezer Morris, R. Roberts, galw, ac yn eu cymhwyso, 2 Cor. &c: hwy a wnaethant ddrwg mawi v. 18. “Ac a roddodd i ni weinidi fy nheyrnas ;-ond pwy ydych ogaeth y cymmod,' Act. ix. 15. chwi? Peth ofnadwy yw ysgafn- Canys y mae hwn yn llestr etholder gyda gwaith Duw, mae yn edig i mi, i ddwyn fy enw ger brawf nad yw y rhai hyny o an- bron cenhedloedd, a brenhinoedd, foniad Duw. Yr un fath bobl ag a phlant Israel, Eph. iv. 8, 11, offeiriad: os bydd y pregethwyr yn 12.- Ac a roddes roddion i ysgafn, bydd y cynnulleidfaoedd ddynion. Ac efe a roddes rai yn felly hefyd ; ac o radd i radd apostolion, a rhai yn brophwydi, bydd angen cael constables i gadw a rhai yn efengylwyr, a rhai yn trefn ar ein gwrandawyr, wedi i fugeiliaid ac yn athrawon ; i berni golli Duw ein tadau. Ydi- ffeithio y saint, i waith

у

weinid. weddar enwog Robert Roberts ogaeth. i adeilad corph Crist.'

.' pan ydoedd yn pregethu mewn un Y Tad a roddes

yr

holl awman, efe a ganfu rai yn y gyu- durdod hwn i'r Mab; i ddewis, i nulleidfa yn cellwair mewn ys- alw, i gymmwyso, ac i arddel ei gafnder-arosodd ychydig, ac a weision, 2 Cor. iii, 6. ' Yr hwn edrychodd arnynt gyda'r fath hefyd a'n gwnaeth ni yn weinid- , sobrwydd ac awdurdod nes oedd ogion cymmwys y testament nearswyd a dychryn yn eu meddian- wydd; nid i'r llythyren, ond i'r nu hwy a'r gynnulleidfa, er na yspryd, Rhuf, x. 15.- A pha fodd ddywedodd efe un gair wrthynt: y pregethant onid anfonir hwynt?' yr oedd y fath sobrwydd a duw- Rhuf. xii. 6, 7. A chan fod i ni iolder yn ei agwedd ef.

amryw ddoniau yn ol y gras a Nid yw mawredd a phwysfawr- roddwyd i ni, pa un bynag aiogrwydd y gwaith hwn erioed gweinidogaeth, byddwn ddyfal yn wedi gwasgu ar feddyliau rhai o y weinidogaeth. I Cor. xii. 11. 27. flaenoriaid yr eglwysi, i beri idd 28. 'A'r holl bethau hyn y mae ynt weddio yn daer dros eu yr un a'r unrhyw Yspryd yn eu gweinidogion.

gweithredu, gan ranu i bob un Nid oes nemawr o bwys y gwa- o'r neilldu, megis y mae yn ewyllith ar feddyliau y pregethwyr ag ysio. Eithr chwi ydych gorph sydd yn gwneuthur arferiad o Crist, ac aelodau o ran. Ai aposdorri eu cyhoeddiadau. Mae i tolion pawb ? ai prophwydi pawb?' hyn ganlyniadau niweidiol iawn. Heb. v. 4. Ac nid yw neb yn cymGeilw Paul hyn yn ysgafnder,' meryd yr anrhydedd hwn iddo ei yr hyn ni byddai efe yn ei arfer. hun, ond yr hwn a alwyd gan

Gochelwr amcan pechadurus Dduw megis Aaron. 2 Cor. iv: 7. yngwaith yr Arglwydd, sef ym-Eithr y mae gcuym y trysor hwn gyrhaedd at gael ein canmol gan mewn llestri pridd, fel y byddo ddynion, &c. Amcanwn yn was- godidowgrwydd y gallu o Dduw.' tad at ogoniant Duw ac achub- Yr oedd llwyth Lefi yn ddrych jaeth dynion.

eglur o neillduad gweinidogion y III. Bod gweinidogaeth yr efengyl gair. Mat. xxviii. 19. ' Ewch gan wedi ei rhoddi i ddosparih o ddyn- hyny, a dysgwch yr holl genhedlion wedi eu dewis a'u cymhwyso gan oedd-Wele yr wyf fi gyda chwi yr Arglwydd i'r gwaith.

bob amser, hyd ddiwedd y byd.' Nid yw gweinidogaeth yr efeng- Ewch chwi y rhai a ddewisais, a yl yn rhydd i bawb i gymmeryd elwais, a ordeiniais, ac a gymy swydd, ond y rhai ag y mae'r mwysaia. Wele yr wyf fi gyda

chwi bob amser--chwi yn unig a Gwir

VW fod angen cael donian arddelaf fi; ac mi a'ch gwnaf naturiol yn y rhai a gymmerant chwi yn bysgodwyr dynion. Ioan arnynt y gwaith o bregethu yr ef. xv. 16. 'Myfi a'ch dewisais chwi, engyl; ond nid yw hyny yn ddiac a'ch ordeiniais chwi.' Dichon gon: rhaid iddynt gael doniau fod arddeliad ar weinidogaeth ysprydol, y cyfryw nad ydynt gan rhai am ryw hyd, ac etto yn y ereill. diwedd gael eu bwrw ymaith ; am Rhaid i henuriaid ac aelodau hyny crynwn yn ein lle : a gwedd yr eglwysi fod yn sicrach yn eu iwn am fod dan yr arddeliad yn meddyliau am dduwioldeb y dyn barhaus.

fyddo yn bwriadu nyned i IV Am gymmwysderau gweinid-waith y weinidogaeth nag am ogion yr efengyl.

ddim arall ynddo. Bod ei greGwelir eu cymmwysderau hyn fydd, ei dduwioldeb, ei sobrwydd, yn 1 Tim. ii. 1-13. a Tit. i. ei hunan-ymwadiad, ei ostyng5-9. Maent yn gwybod ofn yr eiddrwydd yn amlwg iawn ; ïe yn Arglwydd, 2 Cor. v. 11.

rhagori ar bawb yn yr eglwys lle Fe ddylai henuriaid yr eglwysi y byddo. Heb gael y boddlonhefyd fod yu gwybod ofn yr Ar- rwydd yma, ofer ymofyn dim glwydd, rhag iddynt hwy alw y ychwaneg ymherthynas i'w alwad rhai na alwodd Duw i waith y a'i gymmwysderau i'r fath waith weinidogaeth.

pwysfawr. Mae eisiau cael yspryd y gwaith,

Hefyd mae gweinidogion o ancanys heb hyny ni bydd cydwy- foniad Duw yn llawn awydd calon bod a gonestrwydd gyda'r gwaith. am lafurio a'u holl egni am gynMae effeithiau rhyfedd gyda 'r nyddu mewn gwybodaeth a phrof. pregethu pan y pregethir yn eg- iad o bethau Duw. lurbad yr yspryd a nerth. 2 Cor. Eu prif amcan yn yr holl waith X. 4. Canys arfau ein milwriaeth yw gogoneddu Duw yn achub ni nid ydynt gnawdol, ond nerthol dynion : mae hyn ar eu meddyltrwy Dduw i fwrw cestyll i'r iau yn fwy na dim arall. llawr. Mynwn wybod, nid en Peth ofnadwy iawn yw gweled hymadrodd, ond eu gallu,' medd pregethwr ysgafn, chwyddedig, a Paul. Ni enfyn neb was diog i'w balch, wedi rhedeg i'r gwaith heb faesydd i weithio: gweithwyr y i Dduw ei anfon ; yn ymchwyddo, mae Arglwydd y cynhauaf yn eu ac yn ymffrostio yn ei rith lwyddhanfon i'w gynhanaf. Esa. Ixii. 1. iant, yn ei dwyil a'i ragrith, a'i 6. 'Er mwyn Sion ni thawaf, ac egwyddorion yn gau. Yn gawr o er mwyn Ierusalem ni ostegaf, ddyn yn y pulpud; ond yn ei hyd onid elo ei chyfiawnder hi brofiad yu llawer iselach na'r allan fel dysgleirdeb, a'i hiach- credadyn gwanaf yn yr eglwys. awdwriaeth fel lamp yn llosgi.' Ar dy furiau di Ierusalem y gos

Cyfarfod 2 ar gloch. odais geidwaid y rhai ni thawant Yn y cyfarfod hwn ymdrinwyd ddydd na nos yn wastad: y rhai a phethau cyffredinol perthynol ydych yn cofio yr Arglwydd na i'r gwaith. ddistewch, ac na adewch ddis- Cytunwyd am argraffu y Drytawrwydd iddo, hyd oni sicrhao, sorfa berthynol i'r holl gorph trwy a hyd oni osodo Ierusalem yn fol. Wynedd a Deheudir. Ymddyddiant ar y ddaear.' Dyma y fath anwyd â Chyhoeddwr y Goleuad, weision y mae Duw yn anfon i'w mewn perthynas iddo ef i roddi y gynhauaf.

Cyhoeddiad hwnw i fynu, a chy

[ocr errors]
« ForrigeFortsæt »