Billeder på siden
PDF
[ocr errors][merged small][merged small]

!!!!!!!!!!!!!!

1135 0. A. C. Jensen, ved 18. Bat......

6 C. V. Brennecko, ved 15. Bat.......

7 L. C. P. Peytz, ved Ing.-Regt. (8] J. F. Nielsen, ved Ing.-Regt.......

9 D. C. Schultz, ved 9. Bat........ 1140 S. L. Fog, ved 9. Bat. ...........

1 R. F. Jørgensen, ved 3. Art.-Afd..... 2 V. A. L. Gyth, ved 23. Bat.. 3 F. E. Knudsen, ved 25. Bat........ 4 M. B. C. Kjær, ved 3. Art.-Afd...... 5/ 0. V. G. Neuhaus, ved 18. Bat..... 6] H. E. Wolff, yed: 4. Bat. .......... 7 H..L. C. Zeiler, ved 24. Bat. ... 8] E. H. B. Most, ved 15. Bat........ . 9 A. T. Stübe, ved 1. Bat. ......... 1150 P. T. Johansen, ved 3. Art.-Afd. .

1 M. B. Nielsen, ved 29. Bat.......
2] G. Jensen, ved 5. Bat. .......
3 J. C. Rømer, ved 21. Bat.......
4 S. Nielsen, ved 20. Bat..............

L. B. Liisberg, ved 20. Bat......
6 C. G. C. Drewsen, ved 8. Bat. ...
7 R. C. Tornøe, ved 5. Bat. ........
8 H. V. Delbanco, ved 27. Bat....

9 P. L. Boas, ved 6. Bat. ........... 1160 G. V. C. Jessen, ved 18. Bat..

1 H. H. W. Karby, ved 17. Bat. .
2 L. P. Jessen, ved 2. Bat. .......
3 A. P. Olsen, ved 24. Bat.........
4 M. Carlsen, ved 26. Bat. ..........
5 N. F. F. Brandt, ved 8. Bat.........
6 J. F. V. Halvorsen, ved 1. Art.-Afd..
7) J. J. Jurckmann, ved 17. Bat. .......
8 C. P. Hansen, ved 4. Bat. ...........

9 G. P. R. Lindegaard, ved 19. Bat.... 1170 J. M. T. Teilgaard, ved 23. Bat......

U. C. Tang, ved Gardeh.-Regt. ......

C. M. Schiøtz, ved 24. Bat........
31 O. M. M. Storm, ved 20. Bati..
4 A. S. Frost, ved 11. Bat....

[ocr errors]

6/3 1865. 3. Okt. 1883. 14/1 1861. 21/. 1859. 17/8 1862. 1775 1861. 17/6. 1863. 15/10 1863. 23/11 1860. %10 1859.

675 1859. 31/10 1861. 13/11 1864.

5/4 1865. 14/10 1861. 28), 1860. 4/ 1860. 31/, 1859. 25/4 1863. 16/4 1863. 21/, 1860. 23/10 1861.

5/4 1863. 19/10 1862. 13, 1858. 1/2 1860. 3) 1863. 28/11 1863. 187, 1861. 2273 1862. 8/11 1857. 12/, 1864. 26/1860. 21/1858. 26, 1859. 87, 1860. 245 1863. 27/5 1863. 5/4 1857. 27], 1863. 9/10 1862.

1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

I!!!!!!!!!!!!!!!!!

[ocr errors]
[blocks in formation]

Beskikkede

Tillagte

Overauditørs

Auditoriater. Karakter. Auditører. P. F. C. Koefoed, (R.*), ved Livgarden, 1. Regiment, Gardehusarregt. og 4. Drag.-Regt."...... ... 13/4 1834. 7 Aug. 1863. 9 Aug. 1867.||

(Auditør i Armeen 29 Sept. 1859.) H. C. M. Møller, ved 2. Regiment og Kronborg Fæstnings Garnisonsjurisdiktion?..........

111, 1841. 10Sept.1873. F. J. Ingerslev, ved 8. Regiment, 3. Drag.-Regt. og 3. Art.-Afdeling? ........

..... 25/4 1842. 24 April1879. C. L. A. Lautrup, ved 3. og 4. Regiment og som

Kancellist hos Generalauditøren ved Siden af Tjene

sten som Auditør ved Søetatens kombinerede Ret? %1843. [12 Mai --J. Thiele, ved 5. og 6. Regiment samt 2. Drag.| Regt.? .........................

... 167, 1843. 14 Aug. 0. F. Ahlmann, ved 7. Regiment og Fredericia

Fæstnings Garnisonsjurisdiktion? ......... . 2/5 1843. 5 Marts1880.
F. T. Kattrup, ved 9. Regiment og 5. Drag.-Regt.31 22/11 1846. 10 Sept. —
P. M. Anker, ved 10. Regiment3 .

16/6 1844. 12Sept.1881.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

14 Juni 1868.

L. P. Bonsach, (R.*D.M.), ved Korpsets Stab?......... 29/6 1815.
F. W. A. Schnitter, (R. *D.M.), ved Materielintendanturen 1/1 1815.
C. M. Gorm, (R.*D.M.), ved 1. Generalkom. Intendantur: 21/12 1821.

30 Marts 1871.

13

Fødselsdag

og Fødselsaar.

Udnævnelsens Datum.

Overintendanter.

.............

A. C. Schmidt, (R.*D.M.), udenfor Numer, til Tjeneste i Krigsministeriet........

% 1823. 14 Juni 1868. J. Bernth, (R.*), ved Ing.-Staben. ................... | 23/1822. H. J. W. Lindeburg, (R.*), til Tjeneste i Krigsministeriet1 14/1 1820. A. F. W. R. de Güntelberg, (R.*D.M.), ved Korpsets Skole" 5/10 1819. C. F. Westergaard, ved Korpsets Stab? ............. 15, 1820. 26 September – C. L. A. Morville, (R.*), ved 2. Generalkom.-Intendantur? ..........

..... 4/10 1829. 30 Marts 1871. E. 0. Mygind, (R. *), ved 1. Generalkom.-Intendantur.. 19/10 1836. 27 Juli F. F. Jantzen, (R.*), ved Korpsets Stab? ............. %12 1832.

1 Mai 1872. 10. J. Carlsen, (R.*), ved Ing.-Regt.? .........

5/4 1821. 1 Juni 1874. J. P. W. S. Andersen, (R.*), ved 2. Generalkom.-Intendantur?.......

29/12 1830. H. V. F. Hartmann, (R.*), ved Garnisonssygehuset i | Kjøbenhavns

4/1818. 24 Juni 1875. H. U. Oxholm, ved Korpsets Stabs .........

27/4 1842. 7 Februar 1880. T. J. Diderichsen, ved 1, Art.-Regt.3 .

29/4 1835. 25 Juni 1883.

Aldersorden.

Intendanter.

2 Juni 1853. (16 Februar 1854.)

20 Januar 1855.

(3 Mai 1862.)

J. A. H. Abel, (R.*), ved Art.-Staben og Artilleriets tek

niske Afdelinger?.................................. 24/8 1818. R. W. Schiøtz, (R.*), ved Officerskolen? ...

3/12 1818. W.C. Oehlenschlæger, (R.*), ved Kommandantskabet i | Kbhvn.' .......................................... 19/12 1814. C. C. J. B. Lund, (R.*), ved Materielintendanturen?.... 28/1 1817. C. A. Bjerring, (R.*), ved det militære Klædeoplag1... 16g 1819. J. F. C. Sivertsen, ved Gardeh.-Regt........... 20%, 1823. A. W. Westergaard, ved 7. Regt...

573 1823. L. T. Hornbech, ved Materielintendanturen og Kbhyns. Væbn." ......

| 26/5 1819. A. P. Møller, (R.*), udenfor Numer, til Tjeneste i Krigsministeriet....

17, 1829.

........

[ocr errors]
[ocr errors]
[blocks in formation]

.....

.......

C. C. L. Claussen, udenfor Numer, til Tjeneste i Krigsministeriet..................................

107, 1829. (7 Juni 1867.) F. Rottbøll, ved 5. Drag.-Regt.? ......

4/8 1830. J. S. W. Holm, ved Materielintendanturen?....

8/12 1833. 14 Juni 1868. C. P. Flensborg, ved 6. Regt.? ............... 31/12 1839. 31 Juli 1871. A. J. Petersen, (D.M.), ved 2. Drag.-Regt.? .

277, 1828. 1 Mai 1872. ||R. W. N. A abye, ved Materielintendanturen?.

3/3 1825. 13 September – F. C. C. Caspersohn, til Tjeneste i Krigsministeriet?. . 5/, 1841.

17 Marts 1874. C. E. Brasen, ved Korpsets Stab?.....

21%, 1841. 1 Juni JE. L. H. Hansen, ved 1. Generalkom.-Intendantur . 21/3 1847. ||C. J. Goldschmidt, ved 2. Art.-Regt...

24/u 1842 IV. H. Larsen, ved 3. Drag.-Regt. ....

207, 1846. 10. K. N. Bech, ved 9. Regt.? ...

% 1840. C. P. Rye, ved Livg: 3 .............

26/ 1841. \ 21 November P. M. Truelsen, ved 8. Regt.”.

29/12 1847. 24 Juni 1875. P. J. A. Jensen, ved 3. Regt......

11/1 1845.

21 April 1876. ||J. A. Thomsen, ved 4. Drag.-Regt.?...

3/2• 1846. 25 November A. J. Hasfeld, ved 1. Regt.*....

25/8 1845. 2 Mai 1877. C. T. Jahnsen, ved 10. Regt.4 .......

2/ 1845. 30 December 1878. H. N. Jungjohann, ved 5. Regt.4 ......

5/10 1845. 31 December 1879. W. H. C. Jürgensen, ved 4. Regt.4...

3 1845.

16. April 1880. H. E. P. Schouw, ved 2. Regt.4 ..........

16/10 1854. 24 December 1881. ||J. L. C. J. Thræn, ved Generalstaben og Korpsets Skole 31/, 1847. 20 December 1882. J. O. Hansen, ved 2. Regt.4....

47, 1855. 25 Juni 1883.

III

Reserveintendant.

Intendant af Forstærkningen.

Intendanter af Forstærkningen.

[blocks in formation]

S. H. Bondo......
J. Grav...........
F. J. Kjær....... .........
F. T. C. W. Theill
H. S. Jørgensen, ved 6. Regt.
J. Kromann ...............
C. A. J. Lassen ........
F. A. Trier ...........

[merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[blocks in formation]

1 Januar 1877.

1 Januar 1878.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

281
110

H. C. L. E. Weien ...

30/7 1871.
J. B. Krarup .............
E. P. D. Birch....
P. V. Petersen .............

1872.
C. V. Berg, ved 1. Art.-Bat. ....
J. V. Salchou...............
B. C. Budtz.
F. V. Seith, ved 3. Regt. ..
V. C. T. Olsen, ved Trainafdelingen og Korpsets Stab..
J. P. L. Bonfils......
E. P. G. S. Fløy.......

1/5 1873. H. J. Larsen ............

30%, 1874. C. A. F. C. Späth .... G. Linde, ved 1. Regt......

1/4 1875. C. E. W. Franck, ved 1. Generalkommando-Intendantur 175 1876. H. A. Nielsen ...........

28/10 J. Christensen...........

1/11 V. T. Carstensen ............

1/5 1877. F. F. Tillisch, ved 4. Regt.....

1/10 1878. C. J. Bruhn, ved 1. Art.-Regt..

1 1881.

1 Januar 1879.

— 1 Januar 1876. 1 Januar 1880.

[ocr errors][merged small][ocr errors]
[blocks in formation]

||H. W. H. Ferrall..

J. R. W. Høyrup .....
E. E. Arntzen........
C. J. Lorentzen....
H. F. J. Jensen......
H. C. H. Saugmann, ved 5. Regt.
J. M. Lissner .......
C. M. Johansen, ved 7. Regt. ....
A. E. R. Flagstad...............
O. J. F. Lillie, ved 9. Regt.....
E. S. Hansen, ved 10. Regt.........
J. P. Mikkelsen, ved 2. Generalkom.-Intendantur .......

1 Mai 1880. 1 Januar 1881. 23 November

1 Juni 1882. 16 November

« ForrigeFortsæt »