Billeder på siden
PDF
[ocr errors]

.

III 1.1. |

[ocr errors]

940 J. P. Jessen, ved 3. Bat. ........

1 0. F. Rasmussen, ved 9. Bat...
20. C. C. Larsen, ved 1. Bat...
3 S. Scho uby, ved 4. Bat. ..........
4 A. W. Rosenbom, ved 1. Bat. ....
5 L. H. H. Larssen, ved 5. Bat.
6 0. E. Nissen, ved 10. Bat........
71 G. A. Barner, ved 14. Bat........
8 V. A. B. Pasbjerg, ved 7. Bat....

9 G. F. D. Juel, ved 3. Art.-Afd..
950 C. C. From, ved 3. Drag.-Regt. .......

1 H. V. E. von Meyeren, ved 3. Art.-Afd.
2 W. 0. Wanstrøm, ved 17. Bat...........
3 F. Christiansen, ved 4. Art.-Afd. .....
4 T. C. Rothe, ved 4. Art.-Afd.........
5 C. A. Wolstrup, ved 4. Art.-Afd.......
6 L. H. Rasmussen, ved 1. Art.-Bat. .....
7. F. V. Verner-Lassen, ved 4. Art.-Afd.
8 H. H. Bondo, ved 25. Bat. ...

9 K. F. Madsen, ved 5. Bat. ......... 960 P. V. Hammershøy, ved 6. Bat.

1 J. P. Lomholt, ved 5. Bat........
21 C. Andersen, ved .13. Bat..
3 E. Olsen, ved 13. Bat.........
4. J. E. Sundorph, ved 13. Bat. ....

H. T. Buhl, ved 10. Bat. ..........
6 L. C. Danielsen, ved 29. Bat. ...
7 A. G. V. L. Harlev, ved 12. Bat. . .
8 0. L. Koefoed, ved 26. Bat. ...

9 M. Larsen, ved 18. Bat. ..... 970 J. Jensen, ved 14. Bat. .......

1 A. Holm, ved 11. Bat. .......
2 M. F. Kjeldskov, ved 20. Bat...
3 C. L. Bauch, ved 12. Bat.....
4. C. A. Helsing, ved 7. Bat........
5 P. L. de Serène d'Acquéria, ved 2. Bat.
6 E. N. S. Mortensen, ved 9. Bat......
7 G. Schau, ved 1. Bat. .................
8 H. J. Rasmussen, ved 25. Bat. .....

1/8 1859. 30 Juli 1880. 8/5 1861. 17, 1860. 107, 1859. 5/3 1861. 24/8 1855. 3175 1859. 2673 1861. 25/10 1859. 4/12 1857. 28 Sept. —

187, 1855. 21/10 1858. 712 1860. 27/2 1855.

3/4 1855. 24/11 1859. 16/3 1854. 16/4 1859. 20/ 1860. 30 Juli 1881. : 6/3 1858. 28/3 1860. 2873 1860. 28/12 1860. 12/12 1857. 25], 1855. 9/10 1858. 26/3 1859. 22, 1859. 10/12 1857. 207, 1860. 28/1860.

7, 1858. 25/4 1860. 20/10 1860.

5% 1860. 21/

31861. 12/2 1862. 28/10 1859.

2/6 1859.

[ocr errors]

IIIIIIIIIIIIIIIIIIII..

IIIIIIIIIIIIIIIIIIII

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors]

.

....

.

[blocks in formation]

979 C. F. H. Rosen, ved 15. Bat.......
980 N. Pedersen, ved 19. Bat.......

1 J. C. Kofoed, ved 25. Bat.......
2 A. A. L. Beck, ved Ing.-Regt. .....
3 P. Jørgensen, ved 3. Art.-Afd.....
4 A. V. Andreasen, ved 2. Bat........
5 T. Jacobsen, ved Ing.-Regt. ......
6) V. J. M. Røgind, ved Ing.-Regt. .....
7 A. F. Glandt, ved 4. Art.-Afd.........
8 H. E. Lyngbye, ved 1. Art.-Afd. ...........

9 J. P. C. Johansen, ved 3. Art.-Afd. ...... 990 J. H, C. C. T. Søderberg, ved 23. Bat...

1 H. A. B. Fogtmann, ved 2. Drag.-Regt. .
2 G. Baron Lerche, ved 4. Drag.-Regt. ..
3 F. A. H. Thomsen, ved 3. Drag.-Regt. ....
4 J. F. Struck, ved Ing.-Regt.............
5 C. 0. V. Larsen, ved 1. Art.-Bat..........
6 V. E. R. Nielsen, ved 2. Drag.-Regt. ...
7 C. H. A. Madsen, ved Ing. Regt. .......
8 C. J. Grønbech, ved 4. Art.-Afd.......

9 0. C. F. Blechingberg, ved 11. Bat.. 1000| J. F. H. Langhorn, ved 4. Bat. .......

1 H. C. Johannessen, ved 1. Art.-Afd...
2 J. T. Møller, ved 4. Bat...........
3 T. N. Knutzen, ved 24. Bat........
4 C. V. Schram, ved Tøihusafd. ......
5 M. G. Hoffmann, ved 2. Art.-Afd....
6 B. M. P. Bendtsen, ved 24. Bat.
71 C. F. Philip, ved 30. Bat.........
8 C. E. Grosmann, ved 22. Bat. ......

9 C. A. V. Slengerik, ved 19. Bat.. 1010 H. C. Knauer, ved 8. Bat. .......

1 N. Larsen, ved 1. Art.-Afd.......
2 H. J. N. Beck, ved 17. Bat. ...
31 C. E. Petersen, ved 1. Art.-Bat. ....
41 J. M. Fogtmann, ved 14. Bat.
5/ J. Bruun, ved 20. Bat.....
6 J. F. Bartholin, ved 5. Drag.-Regt. ....
7 J. P. A. Petersen, ved Ing.-Regt. ...

23, 1860. 30 Juli 1881. 19/1 1858. . 12/6 1860. 14/12 1861. 28 Sept. – 8/11 1860. 11, 1858. 22], 1858. 21/6 1861. 5/1862. 14/4 1859. 2/11 1858.

/ 1860. 17/3 1861. 27], 1859. 87, 1858. 31/3 1860. 27/6 1857. 16/10 1859. 15/12 1860. 11/7 1859.

75 1859. 28/4 1862. 20/3 1856. 12/12 1861.

3/5 1858. 2/10 1855. 23/8 1862. 23/1 1862. 19/1 1861.

47. 1862. 18/2 1859. 4/8 1855. 25/2 1862. 11/6 1857. 21/2 1863.

72 1863. 27/12. 1860. 18/11 1857. 1973 1858.

III!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

. .

IIIIIII!!!!!!!!!! lilili!!!!!!!

!!!!!!!

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]

.

.

.

.

.

.

.

.

[blocks in formation]
[ocr errors]

1

[ocr errors]

12

[ocr errors]
[ocr errors]

1018 C. Hansen, ved 3. Bat.......

9 N. C. D. Geleff, ved 25. Bat... 1020 C. S. Dinesen, ved 28. Bat. ......

1 N. Justesen, ved 1. Art.-Bạt. .....
2 F. Frandsen, ved 5. Bat. ........
3 C. J. Engelbrecht, ved 21. Bat. ...

P. C. Holm, ved 1. Art.-Bat. ...........

P. A. Germundsen, ved 3. Art.-Afd....... 6 N. A. A. L. Ammentorp, ved 10. Bat. .... 7 E. L. Morange, ved 15. Bat.

8 C. Hermansen, ved 13. Bat. ..... - 9 J. H. Olesen, ved 6. Bat. ....... 1030 J. F, E. Lowsen, ved 7. Bat.....

1 F. E. Schmidt, ved 23. Bat. ..... 2 R. L. Jensen, ved. 26. Bat.... 3 C. V. Behnke, ved 29. Bat. ....... 4 F. C. A. Bang, ved 2. Art.-Bat........ 5 J. V. E. Thomsen, ved 1. Art.-Afd. ..... .6 N. F. S. C. Lyngby, ved 23. Bat......

71 A. M. Esche, ved 17. Bat. ....... 8 C. V. Olsen, ved 16. Bat.........

9 H. P. Kraul, ved 2. Art.-Bat. ..... 1040 P. Kragh, ved 2. Art.-Bat.

1 J. C. J. Zahle, ved 1. Art.-Bat. ......
2] J. I. Jørgensen, ved 1. Art.-Bat. ....
3. P. Dirchs, ved 1. Art.-Bat...........
4] J. G. V. Betzonick, ved 1. Art.-Bat......
5 A. L.. Hjørslev, ved 1. Art.-Bat.
6 v. 0. V. Lindholm, vėd. Gardeh.-Regt...
7 C. Flensted, ved 30. Bat. ....
8 F. T. Westenholz, ved 11. Bat......

9 A. C. Ekeroth, ved 14. Bat....... 1050 (0. V. M. Sa abye, ved 7. Bat....

10. Jürs, ved 1. Art.-Afd. ...
2 R. L. H. L. Lange, ved 25. Bat......
3 S. C. Jørgensen, ved 30. Bat.
4 G. L. H. Sprechler, ved 4. Bat...

5 N. M. A. Krieger, ved Livg. Liniebat. ........
1 .. 6 F. J. C. G. Zeemann, ved 3. Drag.-Regt. .......

[ocr errors]

4/3 1858. 28 Sept. 1881. 24/1 1858. 187, 1863.

6%, 1857.
27/7 1860.
25%, 1862.
12/7 1858.
19/6 1862.
27/6 1857.
27/12 1857.
11/4 1862.
1/12 1861.
11/12 1858.
1% 1861.
29/4 1861.
1/10 1860
2014 1858.
30%, 1861.
4/12 1861.
24/, 1859. 31 Okt.
30%. 1859. ||28 Marts 1882.
22, 1863. 30 Juli -
211858.
291860.
2/10 1859.
24), 1861.
25/u 1861.
1/10 1857.
25, 1860. 1 Aug.
24, 1852. 2. Sept. -
18/12 1859. :-
15/16 1854.

873 1861. 3. Okt.
13/6 1863.
15/, 1857.
28/3. 1860.
307, 1860.
11, 1858.
3/5 1858.

IIIIIIIIIIIIIIIII

IIIII

[ocr errors][merged small][merged small]

1057 K. C. Rockstroh, ved 29. Bat. .......

2/19 1860. 3 Okt. 1882. 8 E. E. Kjærulff, ved 4. Bat.

13/5 1863. 9| F. C. Mathiesen, ved Ing.-Regt. ....

17/3 1855. ||1060 R. C. Schiøler, ved 30. Bat...........

24/1863. 1 A. P. H. Lund, ved 23. Bat....

15/8 1859. 2 C. C. V. Stjernholm, ved 2. Art.-Afd..

22/10 1862. 3 M. H. C. Johnsen, ved 19. Bat........

26/1 1863. 4 S. C. Møller, ved 21. Bat. .......

5/12 1861. 5 H. C. S. Lasson, ved 1. Bat. ...

24/u 1858. 6 C. J. Lågoni, ved 2. Bat. .......

14/5 1863. 7 H. P. Schmidt, ved 12. Bat........

21/4 1864. .. 8 I. V. Rasmussen, ved 18. Bat. ....

13, 1859 9 H. C. F. Petersen, ved 13. Bat. .

2/10 1856. 1070 J. Logie, ved 16. Bat.............

31/1 1860. 1 C. F. Hansen, ved Ing.-Regt.

6/2 1859. 2 J. M. Andersen, ved 12. Bat. ......

18/12 1863. 3 A. E. Berlème-Nix, ved 15. Bat. ......

25], 1859. 4. J. B. Greve Krag-Juel-Vind-Frijs, ved Livg. Liniebat. . 23/11 1858. 5. J. F. J. Larsen, ved 4. Bat. .........

15/3 1864. 6 H. P. Jensen, ved 2. Bat. ................

22/2 1862. 7 H. C. C. V. Hansen, ved 16. Bat. ......

% 1858. 8 J. P. N. Østergaard, ved 4. Art.-Afd..

107, 1861. 9 V. A. Thomsen, ved 3. Bat. ............

2, 1862. 1080 J. P. H. V. Petersen, ved 21. Bat. ....

25/10 1860. 1 J. C. E. Baron Haxthausen, ved 1. Bat.

277, 1862. 2 C. Ringsted, yed 17. Bat..........

15/5 1863. 3 T. V. Schwarz, ved 17. Bat.........

29/4 1862. 4 N. C. M. T. Pedersen, ved 22. Bat...

25/4 1858. 50. J. Wang, ved 12. Bat....

27), 1858. 6 M. V: Kofoed, ved 28. Bat........

73 1863. 1 9 J. P. Jørgensen, ved 16. Bat. ...

31/1 1861. 8 F. J. G. Crone, ved 15. Bat. .....

23/5 1858. 9 T. B. Fahlberg, ved 18. Bat.

15/6 1859. 1090 A. F. V. P. Mahrt, ved 28. Bat. .

78 1861. . N. Jensen, ved 3. Bat. .............

4/6 1861. 2 A. G. Norrie, ved 21. Bat...

6/4 1862. 3 L. A. Jørgensen, ved 3. Art.-Afd.......

11/11 1863. 4 J. C. Castenskiold, ved 2. Art.-Afd. ..

23/10 1861. 5 T. J. Arenstorff, ved 1. Bat........

14/12 1860.

į II i III i III III III III III

1.11|!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small]

11

11 lot!!!!!!!!!!!

1096 J. O. V. Petersen, ved 2. Bat.......

7 A. S. P. Low, ved 22. Bat. ...
8 H. E. C. Kjærsgaard, ved 1. Art.-Afd..

9 J. Jørgensen, ved 5. Bat.................. 1100 P. C. F...Langhorn, ved 1. Art.-Bat..........

1 F. V. Lehrmann, ved 2. Art.-Bat.
2 S. T. D. Boje, ved 2. Art.-Bat. ..
3 T. C. Gad, ved 1. Art.-Bati i ..........
4 K. V. Tuxen, ved 1. Art.-Bat. ....
5 N. C. L. Gormsen, ved 2. Art.-Bat. .....
6 H. Glad, ved Livg. Liniebat....
7 V. Neergaard, ved Gardehusar-Regt..
8 J..C. Thygesen, ved 26. Bat. .........

9 A. J. J. Mackeprang, ved 26. Båt. .. 110 0. Hoffgaard, ved 3. Art.-Afd. ....

1 E. T. Kjellerup, ved 23. Bat........ 2 P. C. Rasmussen, ved 26. Bat. .......... 3 J. Nordentoft, ved 21. Bat. ............ 40. J. A. Greve Moltke, ved Livg. Liniebat. 5 A. C. Rothmann, ved 2. Bat.... 6 J. L. Greve Moltke, ved Livg. Liniebat... 7 P. A. Wetche, ved 1. Art.-Afd..... 8 N. C. Müller, ved 21. Bat...........

91 P. C. Bayer, ved 2. Art.-Afd. ...... 120 A. C. T. Eriksen, ved 1. Art.-Bat...

1 N. G. Lindi ved 2. Art.-Bat. ...... 2 G. A. Brase'n, ved 1. Art.-Bat. ..... 3 P. L. Lange, ved 1. Art.-Bat. ... .41.C. G. M. Rahlff, ved 2. Art.-Bat. 5 H. C. Lau, ved 7. Bat........... 61 C. A. Birch, ved 25. Bat. ...... 7 P. L. Jensen, ved 22. Bat. 8 A. L. N. Knudsen, ved 15. Bat...

91 P. A. . Mølmark, ved 19. Bat........ 1130 F. C. Peschardt, ved 27. Bat. .....

1 P. C. The ede, ved 4. Art.-Afd. .........
2 Z. L. Hansen, ved 4. Drag.-Regt
3 H. P. N. Bang, ved 8. Bat........
4 0. Lindegaard, ved 7. Bat. .....

2, 1859.3 Okt. 1882.
26/4 1862. -
30%, 1858.
5/5 1863. 31 Marts 1883.
20%, 1864. 30 Juli
18/12 1864.
25/12 1863.
22/6 1862.
17), 1863
1/12 1861.
21/6 1858.2 Sépt.
12/4 1858.
2/7 1858.
27/1857.
1776 1860.
14/7 1858.
14/4 1858.
9% 1859.
17/4 1860.
10/10 1860.
10/ 1857.

4/1859.
23/12 1859.
21/4 1859.
10/12 1859. 12 Sept.
18/g 1855.
3/7 1856.
19/8 1856.
3/1 1860.
5/3 1859. 3
21/3 1862.

4 1864.
2/11 1859.
10/1 1861.
5/12 1860.
4/3 1865.
27/1863
21/z 1863.
9/10 1858.

[ocr errors]

!!!!!!!!!!!!!!!!!

II III

« ForrigeFortsæt »