Billeder på siden
PDF

og Fødselsaar.

lieutenant.

1 Jan. 1876. 1 Jan. 1877. 1 Jan. 1876.

I

!!!!

II i IIIII

1 Jan. 1877
1 Jan. 1876.

1 Jan. 1877.

1 Jan. 1876.

770C. V. Indvorsen, ved Kbhyns. Væbn. 2. Bat... | 1 1847. || 1870. 1 J. F. Krüger, ved 34. Bat...

191850. -- 2 C. E. W. Brodersen, ved Bornhs. Væbn.Fodf.-Bat. 646 1845. 3 N. J. H. Harck, ved 37. Bat. ......

23/12 1844. 4 A. C. Mortensen, ved 32. Bat..

7/ 1848. 5/C. F. Hage, ved 1. Art.-Bat. .....

28/11 1848. 6 P. C. Lauesen, ved Ing.-Regt. ........ 87, 1849. 7 J. C. Rasmussen, ved Ing.-Regt. ............ 1%, 1844. 8 G. J. Barner, ved Livg. Forstærkningsbat...... 21/2 1848.

9 J. F. Jørgensen, ved Kbhyns. Væbn. 1. Bat.. 12/12 1848. 780 P. E. Christensen, ved 38. Bat..

15/8 1850. 1 J. J. Klinkby, ved 36. Bat. ......

8/12 1846. 30%, 1871 2 P. H. J. Hess; ved 36. Bat. ......

14/5 1848. 3 H. J. Truelsen, ved 35. Bat.....

17/8 1847. 4H. G. Lander, ved 34. Bat

22/5 1849. 5 T.' A. G. Lund, ved 37. Bat.......

14/1 1850. 6 N. F. M. Madsen, ved 38. Bat........

18/3 1846. 7J. P. Jensen, ved Kbhyns. Væbn. 1. Bat. 4/10 1848. · 8H. G. Faye, ved 31. Bat.........

15/6 1848. 9 G. A. Groth, ved 39. Bat........

18/1 1846. 790 F. R. Bisgaard, af Rytteriet.....

7/2 1849. 1 A. O. Groth, ved 1. Art.-Afd. ........

21/, 1849. . 2 N. P. Hansen, ved Kbhyns. Væbn. Art.-Komp.. 24/3 1850. 3 N. J. Backe, ved 1. Art.-Bat....

5/2 1848. 4 S. 0. C. Schjøtz, ved 38. Bat ............... 16/2 1846. 5 H. T. Dreyer, ved 35. Bat.........

4/1 1852

1872 6 F. G. Wortziger, ved Kbhvns. Væbn. u. Bat. ... 1/8 1848. 7/L. C. Kirschbaum, ved 33. Bat.............. 19/8 1850. 8 J. G. Ekstrøm, ved Kbhvns. Væbn. 1. Bat. .... 25/3 1845.

9 P. T. Thomsen, ved Kbhvns. Væbn. 1. Bat.... 26/6 1850. 800|J. A. Jensen, ved 33. Bat..................... 18/3 1851. 10. R. Nielsen, ved 35. Bat........

978 1850. 2 A. S. T. J. Fraenkel, ved Kbhvns. Væbn. 2. Bat| 167, 1851. 3 F. C. N. Walther, ved 32. Bat. ...... 28/10 1850. 4 H. F. A. Sandberg, ved 36. Bat. ........... 4/u 1850. 5 P. C. Møller, ved 39. Bat. ......

17/9 1846. 6 A. V. C. Friderichsen, ved Kbhyns. Væbn. 1. Bat. 29/5 1851. 7 N. C. Ingvardsen, ved 38. Bat...

3/12 1846. 8 H. J. P. Andie, ved 39. Bat. ....

| 30/12 1848.

IIIIIIIIIIII

[ocr errors]

1 Jan. 1877. 1 Jan. 1876. 1 Jan. 1877.

[ocr errors]

1 Jan. 1879. 1 Jan. 1875. 1 Jan. 1878.

!!!! !!
T! IIIIII i II

!!!!

1 Jan. 1879.
1 Jan. 1878.
1 Jan. 1877.
1 Jan 1878.
1 Jan. 1879.
--
1 Jan. 1877.
1 Jan. 1878.
1 Jan. 1877.
1 Jan. 1879.

[blocks in formation]

............

1 Jan. 1880.

1 Jan. 1879

809 N. P. Jensen, ved 37. Bat.................... 107, 1851. 810 J. Poulsen, ved 40. Bat......

10/2 1848. 1 F. D. Salmonsen, ved Ing.-Regt. ..

20/2 1852. 2 J. C. C. Marker, ved Kbhvns. Væbn. Art.-Komp. 22/11 1849. 3 S. C. Ibsen, ved 38. Bat........

12/12 1851. 4 H. C. F. V. Sua dicani, af Rytteriet........... 15/10 1850. 5 M. Brøndsted, ved Livg. Forstærkningsbat. ... 20/8 1850. 6 A. C. Tranberg, ved 1. Art.-Bat...

18%, 1846. 7A. E. Edsberg, af Rytteriet ...,

19/7 1848. 8 M. C. Creutz, ved 40. Bat.......

5/12 1844. 9 J. Møller, ved 33. Bat. .........

31/1, 1849. 820 K. Larsen, ved 36. Bat. .

· 9/2 1849. 1 L. C. Dyhre, ved Kbhyns. Væbn. 2. Bat. 21/, 1848. 2 S. C. J. Ravnkilde, ved 39. Bat....... 13/8 1848. 3 F. V. Kjædebye, ved 32. Bat. ..

1073 1853. 4 A. C. Aasted, ved 39. Bat. ................ 14/10 1853. 5 W. T. Rasmussen, ved 34. Bat. ............. 13/12 1853 6 V. L. Albrecht, ved Kbhvns. Væbn. 1. Bat. .... 11/, 1851. 7J. P. Petersen, ved 36. Bat ................ 23/, 1852. 8] V. Thomsen, ved 39. Ba'. ........... ........ 24/12 1848.

9J. C. T. H. Hansen, ved Kbhvns. Væbn. 1. Bat. 12/5 1853. 830 K. C. Knudsen, ved 32. Bat..

6/4 1852. 1 C. E. Koefod, ved 32. Bat. .....

13/1853. 2 F. I. V. C. Baron Rosenkrantz, ved 39. Bat. 2078 1850. 3/H. C. Hansen, ved 35. Bat. ....

25/8 1851. | A. S. Jensen, ved Kbhvns. Væbn. 1. Bat... 31/12 1852. 5 E. W. V. J. E. Mylius, ved 35. Bat. ...... 18/5 1852. 6 K. N. Skovgaard, ved 39. Bat. ..

1/1 1848. 7 J. J. Petersen, ved 32: Bat .........

26/4 1849 8 C. Christensen, ved Kbhyns. Væbn. 1. Bat... 207, 1848. 9 J. M. A. Thiesson, ved 37. Bat. ...

22/6 1849. 840| E. B. Petersen, ved Ing.-Regt.......... 24/1 1853. 1 N. C. P. Petersen, ved 3. Art.-Afd.

27/6 1852. 2 C. R. Bohn, Adjut. ved Bornhs. Væbn. .. 30/6 1853. 3] A. F. 0. Petersen, af Rytteriet .......

2/6 1852. 4 J. S. Berner, af Rytteriet........

4/10 1851. 50. G. A. Stricker, ved Ing.-Regt. ....... 3/12 1851. 6 P. E. F. Hansen, ved Kbhvns. Væbn. 1. Bat... 207, 1854 7|L. F. V. N. Andersen, ved 40. Bat...oooooo 24/, 1855.

III III III III III III

[ocr errors]

1 Jan. 1880. 1 Jan. 1879. 1 Jan. 1880. 1 Jan. 1879.

[ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

848 H. S. Thomsen, ved Kbhvns. Væbn. 2. Bat. ... 3/8 1852. 30/ 1874. 1 Jan. 1880. 90. P. A. Bohn, ved Kbhyns. Væbn. 2. Bat. .... 28/4 1852.

1 Jan. 1881. 850 H. C. Brandt, ved 33. Bat. ....

24/u 1849

1 Jan. 1880. 1 J. C. Bruun, ved 36. Bat. .......

14/1 1855.

1 Jan. 1882. 2 P. Lauridsen, ved Kbhvns. Væbn. 1. Bat. 14/, 1846.

1 Jan. 1880. 3 H. J. C. Nielsen, ved 32. Bat. ........... 26/5 1848. 4 N. C. V. Nielsen, ved 38. Bat. ............. 26/1849. 5 C. R. Poulsen, ved Kbhyns. Væbn. 2. Bat. ... 31/12 1851.

1 Jan. 1879. 6F. 0. C. Bülow, 'ved 38. Bat...

4/7 1852.

1 Jan. 1880. 7 P. E. E. E. Rosenørn, ved 36. Bat. ....... 6/5 1852.

i Jan. 1879. 8J. A. Kure, ved Bornhs. Væbn. Fodf.-Bat. 8/6 1846.

18 Aug.1874. 9 C. Pedersen, af Rytteriet ........

16/4 1855. 28, 1874. .1 Jan. 1882. 860N. H. F. Wichfeld, af Rytteriet ........... 18/2 1849.

1 Jan. 1880. 1 A. C. F. Lunn, ved Ing.-Regt. ...

20/6 1851. | 2 M. P. Andersen, ved Kbhyns. Væbn. Art.-Komp. 18/8 1851.

3 H. G. Ringheim, ved Kbhvns. Væbn. Art.-Komp. %8 1853. 4 N. L. Carlsen, af Rytteriet.......

4), 1854.

1 Jan. 1881 5 S. F. S. Knudsen, af Rytteriet...

75 1854. 6 A. C. Nielsen, ved Kbhyns. Væbn. Art.-Komp.: 1175 1853.

1 Jan 1880. 7 C J. Schmidt, af Rytteriet .................. 27/1 1852. 8/ J. L. O. de Serène d'Acquéria, ved 3. Art.-Afd. 5/7 1851.

9/ V. H.A. K. Haureberg, af Rytteriet ......... 22/2 1853. 870 F. M. Nielsen, ved - Kbhyns. Væbn. 2. Bat. .... 29/8 1852. 30/n 1875. 1 Jan. 1881. 1 P. H. Koch, ved 40. Bat. .......

29/2 1850. 2| A. V. Gøtsche, ved Kbhyns. Væbn. 1. Bat.... 1/1 1856.

1 Jan. 1883. 3 S. Klausen, ved 39. Bat. .....

28/8 1848.

1 Jan. 1879. 4 P. V. Buck, ved Kbhyns. Væbn. 1. Bat. ....... 24/4 1854.

1 Jan. 1881. 5 F. C. H. Nagel, ved Kbhvns. Væbn. 1. Bat. ... 4/3 1854.

-6/A. P. Møller, ved 38. Bat. ................... 1977. 1855.

1 Jan. 1882.) 7|C. P. R. K. Schøning, ved Kbhvns. Væbn. 1. Bat. 11/4 1854. 8 A. P. Petersen, ved 35. Bat. .

%12 1852.

1 Jan. 1881. 9C. J. Boye, ved 40. Bat.....

17/, 1854. ! 880 C. Jensen, ved 39. Bat. ................. 16), 1852.

1 N. P. Hansen, ved Kbhvns. Væbn. 2. Bat. 2/3 1854.
2 A. E. N. Hamburger, ved Ing.-Regt. ......... 17/1 1849.
3 C. S. P. Kjær, af Rytteriet................... 20/1854.
4 P. Baron Bille-Brahe, ved Livg. Forstærk-
I ningsbat. .......

IIIIIIIII

IIIIIIIIIII

ILI!!!! 111111

10/10 1854. 5 N. P. C. Hansen, ved Ing.-Regt. .

21/, 1854. -.

28/

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

886 R. P. Rasmussen, ved Kbhvns. Væbn. 1. Bat... 12/5 1853. 287, 1875. 1 Jan. 1881. 7 P. C. A. Jørgensen, ved 36. Bat. ......

2/5 1849. 11/11 - 1 Jan. 1878. 8C. H. 0. Paustian, ved Kbhvns. Væbn. 2. Bat. 47, 1852. 30/, 1876. 1 Jan. 1882.

9 A. G. Schaarup, ved Kbhyns. Væbn. 1. Bat... 30/10 1854. 890 A. E. G. Setzkorn, ved 35. Bat.............. 21/1 1852. - - 10. W. Ba uditz, ved 3. Art.-Afd.

4/5 1855. 28, 1 Jan. 1883 2 C. F. Jøhncke, ved Kbhvns. Væbn. 2. Bat. . 2/6 1846. ...... 22 Mai 1877. 3 C. M. Rosenstand, ved 38. Bat..

12/, 1855. 30/, 1877. 1 Jan. 1883. 4.C. G. W. Schmidt, ved 35. Bat. .

15/8 1856. 5] A. Frederiksen, ved 39. Bat....

1/8 1856. 6 C. J. Ussing, ved 4. Art.-Afd......

3/3 1854

28%, 7/H. C. Schiern, ved Ing.-Regt............

307, 1853.

1 Jan. 1882. 80. P. Jørgensen, ved 39. Bat. ............ 12/1 1855. 30%, 1878.

9 N. M. Nielsen, ved Kbhvns. Væbn. 2. Bat..... 1% 1855. | 307, 1879. 1 Jan. 1883. 900 M. Andersen, ved Kbhvns. Væbn. 2. Bat...... 513 1855. - - 1 Jan. 1882.

1 H. F. L. Amelung, (D.M.), ved 39. Bat......... 848 1823. ... .. 28 Jan. 1881. 20. C. Bruunsgaard, (D.M.), ved 36. Bat..... 75 1826. ......... 1 Nov. —

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small]

Sekondlieutenanter. 903 C. H. A. Bjerregaard, ved 27. Bat.

4 F. J. Bjørn, ved 21. Bat.... 5 R. Christensen, ved 22. Bat. ......... 6 E. H. F. C. Larssen, ved 24. Bat. ... 7 F. 0. V. Lauritzen, ved 24. Bat...

8 S. W. Mathiassen, ved 26. Bat. · 9V. M. Aggersborg, ved 16. Bat.... 910C. 0. V. Graef, ved 2. Art.-Afd.....

1 P. F. V. Rasch, ved 4. Art.-Afd.. 2.V. J. Hermansen, ved 2. Bat...... 3 F. L. M. Forum, ved 16. Bat.... 4 J. J. G. Olsen, ved 19. Bat....... 5 A. E. Andersen, ved 28. Bat...... 60. J. A. Thrane, ved 22. Bat.. 7H. W. R. Hein, ved 24. Bat. ... 8H. L. Hansen, ved Ing.-Regt.......

91C. F. Paludan, ved 3. Art.-Afd...... 920 J. G. C. Schlegel, ved Gardeh.-Regt.

1 A. Jensen, ved 2. Art.-Afd.. 2 H. K. Baadsgaard, ved 17. Bat. ...... 3 P.'D. Bruun, ved 18. Bat. ............ 4 S. Baron Gersdorff, ved Livg. Liniebat.. 5 H. Friedrichsen, ved 28. Bat......... 6 N. C. Christensen, ved 30. Bat. .. 7 A. J. Bergh, ved 13. Bat. ..... 8 S. C: E. Sengeløv, ved 6. Bat........

9 A. D. C. Grauballe, ved 18. Bat. 930 A. F. Boje, ved 19. Bat. .....

1 N. N. Baron Gersdorff, ved 11. Bat .... 2 P. S. Petersen, ved 3. Art.-Afd........ 3 V. Lindholm, ved Gardeh.-Regt. ...... 4 J. Vermehren, ved 2. Art.-Afd. ..... 50. E. W. Brandt, ved 3. Art.-Afd. ..

L. P. Larsen, ved 7. Bat........... 7 C. E. F. Holm, ved 4. Bat. 8 C. C. S. Fabricius, ved 6. Bat. ... 9 J. W. Sørup, ved 2. Bat. .......

24/5 1845. 26 Juni 1867. 22/8 1847. 30 Juli 1871. 11/1 1849. 30 Juli 1872. 10/4 1857. 30 Juli 1876. 27/8 1857. 30 Juli 1877. 29/5 1857. - 27/5 1857. 153 1857. 28 Sept. — 26/5 1857.

5/4 1859. 30 Juli 1878. 29/4 1858.

973 1859. 18/u 1857. 2, 1857.

7, 1855. 12/, 1858. 28 Sept. 1878. 19/2 1859. 22/10 1857. . 23/3 1857.

107, 1860. 30 Juli 1879. 27/1 1856. 15/1, 1858. 26/4 1856.

87, 1854. | 28/1 1856.

6/10 1854. 11/, 1856. 1/1 1858. 31/3 1857. 27/4, 1859. 28 Sept. – 25/5 1858. 34, 1858. 10% 1858. 21/, 1858. 30 Juli 1880. 26/11 1860.

9%, 1855. 297, 1858.

III !

[ocr errors]
« ForrigeFortsæt »