Billeder på siden
PDF
ePub

Løbe-Nr.

Fødselsdag

og Fødselsaar.

Tillagt Aldersorden som Sekond. lieutenant.

Udnævnelsens
Datum som
Lieutenant.

14

18/, 1846.

770 C. V. Indvorsen, ved Kbhyns. Væbn. 2. Bat... % 1847.301870.

1/1 1847. || 30/7 1870. 1 Jan. 1876. 1 J. F. Krüger, ved 34. Bat....

197 1850.

1 Jan. 1877. 2 C. E. W. Brodersen, ved Bornhs. Væbn.Fodf.-Bat % 1845.

1 Jan. 1876. 3 N. J. H. Harck, ved 37. Bat. ..

23/12 1844. 4 A. C. Mortensen, ved 32. Bat

7 1848. 5 C. F. Hage, ved 1. Art.-Bat.

28/11 1848. 28/9 6 P. C. Lauesen, ved Ing.-Regt.

87, 1849. 7 J. C. Rasmussen, ved Ing.-Regt.

1%, 1844.

1 Jan. 1877 8 G. J. Barner, ved Livg. Forstærkningsbat.. 21/2 1848.

1 Jan. 1876. 9 J. F. Jørgensen, ved Kbhyns. Væbn. 1. Bat... 12/12 1848. 780 P. E. Christensen, ved 38. Bat..

15/8 1850.

1 Jan. 1877. 1 J. J. Klinkby, ved 36. Bat.

8/1, 1846. 30/ 1871 2 P. H. J. Hess, ved 36. Bat.

14/5 1848. 3 H. J. Truelsen, ved 35. Bat

11/8 1847 4 H. G. Lander, ved 34. Bat

22/5 1849. 5 T. A. G. Lund, ved 37. Bat..

14/ 1850. 6 N. F. M. Madsen, ved 38. Bat..

1 Jan. 1876. J. P. Jensen, ved Kbhvns. Væbn. 1. Bat. 4/10 1848. 8 H. G. Faye, ved 31. Bat...

15/6 1848.

1 Jan. 1877. 9 G. A. Groth, ved 39. Bat...

18/u 1846.

1 Jan. 1876. 790 F. R. Bisgaard, af Rytteriet.

72 1849. 28/9 1 Jan. 1877. 1 A. 0. Groth, ved 1. Art.-Afd.

21/1 1849. 2 N. P. Hansen, ved Kbhyns. Væbn. Art.-Komp. . | 24/3 1850. 3 N. J. Backe, ved 1. Art.-Bat.....

5/2 1848. 4 S. 0. C. Schjøtz, ved 38. Bat.

16/2 1846. 5 H. T.: Dreyer, ved 35. Bat...

4/u 1852.

30/7 1872 1 Jan. 1879. 6 F. G. Wortziger, ved Kbhyns. Væbn. 2. Bat. 1/8 1848

1 Jan. 1875. 7 L. C. Kirschbaum, ved 33. Bat.

19/8 1850.

1 Jan. 1878. 8 J. G. Ekstrøm, ved Kbhvns. Væbn. 1. Bat. 25/3 1845. 9 P. T. Thomsen, ved Kbhvns. Væbn. 1. Bat. 26/6 1850.

1 Jan. 1879. 800 J. A. Jensen, ved 33. Bat.....

18/3 1851

1 Jan. 1878. 10. R. Nielsen, ved 35. Bat...

78 1850.

1 Jan. 1877. 2 A. S. T. J. Fraenkel, ved Kbhvns. Væbn. 2. Bat 167, 1851.

1 Jan 1878. 3 F. C. N. Walther, ved 32. Bat.

28/10 1850.

1 Jan. 1879. 4 H. F. A. Sandberg, ved 36. Bat.

u 1850. 5 P. C. Møller, ved 39. Bat.

17/9 1846.

1 Jan. 1877. 6 A. V. C. Friderichsen, ved Kbhyns. Væbn. 1. Bat. 29/5 1851.

1 Jan. 1878. 7 N. C. Ingvardsen, ved 38. Bat..

3/12 1846.

1 Jan. 1877. 8 H. J. P. Andie, ved 39. Bat. .

30%12 1848.

1 Jan. 1879.

[ocr errors]

Løbe-Nr.

Fødselsdag

og Fødselsaar.

Tillagt Aldersorden som Sekond. lieutenant.

Udnævnelsens
Datum som
Lieutenant.

809 N. P. Jensen, ved 37. Bat.....

10%, 1851. 30/1 1872. 1 Jan. 1878. 810 J. Poulsen, ved 40. Bat...

10/2 1848

1 Jan. 1877. 1 F. D. Salmonsen, ved Ing.-Regt.

20/ 1852. 28.

1 Jan. 1879 2 J. C. C. Marker, ved Kbhvns. Væbn. Art.-Komp. 22/11 1849.

1 Jan. 1877. 3 S. C. Ibsen, ved 38. Bat....

12/12 1851.

| Jan. 1878. 4 H. C. F. V. Sua dicani, af Rytteriet...

15/10 1850.

1 Jan. 1877. 5 M. Brøndsted, ved Livg. Forstærkningsbat. 20/8 1850.

1 Jan. 1878. 6 A. C. Tranberg, ved 1. Art.-Bat...

18/, 1846.

22 Jan. 1877. 7 A. Ę. Edsberg, af Rytteriet

19%, 1848.

1 Jan. 1878. 8 M. C. Creutz, ved 40. Bat

5/12 1844. 30%1873. 9 J. Møller, ved 33. Bat..

31/12 1849.

1 Jan. 1879. 820 K. Larsen, ved 36. Bat.

972 1849. 1 L. C. Dyhre, ved Køhvns. Væbn. 2. Bat. 21/9 1848. 2 S. C. J. Ravnkilde, ved 39. Bat.

13/8 1848. 3 F. V. Kjædebye, ved 32. Bat.

10/3 1853.

1 Jan. 1880. 4 A. C. Aasted, ved 39. Bat.

14/10 1853. 5W. T. Rasmussen, ved 34. Bat.

13/12 1853. 6 V. L. Albrecht, ved Kbhvns. Væbn. 1. Bat. 11/1 1851.

1 Jan. 1879 7 J. P. Petersen, ved 36. Bat

23/9 1852 8 V. Thomsen, ved 39. Ba'.

24/12 1848. 9 J. C. T. H. Hansen, ved Kbhvns. Væbn. 1. Bat. 12/5 1853.

1 Jan. 1880. 830 K. C. Knudsen, ved 32. Bat...

6/4 1852.

1 Jan. 1879. 1 C. E. Koefod, ved 32. Bat.

13/5 1853.

1 Jan. 1880. 2 F. I. V. C. Baron Rosenkrantz, ved 39. Bat. 20/8 1850.

1 Jan. 1879. 3 H. C. Hansen, ved 35. Bat...

25/8 1851. 4 A. S. Jensen, ved Kbhvns. Væbn. 1. Bat. 31/12 1852. 5 E. W. V. J. E. Mylius, ved 35. Bat.

18/5 1852. 6 K. N. Skovgaard, ved 39. Bat.

111 1848. 7 J. J. Petersen, ved 32: Bat

26/4 1849 8 C. Christensen, ved Kbhyns. Væbn. 1. Bat... 20/5 1848. 9 J. M. A. Thiesson, ved 37. Bat.

22/6 1819. 840 E. B. Petersen, ved Ing.-Regt....

24/1853 . 28/3

1 Jan. 1880. 1 N. C. P. Petersen, ved 3. Art.-Afd.

27/6 1852.

1 Jan. 1879 2 C. R. Bohn, Adjut. ved Bornhs. Væbn.

30%. 1853

1 Jan. 1880. 3 A. F. 0. Petersen, af Rytteriet ..

2/6 1852.

1 Jan. 1879. 4 J. S. Berner, af Rytteriet....

4/10 1851.

1 Jan. 1880. 50. G. A. Stricker, ved Ing.-Regt.

3/12 1851 6 P. E. F. Hansen, ved Kbhvns. Væbn. 1. Bat... 20/ 1854

20, 1854 30%1874. 1 Jan. 1881. 7 L. F. V. N. Andersen, ved 40. Bat...

24/, 1855.

1 Jan. 1882

[ocr errors]

Løbe-Nr.

Fødselsdag

og Fødselsaar.

Tillagt Aldersorden som Sekondlieutenant.

Udnævnelsens
Datum som
Lieutenant.

9

848 H. S. Thomsen, ved Kbhvns. Væbn. 2. Bat. ... 3/8 1852. 30% 1874. 1 Jan. 1880. 90. P. A. Bohn, ved Kbhvns. Væbn. 2. Bat. 28/4 1852.

1 Jan. 1881. 850 H. C. Brandt, ved 33. Bat.

24/u 1849.

1 Jan. 1880. 1 J. C. Bruun, ved 36. Bat....

147, 1855.

1 Jan. 1882. 2 P. Lauridsen, ved Kbhyns. Væbn. 1. Bat. 14, 1846

1 Jan. 1880. 3 H. J. C. Nielsen, ved 32. Bat.

26/5 1848. 4 N. C. V. Nielsen, ved 38. Bat.

26/, 1849. 5 C. R. Poulsen, ved Kbhvns. Væbn. 2. Bat 31/12 1851.

1 Jan. 1879 6F. 0. C. Bülow, 'ved 38. Bat.

4/7 1852.

1 Jan. 1880. 7 P. E. E. E. Rosengrn, ved 36. Bat.

6/5 1852.

1 Jan. 1879. 8 J. A. Kure, ved Bornhs. Væbn. Fodf.-Bat.

876 1846.

18 Aug. 1874 9 C. Pedersen, af Rytteriet.

16/4 1855. 28/9 1874.

28/9 1874.. 1 Jan. 1882 . 860 N. H. F. Wichfeld, af Rytteriet.

1872 1849.

1 Jan. 1880. 1 A. C. F. Lunn, ved Ing.-Regt. ...

20/6 1851. 2 M. P. Andersen, ved Kbhyns. Væbn. Art.-Komp 8/8 1851. 3 H. G. Ringheim, ved Kbhyns. Væbn. Art.-Komp 78 1853 4 N. L. Carlsen, af Rytteriet..

4, 1854.

1 Jan. 1881 5 S. F. S. Knudsen, af Rytteriet..

75 1854. 6 A. C. Nielsen, ved Kbhvns. Væbn. Art.-Komp.. 11/5 1853.

1 Jan 1880. 7 C J. Schmidt, af Rytteriet ..

27/1 1852. 8 J. L. O. de Serène d'Acquéria, ved 3. Art.-Afd. 5%1851.

9 V. H.. A. K. Haureberg, af Rytteriet ... 22/2 1853. 870 F. M. Nielsen, ved Kbhyns. Væbn. 2. Bat. % 1852. 30/7 1875. 1 Jan. 1881. 1 P. H. Koch, ved 40. Bat.

29/3 1850. 2 A. V. Gøtsche, ved Kbhvns. Væbn. 1. Bat..... 1% 1856.

1 Jan. 1883 3 S. Klausen, ved 39. Bat.

28/8 1848.

1 Jan. 1879. 4 P. V. Buck, ved Kbhyns. Væbn. 1. Bat.

24/4 1854.

1 Jan. 1881. 5 F. C. H. Nagel, ved Kbhvns. Væbn. 1. Bat. 4/3 1854. 6 A. P. Møller, ved 38. Bat. ..

19%. 1855.

1 Jan. 1882 7 C. P. R. K. Schøning, ved Kbhyns. Væbn. 1. Bat. 11/4 1854. 8 A. P. Petersen, ved 35. Bat.

%12 1852.

1 Jan. 1881. 9 C. J. Boye, ved 40. Bat...

17, 1854. 880 C. Jensen, ved 39. Bat.

16/5 1852. 1 N. P. Hansen, ved Kbhyns. Væbn. 2. Bat. 2/3 1854. 2 A. E. N. Hamburger, ved Ing.-Regt.

1849. 3 C. S. P. Kjær, af Rytteriet...

20% 1854. 4 P. Baron Bille-Brahe, ved Livg. Forstærkningsbat. .

10/10 1854. 28/9 5 N. P. C. Hansen, ved Ing.-Regt.

21/7 1854.

29

17/

Løbe-Nr.

Fødselsdag

Tillagt

Aldersorden og

som Sekond. Fødselsaar.

lieutenant.

Udnævnelsens

Datum som
Lieutenant.

Alo

886 R. P. Rasmussen, ved Kbhvns. Væbn. 1. Bat.. 12/5 1853. 28/, 1875. 1 Jan. 1881. 7 P. C. A. Jørgensen, ved 36. Bat.

2/5 1849. 11/11

1 Jan. 1878. 8 C. H. 0. Paustian, ved Kbhvns. Væbn. 2. Bat. 47, 1852. 30, 1876. 1 Jan. 1882.

9 A. G. Schaarup, ved Kbhvns. Væbn. 1. Bat... 30/10 1854. 890 A. E. G. Setzkorn, ved 35. Bat....

21/11 1852. 10. W. Ba uditz, ved 3. Art.-Atd.

1855. . 28/9

1 Jan. 1883. 2 C. F. Jøhncke, ved Kbhvns. Væbn. 2. Bat. .... 2/6 1846.

22 Mai 1877. 3 C. M. Rosenstand, ved 38. Bat...

127, 1855. 30/, 1877. 1 Jan. 1883. 4 C. G. W. Schmidt, ved 35. Bat.

15/, 1856. 5 A. Frederiksen, ved 39. Bat...

/$ 1856. 6 C. J. Ussing, ved 4. Art.-Afd...

3/3 1854. 28/9 7 H. C. Schiern, ved Ing.-Regt.

30%. 1853.

1 Jan. 1882. 80. P. Jørgensen, ved 39. Bat.

12/ 1855. 30/

30, 1878. 9 N. M. Nielsen, ved Kbhvns. Væbn. 2. Bat.. 175 1855. 3077 1879. 1 Jan. 1883. 900 M. Andersen, ved Kbhvns. Væbn. 2. Bat...... 571855.

1 Jan. 1882. 1 H. F. L. Amelung, (D.M.), ved 39. Bat.... 811823

28 Jan. 1881. 20. C. Bruunsgaard, (D.M.), ved 36. Bat. 78 1826.

1 Nov.

9

Løbe-Nr.

Fødselsdag

og Fødselsaar.

Tillagt Aldersorden som Sekondlieutenant

Sekondlieutenanter.

22

903 C. H. A. Bjerregaard, ved 27. Bat.

4 F. J. Bjørn, ved 21. Bat..
5 R. Christensen, ved 22. Bat.
6 E. H. F. C. Larssen, ved 24. Bat
7 F. 0. V. Lauritzen, ved 24. Bat
8 S. W. Mathiassen, ved 26. Bat.

9 V. M. Aggersborg, ved 16. Bat.. 910 C. 0. V. Graef, ved 2. Art.-Afd..

1 P. F. V. Rasch, ved 4. Art.-Afd..
2 V. J. Hermansen, ved 2. Bat...
3 F. L. M. Forum, ved 16. Bat..
4 J. J. G. Olsen, ved 19. Bat..
5 A. E. Andersen, ved 28. Bat..
60. J. A. Thrane, ved 22. Bat....
7 H. W. R. Hein, ved 24. Bat.
8 H. L. Hansen, ved Ing.-Regt...

9 C. F. Paludan, ved 3. Art.-Afd..
920 J. G. C. Schlegel, ved Gardeh.-Regt. .

1 A. Jensen, ved 2. Art.-Afd..... 2 H. K. Baadsgaard, ved 17. Bat. 3 P.'D. Bruun, ved 18. Bat. 4 S. Baron Gersdorff, ved Livg. Liniebat.. 5 H. Friedrichsen, ved 28. Bat.. 6 N. C. Christensen, ved 30. Bat. 7 A. J. Bergh, ved 13. Bat. 8 S. C: E. Sengeløv, ved 6. Bat.

9 A. D. C. Grauballe, ved 18. Bat. 930 A. F. Boje, ved 19. Bat.

1 N. N. Baron Gersdorff, ved 11. Bat
2 P. S. Petersen, ved 3. Art.-Afd..
3 V. Lindholm, ved Gardeh.-Regt.
4 J. Vermehren, ved 2. Art.-Afd..
5 0. E. W. Brandt, ved 3. Art.-Afd.
6 L. P. Larsen, ved 7. Bat...
7. C. E. F. Holm, ved 4. Bat.
8 C. C. S. Fabricius, ved 6. Bat.
9 J. W. Sørup, ved 2. Bat.

24/5 1845. 26 Juni 1867
24/8 1817. 30 Juli 1871.
11/1 1849. 30 Juli 1872.
10/4 1857. 30 Juli 1876.
27/6 1857. 30 Juli 1877
29/5 1857.
27/5 1857.
15/3 1857. 28 Sept.
26/5 1857.

5/4 1859. 30 Juli 1878.
29/4 1858.

973 1859.
18/u 1857 .

2, 1857.
7, 1855.
12, 1858. 28 Sept. 1878.
18/2 1859
2/10 1857.
23/3 1857.
10/3 1860. 30 Juli 1879.
27/1 1856.
15/10 1858.
26/4 1856.

84, 1854.
28/ 1856.
6710 1854
11/, 1856.

u 1858.
31/2 1857.
27/10 1859. 28 Sept.
25, 1858.

34, 1858.
176 1858.
21/2 1858. 30 Juli 1880.
26/1 1860.

97, 1855.
29%, 1858.

[ocr errors]
[ocr errors]
« ForrigeFortsæt »