Billeder på siden
PDF
ePub

R.r.K.
S.A.1.2.3..
S.H.F.1.2.3

S.T.1.2.3.4.

S.Sph.

S.CarlXIII.

S.N.1.2.3..

S.Sv.1.2.3.

S.V.1.2.3..

T.N.I.1.2.3.4.5.
T.M.1.2.3.4.5.

U.St.Steph.1.2.3..
W.Kr.1.2.3...
W.F.1.21 22.31.32

Ø.F.J.1.2.3.
Ø.J.Kr.1.2.3.
Ø.L.1.2.3..

Russiske Fortjenesteorden: Det røde Kors.

Sachsiske Albrechts-Orden: Storkors, Kommandør, Ridder.
Sachsen-Weimarske Hvide Falke-Orden: Storkors, Kommandør, Ridder
Serbiske Takowa-Orden: Storkors, Storofficer, Kommandør, Officer, Ridder.
Svenske Seraphimer-Orden.

Carl XIII's Orden.

Nordstjerne-Orden: Storkors, Kommandør, Ridder.
Sværd-Orden: Storkors, Kommandør, Ridder.
Vasa-Orden: Storkors, Kommandør, Ridder.

Tunesiske Nichan-Iftikhar-Orden.
Tyrkiske Medjidie-Orden.

Ungarske St. Stephans-Orden: Storkors, Kommandør, Ridder.
Würtembergske Krone-Orden: Storkors, Kommandør, Ridder.

Frederiks-Orden: Storkors, Kommandør af 1ste og 2den
Klasse, Ridder af 1ste og 2den Klasse.
Østerrigske Frantz Josephs-Orden: Storkors, Kommandør, Ridder.
Jernkrone-Orden: Storkors, Kommandør, Ridder.
Leopolds-Orden: Storkors, Kommandør, Ridder.

De ved Officererne m. Fl. i Aldersordenslisterne anførte Tal angive Lønningsklasserne, hvortil

de høre.
Forsaavidt der er tillagt Officerer en dobbelt Aldersorden, er den seneste anført øverst, den
tidligere nederst.

[ocr errors]
[ocr errors]

Hæren.

Hans Majestæt Kongen er Høistbefalende over Hæren.

Hans Kongelige Høihed Kronprindsen er General udenfor Numer i Hæren.
Hans Majestæt Alexander III., Keiser af Rusland, er Æres-Oberst i Livgarden.
Hans Kongelige Høihed Albert Edward, Prinds af Wales, er Æres-Oberst i
Gardehusarregimentet.

Første Afdeling.

I. Krigsministeriet.

Krigsminister.

Kommandør u. N. Niels Frederik Ravn, (S.K.*D.M.), (S.Sv.1.), (R.St.A.1.), (G.F.1.), (I.Kr.1.), tillige
Marineminister.

Premierlieutenant af Ingenieurkorpset Carl Emil Hedemann, Adjutant.

Direktør.

Oberst u. N. i Artilleriet Jesper Jespersen Bahnson, (K.'D.M.), (S.Sv.2.).

Kapitain af Generalstaben Christian Frederik Frands Elias Tuxen, (R.*), (S.Sv.3.), tjeneste-
gjørende under Direktøren, tillige Lærer ved Officerskolen.

Sekretariat.

Justitsraad, Fuldmægtig Christian Jørgensen Westergaard, (R.*D.M.), (S.N.3.), Sekretær.
Kapitain ved Kjøbenhavns Væbning Gustav Johan Ludvig Feilberg, Expedient, Ministeriets

Arkivar.

Holger Christian Valdemar Lund, Expedient.

Ritmester Thorvald Wilhelm Christian Irgens-Bergh, (R.*), (S.V.3.), Expedient.

[ocr errors][merged small][merged small]

435.

52.

151.

409.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

II. De militære Ministeriers Revision og

Decision.

(Ved Kgl. Resolution af 14de Februar 1868 henlagt under Finantsministeriet.)

Etatsraad Jens Jetsmark, (K.1D.M.), Chef.
1ste Revisionskontor.
Hans Henrik Thomsen, (R.*), Chef.
Carl Jacob Hertel Riise,
Johan Christian Valeur Fritz,
Frederik Carl Christian Hansen,
Sekondlieutenant Christian Her-
man Dieterichsen,

Fuldmægtige.

Assistenter.

2det Revisionskontor.
Lauritz Christian Bentzen, (R.*), Chef.
Christian Frederik Koefoed,
Detlev Georg Ludvig Lindberg,
Lieutenant Waldemar Lannes Ar-

thur Achilles Hatting,
Carl Frederik Lassen,

Fuldmægtige.

Assistenter.

Cand. pharm. Frantz Johan Anton Hlatky, militær Medicinalrevisor.

Hærens Generaler.

General, Hans Kongelige Høihed Kronprinds Christian Frederik Wilhelm Carl til Danmark,(R.E.*S.Kmd.*D.M.), (S.Sph.), (S. Carl XIII.), (N.St.O.1.), (R.St.Andr.), (R. A.N.), (R.H.Ø.), (R.St.A.1.), (Pr.S.Ø.), (Pr R.Ø.1.), (F.E.L.1.), (A.A.B.1.), (G.F.1.), (G.F.5.), (I.A.) (P.T.&S.1.), (H.D.L.1.),(N.G. L.1.), (B.L.1.), (N.L.1.), (U.St.Steph.1.), (Rum. St.1.), (B.B.1.Z.), (H. Kal. 1.), udenfor Numer.

Generallieutenant Wilhelm Frederik Ludvig Kauffmann, (S.K.* D.M.), (N.St. O.2.), (S.Sv.3.) (F.Æ.L.4.), kommanderende General i 1ste General kommandodistrikt.

Christian Ferdinand Bauditz, (S.K.* D.M.), (S.Sv.2.), (N.St.0.2.), (R.Stan.2.*), (Pr.R.Ø.2.),Kammerherre,kommanderende

Generali2det Generalkommandodistrikt. General Gustav Castenskiold, (K.1D.M.), Generalinspektør for Rytteriet.

III. Fordeling af Hærens Officerer og Ligestillede m. Fl.

[ocr errors]

- Stephan Ankjær, (K. 'D.M.), (S.Sv.3.), (N. St.0.3.), Chef for 1ste jydske Brigade.

Christian Albert Frederik Thomsen, (S.K.* D. M.), (F. Æ. L. 3.), (S. Sv.3.), (N.St.O.3.), (W.Kr.3.), (R. r. K.), udenfor Numer.

[ocr errors]
[ocr errors]

Jacob Frederik Marius Ernst, (K.'D.M.), (S.Sv.1.), (N.St.O.3.), (N.L.3.), Generalinspektør for Ingenieurtropperne og Chef for Ingenieurkorpsets øvrige Afdelinger.

Wilhelm Carl Bernt Stricker, (K.1D.M.), (S.Sv.2.), (F.Æ.L.3.), Generalinspektør for Fodfolket.

Lorentz August Bie, (K.'D.M.), (N.St. 0.2.), Chef for 1ste sjællandske Brigade. Ludolph Erasmi Fog, (K.'D.M.), (R.St. A.1.), (N.St.O.2.), Chef for Generalstaben. Eduard Valentin Schreiber, (K.1D. M.), (N.St.O.2.), (S.Sv.3.), Generalinspek

[blocks in formation]
« ForrigeFortsæt »