Billeder på siden
PDF
ePub

Løbe-Nr.

Fødselsdag

Tillagt Alders

orden som og Fødselsaar.

Kapitain eller

Ritmester.

[ocr errors]

401 W. A. S. Kolbye, ved 32. Bat...

2 W. F. Bendz, (R.*), ved 39. Bat..
3 N. A. Wolff, ved Kbhvns. Væbn. Art.-Komp..
4 C. A. J. Hansen, ved Kbhvns. Væbn. 1. Bat
5 M. G. Koefoed, ved Bornhs. Væbn. Rytteri.
6 F. H. Berggreen, ved 31. Bat.
7 A. W. Scheel, ved Kbhyns. Væbn. 1. Bat...
8 C. S. Aagaard, (R.*), ved Kbhyns. Væbn. 1. Bat...

9 G. J. L. Feilberg, til Raadighed for Kbhvns. Væbn. 410 H. A. C. E. Hohlenberg, ved Kbhyns. Væbn. 2. Bat. .

1 E. A, A. Marcussen, udenfor Numer i Fodfolket.
2 F. C. E. Holstein, ved 33. Bat.
3 H. A. I. Baggesen, ved 38. Bat...
4 A. Harttung, (R.*), ved 33. Bat..
5 T. Westergaard, (R.*), ved Kbhvns. Væbn. 2. Bat....
6 E. F. Kabell, ved 3. Art.-Afd. ...
7 P. 0. R. Olrik, (R.*), ved 38. Bat..
8 G. F. Hamann, af Ing.-Korpset.

9 N. Brix, ved 37. Bat.
420 V. A. Thalbitzer, (R.*), ved 1. Art.-Afd.

1 J. C. la Cour, (R.*D.M.), udenfor Numer i Fodfolket.
2 L. H. Kofod, ved Bornhs. Væbn. Art.
3 N. 0. W. Dahl, ved 34. Bat.
4 J Nørregaard, ved 38. Bat. .
5 H. G. Tranberg, ved 4. Art.-Afd.
6 G. A. Rung, ved 2. Art.-Afd.....
7 M. A. L. Hertel, (R.*), udenfor Numer i Fodfolket..

12, 1833. 11 Juni 1877. 27/11 1832. 31 Okt.

9/8 1833. 20 April1878. %10 1834. 3 Mai 8/12 1833. 2 Aug. 1/1 1839. 8 Okt. 1879. 23/5 1836. 3 April1880. 1976 1839.6 April -16/11 1836. 14/8 1840. 12, 1836. 11 Juni

67 1841.
20/10 1838. 25 Okt.
11/1 1833. 26 Jan. 1881.
30%10 1839.

.
14. 1841.
1/4 1836.
1/3 1838.
% 1835.
14, 1839.17 Febr.

876 1838.
27/5 1829. 26 April
26/9 1836. 5 Mai
13, 1838. 3 April 1882.

1839. % 1845. 17 Juli 137, 1836. 1 April 1883.

6

11 30

[blocks in formation]

7

[ocr errors]

30

428 H. J. E. Daugaard, Adjut. ved Ing.-Korpset.'. 47, 1847. 28), 1871. 1 Mai 1874. 9J. C. A. Nielsen, ved 5. Drag.-Regt.”.

27/5 1847. 307 1869. 430 E. F. S. Halvorsen, ved 4. Drag.-Regt.1 17/4 1845. 28

1 H. T. Lichtenberg, ved 4. Drag.-Regt. 1 15/1848. 25, 1868. 20. E. V. Brasen, ved Ride- og Beslagskolen?.. 28/5 1847.

28/5 1847. 30/ 1869. 3 J. V. V. Brinckmann, ved 3. Drag.-Regt.' . 187, 1848. 26/6 1867. 4 A. C. C. Bache, ved 2. Drag-Regt.1.

27/7 1847. 28/, 1871. 31 Aug. 5 C. E. Hedemann, af Ing.-Korpset, Adjutant hos Krigsministeren

17/2 1852. 30%1873. 16 Juni 1875. 6 N. 0. C. M. Blume, af Rytteriet, ved Generalstaben" 19/3 1852. 28/ 7 G. C. Muus, af Rytteriet, ved Generalstaben? .. 17/4 1852. 8 H. Jenssen-Tusch, af Fodfolket, ved Generalstaben 1..

31/12 1851. 9 F. S. Dodt, ved 13. Bat..

1/12 1852. 30% 440 E. T. Jenssen-Tusch, ved 11. Bat.'.

22/4 1853 1 E. Brendstrup, Adjut. ved 2. Regt.

1%u 1852 . 28/9 2 T. V. Hemmingsen, ved 26. Bat.'.

5/12 1850. % 1871. 3J. C. Lund, ved 10. Bat.1

u 1849. 4 J. C. Johansen, ved 13. Bat.1

13/6 1850 30/, 1872 5 E. A. Rømeling, ved 5. Drag.-Regt."

24/4 1851. 30/ 1870. 6 L. P. Nielsen, ved 2. Bat.

23/4 1848. 28, 1871. 7 S. C. A. Linde, ved 11. Bat.1.

5/4 1848. 30/7 1872 8 N. H. Roth, ved 4. Drag.-Regt. "...

25/8 1850. 28/, 1871. 9 H. R. C. Petersen, Adjut. ved 3. Regt.1

1% 1848. 450 P. M. Madsen, ved 19. Bat.1

5/8 1849. 30/7 1 N. C. Hansen, ved 1. Ing.-Direkt.1

24/11 1851.28%, 1872. 27 Aug. 2 F. C. Rantzau, ved Art.-Staben

2971853. 30/ 1874. 1 Mai 1876. 3 C.J. V. Rimestad, af Fodfolket, ved Generalstaben 23/6 1853. 28/9 4 H. D. Petersen, Adjut. ved 1. Regt.? ... 29/3 1851.30% 1873. 5 H. C. M. G. C. Hansen, ved 4. Drag.-Regt... 2%, 1852. 28, 6 A. F. 0. H. Olufsen, ved Livg. Forstærkningsbat." 28/3 1853. 30/1 1874. 7 C. E. Momberg, af Fodfolket, ved Generalstaben" 12/2 1852.28), 1873. 8 F.H. W. Harbou, af Fodfolket, ved Generalstaben" 17/4 1853. 30% 1874.

9 C. E. Schøn heyder, ved Gardeh.-Regt.1. 21/2 1850. 28, 460 A. P. Tuxen, Adjut. ved 1. sjæll. Brig.1

4/3 1853. 1 P. Nielsen, Adjut. ved 7. Regt.".

23/10 1849. 307, 1871. 2 L. L. Lohff, Adjut. ved 2. sjæll. Brig. .

1/2 1850.

[ocr errors]

A

Tillagt Aldersorden som:

Løbe-Nr.

Fødselsdag

og Fødselsaar.

Sekond lieutenant.

Premierlieutenant.

1

18/12

463 J. B. Jungersen, ved 2. Drag.-Regt.1

22/1 1852 28. 1874. 1 Mai 1876. 4 J. A. Schmidt, ved 23. Bat.1: ..

15/, 1853. 30

30/7 5 H. B. J. Reinwald, ved 22. Bat.?.

11/9 1850. 28/, 1871. 6 F. W. Madsen, ved 21. Bat....

29%, 1849. 28), 1870. 7 A. T. Seedorff, af Fodfolket, ved Generalstaben' 18/6 1853. 28/5 1874. 8 A. F. S. Jørgensen, ved 14. Bat.".....

9% 1852. 30/0 1873. 9 J. D. E. Schierning, Adjut. hos Generalinsp. for Fodfolket?...

26/4 1853. 30/ 1874. 470 J. F. Bjering, ved 5. Bat.'.

8/8 1847. 28/9 1 H. Stockfleth, ved 5. Drag.-Regt..

27/8 1853. 2 C. J. Bloch, ved 26. Bat...

6/ 1852 30/ 3 H. C. P. Koch, Adjut. ved 8. Regt.

22/3 1850 30, 1870. 4 C. Jensen, ved 15. Bat.1.

8/ 1849. 2879 1871. 5 P. J. Rasmussen, Adjut. ved 4. Regt.

10/3 1853. 2879 1872. 6 A. Arendrup, ved Livg. Forstærkningsbat."

1852. 30/7 1873. 7 T. F. Lund, ved 28. Bat."..

21/1849. 30/7 1871. 8 E. G. E. Bodenhoff, ved Livg. Liniebat. 16/3 1852 30% 1873. 9 C. G. H. Kornbeck, Adjut. ved 1. jydske Brig... 10%

1% 1850. 3%, 1872. 480 O. Rantzau, ved 13. Bat.1

4/4 1853. 28, 1874. 1 V. Holst, ved 22. Bat.1

27/4 1851. 2 B. S. Schnell, ved 15. Bat.1

26. 1850. 28, 1871. 3 G. V. Ulmer, Adjut. ved 9. Regt."

1848. 4 N. P. A. L. Reffs, ved 15. Bat...

19% 1847.

25 Sejit. 5 E. Falkenberg, ved Ing.-Regt.

25/1855. 30% 1876. 1 Mai 1878. 6 J. C. Nordentoft, Adjut. ved 1. Art.-Regt.1 21/2 1856. 7 T. E. Hemmingsen, ved Ing.-Regt.1.

3. 1855. 28, 1875. 8 T. Petersen, ved 1. Art.-Bat.

27/1 1854. 28,

28), 1874. 9 C. N. A. Pade, ved Laboratorieafd.

25. 1856.

8), 1876. 490 J. P. F. D. Dahl, ved Tøihusafd.1

5/4 1855. 1 G. Jørgensen, af Fodfolket, ved Generalstaben" 8), 1855. 3%, 1874. 2 E. M. J. H. Christensen, ved 14. Bat.1 29%12 1856. 30% 1876. 3 A. S. Busck, Adjut. ved 2. Art.-Regt.1

12/12 1855. 28, 4 C. 0. T. Freiesleben, ved 3. Drag.-Regt.1 21/10 1853. 3% 1875. 5 L. P. Larsen, af Fodfolket, ved Generalstaben'. 14), 1852. 30%, 1874. 6 M. E. Winge, ved 17. Bat. 1....

18/2 1854. 30% 1875. 7 L. L. Tvilstedgaard, ved 14. Bat. 1

10) 1848. 30, 1873. 8 F. Wolfhagen, ved 3. Art.-Afd.'..

3/4 1854. 3% 1875. 9 C. G. Balle, ved Gardeh.-Regt."

26/4 1854. 28/

3017

10

294

1

2819

28

.

2

[ocr errors]

Tillagt Aldersorden som:

Løbe-Nr.

Fødselsdag

og Fødselsaar.

Sekondlieutenant.

Premierlieutenant.

1

7

5

500 H. A. Hilarius-Kalkau, ved 18. Bat.1

21/10 1852. 30, 1874. 1 Mai 1878. 1 H. C. Salto, ved 2. Art.-Bat.1

11/8 1854. 28, 2 C. J. Jørgensen, ved 20. Bat. 1

29/11 1854. 30% 1875. 3 E. G. C. Wenck, ved 3. Bat..

16/5 1852. . 4 A. L. Hansen, ved 3. Bat.

19/12 1856. 28, 1876. 5 S. F. 0. Ravn, af Fodfolket, ved Generalstaben" 8/10 1853. 3% 1875. 60. N. Grønning, ved 1. Bat.1

2/8 1850.30% 1873. 7|J. Overgaard, ved 9. Bat.1

16/8 1854. 28/, 1874.

. 8 A. A. Larsen, ved 11. Bat...

11/6 1854. 9 P. J. Dorph, af Fodfolket, ved Generalstaben? . 16/10 1855. 30/7 1876. 510 C. Crone, ved Gardeh.-Regt.'.

18, 1854. 28, 1875. 1 L. N. Müller, ved 2. Drag.-Regt.".

20, 1852. 30%, 1873. 20. R. Carstens, ved 2. Drag-Regt.!

4/ 1853. 28, 1874. 3 F. A. R. Howitz, ved 21. Bat. ...

8/5 1854.3% 1875. 4 I. Lembcke, ved Livg. Liniebat. ...

% 1854. 5 J. P. Vollquartz, Adjut. ved fyenske Brigade1. 20/2 1850. 28/9 6 N. C. A. Lorentzen, ved 27. Bat.

12, 1850. 28/, 1873. 7 F. G. R. Steenstrup, Adjut. ved 5. Regt.2 11/8 1851. 30% 1872. 8 E. Boeck, ved Gardeh.-Regt. ?

6/5 1854. 28/9 1875. 9 C. H. G. Waagepetersen, ved Livg. Liniebat. 21/4 1849.28, 1872. 520 H. L. Christensen, ved 26. Bat.?

26g 1848. 30%, 1873. 1 M. T. J. Søegaard, ved 12. Bat.?

22/10 1851. 3%, 1872. 2 N. W. Dederding, ved 29. Bat.?.

29), 1854. 30/z 1876. 3 S. T. Sørensen, ved 7. Bat.2

%12 1853. 28, 1874. 4 M. G. Gundelach, ved 4. Drag.-Regt.2

16/ 1853. 28, 1873. 5 S. H. Warming, ved 2. Bat.2

1854. 1875. 6 W.C. Rothe, Adjut. hos Generalinsp. for Rytteriet24/2 1852. 28/, 1873. 7 L. Qvitzau, ved 9. Bat.?..

2/1 1852. 30% 8 L. T. G. Fock, ved 1. Art.-Afd.?

6/1 1857. 28, 1877.

28%, 1877. | 1 Mai 1880. 9 N. V. S. Holbek, ved 2. Art.-Afd.2.

22/9 1857. 30%1878. 530 H. C. Hammer, ved 3. Art.-Afd.2

23. 1856. 30%, 1877 1 H. F. Bennike, af Fodfolket, ved Generalstaben? 13/10 1852. 30/, 1875. 2 H. L. H. Tuxen, ved 4. Art.-Afd.2

41856. 30%, 1877. 3 C. Benzon, ved Gardeh.-Regt.?

20/10 1854. 28/, 1875. 4 B. P. Berthelsen, ved 17. Bat.

26/, 1857. 30%, 1878. 5 F. C. Krebs, ved 3. Bat.

16/6 1855.

807, 1877. 6 A. T. Hammelev, ved 18. Bat.?

29, 1854. 28, 1874. 7 P. F. Møller, ved 9. Bat.?

4/3 1855. 8 R. Müller, ved 23. Bat.? .

24/u 1852. 28/,

16
18

3011

[ocr errors]

2

.

9 30

Tillagt Aldersorden som:

Løbe-Nr.

Fødselsdag

og Fødselsaar.

Sekondlieutenant.

Premierlieutenant.

2

28

539 L. P. Lund-Larssen, ved 29. Bat

3/12 1855. 30/ 1877. 1 Mai 1880. 540 L. J. Gottschalk, ved Ing.-Regt.2.

22/7 1856. 1 C. V. Sørensen, ved 11. Bat..

22/10 1853. 30%, 1873. 2 C. R. Kofoed-Jensen, ved 19. Bat.2

16/10 1854. 30%, 1875. 3 A. V. Salto, ved 4. Art.-Afd.

16/10 1855. . 8/9 4 J. R. Christensen, ved 16. Bat.?.

27/6 1853. 307 5 E. Nielsen, ved 28. Bat..

11/4 1856. 28/, 1876. 6 F. Petersen, ved 20. Bat..

21/4 1853. 30%

30%, 1874. 7| A. J. C. Hoff, ved 21. Bat. ?

25/2 1854. 28/9 1875. 8 V. C. Rømer, ved 5. Bat.2

22/5 1855.301876. 9 T. C. A. Thomsen, ved 2. Drag.-Regt.2

27/ 1853. 28/, 1875. 550 M. Christensen, ved 9. Bat.?.

6/12 1851. 30% 1872. 1 S. F. R. Foss, ved 4. Bat.2.

27/10 1854.287, 1875. 2 H. C. M. Hviding, Adjut. ved 2. jydske Brig.? . 22/5 1853. 30/7 1874. 3 A. E. Fonnesbech-Wulff, ved 3. Drag.-Regt. 3/4 1850. 28/, 1875. 4 G. L. Bjerring, ved Ing.-Regt. ?

30/9 1856. 30%1877. 5 C. C. Chabert, ved 22. Bat.2

1% 1852. 28/, 1874. 6 C. F. de F. Skibsted, ved Livg. Liniebat.? 14/8 1854. 28)

28/, 1875. 7 H. .V. J. Glahn, Adjut. ved 6. Regt.2

17/1 1857.30, 1878. 8 V. L. H. Lübbers, ved 30. Bat.?

11/2 1856. 30/, 1876. 9J. Jacobsen, ved 30. Bat.2

20/11 1855. 307

30%, 1875. 560 F. L. V. Colding, ved 4. Bat.?

21/8 1853. 28/9 10. A. V. Kauffeldt, ved 28. Bat.2

20%, 1853. 3077 A. P. E. Røen, ved 25. Bat.

17/3 1856. 28/9 1877. 3 V. S. L. Rathsack, ved 12. Bat.?.

1/5 1852. 4 J. N. T. Michelsen, ved 27. Bat.2

24/2 1853. 28/9 1875. 5 J. F. Schultz, ved 30. Bat.?

22/10 1856. 286, 1878. 6 H. J. V. Johannessen, ved 24. Bat.2.

13/2 1851.28, 1872. 7 V. 0. C. T. Drackenberg, ved 2. Bat.2. 30/10 1855. 28/,'1875. 8 N. P. Mortensen, ved 8. Bat..

30/1 1857. 307, 1876. 9 A. H. Bruhn, ved Gardeh.-Regt.2

23/, 1854. 30, 1875. 2 Juni 570 C. J. Teisen, ved Gardeh.-Regt.?.

123 1853. 28, 1874. 18 Juni 1 H. G. K. Bruun, ved 4. Art.-Afd.?

16/12 1855.

1855.28), 1877. 11 Aug. 2 H. 0. Langsted, ved 3. Drag.-Regt.?.

4/u 1857. 28, 1878.

1 Novb. 3 V. Kofoed-Hansen, ved 1. Art.-Bat.2

6. 1856.28, 1877.

1 Mai 4 J. Lipke, ved 4. Drag.-Regt.?.

1 Novb. 16/1 1853. 28/9 1875.

1 Mai

1 Novb. 5 P. V. Grønning, ved 3. Drag.-Regt.2

,17/10 1853. 28), 1874.

1 Mai

.

[ocr errors]
« ForrigeFortsæt »